Teemad (2020) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 53 41 12
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 54 44 10
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 3 3
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 9 8 1
Geograafia. Reisikirjad 91 153 29 19 105
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 26 19 7
Arheoloogia 902/904 8 3 5
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 160 146 14
Eesti ilukirjandus 821.511.113 316 314 2
Lastekirjandus 821‑93 238 234 4
Ilukirjandus 821 662 654 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 63 53 10
Eesti keel 811.511.113 57 47 10
Keeleteadus. Keeled 81 48 32 16
Filoloogia. Ilukirjandus 8 8 3 5
Sport. Kehakultuur 796/799 58 26 32
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 4 2 2
Teater. Lavakunst 792 20 11 9
Filmikunst 791 17 8 7 2
Meelelahutused. Mängud 79 52 39 13
Muusika 78 275 23 8 101 1 141 1
Fotograafia. Filmitehnika 77 11 7 4
Käsitöö 745/746 20 15 5
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 92 73 19
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 34 21 13
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 23 11 12
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 2 2
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 3 1 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 4 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 8 8
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 37 20 17
Raamatupidamine 657 17 6 11
Transport. Liiklus 656 35 21 14
Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus 655 1 1
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 6 2 4
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 57 31 26
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 19 9 10
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 31 14 17
Taimekasvatus 633/635 32 26 6
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 27 10 17
Metsandus 630 26 11 15
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 24 7 17
Transpordivahendid 629 16 2 14
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 5 5
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 6 1 5
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 25 9 16
Mäendus 622 1 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 10 4 6
Masinaehitus 621 4 3 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 5 4 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 6 1 5
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 80 62 18
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 59 47 12
Veterinaaria 614.9 4 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 7 3 4
Hügieen. Tervishoid 613/614 65 39 26
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 13 11 2
Meditsiin 61 13 1 12
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 9 8 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 99 85 14
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 11 9 2
Keemia. Mineraloogia 54 21 20 1
Füüsika 53 14 13 1
Astronoomia. Geodeesia 52 13 9 4
Matemaatika 51 40 34 6
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 44 29 13 2
Loodus- ja täppisteadused 5 10 2 8
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 24 18 6
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 32 14 18
Vaba aeg. Harrastused 379 5 5
Kõrgharidus 378 41 9 32
Kutse- ja keskeriharidus 377 4 1 3
Eripedagoogika 376 3 2 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 8 3 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 95 57 38
Kodune kasvatus 37.018.1 6 6
Hariduse ajalugu 37(09) 6 5 1
Haridus. Pedagoogika 37 45 27 18
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 26 6 20
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 63 38 25
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 39 13 26
Õigus. Õigusteadus 34 87 38 49
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 24 2 22
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 20 2 18
Rahandus. Pangandus 336 54 24 30
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 5 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 12 4 8
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 21 10 11
Majandusteadus 330 6 5 1
Majandus 33 19 9 10
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 18 4 14
Poliitika. Politoloogia 32 37 28 9
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 71 33 38
Statistikateadus. Statistikateooria 311 1 1
Sotsiograafia 308 325 1 324
Ühiskonnateadused 3 16 4 12
Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised 29 1 1
Kristlus. Piibel 27 94 40 53 1
Mittekristlikud usundid 21/28 12 12
Religioon. Teoloogia 2 6 2 4
Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 17 2 2
Psühholoogia 159.9 75 74 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 44 37 7
Filosoofia 1 18 18
Käsikirjad. Rariteedid. Bibliofiilia. Eksliibrised 09 1 1
Ajakirjandus 070 9 5 4
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 22 6 16
Kalendrid 050.9 3 3
Üldteatmeteosed 030 5 4 1
Raamatukogundus 02 7 7
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 26 10 16
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 48 32 16
Arvutiteadus. Informaatika 004 37 27 10
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 2 2
Teadus. Teaduslugu 001 24 5 19
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 12 12
Kokku 4 940 3 074 1 512 105 102 5 141 1 0