logo
Pealkiri
Laulge Jehoovale kiituslaule [Noot]
Ilmumisandmed
New York : Watchtower Bible and Tract Society, c1996 (Vantaa : Jehovan todistajien kirjapaino, 1998)
Füüsiline kirjeldus
[256] lk. : ill. ; 17 cm
Sisu
1. Õnnista, mu hing, Jehoovat / sõn.: laul 103, NW. 2. Kuuletume pigem Jumalale kui inimestele / sõn.: apostlite teod 5:29, NW. 3. Võidu saavutamine maailma üle / sõn.: Johannese 16:33. 4. Jumala tõotus paradiisist / sõn.: Luuka 23:43. 5. Kogu loodu kiitku Jehoovat! / sõn.: laul 148. 6. Kuulutage igavest head sõnumit / sõn.: Ilmutuse 14:6-8, NW. 7. Inimkonna juubeliaasta lootus / sõn.: 3. Moosese 25:10. 8. Lojaalne allumine teokraatlikule korrale / sõn.: 1. korintlastele 14:33. 9. Jehoova õnnistus teeb rikkaks / sõn.: Õpetussõnad 10:22. 10. Olge kindlad, vankumatud! / sõn.: 1. korintlastele 15:58. 11. Suulamlik jäänus / sõn.: ülemlaul 7:1. 12. Jumal armastab rõõmsat andjat / sõn.: 2. korintlastele 9:7. 13. Kristlik pühendumine / sõn.: 2. Moosese 39:30. 14. Olge rõõmsad, te rahvad! / sõn.: Roomlastele 15:10, NW. 15. Lõputu elu käes! / sõn.: Johannese 3:16. 16. Olge rõõmsad Kuningriigi lootuse üle! / sõn.: Roomlastele 15:10-13. 17. Jehoova "kastepiisad" paljude rahvaste hulgas / sõn.: laul 110:3, NW. 18. Õnnista meie kristlikku vennaskonda / sõn.: 1. Peetruse 2:17. 19. Olge rõõmsad kogu päev / sõn.: laul 32:11. 20. Laulge Kuningriigi rõõmulaulu / sõn.: laul 96:1, 10. 21. Tervitage Jehoova Kuningriiki! / sõn.: Ilmutuse 11:17. 22. Pane tähele Juuda sõnumit / sõn.: Juuda 21. 23. Piibli lootus inimkonnale / sõn.: Roomlastele 12:12. 24. Nad ei ole maailma osa / sõn.: Johannese 17:16, NW. 25. Jumal on kõik kaunilt teinud / sõn.: Koguja 3:11, NW. 26. Jumala nõuete täitmine / sõn.: Ilmutuse 12:17. 27. Ära karda neid! / sõn.: Matteuse 10:28. 28. Õnnista meie kogunemisi / sõn.: Heebrealastele 10:24, 25. 29. Edasi, te tunnistajad! / sõn.: Luuka 16:16. 30. Innukad headele tegudele / sõn.: Tiitusele 2:14, UT. 31. Innukus Jehoova koja pärast / sõn.: Johannese 2:17, NW. 32. Majast majja / sõn.: Apostlite teod 20:20, NW. 33. Jehoova on saanud kuningaks! / sõn.: laul 97:1, NW. 34. Elada meie nime vääriliselt / sõn.: Jesaja 43:10-12
35. Armastuse ülim tee / sõn.: 1. korintlastele 13. 36. Õnnelikud on need, kes on tasase meelega / sõn.: Matteuse 5:5, NW. 37. Hea nime tegemine Jumala ees / sõn.: Koguja 7:1. 38. Lojaalsuse osutamine / sõn.: laul 18:26, NW. 39. Jumala sõjamehed liiguvad edasi / sõn.: 1. Timoteosele 6:12. 40. Tehkem oma teekond edukaks / sõn.: Joosua 1:8. 41. Kiitke Jehoovat, kes on Kalju / sõn.: 5. Moosese 32:4. 