logo

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) sisaldab jooksva ja retrospektiivse rahvusbibliograafia andmestikku ning on jaotatud väljavõteteks: raamat, perioodika, kaart, noot, videosalvestis, helisalvestis, piltteavik, e-väljaanne, Estonica ja retrospektiivne rahvusbibliograafia (kuni 1940).
Andmebaasi omanik
Eesti Rahvusraamatukogu
 
Üldised valikupõhimõtted
Registreerida Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, ka Estonica teavikuid - eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevaid väljaspool Eestit ilmunud teavikuid. Eesti Rahvusbibliograafia koostamise, registreerimise ja valiku põhimõtted on kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.
Rahvusbibliograafias ei registreerita piiratud kasutajaskonnaga ja ajutise iseloomuga väljaandeid (pisitrükiseid), ametkondlikke juhiseid ja aruandeid, patente, standardeid jne.
Sisu
Mis tahes infokandjal ilmunud raamatud, perioodilised väljaanded, kaardid, noodid, heli- ja videosalvestised, plakatid, multimeediaväljaanded ja standardnumbriga andmebaasid. Uued väljaanded registreeritakse rahvusbibliograafias tingimusel, et väljaanne on avaldatud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.
Ajaline hõlme
Raamatud 1508-
Ajalehed 1675-
Ajakirjad 1700-
Jätkväljaanded 1774-
Noodid 1815-
Kaardid 1540-
Helisalvestised 1904-
Videod 1988-
Koostööpartnerid
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
(1525-1917 incl. ilmunud eestikeelne raamat; kuni 1940 incl. Eestis ja mujal ilmunud Eestiga seotud võõrkeelne raamat ning eesti- ning võõrkeelne perioodika)

Eesti Kirjandusmuuseum
(täiendab andmebaasi Eesti Kirjandusmuuseumis ainueksemlaridena leiduvate Eesti teavikute kirjetega)
Kirjete arv
375314 bibliokirjet (vaata täpsemalt)
Uuenemissagedus
Kord nädalas
Standardid
  • Andmevahetusvorming MARC 21
  • Rahvusvahelised kirjereeglid (ISBDd)
  • Angloameerika kataloogimisreeglid (AACR2)
  • Universaalne kümnendliigitus (UDK)
  • Eesti märksõnastik (EMS)
Kontakt
Eesti Rahvusraamatukogu
e-post erb@nlib.ee
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
e-post erb@ear.ee
Eesti Kirjandusmuuseum
e-post kirmus@kirmus.ee