Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 282 681 268 728 40 214
Perioodika 17 891 15 206 3 291
Ajakiri 4 823 3 868 1 143
Ajaleht 5 153 4 464 862
Jätkväljaanne 7 915 6 874 1 286
Kaart 12 036 11 108 4 461
Noot 13 782 13 668 1 068
Videosalvestis 1 993 1 992 3
Muusikasalvestis 13 673 13 593 3 938
Mittemuusikaline salvestis 769 768 167
Piltteavik 18 990 18 395 12 155
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 286 206 82
Kokku 362 101 343 664 65 379
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.