logo
Pealkiri
Väike lauluraamat [Noot] : kirikule, koolile ja kodule
Editsioon
7., parand. ja täiend. tr
Ilmumisandmed
Tallinn : EELK Kirikumuusika Sekretariaat, 1937 (Tallinn : Ühiselu)
Füüsiline kirjeldus
144 lk. ; 13 cm
Sisu
I. Üldised palve- ja kiituselaulud: 1. Armas Jeesus, avita / J. R. Ahle ; sõn.: T. Clausnitzer. 2. Au, kiitus olgu igavest' / muusika ja sõn.: N. Decius. 3. Au, kiitus olgu igavest' / H. Klemetti ; sõn.: N. Aunvert. 4. Au Jumalale, kiitus ka / sõn.: J. J Schütz. 5. Eks mu kohus tänu teha / J. Schop ; sõn.: P. Gerhardt. 6. Halleluuja, tahan laulda / H. Albert ; sõn.: J. Krause. 7. Helde Isa taevas / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 8. Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita! / J. Neander ; sõn.: A. Suurkask. 9. Jumal, Sind me kiidame / vana kirikulaul ; sõn.: Ambroosiuse hümni järele M. Lipp. 10. Kalla, kallis Isa käsi / sõn.: J. Lattik. 11. Kalla, kallis Isa käsi / A. Topman ; sõn.: J. Lattik. 12. Kiida nüüd Issandat / sõn.: J. D. Herrnschmidt ; tlk. J. Bergmann. 13. Kui südant piinab valu / F. Schuber ; sõn.: A. Kallas. 14. Kõrged uksed, lahti minge / J. Ch. Bach ; sõn.: B. Schmolck. 15. Ligidal on Jumal! / J. M. Müller ; sõn.: G. Tersteegen. 16. Mu hing, mis annad Jumalale / G. Neumark ; sõn.: J. L. Stöberlein. 17. Oh anna tuhat keelt Sa mulle / sõn.: J. Mentzer. 18. Oh Jeesus Kristus, tule Sa / sõn.: Vilhelm II, Saksen-Veimari hertsog. 19. Oh meile, Issand Jeesus / M. Vulpius ; sõn.: J. Stegmann. 20. Oh vaga Jumal, kes... / sõn.: J. Heermann. 21. Oh võtkem Jumalat / J. Krüger ; sõn.: M. Rinckart. 22. Oh ära jäta mind / J. S. Bach ; sõn.: S. Franck. 23. Sull' Sull', Jehoova, tahan laulda / sõn.: B. Crasselius. 24. Taeva selgus, püha sära / sõn.: M. Schenkendorf. 25. Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat / sõn.: J. Neander. 26. Õnnista ja hoia / C. Gregor ; sõn.: E. Sokolovski. Hommikulaulud: 27. End näita, koidutäht. 28. Igavene koidukuld / J. G. Ahle ; sõn.: C. K. Rosenroth. 29. Jumal, maa ja taeva Looja / muusika ja sõn.: H. Albert. 30. Kõik, mis ette võtad sa / J. Crüger ; tlk. J. Tamm. 31. Ma südamest ja meelest / sõn.: J. Mathesius. 32. Mu süda ärka üles / N. Selneccer ; sõn.: P. Gerhardt. 33. Oh igavene armu valgus / sõn.: C. F. Stressov. 34. Öö läinud mööda nüüd / sõn.: J. Lange. Õhtulaulud: 35. Karjane, Sa valvad / J. Crüger ; sõn.: B. Schmolck. 36. Nüüd hingvad inimesed / H. Isaak ; sõn.: P. Gerhardt. 37. Nüüd on see päev ju lõppenud / sõn.: J. F. Hertzog. 38. Väsind olen... / L. Hensel
II. Kirikuaasta pühade laulud: Kristuse tulemise laulud: 39. Hosianna, tõstke häält / sõn.: C. Keymann ; tlk. C. Maurach. 40. Immanuel, nüüd Krist on teel / N. Hermann ; sõn.: N. Aunvert. 41. Kuis pean vastu võtma / sõn.: P. Gerhardt. 42. Kõige ilma õnnistus / sõn.: C. Maurach. 43. Nüüd tehke kõrgeks väravad / G. Veissel. 44. Tänu olgu Jumalal' / sõn.: H. Held. Jõululaulud: 45. Et tulge, oh lapsed... / J. A. P. Schultz ; sõn.: C. Schmidt. 