logo
E-väljaanne
VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:240449
Pealkiri
Kannel [Noot] : koraalid, waimulikud ja ilmlikud laulud / toimetanud G. Pärn
Editsioon
3. parand. ja täiend. tr
Ilmumisandmed
Riias : W. Mellin, 1907
Füüsiline kirjeldus
72 lk. ; 20 cm
ISMN
9790801710826 (pdf)
Märkus
1-3-häälsed laulud
Sisukorras w = v
Kaanel aastaarv 1908
Laulude tähestikregister lk. 71-72
Sisu
70. Kuis nii külmad tuule tiivad! / A. Läte ; sõn.: J. Kunder. 71. Tule, kallis kevade! / soome rhvv. ; sõn.: G. P[ärn]. 72. Puna palgil poisikene / eesti rhvv. ; sõn. A. Haava jär.: G. P[ärn]. 73. Laula, laula, suukene! / eesti rhvv. ; sõn.: rahvalaul. 74. Meil rõõmu päev on lõpmas / F. Säbelmann. 75. Läheme mängima murul'! / K. A. Hermann. 76. Jookse, jookse, jõeke! / K. Ruut ; sõn.: A. Piirikiv[i]. 77. Nüüd ärka, mu kannel! / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. 78. Kiigu, liigu, laevukene! / eesti rhvv. 79. Tuulehoogu tõukas tagant / Avinurm[e] ; sõn.: "Kalevipoeg". 80. Kui mina lugu luuletama / Hanila ; sõn.: "Lauluvõim", "Kalevipoeg". 81. Linda oli laulu suuga / eesti viis ; sõn.: P. Org, "Kalevipoeg". 82. Mis sa nutad, lillikene? / eesti rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 83. Kiigesepad, hellad vennad / Tõstama[a] ; sõn.: "Kalevipoeg", Piirikivi. 84. Kuku, sa kägu, kulda lindu! / eesti rhvv. ; sõn.: "Kalevipoeg". 85. Ei helista ööbikud ainult / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. 86. Oja ääres, puude vilus / P. Koit. 87. Kui Kungla rahvas kuldsel a'al / K. A. Hermann ; sõn.: F. Kuhlbars. 88. Üles, üles, hellad vennad! / eesti rhvv. 89. Kus põhja lahe kohiseb / A. Läte ; sõn.: Pärn, "Kannel". 90. Minge üles mägedele! / K. A. Hermann ; sõn.: M. Veske. 91. Kuule, kuidas hääli hüüab / sõn.: M. Veske. 92. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm! / F. Pactus [!], soome viis ; sõn.: J. V. Jannsen. 93. Kaugel' kõlagu! / J. Järv ; sõn.: J. Järve järele G. P[ärn]. 94. Mu meeles seisab alati / K. Collan, soome viis ; sõn.: J. V. Jannsen. 95. Kuis käib sul kuldne päike (Särama) / M. Hermann ; sõn.: A. Reinvald. 96. Isamaa hiilgaval pinnala paistab / soome rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 97. Üks paigake siin ilmas on (Emasüda) / F. Säbelmann ; sõn.: L. Koidula. 98. Õieke, õieke / J. Järv, eesti viis ; sõn.: L. K. 99. Meil aia äärses tänavas / eesti rhvv. ; sdn. A. Kunileid ; sõn.: L. Koidula 100. Üksinda (Võersil) / J. Kappel. 101. Juba kase ladvalt lehed lang'vad / A. Tobber ; sõn.: L. Koidula. 102. Öö nüüd tuleb jälle / C. H. Kinck ; sõn.: F. Kuhlbars. 103. Talv valitses järvel / K. A. Hermann ; sõn. J. Tamme järele. 104. Jumalaga jätma pead / A. Läte. 105. Nüüd Jumalaga! / eesti rhvv. ; sõn.: G. Pärn. 106. Koju soovitab mu süda / soome rhvv. ; sõn.: G. P[ärn]. 107. Ei jookse jõgi vastu mäge üles / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 108. Kaunis kallas rõõmsa ranna ra'al / ungria rhvv. ; sõn.: A. Th. 109. Minu kallis emakeel / soome rhvv. ; sõn. F. Hasselblatti järele. 110. Üleilmlik õnn ei või siin kesta / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 111. Helisege jõulukellad! / C. Stein. 112. Oh sa rõõmulik / sitsiilia rhvv. ; sõn. A: H. Willigerode järele: G. P[ärn]. 113. Helde Isa, taeva sees! / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 114. Püha öö / F. Gruber. 115. Päike veereb, õhk on õrn / J. Petersoni järele ; sõn. A. Piirikivi järele. 116. Jehoova päev on see / J. Jung ; sõn.: A. Piirikivi. 117. Vägev Jumal, aita mind! / P. Ritter ; sõn.: Pärn, "Kannel". 118. Mu tänu tõusku sulle! / K. A. Hermann. 119. Hingekene, looda! / E. Malan [!]. 120. All hauas, seal põrmula puhates / C. Kloss ; sõn.: G. P[ärn]. 121. Kuis vaikselt hing'vad / B. Beneken. 122. Mu elu on kui õis / šoti viis ; sõn.: G. P[ärn]. Lühike noodi õpetus lk. 69-71
