Teemad (2021) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 17 8 9
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 26 16 10
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 2 1 1
Geograafia. Reisikirjad 91 88 17 18 53
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 8 3 5
Arheoloogia 902/904 7 7
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 67 55 12
Eesti ilukirjandus 821.511.113 85 83 2
Lastekirjandus 821‑93 73 69 4
Ilukirjandus 821 328 320 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 19 10 9
Eesti keel 811.511.113 27 17 10
Keeleteadus. Keeled 81 27 9 18
Filoloogia. Ilukirjandus 8 9 1 8
Sport. Kehakultuur 796/799 35 8 27
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 3 1 2
Teater. Lavakunst 792 12 5 7
Filmikunst 791 5 5
Meelelahutused. Mängud 79 20 7 13
Muusika 78 87 5 9 44 29
Fotograafia. Filmitehnika 77 5 2 3
Käsitöö 745/746 10 3 7
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 49 30 19
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 21 7 14
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 12 12
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 1 1
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 3 1 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 9 9
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 17 5 12
Raamatupidamine 657 12 12
Transport. Liiklus 656 18 5 13
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 6 2 4
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 29 6 23
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 12 1 11
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 24 5 19
Taimekasvatus 633/635 14 7 7
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 14 14
Metsandus 630 17 3 14
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 17 17
Transpordivahendid 629 17 1 16
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 2 2
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 7 7
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 16 16
Mäendus 622 2 2
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 11 2 9
Masinaehitus 621 1 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 1 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 7 1 6
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 56 22 34
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 28 14 14
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 4 4
Hügieen. Tervishoid 613/614 50 21 29
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 7 2 5
Meditsiin 61 14 2 12
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 1 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 35 21 14
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 15 8 7
Keemia. Mineraloogia 54 6 4 2
Füüsika 53 3 2 1
Astronoomia. Geodeesia 52 5 1 4
Matemaatika 51 23 17 6
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 18 6 12
Loodus- ja täppisteadused 5 12 4 8
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 13 7 6
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 21 5 16
Vaba aeg. Harrastused 379 5 5
Kõrgharidus 378 33 1 32
Kutse- ja keskeriharidus 377 4 4
Eripedagoogika 376 3 2 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 7 3 4
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 56 20 36
Kodune kasvatus 37.018.1 5 5
Hariduse ajalugu 37(09) 2 2
Haridus. Pedagoogika 37 14 1 13
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 16 1 15
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 46 19 27
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 31 6 25
Õigus. Õigusteadus 34 56 12 44
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 21 1 20
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 17 1 16
Rahandus. Pangandus 336 43 13 30
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 5 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 7 7
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 12 2 10
Majandusteadus 330 2 1 1
Majandus 33 14 4 10
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 14 14
Poliitika. Politoloogia 32 25 17 8
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 45 13 32
Statistikateadus. Statistikateooria 311 2 2
Sotsiograafia 308 329 2 327
Ühiskonnateadused 3 10 10
Kristlus. Piibel 27 69 12 57
Mittekristlikud usundid 21/28 3 3
Religioon. Teoloogia 2 2 1 1
Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 17 1 1
Psühholoogia 159.9 41 41
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 11 5 6
Filosoofia 1 3 3
Ajakirjandus 070 7 2 5
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 20 2 18
Kalendrid 050.9 3 3
Üldteatmeteosed 030 2 1 1
Raamatukogundus 02 7 7
Bibliograafia 01 4 1 3
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 23 4 19
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 22 5 17
Arvutiteadus. Informaatika 004 9 2 7
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 2 2
Teadus. Teaduslugu 001 18 4 14
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 12 1 11
Kokku 2 699 1 074 1 499 53 44 0 29 0 0