Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 273 619 261 896 31 850
Perioodika 17 302 14 992 2 854
Ajakiri 4 543 3 786 916
Ajaleht 5 078 4 433 806
Jätkväljaanne 7 681 6 773 1 132
Kaart 11 303 10 756 3 545
Noot 13 394 13 281 860
Videosalvestis 1 906 1 905 3
Muusikasalvestis 12 360 12 286 3 465
Mittemuusikaline salvestis 748 747 156
Piltteavik 13 380 12 840 7 332
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 266 189 79
Kokku 344 278 328 892 50 144
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.