Tõlked eesti keelest (2020) Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
inglise 5 3 2
hiina 1 1
rootsi 2 1 1
itaalia 1 1
leedu 2 2
vene 18 7 8 3
läti 1 1
soome 2 2
Kokku 32 12 11 9 0 0 0 0 0