42. See on tee / sõn.: Jesaja 30:20, 21. 43. Edasi, te Kuningriigi teenijad! / sõn.: 2. Timoteosele 4:5. 44. Jehoova hoolib tõeliselt / sõn.: 1. Peetruse 5:7. 45. Tänupalve / sõn.: laul 65:3. 46. Pühakiri - inspireeritud ja kasulik / sõn.: 2.Timoteosele 3:16,17, NW. 47. Jehoova, me vägi ja jõud / sõn.: Jesaja 12:2, NW. 48. Too Jehoovale kiitust / sõn.: 1. korintlastele 3:7. 49. Suur Jumal Jehoova! / sõn.: laul 95:3. 50. Jumala armastusele vastamine / sõn.: 1. Johannese 4:11. 51. Rõõmusta Jehoova südant / sõn.: Õpetussõnad 27:11. 52. Meie Isa nimi / sõn.: Matteuse 6:9. 53. Teokraatia kasv / sõn.: Jesaja 9:5,6. 54. Me peame olema pühad / sõn.: 1. Peetruse 1:15,16. 55. Käi iga päev koos Jehoovaga / sõn.: Miika 6:8. 56. Rühi julgelt edasi / sõn.: 1. Timoteosele 1:12. 57. Jehoova õnnelik rahvas / sõn.: laul 89:16. 58. Jehoova, kõige troosti Jumal / sõn.: 2. korintlastele 1:3-7. 59. Hinda Jumala meeldetuletusi / sõn.: laul 119. 60. Jumala tuhandeaastane Kuningriik / sõn.: Ilmutuse 20:4-6
61. Mina olen Jehoova! / sõn.: Jesaja 42:8. 62. Õnnelikud on halastajad! / sõn.: Matteuse 5:7, NW. 63. Laske valgusel särada / sõn.: Matteuse 5:16. 64. Usk nagu Aabrahamil / sõn.: 1. Moosese 22:1-18. 65. Koguneme ühtsuses / sõn.: laul 133, NW. 66. Lahkuse vägi / sõn.: Roomlastele 2:4, UT. 67. Koguge aardeid taevasse / sõn.: Matteuse 6:20, UT. 68. Jumalakartlik halastus / sõn.: Koloslastele 3:12. 69. Rahuloluga ühendatud Jumalale andumus / sõn.: 1. Timoetosele 6:6, NW. 70. Ole nagu Jeremija / sõn.: Jeremija 1:7, 18. 71. Hoidkem kinni heast sõnumist! / sõn.: 1. korintlastele 15:2. 72. Kuningriigi teenistuse rõõmud ja viljad / sõn.: Matteuse 5:12. 73. Tagasihoidlikel on tarkus / sõn.: Õpetussõnad 11:2, NW. 74. Jehoova on Päästja / sõn.: laul 18:2,3. 75. Kiitkem Jehoovat rõõmsalt / sõn.: laul 63:6. 76. Jehoova, meie parim Sõber / sõn.: Jesaja 41:8. 77. Jehoova on mu karjane / sõn.: laul 23. 78. Rääkige "puhast keelt"; / sõn.: Sefanja 3:9, NW. 79. Loodu ilmutab Jehoova au / sõn.: laul 19. 80. Käigem oma Jumala nimel / sõn.: Miika 4:5. 81. Tänu Jumala kannatlikkuse eest / sõn.: 2. Peetruse 3:15, NW. 82. Naisi on suur armee / sõn.: laul 68:12, NW. 83. Siioni rõõmustamise põhjus / sõn.: Jesaja 66:8. 84. Jumala suured ja imelised teod / sõn.: Ilmutuse 15:3. 85. Jehoova on me varjupaik / sõn.: laul 91:1,2. 86. Vaimu vilja armastuse arendamine / sõn.: 1. korintlastele 13:8. 87. Issanda õhtusöömaaeg / sõn.: 1. korintlastele 11:23-26. 88. Jumala sulase palve / sõn.: Jakoobuse 3:17. 89. Jumaliku armastuse eeskuju / sõn.: 1. Johannese 4:19. 