Teemad (2019) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 20 12 8
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 23 15 8
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 3 2 1
Geograafia. Reisikirjad 91 106 7 19 80
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 11 9 2
Arheoloogia 902/904 5 1 4
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 60 49 11
Eesti ilukirjandus 821.511.113 141 139 2
Lastekirjandus 821‑93 87 83 4
Ilukirjandus 821 285 277 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 33 25 8
Eesti keel 811.511.113 19 15 4
Keeleteadus. Keeled 81 19 12 7
Filoloogia. Ilukirjandus 8 3 2 1
Sport. Kehakultuur 796/799 48 16 29 3
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 4 2 2
Teater. Lavakunst 792 18 2 6 10
Filmikunst 791 5 1 3 1
Meelelahutused. Mängud 79 30 18 12
Muusika 78 126 5 7 41 1 57 15
Fotograafia. Filmitehnika 77 4 2 2
Käsitöö 745/746 11 8 3
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 50 28 22
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 13 6 7
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 14 7 7
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 3 1 2
Toiduainetetööstus 663/664 5 2 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 10 10
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 27 11 16
Raamatupidamine 657 12 1 11
Transport. Liiklus 656 17 4 13
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 7 1 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 35 12 23
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 12 1 11
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 18 4 14
Taimekasvatus 633/635 13 6 7
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 12 12
Metsandus 630 11 2 9
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 16 2 14
Transpordivahendid 629 18 4 14
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 1 1
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 2 2
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 18 1 17
Mäendus 622 1 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 10 4 6
Masinaehitus 621 1 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 8 7 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 2 2
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 24 15 9
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 36 19 17
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 2 1 1
Hügieen. Tervishoid 613/614 41 19 22
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 4 4
Meditsiin 61 11 1 10
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 3 2 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 27 16 11
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 10 6 4
Keemia. Mineraloogia 54 4 3 1
Füüsika 53 5 5
Astronoomia. Geodeesia 52 5 1 4
Matemaatika 51 12 10 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 31 12 19
Loodus- ja täppisteadused 5 7 1 6
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 9 4 5
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 17 2 15
Vaba aeg. Harrastused 379 1 1
Kõrgharidus 378 34 7 27
Kutse- ja keskeriharidus 377 1 1
Eripedagoogika 376 4 4
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 7 2 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 48 21 27
Kodune kasvatus 37.018.1 7 7
Hariduse ajalugu 37(09) 5 5
Haridus. Pedagoogika 37 20 6 14
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 13 13
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 32 13 19
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 16 6 10
Õigus. Õigusteadus 34 68 32 36
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 19 19
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 17 1 16
Rahandus. Pangandus 336 34 11 23
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 6 1 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 9 9
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 12 6 6
Majandusteadus 330 4 3 1
Majandus 33 6 6
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 17 4 13
Poliitika. Politoloogia 32 24 15 9
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 44 11 33
Statistikateadus. Statistikateooria 311 3 3
Sotsiograafia 308 328 1 327
Ühiskonnateadused 3 11 1 10
Kristlus. Piibel 27 59 13 46
Mittekristlikud usundid 21/28 6 6
Religioon. Teoloogia 2 5 2 3
Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 17 1 1
Loogika 16 1 1
Psühholoogia 159.9 34 34
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 9 7 1 1
Filosoofia 1 2 2
Ajakirjandus 070 3 1 2
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 12 3 9
Kalendrid 050.9 3 1 2
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 1 1
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 20 3 17
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 22 5 17
Arvutiteadus. Informaatika 004 9 3 6
Teadus. Teaduslugu 001 11 2 9
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 5 5
Kokku 2 646 1 169 1 266 80 41 1 58 0 31