Teemad (2020) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 17 8 9
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 19 9 10
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 3 2 1
Geograafia. Reisikirjad 91 91 6 18 67
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 5 2 3
Arheoloogia 902/904 7 2 5
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 30 20 10
Eesti ilukirjandus 821.511.113 60 58 2
Lastekirjandus 821‑93 36 31 5
Ilukirjandus 821 125 117 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 18 9 9
Eesti keel 811.511.113 25 16 9
Keeleteadus. Keeled 81 22 8 14
Filoloogia. Ilukirjandus 8 5 1 4
Sport. Kehakultuur 796/799 29 1 28
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 2 2
Teater. Lavakunst 792 7 1 6
Filmikunst 791 9 3 6
Meelelahutused. Mängud 79 16 6 10
Muusika 78 66 7 8 39 12
Fotograafia. Filmitehnika 77 3 1 2
Käsitöö 745/746 7 2 5
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 31 13 18
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 9 9
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 13 3 10
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 8 8
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 23 7 16
Raamatupidamine 657 11 1 10
Transport. Liiklus 656 18 5 13
Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus 655 1 1
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 5 5
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 27 3 24
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 12 3 9
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 17 3 14
Taimekasvatus 633/635 7 1 6
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 15 2 13
Metsandus 630 17 3 14
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 14 2 12
Transpordivahendid 629 14 14
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 4 1 3
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 16 1 15
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 7 7
Masinaehitus 621 4 3 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 1 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 4 4
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 34 17 17
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 23 10 13
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 5 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 31 8 23
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 1 1
Meditsiin 61 12 12
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 1 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 25 12 13
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 5 3 2
Keemia. Mineraloogia 54 5 4 1
Füüsika 53 1 1
Astronoomia. Geodeesia 52 5 1 4
Matemaatika 51 12 7 5
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 15 2 13
Loodus- ja täppisteadused 5 8 8
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 6 1 5
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 20 3 17
Vaba aeg. Harrastused 379 5 5
Kõrgharidus 378 29 1 28
Kutse- ja keskeriharidus 377 3 3
Eripedagoogika 376 1 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 6 1 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 39 6 33
Hariduse ajalugu 37(09) 2 2
Haridus. Pedagoogika 37 17 3 14
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 16 2 14
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 31 11 20
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 15 15
Õigus. Õigusteadus 34 55 13 42
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 18 18
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 16 16
Rahandus. Pangandus 336 31 5 26
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 5 5
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 7 7
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 10 1 9
Majandusteadus 330 2 1 1
Majandus 33 7 7
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 15 15
Poliitika. Politoloogia 32 13 5 8
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 32 1 31
Sotsiograafia 308 312 312
Ühiskonnateadused 3 8 8
Kristlus. Piibel 27 61 8 53
Mittekristlikud usundid 21/28 4 4
Religioon. Teoloogia 2 5 2 3
Psühholoogia 159.9 13 13
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 6 3 3
Filosoofia 1 5 5
Ajakirjandus 070 6 2 4
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 15 1 14
Kalendrid 050.9 3 3
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 7 7
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 16 1 15
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 15 2 13
Arvutiteadus. Informaatika 004 9 4 5
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 2 2
Teadus. Teaduslugu 001 18 18
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 8 8
Kokku 1 990 531 1 341 67 39 0 12 0 0