Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 290 113 273 577 50 925
Perioodika 18 141 15 297 3 474
Ajakiri 4 925 3 895 1 220
Ajaleht 5 209 4 492 902
Jätkväljaanne 8 007 6 910 1 352
Kaart 12 366 11 410 4 772
Noot 14 547 14 416 1 236
Videosalvestis 2 083 2 080 5
Muusikasalvestis 14 364 14 283 4 005
Mittemuusikaline salvestis 786 784 168
Piltteavik 19 238 18 642 13 011
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 290 209 83
Kokku 371 928 350 698 77 679
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.