Pealkiri
4 häälne viisi album [Noot] : laste lauluraamatu juure kirikule, koolile ja kodule
Ilmumisandmed
Tallinnas : Eesti Ev.-Luteri kirikumuusika sekretariaat, 1933 (Tallinn : Ühiselu)
Füüsiline kirjeldus
60 lk. ; 23 cm + 1 lisa (lk. 61-70)
Märkus
Tiitellehel moto: Laulge Jehoovale kõik maailm! Tav. l. 96,1
Sisu
Lisa I: VIII. Isamaa laulud: 129. Issand, Sa hoidsid. 130. Vabaduse koidukiir. 131. Oh, Jumal, laota armutiivad (P. 138.). 132. Hoia Jumal Eestit (P. 1. 111.). 133. Kui kotka tiivul oled kannud. IX. Mitmesugused usulaulud: 134. Mu nimi taevas kirja pandud (P. 266.). 135. Üles, võitlejad (P. 171.) / J. Flittner. 136. Mu Jumal on mu abimees (P. 85.) / N. Hermann. 137. Kuldpäike (P. 488.). 138. Võidku, palvekogudus (P. 271.) / J. Rosenmüller. 139. Minu süda rõõmustele / J. Crüger. 140. Loo mulle, Jumal, uus puhas süda (P. 484.) / G. Wiener. 142. Imeline Issand (P. 334. Lr. 33) / J. Neander. 141. Mu süda olgu rõõmus nüüd (P. 1. 77.). 144. Keskel selle elu sees (P. 357.) / N. Balbulus, ümbertöötanud Luther. 143. Nii kuidas Jumal saadab mind (P. 205.)
VI. Kristuse kannatamise ja surma laulud: 62. Armas Jeesus, armastaja (P. 294. Lr. 167) / Chr. K. Rosenroth. 63. Jeesus, Sinu risti alla. 64. Jeesus, surma äravõtja. 65. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud (P. 48. Lr. 174) / Joh. Krüger. 66. Oh Jeesus, Sinu valu! (P. 237-a. Lr. 196) / H. L. Hassler. 67. Oh, süüta Tall, oh Jeesus (P. 122-b. Lr. 181). 68. Sa vägev valumees. 69. Sind täname, oh Jeesus Krist (P: 37. Lr. 185). 70. Ühte asja ihkan üle kõige (P. lisa 31. Lr.190). 71. Üks Tallekene lepitas (P. 328. Lr.191). VII. Kristuse ülestõusmise ja taevaminemise laulud: 72. Halleluuja! Jeesus elab (P. 182. Kantate 126) / J. Neander. 73. Halleluuja, koorid kostke (P. 355 Lr. 202) / Ph. Nicolai. 74. Kuningas on Jeesus Kristus (P. 183. Lr. 219). 75. Mu süda, ole üleval. VIII. Nelipühi laulud: 76. Jüngrid palves, ühinesid. 77. Oh Püha Vaim, meil tule Sa (P. 342. Lr. 276) / Ph. Nicolai. 78. Püha Vaim, kes rõõmustad. 79. Ärka üles, vaim ja mõte. IX. Kolmainu Jumala püha laulud: 80. Halleluuja, kõik Isale. 81. Kolmainus Jumal, igavest (P. 30. Lr. 278) / G. Goudimet. X. Laulud Jeesuse kiitmiseks: 82. Arm, kes Sa mind oled loonud. 83. Hinge sõber, Jeesus (P. 388. Kantate 251) / H. C. Breidenstein. 84. Ilusam Kristus (P. lisa 86. Vaimul. l. 175). 85. Jeesus minu kalju. 86. Jeesus, tule minule. 87. Ma kummardan Sind, armuvägi (P. 455. Lr. 249) / D. Bortnjansky. 88. Mu jõud, Sind tahan armastada (P. 383. Lr. 254). 89. Nüüd paistab meile kauniste. 90. Oh Kristus, Lunastaja (P. 194. Lr. 294). 91. Tugevad on Jeesu käed. 92. Ühtainust nime mina tean. 93. Elusõna igavene. 94. Kallis sõna, mis on antud. XI. Kristlikust kirikust: 95. Edasi, edasi! (P. 323. Lr. 344). 96. Et ärka vaim, kes enne vanast. 97. Jumal, vägev valitseja. 98. Küll kannab kindel kalju (P. lisa 109. Vaimul. l. 99) / S. J. Stone. 99. Meil oma sõna kinnita (P. 28-a. Lr. 352). 