Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 289 216 273 101 49 224
Perioodika 18 128 15 291 3 468
Ajakiri 4 919 3 892 1 216
Ajaleht 5 204 4 489 900
Jätkväljaanne 8 005 6 910 1 352
Kaart 12 366 11 410 4 772
Noot 14 519 14 388 1 231
Videosalvestis 2 070 2 067 5
Muusikasalvestis 14 282 14 201 4 004
Mittemuusikaline salvestis 785 783 168
Piltteavik 19 238 18 642 13 011
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 290 209 83
Kokku 370 894 350 092 75 966
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.