LDR __ 02656nama2200481i4500
005 __ 20200929030304.0
006 __ m\\|\d|\\\
007 __ cr|n||||||||
008 __ 200727s2020\\er|||||s|||||||||est\
040 __ |aErRR|best|cErRR
041 __ |aest|beng
072 _7 |a616/618|2udkrb
080 __ |a616-006|x(474.2)|x(047)|x(0.034)|2sum
100 1_ |aKirpu, Viktoria.
245 10 |aVähki haigestumise riski hindamine vanuse, soo ja aasta järgi|h[Võrguteavik] /|cViktoria Kirpu ; Tervise Arengu Instituut.
260 __ |aTallinn :|bTervise Arengu Instituut,|c2020.
300 __ |a1 võrguväljaanne (73 lk., pdf) :|bill.
500 __ |aKäesolev analüüs on algupäraselt valminud Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi magistritööna.
504 __ |aSisaldab bibliograafiat.
520 __ |aEestis ei ole varem teostatud selliseid analüüse, kus uuritaks vähki haigestumise riski muutumist diagnoosimise aasta, patsiendi soo ja vanuse järgi ning kuhu kaasataks kõiki alates 1968. aastast vähiregistrist kättesaadavaid andmeid. Uuringu eesmärkideks on: 1) teada saada, kuidas vanus ja sugu mõjutavad vähki haigestumise riski ja kirjeldada, kuidas haigestumus on ajas muutunud; 2) teada saada, kas ja kui hästi saab antud metoodika põhjal loodud mudelit kasutada tulevaste haigestumisjuhtude prognoosimiseks; 3) teada saada, kas vähki haigestumiste arv kõikide paikmete korral on kasvanud või kahanenud, kui rahvastiku sooline ja vanuseline jaotus oleks kõikidel aastatel sama; 4) teada saada, missuguste aastate ja vanuste korral esineb andmetes seost kirjeldava funktsiooni põhjal statistiliselt olulised kasvamised ja kahanemised.
546 __ |aKokkuvõte inglise keeles.
588 __ |aPealkiri võetud tiitelkuvalt (kirjeldatud 27.07.2020)
650 _9 |avähk (med.)
650 _9 |ahaigestumus.
650 _9 |ariskid.
650 _9 |ahindamine.
650 _9 |adiagnostika (med.)
650 _9 |ameditsiiniuuringud.
650 _9 |atervishoiustatistika.
651 _9 |aEesti.
653 __ |a2010-ndad.
655 _9 |astatistilised andmed.
655 _9 |aaruanded.
655 _9 |ae-raamatud.
710 2_ |aTervise Arengu Instituut.
856 4_ |uhttp://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:434791|zTÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
856 40 |uhttps://intra.tai.ee//images/prints/documents/15940368969_Vahki_haigestumise_riski_hindamine_vanuse_soo_ja_aasta_jargi.pdf|zTÄISTEKST
910 0_ |aRMT 2020:07
950 __ |eSPARK gerli 2020-07|tRBK elve 2020-07|pRBK karin 2020-09 (+856)