logo
E-väljaanne
Pealkiri
VTK-raamat [Võrguteavik] / [Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond ; koostanud] Piret Paal, Reet Hiiemäe ; tõlked toimetanud Luule Krikmann ... [jt.]
Ilmumisandmed
Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, c1999-2004
ISBN
9985867114
Märkus
Pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 23.11.2004)
VTK = Väike Töökas Kollektiiv
Sisaldab bibliograafiat
VTK seminarides arutatud uurimuste tõlked ja referaadid peamiselt jutu- ja usundiuurimuse valdkonnast
Sisu
Sisu: 1. Aeg narratiivides / Michael J. Almeida ; tlk. Liisa Vesik. 2. Mis on globaliseerumine? / Pertti Anttonen ; tlk. Anne Kaaber. 3. Oh, vaene kummitus! Usundiline traditsioon juttudes ja diskursuses. Raamatututvustus. - Rets. rmt.: Gillian Bennett. Alas, poor ghost! Traditions of belief in story and discourse. - Logan: Utah State University, 1999 / Reet Hiiemäe. 4. Rahvausund kui religioosne fenomen / Otto Blehr ; tlk. Kristel Soomre. 5. Õppida, kuidas küsida. Sotsiolingvistiline hinnang intervjuu rolli kohta sotsiaalteaduslikus uurimistöös / Charles L. Briggs ; tlk. Anu Korb. 6. Kohtust metsa: kokkuvõte raamatust "From court to forest". - Rets. rmt.: Nancy L. Canepa. From court to forest. Giambattista Basile's "Lo cento de li cunti" and the birth of the literary fairy tale. - Detroit, 1999 / Reet Hiiemäe. 7. Isikukogemuse narratiivide teooria / Linda Degh ; tlk. Sander Vesik. 8. Indoeurooplaste müüdid ja jumalad: Georges Dumezil / Tõnno Jonuks. 9. Maagid ja ravijad ning nende sakraalsed mudelid / Mircea Eliade ; tlk. Mare Kõiva. 10. Vaimud kübermaailmas. Interneti folkloorisaitide analüüs Larisa Fialkova, Maria N. Jelenevskaja ; tlk. Mare Kõiva. 11. Argijutustamine tänapäeval: tekstide kogumise ja töötlemise problemaatikast / Helmut Fischer ; tlk. Eve Ehastu, Reet Hiiemäe 12. Jutustatud tegelikkus folkloriseerimisprotsessis / Helmut Fischer ; tlk. Eve Ehastu. 13. Demütologiseeritud deemon / Helmut Fischer ; tlk. Reet Hiiemäe. 14. Mis on autor / Michel Foucault ; tlk. Kairika Kärsna. 15. Germaani kunsti sugemetega vendelaja brakteaadid Gotlandilt / Märit Gaimster ; ref. Tõnno Jonuks. 16. Stereotüüp / Germaine Greer ; tlk. Maris Müürsepp. 17. Tšuudid permi-komi pärimustes ja uskumustes / Ljubov Gribova ; tlk. Nikolai Kuznetsov. 18. Õhtumaine maagia / Dieter Harmening ; tlk. Reet Hiiemäe. 19. Kurat, pattulangemine ja nõidus / Dieter Harmening ; tlk. Jaak Albert Metsoja. 20. Uma imä ja võõrasimä: ista mate un pamate. - Rets. rmt.: Tamâra Heidemane. Pamâtes klepî Sibîrijâ. - Rîga, 2001 / Kristi Salve
Sisu: 21. Narratiivi loogikast. - Rets. rmt.: David Herman. Story logic. Problems and possibilities of narrative. - Lincoln ; London: University of Nebraska Press, 2002. - (Frontiers of narrative series) / Reet Hiiemäe. 22. Deiktiline kese: teooria deiksisest narratiivis / David A. Zubin, Lynne E. Hewitt ; tlk. Liisa Vesik. 23. Tühjad tekstid, täis tähendused / Lauri Honko ; tlk. Maris Müürsepp. 24. Kaetamise uskumusringi algkomponendid / Mihály Hoppál ; tlk. Merili Metsvahi. 25. Ungari mütoloogilise süsteemi kohta käivaid märkusi / Mihály Hoppál ; tlk. ja komment. Andres Kuperjanov. 26. Usundiliste lugude kogemuskeskne analüüs. Näide kummitusjuhtumist / David J. Hufford ; tlk. Mare Kalda. 27. Deemoni kujutamine pildis keskajast tänapäevani / Helmut Hundsbichler. 28. Sakraalsest kuningavalitsusest Skandinaavia näitel. Definitsioon ja teooria areng / Tõnno Jonuks. 29. Skeemi teooria ja konteksti elementide uurimine narratiivi analüüsis / Annikki Kaivola-Bergenhøj ; tlk. Piret Paal. 30. Kalme ja kultusplats. - Rets. rmt.: Anders Kaliff. Grav och kultplats. - Uppsala, 1997 / Tõnno Jonuks. 31. Mõningaid mõtteid rahvusvahelise muinasjutu-uurimise kohta: "Kolme apelsini" näitel / Christine Shojaei Kawan ; tlk. Reet Hiiemäe. 