logo
Pealkiri
Pasunakooride koraaliraamat [Noot]
Ilmumisandmed
Tallinn : EELK Kirikumuusika Liit, 2002 (Rieden am Forggensee : WB-Druck)
Füüsiline kirjeldus
[287] lk. ; 22 cm
Märkus
Sissejuhatus peapiiskop Jaan Kiivitilt, saatesõna kirikumuusikadirektor Werner Benzilt ja eessõna koraaliraamatutoimkonnalt
4-häälsed koraalid sõnadeta. - Puuduvad nr. 474, 475, 478
Sisaldab registreid. - Laulude temaatiline juhataja
Koosseis: puhkpilliorkester
Saatesõna eesti ja saksa keeles
Sisu
1. Au, kiitus olgu igavest / N. Decius ; eelmäng: P. E. Kreisel. 2. Hoosianna, tõstke häält / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 3. Kuis pean vastu võtma / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 4. Kõige ilma õnnistus / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 5. Me ootame Sind, Jeesus Krist / S. Gastorius ; eelmäng: F. Grünke. 6. Nii elevil, nii rõõmus / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 7. Nüüd Jumalale austuseks / N. Herman ; eelmäng: J.H.E. Koch. 8. Nüüd kiitus olgu Jumalal / M. Luther. 9. Nüüd ole, Jeesus, kiidetud / M. Luther ; eelmäng: A. Wagner. 10. Nüüd tehke kõrgeks väravad / J. A. Freylinghausen. 11. Oh Jeesus Kristus, tule Sa / esineb esmalt trükis Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 12. Tänu olgu Jumalal / J. A. Freylinghausen. 13. Ei au, ei hiilgust otsi ma / J. Sibelius. 14. Et tulge, oh lapsed / J.A.P. Schulz ; eelmäng: H. Bietz. 15. Helisege, jõulukellad / C. Stein. 16. Helisegu jõulukellad / J. Neander. 17. Hing, jõuluõnnest hõiska sa / N. Herman ; eelmäng: J.H.E. Koch. 18A. Hõisake, taevad / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 18B. Hõisake, taevad / E. Võrk. 19. Jõuluöö, täis valgussära / E. Võrk. 20. Kuula: ingli lauluhääl / F. Mendelssohn-Bartholdy. 21. Kõik usklikud, tulge / J. W. Wade. 22. Ma tulen taevast ülevalt / M. Luther. 23. Neil karjastel väljal / J.H.G. Nägeli. 24. Nüüd inglid taevast tulevad / M. Luther. 25A. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht / N. Herman ; eelmäng: J.H.E. Koch. 25B. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht / P. Knudsen. 26. Oh inimene, rõõmusta / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523. 27. Oh laulgem südamest / viis: "In dulci jubilo" Leipzig, 1400. 28. Oh Petlemm, väike linnake / L. H. Redner. 29. Oh sa õnnistav / sitsiilia rhvv. ; eelmäng: H. K. Hessel. 30. Päike, kuu ja taevatähed / J. Neander. 31A. Päästja on nüüd kingitud / viis: "Nun komm der Heiden Heiland" XII saj. ; eelmäng: F. Gottschick. 31B. Päästja on nüüd kingitud / J. A. Freylinghausen. 32. Püha öö / F. X. Gruber ; eelmäng: H. Bietz. 33. Ristirahvas, rõõmustele / viis: "Quem pastores", saksa kirikulaul XIV saj. 34. See on see öö / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 35. Siion laula suures rõõmus / Ph. Nicolai. 36. Su annid, kõige armu Jumal / autor teadmata. 37A. Su sõime juures seisan ma / J. S. Bach. 37B. Su sõime juures seisan ma / saksa rhvl. XV saj. ; sdn. M. Luther. 38. Üks roosike on tõusnud / Alte Catholische Geistliche Kirchengesänge, Köln, 1599 ; sdn. M. Praetorius ; eelmäng: J.H.E. Koch. 39. Aastat uut nüüd tohin mina / J. A. Freylinghausen. 40. Elulaevuke on sõudnud / W. Wesznitzer. 41. Küll mitmest viletsusest / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 42. Maa on nii kaunis / sileesia rhvv. XIX saj. ; H. H. v Fallersleben. 43. Oh palugem ja laulgem / N. Selnecker, J. Crüger. 44. Päike jälle loojub / F. Silcher. 45. Saatjaks olgu Jeesus meil / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer
46. Siin astume Su palge ette / J. B. König ; eelmäng: B. Schloemann. 47. Siit saadik Jumal heldesti / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523. 48. Su ette tulen palvetades. 49. Uut aastat meie algame / V. Schuman ; eelmäng: H. Ehmann. 50. Ühtainust nime mina tunnen / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 51. Üks aasta jälle kaob / H. Isaac. 52. Aukuningas, oh Jeesus / M. Teschner. 53. Hing, ärka, ärka ülesse / N. Herman ; eelmäng: J.H.E. Koch. 54. Imetäht, oh Jeesuke / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer. 55. Miks tulid targad hommikust / N. Herman ; eelmäng: J.H.E. Koch. 56. Nüüd paistab meile kaunisti / viis: "Wie schön leuchtet der Morgenstern" ; esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538 ; sdn. Ph. Nicolai. 57. Oh Jeesus Kristus, valgusta / viis: "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", esineb esmalt trükis Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 58. Paganaile saagu valgus / J. Neander. 59. Päev käes, oh vennad, ärgakem / M. Luther. 60. Sa Koidutäht, Sa minu kroon / viis: "Wie schön leuchtet der Morgenstern" ; esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538 ; sdn.: Ph. Nicolai. 