Laad * Kirjeid andmebaasis Trükis, CD, DVD E-väljaanne
Raamat 290 696 273 998 51 880
Perioodika 18 156 15 306 3 483
Ajakiri 4 928 3 898 1 221
Ajaleht 5 216 4 496 906
Jätkväljaanne 8 012 6 912 1 356
Kaart 12 365 11 404 4 958
Noot 14 581 14 450 1 254
Videosalvestis 2 089 2 086 5
Muusikasalvestis 14 382 14 301 4 013
Mittemuusikaline salvestis 787 785 168
Piltteavik 19 465 18 892 14 014
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara 290 209 83
Kokku 372 811 351 431 79 858
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.