logo

Vabakasutuses teosed

Vabakasutuses teos (ka üldkasutatav teos, avalik omand) on teos, mille autoriõigusega kaitsmise tähtaeg on möödunud või millele kaitset ei kohaldata.
Avalikku omandisse kuuluvaid teoseid võib igaüks vabalt kasutada järgides teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatut kaitset. Loe lisaks ...
    Päringule ei leitud ühtegi vastet.