Teemad (2018) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 36 23 9 4
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 29 19 9 1
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 12 9 3
Geograafia. Reisikirjad 91 96 13 15 68
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 13 11 2
Arheoloogia 902/904 7 2 5
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 55 45 10
Eesti ilukirjandus 821.511.113 150 148 2
Lastekirjandus 821‑93 90 85 5
Ilukirjandus 821 254 246 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 26 19 7
Eesti keel 811.511.113 25 21 4
Keeleteadus. Keeled 81 27 18 9
Filoloogia. Ilukirjandus 8 5 5
Sport. Kehakultuur 796/799 43 12 31
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 9 4 2 3
Teater. Lavakunst 792 16 3 7 6
Filmikunst 791 2 2
Meelelahutused. Mängud 79 18 10 8
Muusika 78 95 4 10 22 56 3
Fotograafia. Filmitehnika 77 4 2 2
Käsitöö 745/746 12 9 3
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 84 62 22
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 13 8 5
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 15 8 7
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 4 1 3
Toiduainetetööstus 663/664 4 4
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 11 11
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 18 3 15
Raamatupidamine 657 10 1 9
Transport. Liiklus 656 21 9 12
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 5 5
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 48 23 25
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 14 5 9
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 16 3 13
Taimekasvatus 633/635 21 11 10
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 16 3 13
Metsandus 630 16 7 9
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 15 1 14
Transpordivahendid 629 19 3 16
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 5 1 4
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 21 6 15
Mäendus 622 1 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 10 2 8
Masinaehitus 621 1 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 7 4 3
Tehnika. Tehnikateadused 62 4 1 3
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 35 24 11
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 34 15 19
Veterinaaria 614.9 3 1 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 7 5 1 1
Hügieen. Tervishoid 613/614 36 10 26
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 3 3
Meditsiin 61 12 3 9
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 1 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 55 44 11
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 9 7 2
Keemia. Mineraloogia 54 4 3 1
Füüsika 53 2 2
Astronoomia. Geodeesia 52 4 4
Matemaatika 51 10 8 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 34 12 22
Loodus- ja täppisteadused 5 9 9
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 10 5 5
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 24 5 18 1
Vaba aeg. Harrastused 379 3 3
Kõrgharidus 378 36 8 28
Kutse- ja keskeriharidus 377 5 2 3
Eripedagoogika 376 4 3 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 8 3 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 48 16 32
Hariduse ajalugu 37(09) 7 6 1
Haridus. Pedagoogika 37 23 6 17
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 19 2 17
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 32 13 19
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 22 7 15
Õigus. Õigusteadus 34 48 21 27
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 17 17
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 16 16
Rahandus. Pangandus 336 39 10 29
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 4 4
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 13 1 12
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 22 13 9
Majandusteadus 330 3 3
Majandus 33 5 1 4
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 20 4 16
Poliitika. Politoloogia 32 16 6 10
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 47 9 38
Statistikateadus. Statistikateooria 311 4 4
Sotsiograafia 308 355 3 352
Ühiskonnateadused 3 10 1 9
Kristlus. Piibel 27 65 14 51
Mittekristlikud usundid 21/28 1 1
Religioon. Teoloogia 2 4 1 3
Psühholoogia 159.9 52 51 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 10 9 1
Filosoofia 1 5 5
Ajakirjandus 070 3 2 1
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 17 4 13
Üldteatmeteosed 030 2 1 1
Raamatukogundus 02 3 3
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 20 1 19
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 10 1 9
Arvutiteadus. Informaatika 004 16 12 4
Teadus. Teaduslugu 001 12 4 8
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 5 5
‐tundmatu- 796 1 1
Kokku 2 773 1 258 1 350 68 22 2 56 0 17