logo
E-väljaanne
Pealkiri
Eesti ühiskond kiirenevas ajas : uuringu "Mina. Maailm. Meedia" 2002-2014 tulemused / toimetajad Peeter Vihalemm ... [jt. ; kujundus: Roosmarii Kurvits, kaanekujundus: Kalle Paalits]
Ilmumisandmed
Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017 ([Tallinn] : [Printon])
Füüsiline kirjeldus
785 lk. : ill., portr. ; 25 cm
ISBN
9789949773657 (köites)
Märkus
Tiitellehel ka toimetajad: Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm
Sisaldab bibliograafiat ja registrit
Sisu
Teoreetiline hoovõtt: ühiskond ja elavik / Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Veronika Kalmus, Margit Keller, Maie Kiisel, Anu Masso, Signe Opermann, Külliki Seppel ja Triin Vihalemm. Meedia ja ühiskonna seoste uurimine Eesti sotsioloogilise traditsiooni kontekstis / Signe Opermann ja Peeter Vihalemm. Eesti tee stagnaajast tänapäeva: sotsiaalteaduslik vaade kolme aastakümne arengutele / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. "Mina. Maailm. Meedia" metoodikast / Peeter Vihalemm ja Anu Masso. Väärtused ja identiteedid / Veronika Kalmus ja Triin Vihalemm. Hinnangud muutustele ja maailmavaatelised hoiakud / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. Kellel on mõju ühiskonna arengusuundadele? Poliitilise agentsuse tüpoloogia / Marju Lauristin. Ootused maailma tuleviku ja riskide suhtes / Maie Kiisel ja Küliki Seppel. Kultuurisuhte muutumine / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. Meediakasutuse muutumine: internetiajastu saabumine / Peeter Vihalemm ja Ragne Kõuts. Internetikasutus ja sotsiaalmeedi kasutus / Ragne Kõuts, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Andra Siibak ja Marju Lauristin. Tarbimine: võimalused, eneseväljendus ja sääst / Margit Keller ja Maie Kiisel. Tervisepüüdlused ühiskonna polariseerijana? / Marko uibu ja Triin Vihalemm. Sotsiaalse sidustumise mustrid / Maie Kiisel ja Jarmo Seljamaa. Personaalse ja sotsiaalse aja kiirenemine ja tihenemine / Halliki Harro-loit ja Triin Vihalemm. Eesti elanikud oma ajakasutusest / Liina-Mai Tooding. Ajakasutussuutlikkus ja kihistumine Eesti ühiskonnas / Triin Vihalemm ja Marju Lauristin. Tähtpäevad kui igapäevarütmide katkestus / Triin vihalemm ja Halliki Harro-Loit. Katkestuste kultuur? eesti ajaloo sündmused ja ajastud eestlaste ajalookultuuris / Katrin Kello ja Halliki Harro-Loit. Eesti ruumiline avanemine: geograafilised kontaktid, ruumi tajumine ja väljarändesoovid / Anu Masso ja Signe Opermann. Eesti- ja venekeelse elanikkonna ruumisuhted / Anu Masso ja Piia Tammepuu. Eesti venekeelse elanikkonna lõimumise viisid ja muutustega kohanemise praktikad / Triin Vihalemm ja Marianne Leppik. Venekeelse elanikkonna hargmaisus ja meediakasutus / Marianne Leppik ja Triin Vihalemm. Põlvkondade eristumine muutuvas ühiskonnas / Veronika Kalmus, Anu Masso ja Marju Lauristin. Eesti elanikkonna subjektiivne kihistumine / Marju Lauristin. Kokkuvõte: Eesti ühiskona kujundavad protsessid ja tulevikuarengud / Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Margit Keller, Maie Kiisel, Anu Masso, Signe Opermann, Peeter Vihalemm ja Triin Vihalemm
Täiendav kandja
Ilmunud ka võrguväljaandena
Personaalia/Kollektiiv
Euroopa Liit
Märksõnad
ühiskond; meedia; kultuur; poliitika; sotsiaalsed muutused; hinnangud; meediauuringud; sotsiaaluuringud; Eesti; artiklikogumikud
Teised autorid
Vihalemm, Peeter, 1944-, toimetaja
Lauristin, Marju, 1940-, toimetaja
Kalmus, Veronika, 1973-, toimetaja
Vihalemm, Triin, 1968-, toimetaja
Kurvits, Roosmarii, 1969-, kujundaja
Paalits, Kalle, 1971-, kujundaja
Lauristin, Marju, 1940-
Vihalemm, Peeter, 1944-
Kalmus, Veronika, 1973-
Keller, Margit, 1971-
Harro-Loit, Halliki, 1962-
Kello, Katrin, 1977-
Kiisel, Maie, 1979-
Kõuts-Klemm, Ragne, 1977-
Leppik, Marianne
Masso, Anu, 1977-
Opermann, Signe, 1975-
Pruulmann-Vengerfeldt, Pille, 1978-
Seljamaa, Jarmo, 1979-
Seppel, Külliki, 1977-
Siibak, Andra, 1981-
Tammpuu, Piia
Tooding, Liina-Mai, 1944-
Uibu, Marko, 1983-
Vihalemm, Triin, 1968-
UDK
316.4 (474.2) (082)
316.7 (474.2) (082)
316.42 (474.2) (082)
Teine kandja
Eesti ühiskond kiirenevas ajas (võrguteavik). 9789949775231