Teemad (2019) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 9 1 8
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 8 8
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 3 3
Geograafia. Reisikirjad 91 78 1 18 59
Arheoloogia 902/904 4 4
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 9 1 8
Eesti ilukirjandus 821.511.113 3 1 2
Lastekirjandus 821‑93 5 1 4
Ilukirjandus 821 9 1 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 7 1 6
Eesti keel 811.511.113 3 3
Keeleteadus. Keeled 81 6 6
Sport. Kehakultuur 796/799 25 25
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 2 2
Teater. Lavakunst 792 6 6
Filmikunst 791 2 2
Meelelahutused. Mängud 79 10 10
Muusika 78 5 5
Fotograafia. Filmitehnika 77 1 1
Käsitöö 745/746 3 3
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 19 1 18
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 5 5
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 6 6
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 3 3
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 10 10
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 3 3
Raamatupidamine 657 6 6
Transport. Liiklus 656 11 1 10
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 5 5
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 25 25
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 8 8
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 9 9
Taimekasvatus 633/635 6 6
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 6 6
Metsandus 630 9 9
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 13 13
Transpordivahendid 629 13 13
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 2 2
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 11 11
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 6 6
Masinaehitus 621 1 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 2 2
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 10 1 9
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 16 16
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 1 1
Hügieen. Tervishoid 613/614 21 21
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 1 1
Meditsiin 61 9 9
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 7 7
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 5 2 3
Astronoomia. Geodeesia 52 2 2
Matemaatika 51 1 1
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 15 15
Loodus- ja täppisteadused 5 6 6
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 4 4
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 13 13
Kõrgharidus 378 21 21
Kutse- ja keskeriharidus 377 1 1
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 5 5
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 22 22
Haridus. Pedagoogika 37 12 12
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 13 13
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 8 8
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 5 5
Õigus. Õigusteadus 34 15 15
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 15 15
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 17 17
Rahandus. Pangandus 336 12 12
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 4 4
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 11 11
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 5 5
Majandus 33 4 4
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 12 12
Poliitika. Politoloogia 32 8 8
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 37 1 36
Statistikateadus. Statistikateooria 311 2 2
Sotsiograafia 308 320 1 319
Ühiskonnateadused 3 6 6
Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised 29 1 1
Kristlus. Piibel 27 45 45
Religioon. Teoloogia 2 2 2
Psühholoogia 159.9 1 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 1 1
Ajakirjandus 070 1 1
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 7 7
Üldteatmeteosed 030 1 1
Raamatukogundus 02 2 2
Bibliograafia 01 2 2
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 17 17
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 3 3
Arvutiteadus. Informaatika 004 5 5
Teadus. Teaduslugu 001 5 5
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 5 5
Kokku 1 149 17 1 073 59 0 0 0 0 0