46. Helisege jõulukellad! / C. Stein. 47. Ma tulen taevast ülevalt / muusika ja sõn.: M. Luther ; tlk. J. Hornung. 48. Nüüd Jumalale austust / sõn.: N. Hermann, A. Abel. 49. Neil karjastel väljal... 50. Kui armsast jõulupuu nüüd hiilgab. 51. Oh sa rõõmustav / sitsiilia rhvv. 52. Püha öö / F.Gruber ; sõn.: J. Mohr. 53. Sa jõululaps, oh Jeesuke / K. Türnpu ; sõn.: J. Bergmann. 54. Sa püha, kallis Jeesuke / G. Siegert ; sõn.: E. M. Arndt. 55. Su sõime juures seisan ma / sõn.: P. Gerhardt. 56. Üks roosike on tõusnud. Aasta vahetus: 57. Aastat uut nüüd algame / sõn.: H. Vühner. 58. Elulaevuke on sõudnud / V. Veššnitzer ; sõn.: J. Bergmann. 59. Saatjaks olgu Jeesuke / J. Grüger ; sõn.: B. Schmolck. Kristuse ilmumise ehk Kolmekuningapäeva laulud: 60. Au kuningas, oh Jeesus / M. Telchner ; sõn.: M. Böhme. 61. Imetäht, oh Jeesuke / sõn.: E. Neumeister. Kristuse kannatamise ja surma laulud: 62. Armas Jeesus, armastaja / Chr. E. Rosenroth. 63. Jeesus, sinu risti alla / sõn.: H. Vühner. 64. Jeesus, surma äravõtja / sõn.: E. Chr. Hamburg. 65. Mis oled sina, armas Jeesus, teinud / J. Crüger ; sõn.: J. Heermann. 66. Oh Jeesus, Sinu valu / H. L. Hassler ; sõn.: P. Gerhardt. 67. Oh süütu Tall, oh Jeesus / sõn.: N. Decius. 68. Sa vägev valumees / sõn.: A. Thebesius. 69. Sind täname, oh Jeesus Krist / sõn.: C. Fischer. 70. Ühte asja ihkan üle kõige / sõn.: A. Knapp ; tlk. J. Bergmann. 71. Üks tallekene lepitas / P. Gerhardt. Kristuse ülestõusmise ja taevaminemise laulud: 72. Halleluuja! Jeesus elab / J. Bergmann. 73. Halleluuja, koorid kostke / P. Nicolai ; sõn.: G. B. Funk. 74. Kuningas on Jeesus Krist / sõn.: P. F. Hiller. 75. Mu süda, ole üleval / sõn.: L. Laurenti. Nelipühi laulud: 76. Jüngrid palves ühinesid / H. Vühner. 77. Oh Püha Vaim, meil' tule Sa / P. Nicolai ; sõn.: M. Schirmer. 78. Püha Vaim, kes rõõmustad / sõn.: vana ladinakeelne laul. 79. Ärka süda, vaim ja mõte / sõn.: A. Kallas. Kolmainu Jumala püha laulud: 80. Halleluuja! Kõik Isale / sõn.: B. Crasselius. 81. Kolmainus Jumal igavest' / G. Goudimel ; sõn.: M. Luther
III. Laulud Jeesuse kiituseks: 82. Arm, kes Sa mind oled loonud / J. Scheffler. 83. Ole minu ligi / H. C. Breidenstein ; sõn.: G. Haller. 84. Ilusam Kristus / tlk. L. Raudkepp. 85. Jeesus, minu kalju / sõn.: H. Vühner. 86. Jeesus, tule minule / J. Scheffler. 87. Ma kummardan Sind, armuvägi / D. Bortnjanski ; sõn.: G. Tersteegen. 88. Mu jõud, sind tahan armastada / J. Scheffer ; tlk. Kullamaa õp. V. Kentmann. 89. Nüüd paistab meile kaunisti / sõn.: P. Nicolai. 90. Oh Kristus, Lunastaja / sõn.: E. Creutziger. 91. Tugevad on Jeesu käed / sõn.: E. Creutziger. 92. Ühtainust nime mina tean / sõn.: H Vühner. Laulud Jumala sõnast: 93. Elusõna igavene / sõn.: H. Vühner. 94. Kallis sõna, mis on antud / sõn.: B. Schmolck. IV. Kristlikust kirikust: 95. Edasi, edasi! / sõn.: J. E. Schmidt. 96. Et ärka, Vaim, kes ennevanast' / sõn.: C. H. Bogatzky. 97. Jumal vägev valitseja / sõn.: J. Neander. 