Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 290 728 274 032 51 959
Perioodika 18 158 15 307 3 485
Ajakiri 4 928 3 898 1 222
Ajaleht 5 218 4 497 907
Jätkväljaanne 8 012 6 912 1 356
Kaart 12 365 11 404 4 958
Noot 14 581 14 450 1 254
Videosalvestis 2 089 2 086 5
Muusikasalvestis 14 382 14 301 4 013
Mittemuusikaline salvestis 787 785 168
Piltteavik 19 465 18 892 14 014
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 290 209 83
Kokku 372 845 351 466 79 939
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.