61. Oh Jeesus, armas valgus / saksa rhvv. XV saj. 62. Täna on see päev, mil Maarja / H. Alvert. 63. Issand, helde üle kõige / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 64. Issand, oma viha sees / J. Rosenmüller ; eelmäng: F. Hönsch. 65. Loo puhas süda minule / esmalt esineb trükis Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 66. Sina üksi jõuad päästa / Kettler. 67. Su poole, Jeesus, süda sõuab / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738 ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 68. Armas Jeesus, armastaja / A. Drese. 69. Jeesus, Sinu risti alla / Böömimaa venad, Herrnhut, 1737. 70. Jeesus, surma äravõitja / W. Wesznitzer. 71. Kõik tulge minu juurde nüüd / B. Ringwaldt ; eelmäng: G. Wiese. 72. Laulukeelil kuulutame / J. F. Wade. 73. Päästja risti juurde ma / W. H. Doane. 77. Sa meie Lepitaja / H. Isaac. 78. Sa vägev valumees / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg 1675. 79. Tuhat tänu, Issand, Sulle toome / Barby. Art. 1735. ; eelmäng: J.H.E. Koch. 80. Ühte asja ihkan üle kõige / Barby. Art, 1735. ; eelmäng: J.H.E. Koch. 81. Üks süütu Tall on lepitand / W. Dachstein. 82. Minu hing austab (Magnificat) / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 83. Mu kuningas, mu Jumal / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 84. Oh Kristus, Lunastaja / saksa rhvv. XV saj. 85. Kord rahvahulgad tervitasid / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 86. Kuningas on Jeesus Kristus / J. Löhner. 87. Sa ärka, ristirahvas / autor teadmata, Eisleben, 1598. 88. Jüngritel veel jalgu pesi / L. Bourgeois. 89. Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja / XIX saj., autor teadmata. 90. Kui süda valu tunneb / Meinigen Gesangbuch, 1613 ; sdn. F. Mendelssohn
91. Kõik lõpetatud / G. Neumark. 92. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud / J. Crüger. 93. Nüüd siis kuulub meie süda / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1735. 94. Oh Jeesus, Sinu valu / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 95. Oh leinakem ja kaevakem / Würzburger Gesangsbuch, Paderborn, 1628. 96. See, kes ristisambas ripub / viis: "Der am Kreuz ist meine Liebe", Frankfurt am Main, 1738. 97. Sind täname, oh Jeesus Krist / G. Rhau. 98. Kustub päike, õhturahu hõljub üle maa / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 99. Nüüd hingad siin rahuga / Würzburger Gesangbuch, Padeborn, 1628. 100. Sa oled, Issand Jeesus Krist / G. Rhau. 101. Au kõrges olgu Isale / M. Vulpius. 102. Halleluuja! Jeesus elab / J. Neander. 103. Halleluuja, kõik nüüd tulge / Ph. Nicolai. 104. Heitlus ja lahing mööda nüüd / G. P. da Palestrina. 105. Jeesus Kristus üles tõusnud / Lyra Davidica, London, 1708. 106. Kristus on tõusnud / viis XII sajandist ; eelmäng: G. Gusenheimer. 107. Kristus üles tõusnud nüüd / Prantsuse kirikuviis, arvatavasti 1250. 108. Lendas ingel taevastest / K. Voipio. 109. Miks veelgi haua ääres / J. Crüger ; eelmäng. H. Bietz. 110. Mu Päästja võidu saanud / saksa rhvv. XV saj. 111. Mu süda, ärka, virgu / saksa rhvl. XV saj.; sdn. M. Luther. 112. Nüüd Kristus surmast tõusnud on / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1531. 113. Nüüd surm on surnud / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 114. Nüüd tõstkem rõõmuhääli / J. Crüger. 115. Oh surmavõitja, tule Sa / sdn. Ph. Nicolai. 116. On täna tõusnud Issand väes / N. Herman. 117. See päev on meile saabunud / N. Herman. 118. Sind, Issand Kristus, täname / N. Herman. 119. Võidu saanud, võidu saanud / viis: "Ich will's wagen, von der Jesu Tru". 120. Võitja, võta võidupalmid / J. Schop. 121. Halleluuja, laulgem laulu / keskaegne kirikuviis, M. Luther, R. H. Prichard. 122. Me täna sellest mõtleme / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523. 123. Sa, Jeesus, läksid taevasse / M. Luther. 124. Täna rõõmsad oleme / R. Williams. 125. Üks tee viib üles, õnnemaale / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 126. Jumal, tasast vihma anna / L. Bourgeois. 127. Jüngrid palves ühinesid / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 128. Küll palju uinumas on elu / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 129. Mu hinge sisse tule / J. Crüger. 130. Oh Looja Vaim, nüüd hingesse ; 131. Oh Püha Vaim, et tule Sa / keskaegne kirikuviis, M. Luther. 132. Oh Püha Vaim, meil tule Sa / viis: "Wie schön leuchtet der Morgenstern", esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538 ; sdn. Ph. Nicolai. 133. Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa / viis: Komm Heiliger Geist, Herr Gott", ladinakeelse nelipüha sekventsi "Veni Sancte Spiritus" järgi, XI saj., M. Luther. 134. Püha Vaim, puuduta mindki / I. Kuusisto. 135. Püha Vaim, Sa ainu sabi / L. Bourgeois. 136. Sa, Püha Vaim, nüüd täida/ saksa rhvv., XV saj. 137A. Ärka, süda, vaim ja mõte / W. Wesznitzer. 137B. Ärka, süda, vaim ja mõte / E. Võrk. 138. Halleluuja! Kõik Isale / viis: "Wie schön leuchtet der Morgenstern", esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538 ; sdn. Ph. Nicolai. 139. Kolmainus Jumal igavest / hiliskeskaegne kirikuviis, C. Goudimel
