Tõlked eesti keelest (2020) Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
inglise 5 3 2
hiina 1 1
rootsi 1 1
itaalia 1 1
vene 15 2 10 3
läti 1 1
Kokku 24 2 13 9 0 0 0 0 0