Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 0 0 0
Perioodika 0 0 0
Ajakiri 0 0 0
Ajaleht 0 0 0
Jätkväljaanne 0 0 0
Kaart 0 0 0
Noot 0 0 0
Videosalvestis 0 0 0
Muusikasalvestis 0 0 0
Mittemuusikaline salvestis 0 0 0
Piltteavik 0 0 0
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 0 0 0
Kokku 0 0 0
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.