140. Kyrie! Oh Jumal Isa kõrges väes / viis "Kyrie Fons Bonitatis" pärineb arvatavasti aastast 800 ; sdn. G. P. Piir. 141. Ma usun Jumalat / J. Crüger ; eelmäng: B. Schloemann. 142. Püha, püha, püha oled, meie Looja / J. B. Dykes. 143. Issand olgu kiidetud / J. A. Freylinghausen. 144. Meil on see päev nüüd ilmunud / J. Neander. 145. Trööstige mu kurba rahvast / L. Bourgeois. 146. Jalg, siin tasasemalt astu / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 147. Lahkunu mälestus kalmule kustub / F. W. Abt. 148. Rändaja, jää seisatama / W. Wesznitzer. 149. Üks kalmuküngas armas / M. Teschner. 150. Kõik inglid taeva valguses / saksa rhvl. XV saj. ; sdn. M. Luther. 51. Su nimel, Issand, kõnnime / N. Herman. 152. Jumal, suur on Sinu heldus / J. Crüger. 153. Me külvasime lootuses / hiliskeskaegne kirikuviis, C. Goudimel ; eelmäng: G. Wiese. 154. Nüüd väljal lõikus lõppenud / esineb esmalt trükis "Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 155. On suve ilu otsa saand / B. Ringwaldt ; eelmäng: G. Wiese. 156. Tänulaulud, helisege / W. Wesznitzer. 157. Edasi, edasi / tundmatu saksa helilooja. 158. Ei karda meie võitlusteid / M. Kuther ; eelmäng: J.H.E. Koch. 159. Jeesus, mõtle karja peale / J. Crüger. 160. Kindel me usk / L. M. Lindeman. 161. Küll kannab kindel kalju / S. S. Wesley. 162. Truu ja ustav karja hoidja / L. Bourgeois. 163. Üks kindel linn ja varjupaik / M. Luther ; eelmäng: J.H.E. Koch. 164. Kes on seismas suurel hulgal / J. Chr. Bach. 165. Kui ma ka teed ei tea / inglise kirikuviis ; eelmäng: R. Selle. 166. Siin lapsed armust vastu võetud / autor teadmata. 167. Eluasemeks meil olid / J. Neander. 168. Isa, Sinu palge ette / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 169. Mis tunneb hing / E. Niemeyer. 170. Rändur, ütle, kuhu lähed / W. Hoyle. 171A. Seal, kus taevas isakodu / L. A. Madetoja. 171B. Seal, kus taevas isakodu / H. Albert. 172. See aeg on tõesti ukse ees / saksa rhvv. XV saj., M. Luther. 173. Surmavõitja, Jeesus Krist / viis: "Grosser Gott, wir loben Dich", Katholisches Gesangbuch, 1774. ; eelmäng: F. Grünke. 174. Õndsad on need, kes Issandas on surnud / F. F. Flemming. 175. Jeruusalemm, sa püha taevalinn / M. Franck. 176. Nüüd tõuskem patu vaevast / M. Teschner. 177. Oh ärka, usklik rahvas / tundmatu helilooja, Eisleben, 1598. 178. Veel on üks rahuaeg meil leida / J. A. Hiller. 179. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad / Ph. Nicolai. 180. Elusõna igavene / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 181. Issand, kes Sa pühas sõnas / H. Albert. 182. Jumalale kiitust andkem / J. Schop. 183. Kallis sõna, mis on antud / J. Chr. Bach. 184. Kiitust toome, Issand, Sulle / W. Wesznitzer. 185. Meil oma sõna kinnita / M. Luther ; eelmäng: P. E. Ruppel. 186. Mis häda võib meil sündida / saksa rhvl., XV saj. ; sdn. M. Luther. 187. Oh jäta mind Su omaks / M. Teschner. 188. Oh oma sõna hoia / M. Teschner. 189. Su sõna, Issand, kindlaks jääb / hiliskeskaegne kirikuviis, C. Goudimel
190. Tänu, kiitust, Issand, sulle toome / Barby, Art, 1735 ; eelmäng: J.H.E. Koch. 191. Valgus koidab, valgus paistab / J. Neander. 192. Õnn, kellel Jeesus armas / M. Teschner. 193. Kirik püha paik / ungari koraal XVI sajandist. 194A. Mu Isa koja õue / T. Kuula. 194B. Mu Isa koja õue / M. Teschner. 195. Mul rõõm on tulla pühakotta / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 196. Nüüd rõõmupäev on meile tulnud / viis: "Jehoova, sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 197. Oh, Jumal, Looja, tule Sa / esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538. 198. Pühakoda teiseks koduks / W. Wesznitzer. 199. Armas Jeesus, avita / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 200A. Halleluuja, tahan laulda / H. Albert. 200B. Halleluuja, tahan laulda / H. Lepnurm. 201. Jeesus, hea Karjane / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 202. Jumal olgu tänatud / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 203. Kõrged uksed, lahti minge / J. Chr. Bach. 204. Nüüd lahkun hinguspäevast / H. Isaac. 205. Püha vaikne rahu / P. J. Hannikainen. 206. Õnnista ja hoia / Chr. Gregor. 