Koraalid: 1. Mu süda, ärka üles! 2. Oh Jeesus Kristus, tule sa! 3. Au, kiitus olgu igavest. 4. Oh anna tuhat keelt sa mulle! 5. Sull', sull', Jehoova, tahan laulda. 6. Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita! 7. Jumal, maa ning taeva Looja. 8. Ma südamest ja meelest. 9. Oh võtkem Jumalat. 10. Kiida nüüd Issandat, minu süda! 11. Nüüd on see päev ju lõppenud. 12. Nüüd hing'vad inimesed. 13. Oh vaga Jumal, kes kõik annid. 14. Mu süda, ole valmistud! 15. Mis Jumal teeb, on ikka hea. 16. Oh Jumal, sinu peal'. 17. Mu järel', hüüab Jeesuke. 18. Nüüd paistab meile kauniste. 19. Su poole, Issand, südamest. 20. Meil' oma sõna kinnita! 21. Issand, oma viha sees. 22. Ma tulen taevast ülevelt. 23. Nüüd kiitku kõigest südamest. 24. Üks kindel linn ja varjupaik. 25. Ma armastan sind, minu vägi! 26. Ärgake, nii vahid hüüdvad. 27. Võitle, kui sind Jumal heldest'. 28. Armas Jeesus, avita! 29. Edasi, edasi! Sion, mine valguses! 30. Oh võitlejad, nüüd käige peale! 31. Kõik tulge minu juure nüüd! 32. Kes Jumalat nii laseb teha. 33. Eks mu kohus tänu teha. 34. Helde Jeesuke, sinu sarnastki. 35. Kõik kallis hinge õnnistus. 36. Jeesus, tule minule! 37. Ma tahan jätta maha. 38. Imeline Issand. 39. Nüüd tehke kõrgeks väravad! 40. Tulge, ristiinimesed. 41. Jumal, vägev valitseja! 42. Armas Jeesus, armastaja! 43. Jeesukest ei jäta ma. 44. Jeruusalem, sa püha taeva linn. 45. Oh Kristus, Lunastaja. 46. Üks tallekene lepitas. 47. Oh süüta Tall, mu Jeesus! 48. Sind täname, oh Jeesus Krist! 49. Oh jeesus, sinu valu. 50. Jeesus, rõõmustaja. 51. Jeesus, surma äravõitja. 52. Ülesse, ülesse! 53. Mu elu Kristus ise. 54. Õnnista ja hoia! Laulud: 55. Боже, Царя храни = Jumal, Keisrit kaitse sa! / Lvov. 56. Murra lilli! / uuem eesti rhvv. ; üleskirj. G. Pärn ; sõn.: rahvalaul, G. P[ärn]. 57. Vanemuine, laena kannelt! / soome viis ; sõn.: P. Org, "Kalevipoeg". 58. Kulla kevade / soome rhvv. ; sõn.: A. Piirikivi. 59. Kannike kaunikene / soome rhvv. ; sõn.: A. Piirikivi. 60. Kui ma olin väiksekene (Lauliku lapsepõli) / A. Piirikivi. 61. Kulla kõlala ööbik hüüab (Ööbik) / A. Läte ; sõn. P. Hagemanni jär. M. Lipp. 62. Kus sa käisid, sokukene? / eesti rhvv. ; sdn. K. A. Hermann. 63. Mõista, mõista, õekene! / eesti rhvv. ; sõn. rahvasuust. 64. Ketra, Liisu! / eesti rhvv. 65. Süda tuksub / K. A. Hermann ; sõn. rahvalaulu järele. 66. Kuldne õhtupäike / H. G. Nägeli. 67. Kui mina alles noor veel olin / eesti rhvv. ; sõn.: rahvalaul, kirja pannud R. Kallas. 68. Kord mõtetes istus üks emake nii / rhvl. ; sdn. K. Ruut. 69. Kasva, kaunis kasekene! / J. Kappel
Reproduktsioon
Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2015. ISMN 9790801710826 (pdf)
Märksõnad
eesti; soome; sitsiilia; ungari; šoti; Vene; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj. 1. pool; koraalid; rahvalaulud; rahvaviisid; rahvalikud laulud; vaimulikud laulud; isamaalised laulud; jõululaulud; koolilaulikud; koorilaulud; muusikaõpetus; riigihümnid
Teised autorid
Veske, Mihkel, 1843-1890, sõnade autor
Tobber, A., helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Ruut, Kaarli, 1862-1929, seadja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Ruut, Kaarli, 1862-1929, helilooja
Ritter, Peter, 1770-1847, helilooja
Rinck, Johann Christian Heinrich, 1770-1846, helilooja
Reinvald, Ado, 1847-1922, sõnade autor
Piirikivi, Ado, pseud., 1849-1916, helilooja
Piirikivi, Ado, pseud., 1849-1916, sõnade autor
Peterson, Jakob, 1835-1913, helilooja
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Läte, Aleksander, 1860-1948, helilooja
Lvov, Aleksei, 1798-1870, helilooja
Lipp, Martin, 1854-1923, sõnade autor
Körber, Martin, 1817-1893, sõnade autor
Kunileid, Aleksander, pseud., 1845-1875, seadja
Kunder, Juhan, 1852-1888, sõnade autor
Kuhlbars, Friedrich, 1841-1924, sõnade autor
Koit, Peeter, 1857-1935, helilooja
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Kloss, Karl Johann Christian, 1792-1853, helilooja
Kappel, Johannes, 1855-1907, helilooja
Kallas, Rudolf Gottfried, 1851-1913, koguja
Jung, Jaan, 1835-1900, helilooja
Järv, Jaak, 1852-1920, helilooja
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, sõnade autor
Härma, Miina, 1864-1941, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, seadja
Hermann, Karl August, 1851-1909, helilooja
Pärn, G., koostaja
Pärn, G., koguja
Pärn, G., sõnade autor
Aun, Elise, 1863-1932, sõnade autor
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Collan, Karl, 1828-1871, helilooja
Grossschmidt, Otto, 1869-1941, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Haava, Anna, pseud., 1864-1957, sõnade autor