logo
Pealkiri
Laulud Talle kiituseks. Üheteistkümnes anne [Noot] / wälja annud J. Klaanmann
Editsioon
1. tr
Ilmumisandmed
Haapsalus : J. Klaanmann, 1927 (Haapsalus : M. Tamverk)
Füüsiline kirjeldus
Lk. [2], 619-682 ; 25 cm
Märkus
Koosseis: segakoor ; solist, segakoor
Sisu
525. Arm on prii : "Jeesus laseb kõigil' kuulutada..."; / D.F.E. Auber. 526. Nimi, Jeesus / E. Anderson. 527. Jõulu laul : "Nii Jumal ilma armastand..."; / inglise viis. 528. Armu allik : "Armu allik Jeesu ristist välja teeb..."; / W. J. Kirkpatrick. 529. Jeesuses õnnelik : "Ma Jeesuses õnnelik olen..."; / J. Mc. Granahan. 530. Püha Vaimu annist : "Kas sa tunned maad...". 531. Nooruse kevade : "Noorus, sind hüütakse..."; / L. Mason. 532. Õnnis tulevik : "Õnnis aeg, kui ükskord pääsen sinna..."; / G. Roseen. 533. Kõik Jeesusele : "Vennad, õed, Jeesusele andke endid täieste..."; / L. Nilson. 534. Jeesus seisab ukse ees / W. J. Kirkpatrick. 535. Langenud tähed : "Ma nägin laotusest hulk tähti kukkuvat...". 536. Jeesuse risti-võitjatele : "Risti vennad ja õed..."; / J. Mc. Granahan. 537. Au ta nimele! : "Kui patu hädas kord olin ma..."; / J. H. Stockton. 538. Tähtede taga - päikese maal : "Seal tähtede taga..."; / A. L. Skoog. 539. Tervelt Jeesusele : "Anna end Jeesusele..."; / J. Blomkwist. 540. Kiida, mu hing, Jehoovat! : "Hing, täna ja kiida Jehoovat..."; / inglis viis. 541. Tähtede taga : "Üleval tähtede taga..."; / A. Lindström. 542. Palve : "Püha Vaim, oh tule sa..."; / M. M. Wells. 543. Sinu järel tahan käia : "Oma risti rõõmsalt kannan...". 544. Enesest lahti : "Ma ütlesin enesest lahti...". 545. Jumala mõõtmatu headus : "Ei oska ma arvesse võtta..."; / A. Lindström. 546. Ei pattu salli ma : "Kui keegi mind meelitab..."; / A. L. Skoog. 547. Täida mind su armuga : "Sind, Jeesus, armastan nii vähe veel..."; / W. H. Doane. 548. Ta suri meie eest : "Nüüd läki vaimus Kolgatal'...". 549. Muutmata arm : "Iga hommiku arm on uus..."; / O. Ahnfelt. 550. Au Jeesusele! : "Tahad sa õnnelik olla ju siin..."; / A. F. Myers. 551. Jäädav rahu : "Oh magus rahu, mis mu südant täidab...". 552. Kaitsjad inglid : "Inglid võõraks tulivad Abrahamile..."; / C. H. Gabriel. 553. Troost vere sees : "Jeesu rinnal alati maitsen rahu rohkesti...". 554. Päästetud : "Siit üles, õndsa maale ruttame..."; / N. L. Ridderhof. 555. Õnnis kodu : "Oh kui õnnis koju saada...". 556. Jeesuse vere vägi : "Mul on üks kindel varjupaik...". 557. Sest ajast. 558. Waikne sadam : "Kui elulaev tormidest vintsutud sai...". 559. Risti vägi : "Kui Jeesu risti all nutsin ma..."; / J. G. Stockton. 560. Jehoova koja õued / I. Dannström. 561. Õnnelik seisus : "Küll ma olen õnnelik...". 562. Miks sa muretsed? : "Miks muretsed nõnda...". 563. Jeesus ilmub pea : "Koidutäht, oh ilmu pea...". 564. Armastad sa mind? : "Siimon Joona, kas armastad mind?..."; / J. R. Sweney. 565. Nooruse laul : "Kas sa armastad Jeesust..."; / J. Blomkvist. 566. Lase päikest sisse : "Tunned et su julgus hakkab kaduma..."; / J. Dahlhöf. 567. Talle pruudi igatsus : "Johannes nägi trooni ees..."; / C. Anderson. 568. Mõte tuleviku peale : "Me päevad kiirest kaovad...". 569. Armu eest : "Sa surid armuga, Jeesus..."; / R. Lowry. 570. Usu ankur : "Kas su ankur peab...". 571. Isa otsib kadunud poega. 572. Jeesusega ühes. 573. Surma jõe kaldal : "Küll surmajõe koledus hirmutab...". 574. Jeesus kutsub sind / J. R. Sweney. 575. Pühapäeva koolilapse laul : "Ma pühapäeva kooli nii väga armastan...". 576. Nooruse tõotus : "Nooruse ilu, kaunima elu..."; / J. R. Sweney. 577. Siin ja seal : "Siin vaevab tihti mind viletsus...". 578. Pühitsetud noorus : "Oh, kui hea on noores eas..."; / A. L. Skoog. 579. Palve : "Issand, vaata armust alla...". 580. Au pärlid : "Kui meil' Issand Jeesus tuleb...". 581. Räägi mulle Jeesusest! : "Räägi mull' Jeesuse armust...". 582. Taevalik kiituse laul : "Prohvet nägi üht Talle Siioni mäel..."; / J. R. Sweney. 583. Kiitus Kolmainu Jumalale : "Kiitke rõõmustades jumalate Jumalat..."; / I. D. Sankey. 584. Armu hääl : "Oh imelik arm, kuis ta nutab...". 585. Ühistöö : "Vennad õed vahvasti patu vastu võidelge..."; / W. A. Christy. 586. Taeva poole : "Hing, rutta taeva poole...";
Märksõnad
segakoorid; eesti; saksa; prantsuse; inglise; rootsi; ameerika; 19. saj; 20. saj. 1. pool; koorilaulud; vaimulikud laulud; jõululaulud
Teised autorid
Klaanmann, Johann, 1865-1926, koostaja
Ahnfelt, Oscar, 1813-1882, helilooja
Anderson, C., helilooja
Auber, Daniel-François-Esprit, 1782-1871, helilooja
Blomqvist, Joel, 1840-1930, helilooja
Christy, W. A., helilooja
Doane, William Howard, 1832-1915, helilooja
Dannström, I., helilooja
Gabriel, Charles Hutchinson, 1856-1932, helilooja
Kirkpatrick, William J., 1838-1921, helilooja
Lindström, Albert, helilooja
Lowry, Robert, 1826-1899, helilooja
McGranahan, James, 1840-1907, helilooja
Myers, A., helilooja
Nilson, L., helilooja
Ridderhof, N. L., helilooja
Roseen, G., helilooja
Sankey, Ira David, 1840-1908, helilooja
Skoog, A. L., helilooja
Stockton, J. H., helilooja
Stockton, J. G., helilooja
Sweney, John Robson, 1837-1899, helilooja
Wells, M., helilooja
Variantpealkiri
Laulud Talle kiituseks. 11. anne [Noot]