LDR __ 03448nam\2200901i4500
005 __ 20141030030302.0
006 __ m\\|\d|\\\
007 __ cr|n|||||||||
008 __ 030508s2003\\era\||||||||||est\
020 __ |a9789949377008 (pdf)
020 __ |a9985567366
035 __ |a.b15969186 (Tartu)
040 __ |aErRR|best|cErRR|dErTUR
041 0_ |aest|beng
072 _7 |a81|2udkrb
080 __ |a81'243|x(474.2)|x(043)|2est
080 __ |a376.74|x(474.2)|x(043)|2est
080 __ |a811.511.113'243|x(043)|2est
100 1_ |aAsser, Hiie,|d1961-
245 10 |aVarajane osaline ja täielik keeleimmersioon eesti muukeelse hariduse mudelitena /|cHiie Asser ; juhendaja Larissa Vassiltšenko ; Tartu Ülikooli pedagoogikaosakond.
260 __ |aTartu :|bTartu Ülikooli Kirjastus,|c2003|e(Tartu :|fTartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda)
300 __ |a200 lk. :|bill. ;|c25 cm.
490 1_ |aDissertationes p[a]edagogicae Universitatis Tartuensis,|x1406-1317 ;|v3.
502 __ |aDoktoritöö : Tartu Ülikool, 2003.
504 __ |aAutori publikatsioonid lk. 199-200. - Bibliograafia lk. 162-171.
520 __ |aEarly partial and total language immersion as models of Minority (Russian language-medium) education in Estonia.
533 __ |aElektrooniline reproduktsioon.|bTartu :|cTartu Ülikooli Raamatukogu,|d2014.
546 __ |aKokkuvõte inglise keeles.
650 _9 |akeelekümblus.
650 _9 |akakskeelsus.
650 _9 |akakskeelne haridus.
650 _9 |aeesti keel.
650 _9 |ateine keel.
650 _9 |avähemusrahvused.
650 _9 |avene.
650 _9 |aüldhariduskoolid.
650 _9 |avõõrkeeleõpetus.
650 _9 |amultikultuursus.
650 _9 |apedagoogika.
651 _9 |aEesti.
653 _9 |a1990-ndad.
655 _9 |adissertatsioonid.
700 1_ |aVassiltšenko, Larissa,|d1939-,|ejuhendaja.
710 2_ |aTartu Ülikool.|bPedagoogika osakond.
752 __ |cTartumaa.
830 _0 |aDissertationes paedagogicae Universitatis Tartuensis ;|v3.
856 4_ |zTÄISTEKST|uhttp://hdl.handle.net/10062/43648
910 0_ |aRMT 2003:06|b9985-56-736-6
930 0_ |ar|b1. Teaduskirjandus|cK|dE
950 __ |tRBK leili|sNAO merle 2003-05