32. Sümptomite ja haiguste tähendus / Arthur Kleinman ; tlk. Pille Parder. 33. Kas eilsed ja tänased muistendid kuuluvad samasse žanrisse? / Bengt af Klintberg ; tlk. Mare Kalda. 34. Kübermaailm kui unikaalne suhtlemisruum. Referaat / Kairika Kärsna. 35. Raamatu "Lumivalgukesel on palju õdesid. Naiskujud euroopa muinasjuttudes" tutvustus. - Rets. rmt.: Ines Köhler-Zülch, Christine Shojaei Kawan (koost.). Schneewittchen hat viele Schwestern. Frauengestalten in europäischen Märchen / Reet Hiiemäe. 36. Paljastades narratiivi sündmusstruktuuri / William Labov ; tlk. Liisa Vesik. 37. Inimloom ja tema sümbolid / Edmund Learch ; tlk. Mihkel Metslaid. 38. Juttude tõlgendamine folkloristikas / Pentti Leino ; tlk. Piret Paal. 39. Mazzasprunigliola. - Eessõna rmt.: Fabio Mugnaini. Mazzasprunigliola - tradizione del raccanto nel Chianti senese. Torino, 1999 / Rudolf Schenda ; tlk. Merje Kala. 40. Traditsiooniliste narratiivide stsenaarium igapäevases suhtlemises / Ilona Nagy ; tlk. Reet Hiiemäe
Sisu: 41. Kõrvaltvaataja pilguga Nõukogude Liidu järgsest Kasahstanist. - Rets. rmt.: Yoma Nazpary. Post-soviet chaos, violence and dispossession in Kazakhstan. - London ; Sterning ; Virginia: Pluto Press, 2002 / Kristi Salve. 42. Rahvus kui religioosne kategooria, natsionalism kui ontoloogia (tunnetuse analüüsi kõrvale jättev olemise filosoofiline käsitlus): Serbia juhtum / Sasa Nedeljkovic ; tlk. Maarja Villandi. 43. Kirjutamise korraldab teadvuse ümber / Walter J. Ong ; tlk. Katre Kikas. 44. Deiktikud eesti keeles / Renate Pajusalu. 45. Muistendite mõistmisest / Ulf Palmenfeld ; tlk. Reet Hiiemäe. 46. Muistin paikat. - Rets. rmt.: Ulla-Maija Peltonen. Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. - Helsinki, 2003. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ; 894) / Eda Kalmre. 47. Muistendi struktuur ja funktsioon / Juha Pentikäinen ; tlk. Piret Paal. 48. Einführung in die Sagenforschung (1999). Raamatututvustus. - Rets. rmt.: Leander Petzoldt. Einführung in die Sagenforschung. - Konstanz: Univ.-Verl. Konstanz, 1999 / Reet Hiiemäe. 49. Mõru piim: vasa menstrualis ja kannibal-(iseeritud) Neitsi / Merrall Llewelyn Price ; tlk. Andreas Kalkun. 50. Katoliikliku sakraalse materiaalsuse postmodernistlikud jooned / Leonhard Norman Primiano ; tlk. Sander Vesik. 51. Variatsioon kognitiivselt käsitletuna / Iikka Pyysiäinen ; tlk. Liisa Vesik. 52. Tähelepanekuid arhiivinaljandite variatiivsusest / Jyrki Pöysä ; tlk. Mari-Ann Remmel. 53. Rahvameditsiinist meditsiinifolkloristikani / Brigitte Rørbye ; tlk. Renata Sõukand. 54. Ristiusustamine ja kalmeleiud / Almut Schülke ; tlk. Tõnno Jonuks. 55. Somaatiline kommunikatsioon: kui kasulik on sõna "suuline" kõneaktide ja kultuuride iseloomustamisel? / Ron Scollon, Suzanne Scollon ; tlk. Kairika Kärsna. 56. Haigus kui metafoor Aids ja selle metafoorid. - Rets. rmt.: Susan Sontag. Haigus kui metafoor Aids ja selle metafoorid. - Tallinn: Varrak, 2002 / Pille Parder. 57. Haiguste etioloogia eesti pärimusmeditsiinis / Renata Sõukand. 58. Jutud isiklikest kogemustest / Sandra K. D. Stahl ; tlk. Mare Kõiva. 59. Kirjanduslik folklorism / Marija Stanonik ; tlk. Ell Vahtramäe. 60. See juhtus siin lähedal... Ülevaade muistenditeooriast ja iseloomustusest / Timothy R. Tangherlini ; tlk. Mare Kõiva. 61. Värv komide ettekujutustes ja rahvaluules. - Rets. rmt.: Олег Уляшев. Цвет в представлениях и фольклоре коми. - Сыктывкар, 1999 / Nikolai Kuznetsov. 62. Seksist köögis ja magalas / Esko Valtaoja ; tlk. Andres Kuperjanov. 63. Kontseptsioonid ja kontseptsioonide muutused Saksa tänapäeva muistendites, lisaks mõni ettepanek uue žanriterminoloogia kohta / Rainer Wehse ; tlk. Reet Hiiemäe. 64. Kui sa pole hea laps, siis... / John Widdowson ; tlk. Kristel Soomre
Faili tüübi märkus
Võrgumonograafia
Personaalia
Bennett, Gillian. Alas, poor ghost!