90. Kummarda Jehoovat, suveräänset Issandat / sõn.: Jesaja 2:3. 91. Jehoova poolt õpetatud / sõn.: Jesaja 54:13, NW. 92. Kuuluta julgelt / sõn.: Apostlite teod 4:13. 93. Jehoova armas kummardamispaik / sõn.: laul 84:2. 94. Igaviku Kuningas, pühitse oma nime! / sõn.: Hesekiel 38:23. 95. Headuse vili / sõn.: Galaatlastele 5:22, NW. 96. Ülistame oma Isa, Jehoovat / sõn.: Johannese 17:4. 97. Jehoova omadused / sõn.: Ilmutuse 4:11. 98. Võitle usu eest / sõn.: Juuda 3. 99. Jumala"igavene eesmärk" avaneb / sõn.: Efeslastele 3:11, NW
100. Kiitkem Jehoovat, oma Jumalat! / sõn.: Jeremija 33:11. 101. "Jumala karja" eest hoolitsemine / sõn.: 1. Peetruse 5:2. 102. Ülestõusmise rõõm / sõn.: Ilmutuse 20:13. 103. Heida Jehoova peale oma koorem / sõn.: laul 55:23. 104. Laul Kõigekõrgemale / sõn.: laul 47:3. 105. Austage Jehoova Esmasündinut! / sõn.: Heebrealastele 1:6. 106. Vaadakem, kuidas me elame / sõn.: Efeslastele 5:15. 107. Laulge julgelt Jehoovale kiitust! / sõn.: 2. ajaraamat 20:21. 108. Jehoova sõna on ustab / sõn.: Joosua 23:14. 109. Tõotatud on igavest elu / sõn.: laul 37:29. 110. Andke andeks / sõn.: Efeslastele 4:32. 111. Valgus muutub selgemaks / sõn.: Õpetussõnad 4:18. 112. Siis nad saavad tunda / sõn.: Hesekiel 35:15. 113. Me oleme Jehoova tunnistajad! / sõn.: Jesaja 43:10-12. 114. Jumala lojaalne armastus / sõn.: Jesaja 55:1-3. 115. Olgu teil tugev armastus üksteise vastu / sõn.: 1. Peetruse 4:8, NW. 116. Teil tuleb hoolt kanda nõrkade eest / sõn.: Apostlite teod 20:35. 117. Abielu - Jumala korraldus / sõn.: Matteuse 19:4-6. 118. Jumala koja toetamine / sõn.: Malakia 3:10. 119. Pidage kõvasti kinni "õnnelikust lootusest"; / sõn.: Tiitusele 2:13, NW. 120. Ole kindel nagu Rutt / sõn.: Rutt 1:15-17. 121. Tõde, mis teeb inimesed vabaks / sõn.: Johannese 8:32. 122. Käitugem "vähemana"; / sõn.: Luuka 9:48, NW. 123. Liigu edasi! / sõn.: Heebrealastele 6:1. 124. Enesevalitsemise vili / sõn.: Galaatlastele 5:23, NW. 125. Jehoova on minuga / sõn.: laul 118:6. 126. Kuulutame Kuningriigi tõde / sõn.: Matteuse 10:7. 127. Müriaad vendi / sõn.: Ilmutuse 7:9. 128. Tee rohkem, nagu tegid nasiirid / sõn.: 4. Moosese 6:8. 129. Nüüd on aeg! / sõn.: Markuse 13:10. 130. Rõõmus teenistus / sõn.: laul 32:11. 131. Hoidkem Jehoova, oma Jumala poole / sõn.: Joosua 23:8. 132. Valva oma südant / sõn.: Õpetussõnad 4:23, NW. 133. Kuningriigi seemne külvamine / sõn.: Matteuse 13:4-8, 19-23. 134. Olge mehised / sõn.: 1. korintlastele 16:13, UT. 135. Jehoova, meie elupaik / sõn.: laul 90:1. 136. Lojaalsed kummardajad õnnistavad Jehoovat / sõn.: laul 18:25. 137. Määratud aeg läheneb / sõn.: Habakuk 2:3, NW. 138. Käi koos Loojaga! / sõn.: Miika 6:8. 139. Kuulake Kuningriigi sõnumit / sõn.: Jesaja 55:7. 140. Oota Jehoovat / sõn.: Nutulaulud 3:22-27. 141. Jehoova püha rahvas / sõn.: Jesaja 66:8. 142. Loodu vabastamislootus / sõn.: Roomlastele 8:21. 143. Võta seisukoht Jehoova poolel! / sõn.: 2. Moosese 32:26
