logo
Material type Language Orig. language Place of publication Carrier type


Use CTRL and click to select multiple items.
Year: up to
Sort by:
Items per page:
Results found: 27
Results shown 1 - 27
  1. Jätkväljaanne
   Aastaaruanne [Võrguteavik] : kommenteeritud kokkuvõte / Euroopa Andmekaitseinspektor. – Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2005-. – 1 kord aastas.
   ISSN 1831-0478
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  2. Jätkväljaanne
   Bibliographia iuridica Estonica [Võrguteavik] = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / Eesti Rahvusraamatukogu. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2009-. – 1 kord aastas.
   ISSN 1736-8308
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  3. Jätkväljaanne
   Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis / Tartu Ülikooli Õigusteaduskond. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1991-. – 25 cm. – Ebaregulaarne.
   ISSN 1406-6394
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  4. Jätkväljaanne
   Dokumendid [Võrguteavik] . [äritegevuses] / AS Äripäev, Äripäeva käsiraamatute toimetus ; peatoimetaja Eva Laks. – Tallinn : Äripäev, [2008]-. – Uuendatakse kord kuus. – (Äripäeva teabevara) (Äripäeva käsiraamat).
   TÄISTEKST raamatukogutöötaja vahendusel: RR, TTÜR, TLÜAR, TlnKR, EMÜR, TÜR, KV
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  5. Jätkväljaanne
   Dokumendinäidised ... [Elektrooniline teavik] / Pandekt OÜ ; koostajad: Raili Karjane, Meelis Masso, Klen Laus ... [jt.]. – Tallinn : Pandekt, 2010-. – CD-ROM ; 12 cm. – 1 kord aastas.
   ISSN 1736-9088
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  6. Jätkväljaanne
   Dokumendinäidised äritegevuses / AS Äripäev, Äripäeva käsiraamatute toimetus ; peatoimetaja Eva Laks. – Tallinn : Äripäev, 2003-. – Lõimväljaanne (lahtised lehed) ; 26 cm. – Täiendatakse 4 korda aastas, 2011-. – (Äripäeva teabevara) (Äripäeva käsiraamat).
   ISSN 1736-5112
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  7. Ajakiri
   Eesti Kasuliku Mudeli Leht [Võrguteavik] : Patendiameti ametlik väljaanne. – Tallinn : Patendiamet ; Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus [levitaja], 1994-. – 1 kord kuus, 2015-.
   ISSN 2228-3595
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid (2017-)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  8. Ajakiri
   Eesti Kaubamärgileht [Võrguteavik] : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiamet = The Estonian Patent Office Patent Office. – Tallinn : Patendiamet, 1993-. – 1 kord kuus (kuu esimesel tööpäeval).
   ISSN 2228-3587
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid (2017-)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  9. Ajakiri
   Eesti Patendileht [Võrguteavik] : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. – Tallinn : Patendiamet : Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, 1995-. – 12 korda aastas, 2014, dets .-.
   ISSN 2228-3609
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid (2017-)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  10. Jätkväljaanne
   ESTLEX [Võrguteavik] : õigusinfosüsteem / Estlex OÜ. – Tallinn : Estlex, 1991-. – Täiendatakse 2 korda nädalas.
   TÄISTEKST
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  11. Ajaleht
   Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri [Võrguteavik] / Patendiamet. – Tallinn : Patendiamet, 2012-. – 4 korda aastas.
   ISSN 2228-4389
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  12. Ajakiri
   Euroopa Liidu Teataja. C, Teave ja teatised [Võrguteavik]. – Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2004-. – Iga päev.
   TÄISTEKST
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  13. Ajakiri
   Juridica : Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri / Sihtasutus Iuridicum ; peatoimetaja Marju Luts-Sootak. – Tartu : Iuridicum, 1993-. – 30 cm. – 10 korda aastas, 1994-.