207. Armas Jeesus, rõõmuga / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 208. Jeesus kutsub lapsukesi / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 209. Jumal olgu tänatud / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 210. Ma olen ristitud / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 211. Nüüd oled lapse õnnistanud / autor teadmata. 212. Sa oled seadnud ristimise / autor teadmata. 213. Su ette, vägev Elulooja / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 214. Jeesus kutsub patuseid / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer. 215. Loo puhas süda minule / M. Luther ; eelmäng: E. Weiss. 216. Nüüd langeme Su palge ette / G. Neumark. 217. Oh armas Jumal, avita / M. Vulpius. 218. Oh Jeesus, ülem Abimees / viis: "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut", Görlitz, 1587. 219. Armastus, mis igavene / J. Crüger. 220. Jeesus Kristus, Lunastaja / J. Crüger. 221. Jeesus, Sind ei jäta ma / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer. 222. Kristus, Jumala Tall (Agnus Dei) / E. Võrk. 223. Minu süda, rõõmustele / J. Crüger. 224. Mu helde Karjane, oh Jeesus / autor teadmata. 225. Sinu poole, Issand ma / viis: "Ülempreester, kes Sa tõest". 226. Anna meile rahu Sa / R. Lüders ; eelmäng: K.-H. Saretzki. 227. Issand, Su ees siin palves seisame / E. J. Hopkins. 228. Ma tean, et õnneks tuleb mulle / D. Bortnjansky. 229. Ma tunnen oma Jeesust / M. Teschner. 230. Oh Isa, Sinu altarile / autor teadmata. 231. Suur Issand, Sinu palge ette / D. Bortnjansky. 232. Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled / J. Neander. 233. Truu Jumal, Sinu poolt jääb kindlaks / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 234. Igavene Isa, kuule / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1735. 235. On õnnis kodu, kus suur Jumal / D. Bortnjansky. 236. Sinu õnnistust / A. Drese ; eelmäng: J.H.E. Koch. 237. Taevane Isa, Sa käskisid ühte neid minna / J. Neander. 238. Täis imet ja täis armu saatmist / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 239. Las oma sõna puhtasti / saksa rhvv., XV saj., M. Luther. 240. Meil Kristus on aluseks seatud / J. Tamverk
241. Oh Jumal, tule armuga / saksa katoliku kirikuviis, XIV saj., M. Luther. 242. Siimon Joona, täna mulle vastus anna / J. Crüger. 243. Sind, karjane, siit saatku / F. Silcher ; eelmäng: H. Bietz. 244. Suurest Su armust ja heldusest täna / Seelen Harfe, Ansbach, 1664. ; eelmäng: M. G. Schneider. 245. Et ärka, vaim / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 246. Kui väsib üks / E. Niemeyer. 247. Su töö on see, oh Jeesus Krist / J. M. Haydn ; eelmäng: W. Henning. 248. Kui armsad, vägev Kuningas / viis: "Wie schön leuchtet der Morgenstern", esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538. 249. Kõlage, kõlage, hüüdjad hääled / tundmatu saksa helilooja, esineb esmalt J. A. Freylinghauseni Neue Geistliches Gesangbuch, Halle, 1704. 250. Oh õnnis maja / E. Niemeyer. 251. Sa õige koja ehitaja / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 252. Õnn selle elumajale / Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 253. Koju, vaikse rahu poole / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 254. Ma olen võidu saanud / M. Teschner. 255. Ma rändamast nüüd tulen / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 256. Mu Jeesus, väsind olen / M. Vulpius ; eelmäng: B. Schloemann. 257. Mu tee on käidud, koju minna / G. Neumark. 258. Nüüd surnukeha matame / G. Rhau. 259. Peotäis ma mulda / A. Anvelt. 260. Sa olid väike lapsuke / viis: "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut", Görlitz, 1587. 261. Tähtede taga / F. W. Abt. 262. Arm, kes Sa mind oled loonud / J. Chr. Bach. 263. Ei muud siin ilmas taha / H. Albert. 264. Ma kummardan Sind, Armuvägi / D. Bortnjansky. 265. Ma olen Isa armu / M. Teschner. 266. Ma tõstan taeva poole silma / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 267. Mu Jumal, Sinu arm ja heldus / viis: "Oh võitlejad, et käige peale". 268. Mu nimi taevas kirja pandud / autor teadmata. 269. Sa ära Kristust unusta / saksa rhvv., M. Luther. 270. Su ligi tahan olla / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 271. Veel armuallik keeb / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg, 1675. 272. Jeesus, minu kalju / J. Crüger. 273. Jeesus minu mõttes liigub / J. Hintze ; eelmäng: F. Zipp. 274. Jeesus, Sa ainuke / C. V. Sörlie. 275. Jeesus, tule minule / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 276. Jeesusele laulan / M. Hela. 277. Järgime nüüd Jeesust Kristust / G. Dell, L. Heyde. 278. Kõikumatu minu kalju / W. Wesznitzer. 279. Lase ustavaks mind jääda / L. Bourgeois. 