144. Meil peab olema usk / sõn.: Heebrealastele 10:39. 145. Olge pikameelsed / sõn.: 1. tessalooniklastele 5:14. 146. Põgenege Jumala Kuningriigi juurde! / sõn.: Sefanja 2:3. 147. Püsivad aarded / sõn.: Matteuse 6:20, UT. 148. Meie Jumala, Kuninga ülistamine / sõn.: laul 145:1. 149. Jumalal on võimatu valetada / sõn.: Heebrealastele 6:18. 150. Leib taevast / sõn.: Johannese 6:51. 151. Kuulutagem Kuningriigi head sõnumit / sõn.: Matteuse 24:14, NW. 152. Jumala armu hindamine / sõn.: Roomlastele 11:33-335. 153. Jehoova, meie pääste Jumal / sõn.: laul 85:8, NW. 154. Jehoova, meie Looja / sõn.: Jesaja 42:5. 155. Võtke üksteist vastu! / sõn.: Roomlastele 15:7. 156. Ma tahan / sõn.: Luuka 5:13. 157. Kummarda Jehoovat nooruspäevil / sõn.: Koguja 12:1. 158. Meie kristlik ühtsus / sõn.: Efeslastele 4:13. 159. Meil on rahu / sõn.: Johannese 14:27. 160. Käi laitmatuses / sõn.: laul 26:1, NW. 161. Paluge Jehoovat iga päev / sõn.: 1. tessalooniklastele 5:17. 162. Kuuluta sõna! / sõn.: 2. Timoteosele 4:2. 163. Vaimu vili / sõn.: Galaatlastele 5:22,23, NW. 164. Lapsed - hinnaline kingitus Jumalalt / sõn.: laul 127:3. 165. Kiitkem nüüd Jah'i koos! / sõn.: laul 145:21. 166. Näe, Jehoova armee! / sõn.: Joel 2:7. 167. Tänagem Eluandjat / sõn.: laul 36:10. 168. Maa uue Kuninga äratundmine / sõn.: laul 2:12. 169. Uus laul / sõn.: laul 98:1. 170. Jumal on tõemeelne / sõn.: Roomlastele 3:4. 171. Võidulaul / sõn.: 2. Moosese 15:1. 172. Otsige esmalt Kuningriiki / sõn.: Matteuse 6:33, NW. 173. Armastus - täiuslik ühtsuse side / sõn.: Koloslastele 3:14, NW. 174. Olge valvel, seiske kindlalt, saage tugevaks / sõn.: 1. korintlastele 16:13. 175. Taevad jutustavad Jumala au / sõn.: laul 19:2. 176. Tervitage saabuvat Kuningat! / sõn.: laul 24:7. 177. Missugused isiksused me peaksime olema? / sõn.: 2. Peetruse 3:11. 178. "Jumala rahu" on ülem kõigest / sõn.: Filiplastele 4:7. 179. Me peame Jehoovat ootama / sõn.: Roomlastele 8:19. 180. Jumala Raamat on aare / sõn.: Õpetussõnad 2:1
