Teemad (2020) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 9 9
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 10 1 9
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 1 1
Geograafia. Reisikirjad 91 68 16 52
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 3 3
Arheoloogia 902/904 4 4
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 10 10
Eesti ilukirjandus 821.511.113 2 2
Lastekirjandus 821‑93 6 2 4
Ilukirjandus 821 8 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 9 9
Eesti keel 811.511.113 4 4
Keeleteadus. Keeled 81 15 2 13
Filoloogia. Ilukirjandus 8 3 3
Sport. Kehakultuur 796/799 28 28
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 2 2
Teater. Lavakunst 792 6 6
Filmikunst 791 6 6
Meelelahutused. Mängud 79 9 9
Muusika 78 7 7
Fotograafia. Filmitehnika 77 1 1
Käsitöö 745/746 5 5
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 20 1 19
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 10 10
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 9 9
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 9 9
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 16 16
Raamatupidamine 657 10 10
Transport. Liiklus 656 13 13
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 5 5
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 24 24
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 9 9
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 12 12
Taimekasvatus 633/635 6 6
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 12 12
Metsandus 630 15 15
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 13 13
Transpordivahendid 629 14 14
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 3 3
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 15 15
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 7 7
Masinaehitus 621 1 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 3 3
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 8 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 16 16
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 5 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 23 23
Meditsiin 61 10 10
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 1 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 11 11
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 2 2
Astronoomia. Geodeesia 52 4 4
Matemaatika 51 4 4
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 13 13
Loodus- ja täppisteadused 5 7 7
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 4 4
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 17 17
Vaba aeg. Harrastused 379 4 4
Kõrgharidus 378 27 27
Kutse- ja keskeriharidus 377 3 3
Eripedagoogika 376 1 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 5 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 31 31
Haridus. Pedagoogika 37 14 14
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 15 15
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 12 12
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 16 16
Õigus. Õigusteadus 34 40 40
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 20 20
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 18 18
Rahandus. Pangandus 336 26 26
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 5 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 8 8
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 9 9
Majandusteadus 330 1 1
Majandus 33 6 6
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 16 16
Poliitika. Politoloogia 32 8 8
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 30 30
Statistikateadus. Statistikateooria 311 1 1
Sotsiograafia 308 319 319
Ühiskonnateadused 3 7 7
Kristlus. Piibel 27 51 51
Religioon. Teoloogia 2 2 2
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 3 1 2
Ajakirjandus 070 3 3
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 14 14
Kalendrid 050.9 3 3
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 7 7
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 16 16
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 13 13
Arvutiteadus. Informaatika 004 7 7
Teadus. Teaduslugu 001 16 16
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 8 8
Kokku 1 365 7 1 306 52 0 0 0 0 0