   ISSN 1406-1074
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid (2017-)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  14. Ajakiri
   Juridica [Võrguteavik] : Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri : [summaries] / Iuridicum Foundation ; editor-in-chief Paul Varul. – Tartu : Iuridicum, 1993-. – 10 korda aastas.
   ISSN 1406-5584
   VÕRGUVÄLJAANNE
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  15. Ajakiri
   Juridica [Võrguteavik] : Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri / Sihtasutus Iuridicum ; peatoimetaja Marju Luts-Sootak. – Tartu : Iuridicum, 1993-. – 10 korda aastas.
   ISSN 1406-5495
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid (2017-)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  16. Ajaleht
   Keskkonnaõiguse Uudiskiri [Võrguteavik] / SA Keskkonnaõiguse Keskus. – Tartu : Keskkonnaõiguse Keskus, 2009-. – 1 kord kuus.
   TÄISTEKST
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  17. Jätkväljaanne
   Kriminaalmenetluse seadustik ; Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus ; Märksõnaline sisujuht : tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga ... / kirjastus Juura. – Tallinn : Juura, 2004-. – 21 cm. – 1-2 korda aastas.
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  18. Ajakiri
   Notar Bene : Notarite Koja ajakiri. – Tallinn : Menu Kirjastus, 2016-. – 30 cm. – 3 korda aastas.
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  19. Ajakiri
   Notar Bene [Võrguteavik] : Notarite Koja ajakiri. – Tallinn : Menu Kirjastus, 2015-. – 3 korda aastas.
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  20. Jätkväljaanne
   Raamatupidamise õigusaktide täiendatav kogumik / KKK Õigusinfo OÜ ; koostaja K. Kaldvee. – [Tallinn] : KKK Õigusinfo, 1993-. – 1 kd. (irdlehtedena) ; 22 cm. – Täiendatakse vastavalt seadusemuudatustele.
   ISSN 1406-7137
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  21. Jätkväljaanne
   Riigi Teataja [Võrguteavik] / Riigikantselei, Justiitsministeerium. – Tallinn : Justiitsministeerium, 1997-. – Täiendatakse vastavalt seadusemuudatustele.
   ISSN 1406-5630
   TÄISTEKST
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  22. Jätkväljaanne
   Riigikantselei aastaraamat [Võrguteavik]. – Tallinn : Riigikantselei, 2001-. – 1 kord aastas.
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2001-2012)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  23. Ajakiri
   Summaria Iuridica [Võrguteavik] : [referaatväljaanne] / Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskus. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2001-. – 5 korda aastas, 2013-.
   ISSN 1736-0404
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  24. Jätkväljaanne
   Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus [Võrguteavik] / Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskus. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2004-. – 10 korda aastas, 2009-.
   ISSN 2228-4443
   TÄISTEKST
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  25. Ajakiri
   Õiguskeel [Võrguteavik] / Justiitsministeerium. – Tallinn : Justiitsministeerium. – 4 korda aastas.
   TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2002-2007)
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  26. Jätkväljaanne
   Äriõigus. Näidised ja kommentaarid [Võrguteavik] / AS Äripäev, advokaadibüroo Jesse & Kalaus ; peatoimetaja Piret Jesse. – Tallinn : Äripäev, [2008]-. – Uuendatakse kord kuus. – (Äripäeva teabevara) (Äripäeva käsiraamat).
   TÄISTEKST raamatukogutöötaja vahendusel: RR, TTKR, TTÜR, TLÜAR, TÜR, EMÜR
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder
  27. Jätkväljaanne
   Äriõiguse teabevara / AS Äripäev, advokaadibüroo Jesse & Kalaus ; peatoimetaja Piret Jesse. – Tallinn : Äripäev, 1999-. – 1-2 kd. (irdlehtedena) ; 26 cm. – Täiendatakse 4 korda aastas. – (Äripäeva teabevara) (Äripäeva käsiraamat).
   ISSN 1736-5171
   Record in e-catalogue ESTERAdd to folder