Canepa, Nancy L., 1957-. From court to forest
Dumezil, Georges, 1898-1986
Heidemane, Tamâra. Pamâtes klepî Sibîrijâ
Herman, David, 1962-. Story logic
Kaliff, Anders. Grav och kultplats
Köhler-Zülch, Ines. Schneewittchen hat viele Schwestern
Shojaei Kawan, Christine. Schneewittchen hat viele Schwestern
Mugnaini, Fabio. Mazzasprunigliola - tradizione del raccanto nel Chianti senese
Nazpary, Yoma. Post-soviet chaos, violence and dispossession in Kazakhstan
Peltonen, Ulla-Maija. Muistin paikat
Petzoldt, Leander, 1934-. Einführung in die Sagenforschung
Sontag, Susan, 1933-2004. Illness as metaphor
Uljašov, Oleg. Цвет в представлениях и фольклоре коми
Märksõnad
folkloristika; usundilugu; artiklikogumikud; võrguväljaanded
Teised autorid
Paal, Piret, koostaja
Paal, Piret, tõlkija
Hiiemäe, Reet, 1974-, koostaja
Hiiemäe, Reet, 1974-, tõlkija
Krikmann, Luule, toimetaja
Almeida, Michael J
Anttonen, Pertti
Hiiemäe, Reet, 1974-
Blehr, Otto
Briggs, Charles L., 1953-
Degh, Linda
Eliade, Mircea, 1907-1986
Fialkova, Larisa
Jelenevskaja, Maria N
Fischer, Helmut
Foucault, Michel, 1926-1984
Gaimster, Märit
Greer, Germaine, 1939-
Gribova, Ljubov
Harmening, Dieter
Zubin, David A
Hewitt, Lynne E
Honko, Lauri, 1932-2002
Hoppál, Mihály, 1942-
Hufford, David J
Hundsbichler, Helmut, 1946-
Jonuks, Tõnno, 1974-
Kaivola-Bergenhøj, Annikki
Shojaei Kawan, Christine
Kleinman, Arthur
Klintberg, Bengt af
Kärsna, Kairika
Labov, William
Learch, Edmund
Leino, Pentti, 1942-
Schenda, Rudolf, eessõna autor
Nagy, Ilona
Nedeljkovic, Sasa
Ong, Walter J
Pajusalu, Renate, 1963-
Palmenfeld, Ulf
Pentikäinen, Juha, 1940-
Price, Merrall Llewelyn
Primiano, Leonard Norman
Pyysiäinen, Iikka
Pöysä, Jyrki, 1960-
Rørbye, Brigitte
Stahl, Sandra K. D
Stanonik, Marija
Tangherlini, Timothy R
Kuznetsov, Nikolai, 1976-
Valtaoja, Esko
Wehse, Rainer
Widdowson, John
Vesik, Liisa, 1979-, tõlkija
Korb, Anu, 1950-, tõlkija
Vesik, Sander, tõlkija
Kaaber, Anne, tõlkija
Soomre, Kristel, tõlkija
Kõiva, Mare, 1954-, tõlkija
Ehastu, Eve, tõlkija
Kärsna, Kairika, tõlkija
Jonuks, Tõnno, 1974-, tõlkija
Müürsepp, Maris, tõlkija
Kuznetsov, Nikolai, 1976-, tõlkija
Metsoja, Jaak-Albert, 1978-, tõlkija
Kuperjanov, Andres, 1958-, tõlkija
Metsvahi, Merili, 1973-, tõlkija
Parder, Pille, tõlkija
Metslaid, Mihkel, tõlkija
Kala, Merje, tõlkija
Villandi, Maarja, tõlkija
Kikas, Katre, 1981-, tõlkija
Kalkun, Andreas, 1977-, tõlkija
Remmel, Mari-Ann, 1966-, tõlkija
Sõukand, Renata, 1974-, tõlkija
Vahtramäe, Ell, 1966-, tõlkija
Kollektiivautorid
Eesti Kirjandusmuuseum. Folkloristika osakond
UDK
398 (082) (0.034)
291 (082) (0.034)