Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 275 822 263 648 33 518
Perioodika 17 491 15 098 2 959
Ajakiri 4 630 3 821 977
Ajaleht 5 103 4 454 815
Jätkväljaanne 7 758 6 823 1 167
Kaart 11 306 10 754 3 633
Noot 13 449 13 336 959
Videosalvestis 1 914 1 913 3
Muusikasalvestis 12 963 12 888 3 503
Mittemuusikaline salvestis 757 756 156
Piltteavik 13 385 12 846 7 731
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 266 189 79
Kokku 347 353 331 428 52 541
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.