100. Su töö on see, oh Jeesus Krist (P. lisa 90. Vaimul. l. 93) / M. Haydn. 101. Üks kindel linn ja varjupaik (P. 316-a. Lr.369) / M. Luther. XII. Kristlikust elust: 102. Jeesus kutsub patuseid. 103. Jeesus meie eel (P. 157. Lr. 442) / A. Drese. 104. Kes võib mind hukka mõista. 105. Loo puhas süda minule. 106. Ma tean, mis mina usun. 107. Ma tõstan taeva poole silma. 108. Mis vaevab Sinu südant (P. 239. Lr. 508). 109. "Mu järel!" hüüab Jeesus Krist (P. 121. Lr.458). 110. Oh võta mind, mu Jumal (P. lisa 85) / Fr. Silcher. 111. Oota hing, oh oota (P. 487. Lr. 525) / C. Malan. 112. Süda seltsiks südamele (P. lisa 30. Lr. 476). XIII. Laste laulud: 113. Ma olen väike lapsuke. 114. Mind, Jumal, kaitse armuga. 115. Olen Jeesu talleke (P. lisa 14. Lr. 517). 116. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. XIV. Leina ja surma laulud: 117. Jeesus, Õnnistegija. 118. Jeruusalem, sa püha taeva linn (P. 270. Lr. 616) / M. Frank. 119. Jumal, Sull' ligemal (P. lisa 118. Vaimul. l. 111) / inglise viis. 120. Koju mind viige (P. lisa 80. Vaimul. l. 149) / Fr. Ferd. Flemming. 121. Kuis hing'vad vaikselt (P. 389. Vaimul. l. 161) / Fr. B. Beneken. 122. Kus leiab hing rahu (P. lisa 97. Vaimul. l. 158). 123. Las' ma läen (P. 486. Lr. 580) / K. Voigtländer. 124. Mu elu, Kristus ise. 125. Peotäis ma mulda / A. Anvelt. 126. Saaks koju hing / K. Türnpu. 127. Tähtede taga / Fr. Abt. 128. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad
I. Üldised palve ja kiituse laulud: 1. Armas Jeesus, avita (P. 169. Lr. 2) / J. R. Ahle. 2. Au, kiitus olgu igavest(P. 199. Lr. 1) / N. Decius. 3. Au, kiitus olgu igavest (P. lisa 115) : soome koraal / H. Klemetti. 4. Au Jumalale, kiitus ka (P. 201. Lr. 30). 5. Eks mu kohus tänu teha (P. 339. Lr. 31) / J. Schop. 6. Halleluuja tahan laulda (P. 174. Lr. 3) / H. Albert. 7. Helde Isa taeva sees / F. Säbelmann. 8. Issand mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita (P. 96. Vaimul. l. 7) / J. Neander. 9. Jumal, Sind me kiidame (P. lisa 135. Vaimul. l. 8). 10. Kalla, kallis Isa käsi (P. lisa 134. Vaimul. l. 130). 11. Kalla, kallis Isa käsi. 12. Kiida nüüd Issandat minu süda (P. 217. Lr. 34). 13. Kui südant piinab valu (Vaimul. l. 5) / Fr. Schubert. 14. Kõrged uksed lahti minge (P. 175. Lr. 5) / J. Ch. Bach. 15. Ligidal on Jumal! (P. 335. Lr. 17) / J. M. Müller. 16. Mu hing, mis annad Jumalale (P. 143. Lr. 457) / G. Neumark. 17. Oh anna tuhat keelt Sa mulle (P. 141. Lr. 41). 18. Oh Jeesus Kristus, tule Sa (P. 31. Lr. 9). 19. Oh meile Issand Jeesus (P. 9. Lr. 25) / M. Vulpius. 20. Oh vaga Jumal, kes... (P. 230. Lr. 26). 21. Oh võtkem Jumalat (P. 229. Lr. 4) / Joh. Crüger. 22. Oh ära jäta mind (P. 227. Lr. 21) / J. S. Bach. 23. Sull' Sull' Jehoova tahan laulda (P. 152. Lr. 27) : "Jehoova, Sulle tahan laulda...". 24. Taeva selgus, püha sära (P. 65. Lr. 11). 25. Võta nüüd Issandat vägevat Kuningat. 26. Õnnista ja hoia (P. 371. Lr. 10) / Chr. Gregor. 