Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 281 996 268 220 39 467
Perioodika 17 863 15 198 3 273
Ajakiri 4 813 3 863 1 139
Ajaleht 5 150 4 462 861
Jätkväljaanne 7 900 6 873 1 273
Kaart 11 949 11 077 4 309
Noot 13 767 13 653 1 066
Videosalvestis 1 976 1 975 3
Muusikasalvestis 13 575 13 495 3 921
Mittemuusikaline salvestis 769 768 167
Piltteavik 17 642 17 061 11 065
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 283 205 80
Kokku 359 820 341 652 63 351
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.