Teemad (2019) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 15 7 8
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 18 10 8
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 1 1
Geograafia. Reisikirjad 91 80 4 19 57
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 7 7
Arheoloogia 902/904 4 4
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 25 17 8
Eesti ilukirjandus 821.511.113 68 66 2
Lastekirjandus 821‑93 39 35 4
Ilukirjandus 821 148 140 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 17 10 7
Eesti keel 811.511.113 10 7 3
Keeleteadus. Keeled 81 9 3 6
Filoloogia. Ilukirjandus 8 1 1
Sport. Kehakultuur 796/799 32 6 26
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 2 2
Teater. Lavakunst 792 7 6 1
Filmikunst 791 2 2
Meelelahutused. Mängud 79 13 3 10
Muusika 78 31 1 6 1 22 1
Fotograafia. Filmitehnika 77 1 1
Käsitöö 745/746 4 1 3
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 30 11 19
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 6 1 5
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 10 4 6
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 3 3
Toiduainetetööstus 663/664 4 1 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 10 10
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 11 8 3
Raamatupidamine 657 6 6
Transport. Liiklus 656 13 2 11
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 6 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 30 6 24
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 8 8
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 12 2 10
Taimekasvatus 633/635 10 3 7
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 6 6
Metsandus 630 9 9
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 13 13
Transpordivahendid 629 13 13
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 2 2
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 11 11
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 10 4 6
Masinaehitus 621 1 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 6 5 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 2 2
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 18 9 9
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 23 7 16
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 1 1
Hügieen. Tervishoid 613/614 27 6 21
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 2 2
Meditsiin 61 10 10
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 3 2 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 15 6 9
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 7 4 3
Keemia. Mineraloogia 54 3 2 1
Füüsika 53 5 5
Astronoomia. Geodeesia 52 2 2
Matemaatika 51 6 4 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 24 6 18
Loodus- ja täppisteadused 5 7 1 6
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 7 2 5
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 15 2 13
Vaba aeg. Harrastused 379 1 1
Kõrgharidus 378 24 2 22
Kutse- ja keskeriharidus 377 1 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 5 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 26 3 23
Kodune kasvatus 37.018.1 4 4
Hariduse ajalugu 37(09) 3 3
Haridus. Pedagoogika 37 13 1 12
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 13 13
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 13 3 10
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 8 3 5
Õigus. Õigusteadus 34 31 9 22
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 15 15
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 17 17
Rahandus. Pangandus 336 16 3 13
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 4 4
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 10 10
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 5 5
Majandusteadus 330 3 2 1
Majandus 33 4 4
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 15 3 12
Poliitika. Politoloogia 32 12 4 8
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 36 1 35
Statistikateadus. Statistikateooria 311 1 1
Sotsiograafia 308 332 1 331
Ühiskonnateadused 3 11 1 10
Kristlus. Piibel 27 51 5 46
Mittekristlikud usundid 21/28 4 4
Religioon. Teoloogia 2 2 2
Psühholoogia 159.9 15 15
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 3 2 1
Ajakirjandus 070 1 1
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 7 7
Kalendrid 050.9 1 1
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 1 1
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 17 1 16
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 6 3 3
Arvutiteadus. Informaatika 004 8 2 6
Teadus. Teaduslugu 001 7 7
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 5 5
Kokku 1 700 497 1 121 57 1 0 22 0 2