27. Ent näita koidutäht. 28. Igavene koidukuld (P. 385. Lr. 53) / J. G. Ahle. 29. Jumal, maa ja taeva Looja (P. 174. Lr. 54) / H. Albert. 30. Kõik mis ette võtad Sa (P. 273. Lr. 56) / Joh. G [!] rüger. 31. Mu südamest ja meelest (P. 233. Lr. 60). 32. Mu süda, ärka üles (P. 12. Lr. 65) / N. Selneccer. 33. Oh igavene armuvalgus. 34. Öö läinud mööda nüüd. 35. Karjane, Sa valvad (P. 324. Lr. 91). 36. Nüüd hingvad inimesed (P. 117. Lr. 94) / H. Isaak (15 saj.). 37. Nüüd on see päev ju lõppenud (P. 18. Lr. 95). 38. Väsind olen, hingata...(P. lisa 76-b. Lr. 107. II. Kristuse tulemise laulud: 39. Hosianna, tõstke häält. 40. Immanuel, nüüd Krist on teel (P. 15. Vaimul. l. 14) / Nic Hermann. 41. Kuis pean vastu võtma (P. 234. Lr. 114). 42. Kõige ilma õnnistus (P. 59. Lr. 112). 43. Nüüd tehke kõrgeks väravad (P. 260. Lr. 120). 44. Tänu olgu Jumalale (P. 57. Lr. 123). III. Jõulu laulud: 45. Et tulge, oh lapsed / J. A. P. Schultz. 46. Helisege jõulukellad / C. Stein. 47. Ma tulen taevast ülevelt (P. 38. Lr. 132) / Luther. 48. Nüüd Jumalale austust. 49. Neil karjastel väljal. 50. Kui armsast jõulupuu nüüd hiilgab. 51. Oh sa rõõmustav (P. 366) / sitsiilia rhvv. 52. Püha öö (P. 485) / F. Gruber. 53. Sa jõululaps, oh Jeesuke / K. Türnpu. 54. Sa püha, kallis Jeesuke (P. lisa 43. Lr. 114) / G. Siegert. 55. Su sõime juures seisan ma (P. 208. Lr.148). 56. Üks roosike on tõusnud (P. lisa 67. Lr. 150). IV. Aasta vahetusel: 57. Aastat uut nüüd algame. 58. Elulaevuke on jõudnud (P. 300. Lr. 152) / V. Vessnitzer. 59. Saatjaks olgu Jeesuke (P. 161. Lr. 156) / Joh. Krüger. V. Kolmekuninga päevaks: 60. Au Kuningas, oh Jeesus (P. 245. Lr. 161) / M. Teschner. 61. Imetäht, oh Jeesuke
Märksõnad
sitsiilia; vene; soome; inglise; austria; saksa; eesti; segakoorid; 17. saj; 18. saj; 19. saj; 16. saj; lauluraamatud; matuselaulud; leinamuusika; jõululaulud; lastelaulud; koraalid; kirikulaulud; vaimulikud laulud
Teised autorid
Wiener, Georg, 1651-?, helilooja
Hermann, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Flittner, Johann, 1618-1678, helilooja
Rosenmüller, Johann, u.1619-1684, helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Aavik, Juhan, 1884-1982, helilooja
Malan, Henri Abraham César, 1787-1864, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Stone, Samuel John, 1839-1900, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Breidenstein, Heinrich Carl, 1796-1876, helilooja
Nicolai, Philipp, 1556-1608, helilooja
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Wessnitzer, Wolfgang, 1629-1697, helilooja
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Müller, Johann Michael, 1683-1743, helilooja
Bach, Johann Christoph, 1642-1703, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Klemetti, Heikki, 1876-1953, helilooja
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Variantpealkiri
Neljahäälne viisi album [Noot] : laste lauluraamatu juure kirikule, koolile ja kodule