98. Küll kannab kindel kalju / S. J. Stone ; sõn.: M. Lipp. 99. Meil' oma sõna kinnita / sõn.: M. Luther. 100. Su töö on see, oh Jeesus Krist / M. Haydn ; sõn.: R. Preiswerk, F. Zaremba. 101. Üks kindel linn ja varjupaik / muusika ja sõn.: M. Luther ; tlk. F. Hoerschelmann. V. Kristlikust elust: 102. Jeesus kutsub patuseid / sõn.: E. Neumeister. 103. Jeesus, meie eel / A. Drese ; sõn.: N. L. Zinzendorf. 104. Kes võiks küll vastu olla / sõn.: P. Gerhardt. 105. Loo puhas süda minule / sõn.: H. G. Neuss. 106. Ma tean, mis mina usun / sõn.: E. M. Arndt. 107. Ma tõstan taeva poole silma / J. G. Heermann. 108. Mis vaevab Sinu südant / sõn.: P. Gerhardt. 109. Mu järel', hüüab Jeesus Krist / sõn.: J. Scheffler. 110. Oh võta mind, mu Jumal : "Mu käed, Oh Jumal võta..."; / F. Silcher ; sõn.: J. Hausmann. 111. Oota hing, oh oota / C.Malan ; sõn.: J. F. Räder. 112. Süda seltsiks südamele / N. L. Zinzendorf
VI. Laste laulud: 113. Ma olen väike lapsuke / sõn.: N. L. Zinzendorf. 114. Mind, Jumal, kaitse armuga / J. Heermann. 115. Olen Jeesu talleke / sõn.: L. v. Hayn. 116. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. VII. Surma- ja ülestõusmislaulud: 117. Jeesus, Õnnistegija / L. Henriette, Brandenburgi kuurvürstinna. 118. Jeruusalem, sa püha taeva linn / M. Franck ; sõn.: J. M. Meyfart. 119. Jumal, Sull' ligemal / L. Mason ; sõn.: S. F. Adam. 120. Koju mind viige / F. F. Flemming ; sõn.: M. Lipp. 121. Kuis hingvad vaikselt / F. B. Beneken ; tlk. G. E. Luiga. 122. Kus leiab hing rahu / tlk. M. Lipp. 123. Las ma läen / K. Voigtländer ; sõn.: G. F. Knack ; tlk. V. Kentmann. 124. Mu elu Kristus ise / Stolbergi krahvi pr. Anna. 125. Peotäis mulda / A. Anvelt ; sõn.: L. Koidula. 126. Saaks koju hing / K. Türnpu ; sõn.: K. Geroki järele J. Bergmann. 127. Tähtede taga / F. Abt ; sõn.: I. v. Hahm-Hahn. 128. Ärgake! nii vahid hüüdvad / sõn.: P. Nicolai. VIII. Isamaa laulud: 129. Issand, Sa hoidsid / sõn.: A. Abel. 130. Vabaduse koidukiir / sõn.: A. Eilart. 131. Oh, Jumal, laota armutiivad / sõn.: P. Tammaru. 132. Hoia, Jumal Eestit / sõn.: L. Raudkepp, A. Eilart. 133. Kui kotka tiivul oled kannud / sõn.: M. Lipp. IX. Mitmesugused usulaulud: 134. Mu nimi taevas kirja pandud / sõn.: J. D. Hense. 135. Üles, võitlejad! / J. Flittner ; sõn.: J. J. Rambach. 136. Mu Jumal on mu abimees / N. Hermann ; sõn.: J. Betichius ; tlk. M. Lipp. 137. Kuldpäike : "Kuldpäike ilul täis hetki..."; / sõn.: P. Gerhard ; tlk. M. Lipp. 138. Võidku, palvekogudus / J. Rosenmüller ; sõn.: C. L. Pfeil. 139. Minu süda, rõõmustele / J. Crüger ; sõn.: J. Franck. 140. Loo mulle, Jumal, uus puhas süda / G. Wiener ; tlk. R. Bidder. 141. Mu süda olgu rõõmus nüüd / sõn.: P. Gerhardt. 142. Imeline Issand / muusika ja sõn.: J. Neander. 143. Nii kuidas Jumal saadab mind / sõn.: L. Gedicke. 144. Keskel selle elu sees / N. Balbulus ; sõn.: M. Luther
Märkus
Väljaandes ka nootideta laulutekste. - 1-3-häälsed laulud
Sisaldab registrit
