Pealkiri
[Tarto-Ma Kele Kässi Ramat Kumma sisse I. Kik Ewangeliumma- nink Epistli-Lu, kumbe eggäl Aig-Pühhäl Suril- nink muil Pühhil, kumma Ajastan tullewa, loetas nink selletetäs; II. Issanda JEsusse Kristusse Kannatamisse- nink Koolmisse Luggu; III. Meije Issanda JEsusse Kristusse Üllestösseminne nink Taiwa-Minneminne, neljä Ewangeliste Kirjotamisse perrä; IV. Jummala Pühhä Waimo Tullemisse Luggu, kuitao sesamma näggewäl kombel eesmätsel Wastse Testamendi Suwwiste-Pühhä-Apostlide päle om lähhätet; V. Jerusalemmi Lina hirmolline Ärrähäetus. VI. Tarto-Ma Kele Sönna üttesundmisse kombel kokko kirjotetu Laulu-Ramat; VII. Palwusse Ramat. VIII. Önsa Lutri kristlikko Oppusse Pätükki Katekismus, ehk Laste Oppus; üttekokko omma pantu nink ilmotetu. Jummalalle Auwusz nink Tarto-Ma Koggodusselle Tullusz]
Editsioon
2. tr
Ilmumisandmed
[Riga, 1698? (Riga : J. G. Wilcken)]
Füüsiline kirjeldus
[18], 300, [12], 238, [22], 88, [68] lk. : ill. ; 8° 15 cm
Märkus
Fraktuur, kustos. Päistiitlid. Õisornamendiga ehisjooned. Eeldatavasti olid evangeeliumides-epistlites ja katekismuses puulõikes ill
Osadel eraldi tiitellehed. - Osade pealkirjad koondtiitellehel ja osa tiitellehel erinevad
Esitrükk: Riga, [1690-]1691. Laulu- ja palveraamatu esitrükk: 1685
Rahvusraamatukogus säilinud üksikuid lehti evangeeliumidest-epistlitest, laulu- ja palveraamatust
Autoriõiguse märkus
Vabakasutus https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Märksõnad
katekismused; palveraamatud; lauluraamatud; evangeeliumid
Ühtluspealkiri
Kirikukäsiraamat. Tartueesti keeles
UDK

Variantpealkiri
Tartumaa keele käsiraamat
Lisa/eriväljaanne
[Tarto-Ma Kele Laulu-Ramat], [1698?],
[Lühhikenne Tarto-Ma Kele Palwusse Ramat], [1698?],
[Önsa Lutterusse wäikenne katekismus], [1698?],
[Ewangeliumma- nink Epistli-Lu], [1698?],