280. Ma tean, kes saatjaks mul / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg, 1675. 281. Ma tean, mis mina usun / M. Teschner. 282. Mu jõud, Sind tahan armastada / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738 ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 283. Ole minu ligi / Barby. 284. Sa, Jeesus, oled eluteel / viis: "Mu armas Jeesus, minu rõõm" ; eelmäng: B. Schloemann. 285. Usk kindel lootus üksine / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523. 286. Kes võiks küll vastu olla / M. Teschner. 287. Oh loodu, Loojat kummarda / saksa rhvl., XV saj. ; sdn. M. Luther. 288. Sa Jeesus, oled eluteel / saksa rhvv., XV saj., M. Luther. 289. Sind, Jumal, tahan armastada / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738. 290. Au Jumalale, kiitus ka / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523
291. Ei laulmast iial lakka / soome viis. 292. Eks mu kohus tänu teha / J. Schop. 293. Ilusam Kristus / H. Hoffmann von Fallersleben. 294. Imeline Issand / J. Neander ; eelmäng: E. Weiss. 295. Issand, mu Jumal, Sind tahan ma / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 296. Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma / viis: "Ich will's wagen, von der Jesu Treu". 297. Jehoova, Sulle tahan laulda / Hamburg, 1690. 298. Kiida nüüd Issandat, minu süda / Seelen Harfe, Ansbach, 1664 ; eelmäng: M. G. Schneider. 299. Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt / viis: "Jesu, hilf Siegen", Köthen, 1733. 300. Mu hing, mis annad Jumalale / G. Neumark. 301. Oh anna tuhat keelt Sa mulle / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 302. Oh võtkem Jumalat / J. Crüger ; eelmäng: B. Schloemann. 303. Ole ustav, Jeesu rahvas / L. Bourgeois. 304. See, kes mind kaitstes koidu kumal / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738. 305. Suur Jumal, Sa / rootsi rhvv., XIX saj. ; sdn. S.W.K. Hine. 306. Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 307. Õnnis, kes ei võta teha / J. Schop ; eelmäng: D. Wagler. 308. Ühtlasi kiitkem Jumala halastust / M. A. von Löwenstern ; eelmäng: H. Ehmann. 309. Issand, Sa tahad meid / J. Neander. ; eelmäng: J.H.E. Koch. 310. Kui ahastus su südames / B. Gesius ; sdn. J. H. Schein. 311. Oh mis kallid annid saame / J. Schop. 312. Oh mis kaunis asi see / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 313. Suur ja ustav on see sõna / W. Wesznitzer. 314. Süda seltsiks südamele / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1735. 315. Eks see ole arm ja heldus / L. Bourgeois. 316. Jeesus, oh aita, et võimust võin saada / viis: "Jesu, hilf siegen", Köthen, 1733. 317. Jeesusega käia võtkem / J. Schop. 318. Jumal, mu süda igatseb sind / J. N. Morris. 319. Kui kõik ka taganeksid / B. Gesius ; eelmäng: R. Schweizer. 320. Ma annan oma südame / eesti rhvv. 321. Mind, Elupäike, uuenda / Hymnodus Sacer, Leipzig, 1625. 322. "Mu järel!" hüüab Jeesus Krist / B. Gesius ; sdn. J. H. Schein. 323. Nüüd, ristirahvas, laula sa / saksa rhvl., XV saj. ; sdn. M. Luther. 324. Oh Isa taevariigi sees / V. Schuman Geistliche Lieder, Leipzig, 1539 ; eelmäng: H. Ehmann. 325. Oh meile, Issand Jeesus / M. Vulpius ; eelmäng: B. Schloemann. 326. Oh vaga Jumal, kes / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg, 1675. 327. Oh ära jäta mind / J. S. Bach. 328. Rõõmusta, rõõmusta / tundmatu saksa helilooja, 1704. 329. Su poole, Issand, südamest / M. Luther ; eelmäng: E. Weiss. 330. Tule, Jeesus, helde armutooja / böömi viis. 331. Valmistagem ristirahvas / Ph. Nicolai. 332. Võitle hästi, kui sind armsast / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 333. Üles, üles, Jeesu juurde / viis: "Auf hinauf zu deiner Freude". 334. Ainult päev / O. Ahnfelt. 335. Ei lahku mina Sinust / prantsuse rhvv., XVI saj., H. Schütz. 336. Elu on kui meri / I.-J. Salumäe. 337A. Hällist hauani / A. Drese ; eelmäng: J.H.E. Koch. 337B. Hällist hauani / J. Tamverk. 338. Jeesus, Sinu juurde jääda / A. Drese. 339A. Kalla, kallis Isa käsi / arvatavasti F. W. Abt. 339B. Kalla, kallis Isa käsi / A. Topmann
