logo
Autor
Tormis, Veljo, 1930-2017
Ühtluspealkiri
Eesti kalendrilaulud
Pealkiri
Эстонские календарные песни [Noot] : для женского, мужского и смешанного хоров без сопровождения / Вельо Тормис ; слова и мелодии народные ; перевод с эстонского и предисловие Вал. Рушкиса = Eesti kalendrilaulud : nais-, mees- ja segakoorile a cappella = The Estonian calendar songs : for female, male and mixed choires [!] a cappella / Veljo Tormis ; sõnad ja viisid rahvaluulest = words and tunes traditional
Ilmumisandmed
Ленинград : Советский композитор, 1983
Füüsiline kirjeldus
1 kooripartituur (134, [1] lk.) ; 29 cm
Trükiplaat
с1073к Советский композитор
Märkus
Koosseis: meeskoor ; naiskoor ; segakoor
Tekst vene keeles, rööptekst eesti keeles, eessõna vene ja inglise keeles
Sisu
IV. Качельные песни : для женского хора = Swing-songs : for female choir = Kiigelaulud : naiskoorile: 17. Узкие качели = Narrow swing = Kitsas kiik : "Lähme seda kiike katsumaie..."; / Muhu ; 18. Море под качелями = The sea under the swing = Meri kiige all : "Käi, älli, korgele, kiigäle..."; / Rõngu ; 19. Красавица на качелях = A pretty girl on the swing = Ilus neiu kiigel : "Käi sa kiike kauge'elle..."; / Kuusalu ; 20. Качели требуют подарков = The swing asks for gifts = Kiik tahab kindaid : "Uu, ki-ri-uu... Mis see kiige kriunub siinna?..."; / Harju-Jaani ; 21. Боязливая на качелях = A timid girl on the swing = Kiigel kartlik : "Uu-uh, uu-uh... Oh, minu kuldsed kiigutajad..."; / Harju-Jaani ; 22. Яблоня = Apple-tree = Õunapuu : "Mitu oksa õunapuula?..."; / Koeru ; V. Песни Яанова дня : для женского и мужского хоров = Songs of the St. John's day : for female and male choirs = Jaanilaulud : nais- ja meeskoorile: 23. Приглашение к Яанову огню I = Call for the midsummer bonfire I = Kutse jaanitulele I : "Mm mm... Tulge jaanista tulele, jaanike..."; / Peetri ; 24. Приглашение к Яанову огню II = Call for the midsummer bonfire II = Kutse jaanitulele II : "Tulge jaaniku tulele, jaaniku..."; / Kolga-Jaani ; 25. В меня из ружья не попадешь = Can't be caught by the gun = Ei ole püssil püütav : "Siis tulid naesed nalja pärast..."; / Peetri ; 26. Почему ждут Яана = Why is St. John waited for = Miks Jaani oodatakse : "Mistes Jaani oodetesse, jaanika..."; / Karksi ; 27. Яанов конь = St. John's steed = Jaani hobu : "Jaan oli tarka poisikene..."; / Kolga-Jaani ; 28. Заклинание огня = Fire-spell = Tulesõnad : "Kas tunned tule sanujad..."; / Kuusalu ; 29. Песня Яанова дня = St. John's song = Jaanilaul : "Läämi vällä Jaani kaima, jaani..."; / Hargla
I. Песни Мартова дня : для мужского хора = Songs of the St. Martin's day : for male choir = Mardilaulud : meeskoorile / Kuusalu ; teksti sdn. R. Mirov: 1. Ряженые за дверью = Martinmas beggars behind the door = Mardid ukse taga : "Marti eile uodetie..."; ; 2. Приветствие = Greeting = Teretamine : "Tere, jumal teie tuba..."; ; 3. Призование изобилия = Blessing words = Õnnistussõnad : "Ripputellen, rapputellen..."; ; 4. Танец = Dance = Tants : "Uups, uups... Hüppä, marti, karga, marti..."; ; 5. Заговор = Casting a spell = Lausumine : "Tuoreks, terveks..."; ; 6. Выпрашивание = Begging for gifts = Andide palumine : "Peremies, peremihikäne, perenaine, naisukane..."; ; 7. Благодарение = Thanking = Tänamine : "Juba siin andi annetie..." ; 8. Пожелания = Wishes = Soovid : "Mm... Mes suoban pereisäle?..."; ; 9. Заключение = Ending = Lõpetus : "Auhh, auhh... Lapsed huome huopelevad..."; ; II. Песни Кадрина дня : для женского хора = Songs of the St. Catherine's day : for female choir = Kadrilaulud : naiskoorile / Põlva ; teksti sdn. R. Mirov: 10. Вступление в дом = Entering = Sissetulemine : "Kadriko!... Tulõ, Liiso, nõsta linki, kadriko..."; ; 11. Танец = Dance = Tants : "Sii om kadri lustiline, kadriko..."; ; 12. Выпрашивание = Begging for gifts = Andide palumine : "Kuulõ, kulla pereesä, kadriko..."; ; 13. Благодарение, пожелания и уход = Thanking, wishes and leaving = Tänamine, soovid ja lahkumine : "Olgõ terve, pereesä, kadriko..."; ; III. Масленичные песни : для мужского хора = Songs of the Shrove Tuesday : for male choir = Vastlalaulud : meeskoorile: 14. Вистель-вастель = Vistel-vastel : "Täna on meil visteli..."; / Simuna ; 15. Заклинание льна = Flax-spelling = Lina loitsimine : "Lääme liugu laskema, liugu, laugu..."; / Paistu ; 16. Песня при катании с горки = Song of sliding = Liulaskmise-laul : "Livvelgeme, lavvelgeme, liuge, lauge..."; / Sangaste
Märksõnad
meeskoorid; naiskoorid; segakoorid; eesti; 20. saj. 2. pool; 1960-ndad; koorilaulud; mardilaulud; kadrilaulud; vastlalaulud; kiigelaulud; jaanilaulud; rahvalaulud; kooritsüklid
Teised autorid
Mirov, Ruth, 1928-, kohandaja
Ruškis, Valentin, 1910-2004, tõlkija
Ruškis, Valentin, 1910-2004, eessõna autor
Rööppealkiri
The Estonian calendar songs [Noot]
Täiendpealkiri
The Estonian calendar songs [Noot]