logo
Pealkiri
Kiriku lehed. II. wihk, NNr. 41-70 : Ristirahwa waimu kosutuseks / wäljaannud K. Tisik
Editsioon
[Ümbertr.]
Ilmumisandmed
[Tallinn] : [s.n.], 1889 (Tallinn : H. Mathiesen)
Füüsiline kirjeldus
184 lk. eraldi pag. : ill. ; 22 cm
Märkus
Fraktuur
Sisukord ka vene keeles
Sisu
Sisu: Paast I. Jumal on paastu seadnud. Wana seaduse Kiri kässib paastu pidada. 1888, N 41 ; Uue seaduse Kiri kässib paastu pidada. Paastmise aeg. 1888, N 42 ; Paast. II. Paast ja kasinus. Mis kasu on paastust. 1888, N 43 ; Paast IV. Mis paastmise wastu räägitakse? 1888, N 44 ; Suur paast. 1888, N 45 ; Patutunnistamine. Mis on tõsine patutunnistamine? 1888, N 46 ; Palmi Püha. Pajopuu oksad - palmipuu oksad. 1888, N 47 ; Jumala Ema leinamine Kolgata mäel. Uskliku leinamine Jeesuse matusel. 1888, N 48 ; Ristiusu naesterahwas. 1888, N 49 ; Kewadi. Kewadine palwe. Kewadised mõtted. Kewadine küli. 1888, N 50 ; Kristuse Apostel püha Andreas Esikutsutud. 1888, N 51 ; Pühad Kirill ja Methodius Slawi rahwa walgustajad. 1888, N 52-54 ; Wene Slawlased hakawad ristiusku tundma. Apostlisarnane würstina Olga. 1888, N 55 ; Würst Wladimir pagana uskus. 1888, N 56 ; Wladimir kuulab järele usudest. 1888, N 57 ; Würsti Wladimiri ristimine Korsunis. Kiewi linna rahwast ristitakse. 1888, N 58 ; Kõik Wenerahwas heidab ristiusku. 1888, N 59 ; Würst Wladimir säeb ristikoguduse elu. 1888, N 60 ; Würsti Wladimiri elukombed ristiusus. Wladimiri Wiimsed elupääwad ja surm. Pidagem juubeli püha. 1888, N 61 ; Kõlad Kiewi juubeli pidust. 1. Mitropoliti Platoni jutlus. 2. Sünodi Ülema-Prokurori härra K.P. Pobedonostsewi kõne. 1888, N 62 ; Neli missioni jutlust. I. Iga ristiinimese kohus on ristiusku wäljalautada aidata. II. Missioni Selts Wenemaal. III. Missioni Seltsi töö. IV. Kuidas wõime meie Missioni Seltsi tööst osa wõtta? 1888, N 63 ; Kiewi Petseri Klooster. 1888, N 64 ; Sergia Klooster Moskwa ligidal. Püha Sergia abi sõa lahingus Kulikowi wäljal 1380 a. 1888, N 65 ; Waewanägemisest. 1889, N 66 ; Kristuse risti eluandjast wäest. 1889, N 67 ; Pihkwa Petseri Klooster. 1989, N 68 ; Jumala Ema Surma Pääw. 1889. N 69 ; Kaks isandat. 1889, N 70
Autoriõiguse märkus
Vabakasutus https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Märksõnad
vene õigeusu kirik; kirikulugu; jutlused; kõned; jätkväljaanded
Teised autorid
Tiisik, Karp, 1843-1922, toimetaja
Täiendpealkiri
[Kiriku leht vene õigeusu kogudusele]