logo
 • LDR __ 01930nama2200313a4500
 • 005 __ 20190110030302.0
 • 008 __ 091222s1625\\sw\\||||||||||swe\
 • 040 __ |aErTLUAR|best|cErTLUAR
 • 100 0_ |aGustav|bII Adolf,|cRootsi kuningas,|d1594-1632.
 • 245 10 |aWi Gustaff Adolph, medh Gudz nåde, Sweriges Göthes och Wendes Konung, ... huruledes wij oss hafwa låthet wara anleghat at icke mindre medh Konungen och Polniske Cronan än andre wåre Grannar, at sättia förmedelst Gudz nådighe bijstånd Fäderneslandet ... vthur denne länglige Feigde, ther medh Rijket och wij alle nu så länge hafwa warit belastade. ... Aff wårt Sloss Stockholm, den 23. Iunii, Åhr 1625. Gustavus Adolphus.
 • 260 __ |a[Stockholm |bs.n.,|c1625|e(Stockholm :|fKongl. tryckeriet)]
 • 300 __ |a[1] l. ;|c1° (42x34 cm)
 • 510 4_ |aLIBRIS /|c9011434.
 • 542 __ |lVabakasutus|qErRR|o20170405|uhttps://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
 • 547 __ |aLeidumus: Stockholmi Kuninglik Raamatukogu <Utbrutna ligg. fol. extra stort format Kungl. förordningar>; Rootsi Riigiarhiiv <Marieberg Raritetskammare 2 A8 1625-06-23>
 • 593 __ |aIlma tiitlita lehekülgtrükis.
 • 595 __ |aKirjaliik: fraktuur. - Tüpograafia: ehisinitsiaal W.
 • 651 _4 |aLiivimaa.
 • 695 _1 |aPublikaadid - isevalitseja korraldused.
 • 710 2_ |aKungliga Tryckeriet,|etrükikoda (Stockholm)
 • 740 07 |aWi Gustaff Adolph, ... Sweriges Göthes och Wendes Konung.