Esitrükk: Tallinn : Ev.-lut. Usu Kiriku Lastelauluraamatu komisjon : Eesti Kirikumuusika Sekretariaat, 1932. Ilmus pealkirja all : Laste lauluraamat kirikule, koolile ja kodule
Märksõnad
kirikuaasta; eesti; saksa; lauluraamatud; vaimulikud laulud; kirikulaulud; koraalid; jõululaulud; lastelaulud; matuselaulud; isamaalised laulud; noodid
Teised autorid
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Clausnitzer, Tobias, 1618-1684, sõnade autor
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Franck, Salomo, 1659-1725, sõnade autor
Crasselius, Bartholomäus, 1667-1724, sõnade autor
Neander, Joachim, 1650-1680 sõnade autor
Sokolovski, Ernst, 1833-1899, sõnade autor
Mathesius, Johann, 1504-1565, sõnade autor
Hornung, Johann, u.1660-1715, tõlkija
Kallas, Aksel, 1890-1922, sõnade autor
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Klemetti, Heikki, 1876-1953, helilooja
Aunverdt, Nathan, 1889-1927, sõnade autor
Schütz, Joh. Jakob, ?-1690, sõnade autor
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Albert, Heinrich, 1604-1651, sõnade autor
Kruuse, Jonathan, ?-1762, sõnade autor
Suurkask, Anton, 1873-1965, sõnade autor
Lipp, Martin, 1854-1923, sõnade autor
Lattik, Jaan, 1878-1967, sõnade autor
Topman, August, 1882-1968, sõnade autor
Herrnschmidt, Johann Daniel, 1675-1723, sõnade autor
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Schmolck, Benjamin, 1672-1737, sõnade autor
Bach, Johann Christian, 1735-1782, helilooja
Maurach Carl Peter Ludwig, 1824-1900, tõlkija
Müller, Johann Michael, 1683-1750, helilooja
Tersteegen, Gerhard, 1697-1769, sõnade autor
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Stöberlein, Johann Leonhardt, 1636-1696, sõnade autor
Mentzer, Johann, 1658-1734, sõnade autor
Stegmann, Josua, 1588-1632, sõnade autor
Heermann, Johann, 1585-1647, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Rinckart, Martin, 1586-1649, sõnade autor
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Franck, Salomo, 1659-1725, sõnade autor
Crosselius, Bartholomäus, ?-1724, sõnade autor
Schenkendorf, Max von, 1783-1817, sõnade autor
Neander, Joachim, 1650-1680 sõnade autor
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Sokolowski, Emil, 1819-1869, helilooja
Ahle, Johann Georg, 1651-1706, helilooja
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Tamm, Jakob, 1861-1907, tõlkija
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Stresow, Conrad Friedrich, 1705-1788, sõnade autor
Lange, Joachim, 1670-1744, sõnade autor
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Hertzog, Johann Friedrich, 1647-1699, sõnade autor
Hensel, Luise, 1798-1876, sõnade autor
Keymann, Cristian, 1607-1662, sõnade autor
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Held, Heinrich, 1620-1659, sõnade autor
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Schmidt, Christoph von, 1768-1854, sõnade autor
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Abel, Aleksander, 1905-1971, sõnade autor
Falk, Johann Daniel, 1768-1826, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Mohr, Joseph, 1792-1848, sõnade autor