340. Kui mind vaevab raske mure / W. Wesznitzer. 341A. Kui südant piinab valu / B. Gesius ; eelmäng: R. Schweizer. 341B. F. Schubert. 342. Mis vaevab sinu südant / B. Gesius ; eelmäng: R. Schweizer. 343. Mu päev, mis aland, on nii pime / D. Bortnjansky. 344. Oh võta mind, mu Jumal / F. Silcher ; eelmäng: H. Bietz. 345. Oota, hing, oh oota / H.A.C. Malan ; eelmäng: G. Gusenheimer. 346. Su ette, Isa, tulen ma / R. Toi. 347. Tugevad on Jeesu käed / Katholisches Gesangbuch, 1774 ; eelmäng: F. Grünke. 348. Ei Jumal neid või jätta / viis: "Kein hat Gott uns verlassen" ; eelmäng: P. E. Ruppel. 349. Jumal, vägev valitseja / J. Neander. 350. Kes Jumalat nii laseb teha / G. Neumark. 351. Kord enne ma ei teadnud / F. Silcher ; eelmäng: H. Bietz. 352. Kui poleks Jumal meiega / saksa rhvl., XV saj. ; sdn. M. Luther. 353. Kõik sündku ikka nõnda mul / C. de Sermisy. 354. Kõik teeb Jumal hästi / J. Crüger. 355A. Ligidal on Jumal / J. Neander ; eelmäng: E. Weiss. 355B. Ligidal on Jumal / Müller. 356. Ma tõstan silmad ülesse / hiliskeskaegne kirikuviis, C. Goudimel. 357. Miks kui pagan, inimene / J. G. Ebeling. 358. Mis Jumal teeb, on ikka hea / S. Gastorius ; eelmäng: F. Grünke. 359. Mis see on, mis jõudu annab / L. Bourgeois. 360. Mu Jumal, kuis nii varjul oled / G. Neumark. 361. On õiged vaid teed, mis juhatab Ta / G. F. Händel. 362. Üksainus samm sa astu / M. Teschner. 363. Et Kristust vastu võtta / rootsi rhvv., XIV saj. 364. Jehoova on mu Karjane / J. S. Irvine. 365. Löö lõkkele, mu usu säde / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 366. Ma olen usus kindel, tugev / viis: "Oh võitlejad, et käige peale". 367. Nüüd vaibu uhke meel ja mõte / viis: "Oh võitlejad, et käige peale". 368. Inimene on kui rohi / A. Drese. 369. Jeesus, Õnnistegija / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer. 370. Koju soovib süda / J. Crüger. 371. Kui elupäev kord hakkab veerema / M. Franck. 372. Kuis hingvad vaikselt / Neefe. 373. Oh Jeesus, Sinu valu / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gusenheimer. 374. Kes Jumalat nii laseb teha / G. Neumark. 375. Las ma läen, las ma läen / K. Voigtländer. 376. Ma olen maa peal võõras / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gusenheimer. 377. Ma tahan jätta maha / M. Teschner. 378. Mu elu Kristus ise / M. Vulpius ; eelmäng: B. Schloemann. 379. Oh mõtle, inimene / H. L. Hassler ; eelmäng: G. Gusenheimer. 380. Sa rändad, inimene / M. Vulpius ; eelmäng: B. Schloemann. 381. Surma laps on inimene / J. Hintze ; eelmäng: F. Zipp. 383. Üürkene maine elu / eesti rhvv. 384. Ei mitte meile, mitte meile / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738. 385. Jumal, maa ning taeva Looja / H. Albert. 386. Jumal, Sind me kiidame / Katholisches Gesangbuch, 1774 ; eelmäng: F. Grünke. 387. Ma laulan suust ja südamest / J. Crüger. 388. Maa ja meri kiidavad / vennastekoguduse laul. 389. Su kiituseks, mu Looja / J. Sibelius. 390. Suur Jumal, Sinu halastus / esineb esmalt W. Köpheli Psalteris, Strassburg, 1538. 391. Suur Sa oled, Issand Jumal / J. Schop. 392A. Tänu Sulle, Taevaisa / R. H. Prichard. 392B. Tänu Sulle, Taevaisa / G. C. Stebbins. 393. Kevad, sinu lävel seistes / W. Wesznitzer. 394. Näe, õitseaeg on läbi / rootsi rhvv., 1697
395. Pühakoja tornis kumab jõulukell : lasteooperist "Jõulupidu kuusikus"; / R. Toi. 396A. Vaid hetke kestab suvi / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 396B. Vaid hetke kestab suvi / H. Backman. 397. Ma südamest ja meelest / autor teadmata, Eisleben, 1598. 398A. Mu süda, ärka üles / eesti rhvv. Pühalepa kihelkonnast ; sdn. C. Kreek. 398B. Mu süda, ärka üles / N. Selnecker, J. Crüger. 399. Nüüd kuldse koiduga / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg, 1675. 400. Oh igavene armuvalgus / J. B. König ; eelmäng: A. Wagner. 401. Ärka, ärka unest üles / Ph. Nicolai. 402. Öö mööda läinud nüüd / viis: "O Gott, du frommer Gott", Regensburg, 1675. 403. Ju looja läinud päikene / M. Luther ; eelmäng: P. E. Ruppel. 404. Ju päev on läinud looja / H. Isaac. 405. Karjane, sa valvad / J. Crüger. 406. Kolmainus Jumal, suurest väest / esineb esmalt trükis Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 407. Läbi vaikse õhturahu / G. C. Stebbins. 408. Nüüd hingvad inimesed / H. Isaac. . 409. Nüüd on see päev ju lõppenud / arvatavasti A. Krieger ; eelmäng: E. Weiss. 410. Oh Issand, jää / W. H. Monk ; eelmäng: H. Bietz. 411. Päev loojub, õhtu jõuab / N. Selnecker, J. Crüger. 412. Päev veereb, varjud tõusvad / H. Isaac. 413. Väsind olen, hingata / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1541 ; eelmäng: V. Gwinner. 414. Õhtu eel / traditsionaal Keeniast ; sdn. J. Löytty. 415. Õhtu jõuab jälle / K. Tuvike. 416. Aasta aasta peale / Vaimulik Laulja nr. 305. 417. Jehoova, oma vägev käsi / viis: "Jehoova, sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 418. Sünnipäevaks sinule / Katholisches Gesangbuch, 1774 ; eelmäng: F. Grünke. 419. Issand, leiba õnnista / Noor Koguduse Laule, Tallinn, 1990. 420. Issand olgu tänatud / J. R. Ahle, W. K. Briegel ; eelmäng: M. Schlenker. 421. Issand, võõraks tulid Sa / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 422. Meil igapäevast leiba / Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 423. Oh Issand Jeesus, tule / N. Selnecker, J. Crüger. 