181. Ühine Kuningriigi lauluga! / sõn.: laul 98:1. 182. Gileadi palsam / sõn.: Jeremija 8:22, NW. 183. Noorte koht Jumala korralduses / sõn.: laul 148:12,13. 184. Armastavad karjased hoiavad Jumala "lambaid"; / sõn.: 1. Peetruse 5:2. 185. Ülestõusmine - Jumala armastav korraldus / sõn.: Johannese 11:25. 186. Meie jumalakartlik rõõm / sõn.: Filiplastele 4:4. 187. Kõik on tehtud uueks / sõn.: Ilmutuse 21:4. 188. Palve and / sõn.: 1. Timoteosele 2:8. 189. Jehoova kättemaksu päeva kuulutamine / sõn.: Jesaja 61:2. 190. Laul Jehoovale / sõn.: laul 92:2,3. 191. Tõele pühendu / sõn.: 2. korintlastele 4:2. 192. Teatame Kuningriigi tõde / sõn.: Apostlite teod 20:20,21. 193. Kuulutage "seda kuningriigi head sõnumit"! / sõn.: Matteuse 24:14, NW. 194. Tulge Jehoova templi eesõuedesse! / sõn.: laul 100:4. 195. See on Jehoova päev / sõn.: laul 118:24. 196. Jehoovale pühendunud / sõn.: Johannese 10:16. 197. Kõlagu laul Jehoovale! / sõn.: laul 47:7, NW. 198. Õppigem tundma oma Jumalat / sõn.: Johannese 17:3. 199. Selle maailma näitelava muutub / sõn.: 1. korintlastele 7:31, NW
200. Jüngrite tundemärk / sõn.: Johannese 13:34,35. 201. Rõõmutsemine koos Jumala rahvaga / sõn.: laul 106:5. 202. Me oleme Jumalale pühendunud! / sõn.: 2. Moosese 39:30. 203. Jehoova juhatab oma rahvast / sõn.: laul 31:4. 204. Siin ma olen, läkita mind! / sõn.: Jesaja 6:8. 205. Kristus, meie eeskuju / sõn.: 1. Peetruse 2:21. 206. Olge rõõmsad lootuses / sõn.: Roommlastele 12:12. 207. Kellele me kuulume? / sõn.: 1. korintlastele 6:20. 208. Rõõmulaul / sõn.: Ilmutuse 11:15. 209. Järgi Sõjamees Kuningat! / sõn.: Efeslastele 6:16,17. 210. Tehke kindlaks, mis on tähtsaimad asjad / sõn.: Filiplastele 1:10, NW. 211. Osaleme rõõmsalt lõikuses / sõn.: Matteuse 9:37,38. 212. Me täname sind, Jehoova / sõn.: 1. tessalooniklastele 5:18. 213. Töötame ühtsuses koos / sõn.: Efeslastele 4:3. 214. Käime Jumala teel / sõn.: Õpetussõnad 9:10,11. 215. Olgu sul teiste heaks halastust / sõn.: Luuka 6:36, NW. 216. Olgu teil hell kiindumus / sõn.: Roomlastele 12:10, NW. 217. Jehoova sõpruse saavutamine / sõn.: laul 15:1,2. 218. Koos Kristusega paradiisis / sõn.: Luuka 23:43. 219. Jehoova taevane troon / sõn.: Ilmutuse 4. 220. Meie paradiis: prageune ja tulevane / sõn.: 2. korintlastele 12:4. 221. Noored, jäljendage nende usku! / sõn.: Heebrealastele 6:12. 222. Hoia oma pilk tasul! / sõn.: 2. korintlastele 4:18. 223. Sinu lojaalsed õnnistavad sind / sõn.: laul 145:10, NW. 224. Võtke endi peale minu ike / sõn.: Matteuse 11:28-30. 225. Tulge Jehoova ligi / sõn.: laul 73:28
Märkus
4-5-häälsed laulud akordimärkidega
Sisaldab registrit
Koosseis: segakoor
Algupärand: Sing praises to Jehovah. 1984
Märksõnad
Jehoova tunnistajad; segakoorid; ameerika; 20. saj. 2. pool; vaimulikud laulud; kirikulaulud; lauluraamatud