Tõlked eesti keelest (2021) Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
inglise 5 5
hiina 1 1
rootsi 1 1
itaalia 1 1
vene 14 4 8 2
läti 1 1
soome 1 1
Kokku 24 5 13 6 0 0 0 0 0