424. Tänu Sulle, taeva Looja / W. Wesznitzer. 425. Jeesus, meid Sa puuduta nüüd / P. Simojoki. 426. Ma olen väike karjane / M. Körber. 427. Ma olen väike lapsuke / viis: EELK Toronto lauluraamatukomisjoni materjalid. 428. Ma pühapäevakoolis / viisi sdn. K. Raid. 429. Mind, Jumal, kaitse armuga / Cantionale Germanicum, Dresden, 1628. 430. Olen Jeesu talleke / Barby. Art. 82C. 431. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. 432. Sa püha, kallis Jeesuke / G. Siegert. 433. Taevaisa armupäike / rootsi rhvv. 434. Taevaisa perekonda / J. Stainer. 435. Ühel päeval läheme / afroameerika vabaduslaul. 436. Kõik, mis ette võtad sa / J. Crüger. 437. Mu Jumal on mu abimees / N. Herman. 438. Oh pane põlema / saksa rhvl., XV saj. ; sdn. M. Luther. 439. Oma käed Sa laota / A. Topman. 440. Nüüd on see päev ju lõppenud / arvatavasti A. Krieger ; eelmäng: E. Weiss. 441. Oh Jeesus, Sa mu kaitseja / saksa viis. 442. Sinu hoolde ennast annan / W. Wesznitzer. 443. Vaikselt võtan vastu / J. Crüger
444. Üks kübeke mu elus / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 445. Ajamerre elujõgi / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 446. Jumal, Sul ligemal / L. Mason. 447. Mu süda, ära nurise / M. Luther ; eelmäng: P. E. Ruppel. 448. Oh Issand, millal matkaja ma / M. Nyberg. 449A. Ole ustav surmani / E. Võrk. 449B. Ole ustav surmani / J. Crüger ; eelmäng: R. Schweizer. 450A. Hoia, Jumal, Eestit / C. Gross. 450B. Hoia, Jumal, Eestit / J. Aavik. 451. Isamaa, kogudus, astu / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 452. Issand, Sa hämaral ajal / J. Neander ; eelmäng: J.H.E. Koch. 453. Ma kaugel kallist kodupinnast / esineb esmalt J. B. Königi Harmonische Lieder-Schatz, Frankfurt, 1738 ; eelmäng: G. Gunsenheimer. 454. Meil anna rahu armuga / J. Walter ; viisi sdn. G. P. Piir. 455. Oh Issand, Sul on oma maast / viis: "Herr Jesu, du höchstes Gut", Görlitz, 1587 ; eelmäng: H. K. Wessel. 456. Oh Jumal, laota armutiivad / viis: "Oh võitlejad, et käige peale". 457. Oh tulge, Teda kummardage / viis: "Jehoova, Sulle tahan laulda", Hamburg, 1690. 458. Tõuse, valgus igavene / B. J. Klein. 459. Õnnista Looja Vaim / L.Mason. 460. Miks on neid, kes teiselt võtnud / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1735. 461. Nüüd Jumal tänatud / J. Crüger ; eelmäng: B. Schloemann. 462. Rahuallikaks on Jumal / W. Wesznitzer. 463. Su rahu, Issand, täidab / J. Crüger ; eelmäng: H. Bietz. 464. Suur Jumal, meie varjupaik / Etlich Christlich Lieder, Wittenberg, 1523. 465. Täis tänu Teda kummardagem / autor teadmata. 466. Jeesu rahvast lahkumine / Böömimaa vennad, Herrnhut, 1737. 467. Jeesus, meie eel / A. Drese ; eelmäng: J.H.E. Koch. 468. Kui mu tee mind kodunt viib / Musikal Christenschatz, Basel, 1745. 469. Kui tuleb käia võõraid radu / G. Neumark. 470. Mina kui võõras siin viletsas ilmas / H. B. Rahamägi. 471. Rõõmsalt rutta edasi / P. J. Hannikainen. 472. Säravaim täht / Ch. H. Purday. 473. Keset selle elu sees / N. Balbulus. 476. Need kümme käsku, kuulgem nüüd / viis: "In Gottes Namen fahren wir" XII sajandist. 477. Oh süüta Tall, oh Jeesus / N. Decius. 479. Helde Isa taeva sees / F. A. Säebelmann [!]. 480. Nüüd Isa nimel tervitame (Piiskopi tervituslaul) / E. Võrk. 481. Requiem aeternam / A. Topman. 482. Rõõm üle maa / G. F. Händel. 483. Saaks koju hing / K. J. Türnpu. 484. Dona nobis pacem / autor teadmata. [485.] Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm : Eesti rahvushümn / F. Pacius
Märksõnad
eesti; saksa; puhkpilliorkestrid; Eesti; 9. saj; 15. saj; 17. saj; 18. saj; 19. saj; 20. saj; partituurid; koraaliraamatud; koraalid; riigihümnid
Teised autorid
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Kreisel, Paul Eberhard, seadja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Bietz, Hartmut, 1942-, seadja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Koch, Johannes H. E., 1918-2013, seadja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Wagner, Alexander, seadja
Freylinghausen, Johann Anastasius, 1670-1739, helilooja
Sibelius, Jean, 1865-1957, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Wade, John Francis, 1711-1786, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Knudsen, Peder, 1819-1863, helilooja
Redner, Lewis Henry, 1831-1908, helilooja
Hessel, Horst Karl, 1916-2006, seadja
Siimer, Mart, 1967-, seadja
Gottschick, Friedemann, seadja
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Praetorius, Michael, 1571-1621, seadja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Nicolai, Philipp, 1556-1608, helilooja
Rosenmüller, Johann, u.1619-1684, helilooja
Hönsch, Friedrich, seadja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Wesznitzer, Wolfgang, 1617-1685, helilooja
