Teemad (2019) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 39 30 9
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 32 23 9
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 3 2 1
Geograafia. Reisikirjad 91 150 28 21 101
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 18 13 5
Arheoloogia 902/904 11 7 4
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 85 72 13
Eesti ilukirjandus 821.511.113 222 220 2
Lastekirjandus 821‑93 150 145 4 1
Ilukirjandus 821 421 413 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 48 38 10
Eesti keel 811.511.113 30 25 5
Keeleteadus. Keeled 81 27 17 10
Filoloogia. Ilukirjandus 8 5 2 3
Sport. Kehakultuur 796/799 59 23 32 4
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 4 2 2
Teater. Lavakunst 792 28 4 7 17
Filmikunst 791 13 6 4 2 1
Meelelahutused. Mängud 79 40 27 13
Muusika 78 234 11 9 53 2 114 45
Fotograafia. Filmitehnika 77 7 5 2
Käsitöö 745/746 14 9 5
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 70 49 21
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 22 11 10 1
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 24 12 10 2
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 1 1
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 4 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 6 3 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 12 2 10
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 36 19 17
Raamatupidamine 657 13 2 11
Transport. Liiklus 656 22 7 15
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 7 1 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 48 22 26
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 15 3 12
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 27 12 15
Taimekasvatus 633/635 21 14 7
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 21 4 17
Metsandus 630 18 3 15
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 20 6 14
Transpordivahendid 629 23 8 15
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 1 1
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 3 3
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 20 3 17
Mäendus 622 2 2
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 19 6 13
Masinaehitus 621 3 2 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 14 11 3
Tehnika. Tehnikateadused 62 4 2 2
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 48 40 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 50 33 17
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 8 3 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 49 22 27
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 5 5
Meditsiin 61 15 5 10
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 3 2 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 58 46 12
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 18 14 4
Keemia. Mineraloogia 54 6 5 1
Füüsika 53 9 7 2
Astronoomia. Geodeesia 52 8 3 5
Matemaatika 51 18 16 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 33 16 17
Loodus- ja täppisteadused 5 9 1 8
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 22 17 5
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 26 9 17
Vaba aeg. Harrastused 379 5 2 3
Kõrgharidus 378 38 9 29
Kutse- ja keskeriharidus 377 7 3 4
Eripedagoogika 376 9 7 2
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 12 7 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 67 29 38
Kodune kasvatus 37.018.1 10 10
Hariduse ajalugu 37(09) 11 11
Haridus. Pedagoogika 37 27 11 16
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 16 1 15
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 42 22 20
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 34 11 23
Õigus. Õigusteadus 34 85 43 42
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 25 1 21 3
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 20 2 18
Rahandus. Pangandus 336 44 20 24
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 6 1 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 10 10
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 23 15 8
Majandusteadus 330 5 4 1
Majandus 33 8 8
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 26 6 20
Poliitika. Politoloogia 32 36 26 10
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 55 19 36
Statistikateadus. Statistikateooria 311 3 3
Sotsiograafia 308 329 1 328
Ühiskonnateadused 3 18 7 11
Kristlus. Piibel 27 79 29 49 1
Mittekristlikud usundid 21/28 8 8
Religioon. Teoloogia 2 8 5 3
Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 17 1 1
Loogika 16 1 1
Psühholoogia 159.9 57 56 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 11 8 2 1
Filosoofia 1 7 7
Ajakirjandus 070 7 3 4
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 15 4 11
Kalendrid 050.9 3 1 2
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 5 5
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 26 6 17 3
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 29 12 17
Arvutiteadus. Informaatika 004 23 15 8
Teadus. Teaduslugu 001 24 3 19 2
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 6 6
Kokku 3 792 2 001 1 436 101 53 4 116 0 81