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Bergmann, Jaan, 1856-1916, sõnade autor
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Vühner, Hugo, 1877-1932, sõnade autor
Wessnitzer, Wolfgang, 1629-1697, sõnade autor
Schmolel, B., ?-1737, sõnade autor
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Böhme, M., ?-1622, sõnade autor
Neumeister, Erdmann, 1671-1756, sõnade autor
Homburg, Ernst Christoph, 1605-1681, sõnade autor
Heermann, Johann, 1585-1647, sõnade autor
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Thebesius, Adam, 1596-1652, sõnade autor
Fischer, Christoph, 1518-1597, sõnade autor
Knapp, Albert, 1798-1864, sõnade autor
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Funk, Gottfried Benedict, 1734-1814, sõnade autor
Laurenti, Laurentius, 1660-1722, sõnade autor
Schirmer, Martin, 1606-1673, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Breidenstein, Heinrich Carl, 1796-1876, helilooja
Haller, Gustav, 1871-1947, sõnade autor
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Kongehl, Michael, 1646-1710, sõnade autor
Cruciger, Elisabeth, u.1500-1535, sõnade autor
Schmidt, Johann Eusebius, 1669-1745, sõnade autor
Bogatzky, Carl Heinrich von, 1690-1774, sõnade autor
Stone, Samuel John, 1839-1900, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Preiswerk, R., helilooja
Zaremba, Felician Martin von, 1794-1874, sõnade autor
Neumeister, Erdmann, 1671-1756, sõnade autor
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760, sõnade autor
Neuss, Heinrich Georg, 1654-1716, sõnade autor
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Hausmann, Julie, 1826-1901, sõnade autor
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Räder, Friedrich, 1815-1872, sõnade autor
Hayn, Luise von, 1724-1782, sõnade autor
Meyfart, Johann Matthäus, 1590-1642, sõnade autor
Adams, Sarah Flower, 1805-1848, sõnade autor
Mason, Lowell, 1792-1872, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Knak, Gustav, 1806-1878, sõnade autor
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Bergmann, Jaan, 1856-1916, sõnade autor
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Hahn-Hahn, Ida von, 1805-1880, sõnade autor
Nicolai, Philipp, 1556-1608, sõnade autor
Eilart, Anton, 1892-1972, sõnade autor
Tammaru, Philip Aleksander, 1909-1998, sõnade autor
Raudkepp, Lui, sõnade autor
Eilart, Anton, 1892-1972, sõnade autor
Hense, Johann Daniel, ?-1753, sõnade autor
Flittner, Johann, 1618-1678, helilooja
Rambach, Johann Jakob, 1693-1735, sõnade autor
Betichius, Johann, 1650-1722, sõnade autor
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Pfeil, Christoph Karl Ludwig von, 1712-1784, sõnade autor
Franck, Johann, 1618-1677, sõnade autor
Wiener, Georg, 1651-?, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680 sõnade autor
Gedicke, Lambert, 1683-1735, sõnade autor
Notker Balbulus, u.840-912, helilooja
Taska, Eduard, 1890-1942, köitja
UDK
783.2
245