Ringwaldt, Bartholomäus, 1530-1599, helilooja
Wiese, Götz, seadja
Wade, John Francis, 1711-1786, helilooja
Doane, William Howard, 1832-1915, helilooja
Dachstein, Wolfgang, u.1487-1553, helilooja
Löhner, Johann, 1645-1705, helilooja
Bourgeois, Loys, u.1510-1559, helilooja
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847, seadja
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Gunsenheimer, Gustav, 1934-, seadja
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, u.1525-1594, helilooja
Voipio, Kaarlo, 1919-2002, helilooja
Prichard, Rowland Hugh, 1811-1887, helilooja
Kuusisto, Ilkka, 1933-, helilooja
Võrk, Enn, 1905-1962, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Piir, Gustav, 1961-, seadja
Dykes, John Bacchus, 1823-1876, helilooja
Wiese, Götz, seadja
Lindeman, Ludvig Mathias, 1812-1887, helilooja
Wesley, Samuel Sebastian, 1810-1876, helilooja
Selle, Rainer, seadja
Hoyle, William, 1834-1895, helilooja
Madetoja, Leevi, 1887-1947, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Hiller, Johann Adam, 1728-1804, helilooja
Ruppel, Paul Ernst, 1913-2006, seadja
Kuula, Toivo, 1883-1918, helilooja
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Briegel, Wolfgang Carl, 1626-1712, helilooja
Schlenker, Manfred, 1926-, seadja
Lepnurm, Hugo, 1914-1999, helilooja
Hannikainen, Pekka Juhani, 1854-1924, helilooja
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Wessel, Horst, 1907-1930, seadja
Võrk, Enn, 1905-1962, helilooja
Lüders, Rüdeger, 1936-, helilooja
Saretzki, Karl-Heinz, 1942-, seadja
Hopkins, Edward J., 1818-1901, helilooja
Tamverk, Johan, 1906-1988, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Henning, Walter, seadja
Niemeyer, Eduard, helilooja
Rhau, Georg, 1488-1548, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Bach, Johann Christian, 1735-1782, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Sörlie, Caroline Volla, 1887-1953, helilooja
Hela, Martti, 1890-1965, helilooja
Heyde, Luther, helilooja
Dell, Georg, helilooja
Gunsenheimer, Gustav, 1934-, seadja
Barby, helilooja
Schloemann, Burghard, seadja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich, pseud., 1798-1874, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Weiss, Ewald, seadja
Schneider, Martin Gotthard, 1930-, seadja
König, Johann Balthasar, 1691-1758, helilooja
Wagner, Alexander, seadja
Hine, Stewart Wesley Keene, 1899-?, seadja
Wagler, Dietrich, seadja
Löwenstern, Matthäus Apelles von, 1594-1648, helilooja
Ehmann, Heinrich, seadja
Morris, Leila Naylor, 1862-1929, helilooja
Gesius, Bartholomäus, u.1560-1613, helilooja
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, seadja
Ahnfelt, Oscar, 1813-1882, helilooja
Schütz, Heinrich, 1585-1672, helilooja
Salumäe, Ivar-Jaak, 1945-, helilooja
Topman, August, 1882-1968, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Schweizer, Rolf, 1936-2016, seadja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Malan, Henri Abraham César, 1787-1864, helilooja
Toi, Roman, 1916-2018, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Müller, 1683-?, helilooja
Ebeling, Johann Georg, 1637-1676, helilooja
Gastorius, Severus, 1646-1682, helilooja
Grünke, Friedrich, seadja
Händel, Georg Friedrich, 1685-1759, helilooja
Irvine, Jessie Seymour, 1836-1887, helilooja
Neefe, Christian Gottlob, 1748-1798, helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Hintze, Jakob, 1622-1702, helilooja
Zipp, Friedrich, 1914-1997, seadja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Sibelius, Jean, 1865-1957, helilooja
Stebbins, George Coles, 1846-1945, helilooja
Backman, Hjalmar, 1882-1935, helilooja
Kreek, Cyrillus, 1889-1962, seadja
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Krieger, Adam, 1634-1666, helilooja
Monk, William Henry, 1823-1889, helilooja
Gwinner, Volker, seadja
Tuvike, Karl, 1892-1960, helilooja
Simojoki, Pekka, 1958-, helilooja
Körber, Martin, 1817-1893, helilooja
Raid, Kaljo, 1921-2005, seadja
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Stainer, John, 1840-1901, helilooja
Mason, Lowell, 1792-1872, helilooja
Nyberg, Mikael, 1871-1940, helilooja
Võrk, Enn, 1905-1962, helilooja
Gross, C., helilooja
Aavik, Juhan, 1884-1982, helilooja
Walter, Johann, 1496-1570, helilooja
Klein, Bernhard, 1793-1832, helilooja
Rahamägi, Hugo Bernhard, 1886-1941, helilooja
Purday, Charles Henry, 1799-1885, helilooja
Balbulus, Notker, 840-912, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Hiob, Johannes, 1907-1942, seadja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Neefe, Christian Gottlob, 1748-1798, helilooja
Sermisy, Claudin de, u.1490-1562, helilooja
UDK
783.1
785.16