Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 288 720 272 813 48 468
Perioodika 18 117 15 285 3 455
Ajakiri 4 915 3 891 1 211
Ajaleht 5 199 4 485 896
Jätkväljaanne 8 003 6 909 1 348
Kaart 12 366 11 410 4 772
Noot 14 475 14 345 1 124
Videosalvestis 2 066 2 065 3
Muusikasalvestis 14 259 14 178 4 002
Mittemuusikaline salvestis 781 779 168
Piltteavik 19 238 18 642 13 011
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 289 208 83
Kokku 370 311 349 725 75 086
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.