logo
Pealkiri
Vaimulikud laulud [Noot] : koolile, kodule ja kirikule / koostanud J. Aunver
Ilmumisandmed
Tartu : Loodus, 1933 (Tartu : K. Mattiesen)
Füüsiline kirjeldus
VIII, 120 lk. ; 23 cm
Märkus
Koostaja saatesõna lk. III. - Osa laule ilma nootideta
Laulude tähestikuline register lk. VI-VIII
Koosseis: segakoor
Sisu
I Palve- ja kiituselaulud: 1. Õnnista ja hoia / Chr. Gregor ; sõn.: E. Sokolowski. 2. Oh meile, Issand Jeesus / M. Vulpius , sõn.: J. Stegmann. 3. Kalla, kallis Isa käsi / sõn.: J. Lattik. 4. Ligidal on Jumal! / J. M. Müller ; sõn.: G. Terstegen. 5. Helde Isa taeva sees / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 6. Ma tean: kõik see õnneks mulle / sõn.: A. Suurkask. 7. Oh Isa taevariigi sees / sõn.: M. Luther. 8. Õnnista mind : "Issand, tõsta oma käed..."; / J. G. Ahle ; sõn.: A. Häusler. 9. Kui südant piinab valu / M. Teschner ; sõn.: A. Kallas. 10. Au, kiitus olgu igavest' / N. Decius. 11. Au, kiitus olgu igavest : soome koraal / H. Klemetti ; sõn.: N. Aunwert. 12. Võta nüüd Issandat vägevat kuningat kiita! / sõn.: J. Neander. 13. Kiida nüüd Issandat, minu süda! / sõn.: J. D. Herrenschmidt. 14. Sull', sull', Jehoova tahan laulda / sõn.: B. Crasselius. 15. Issand, mu Jumal, sind tahan ma lauluga kiita / sõn.: A. Suurkask. 16. Oh võtkem Jumalat / J. Crüger ; sõn.: M. Rinckart. 17. Oh anna tuhat keelt sa mulle! / sõn.: J. Mentze. 18. Ma laulan suust ja südamest / sõn.: P. Gerhardt. 19. Jumal, sind me kiidame / sõn.: Ambrosiuse hümni järgi M. Lipp. II Hommiku- ja õhtulaulud: 20. Jumal, maa ning taeva Looja / H. Albert ; sõn.: Heinrich Albert. 21. Oh igavene armuvalgus / sõn.: C. F. Stresow. 22. Mu süda, ärka üles! / N. Selnecker ; sõn.: P. Gerhardt. 23. Laste õhtulaul: "; Veereb päikene..."; / sõn.: A. Abel. 24. Õhtul : "Kui kuldse eha tulle..."; / H. L. Hassler ; sõn.: U. Unt. 25. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. 26. Õhturahu : "Läbi vaikse õhturahu..."; / M. Härma ; sõn.: A. Haava. 27. Mind, Jumal, kaitse armuga! / sõn.: J. Heermann. III Kristuse tulemise ja jõululaulud: 28. Miljonid silmad, kõik vaatavad Petlemma poole / sõn.: R. Alas. 29. Nüüd tehke kõrgeks väravad! / sõn.: G. Weissel. 30. Kõige ilma õnnistus. 31. Ma tulen taevast ülevalt / muusika ja sõn.: M. Luther. 32. Püha öö / F. Gruber ; sõn: K. A. Hermann. 33. Üks roosike on tõusnud. 34. Sa jõululaps, oh Jeesuke! / K. Türnpu ; sõn.: J. Bergmann. 35. Rändaja : "Rändaja, kus on su kodu..."; / sõn.: ainetel J. Lattik. 36. Kellahääled kõnelevad / J. Neander ; sõn.: H. Wühner. 37.Tänu olgu Jumalal' / sõn.: H. Held. 38. Jõulupuu valgusel kustuvad mure ja häda / sõn.: A. Abel. IV Aasta vahetusel: 39. Viimast korda veerend päike / sõn.: H. Wühner. 40 Viigipuu on viinamäel / sõn.: H. Wühner. 41. Elulaevuke on sõudnud / W. Wessnitzer ; sõn.: J. Bergmann. 42. Uus aasta algab pisarpalgel / sõn.: A. Prants. 43. Aastat uut nüüd tohin ma / sõn.: H. Wühner. V Kristuse kannatamise ja surma laulud: 44. Jeesus, surma äravõitja / W. Wessnitzer ; sõn.: E. C. Homburg. 45. Oh süüta Tall, oh Jeesus / N. Decius. 46. Kõikumata minu kalju / W. Wessnitzer ; sõn.: H. Haamer. 47. Oh Jeesus, sinu valu / H. L. Hassler ; sõn.: P. Gerhardt. 48. Minu süda, ärka nüüd / sõn.: J. C. Schade. 49. Mis oled sina, armas Jeesus, teinud? / J. Crüger ; sõn.: J. Heermann. 50. Issand, kes sa okaskroonil / sõn.: M. Lipp. 51. Tuhat tänu, Issand, sulle toome / sõn.: J. Peterson
VI Kristuse ülestõusmide pühiks: 52. Nüüd tõstkem rõõmu hääli / sõn.: P. Gerhardt. 53. Emmaus : "Õhtu varjud taeval sõudvad..."; / Chr. K. Rosenroth ; sõn.: C. Hunniuse j. N. A. 54. Mu süda, ole üleval! / sõn.: L. Laurenti. 55. Kristus on kuningas / sõn.: J.L.C. Allendorf. 56. Halleluuja, koorid kostke! / Ph. Nicolai ; sõn.: G. B. Funk. 57. Halleluuja! Jeesus elab / J. Neander ; sõn.: J. Bergmann. 58. Au Issand elab, rõõmusta! / sõn.: M. Lipp. 59. Halleluuja! - Üles tõusnud / sõn.: V. Saksen. VII Nelipühiks: 60. Jüngrid palves ühinesid / sõn.: H. Wühner. 61. Oh Püha Vaim, meil tule sa! / Ph. Nicolai ; sõn.: M. Schrimm. 62. Oh sa elu vaim, meil' tule! / sõn.: H. Held. 62a. Ärka, süda, vaim ja mõte / W. Wessnitzer ; sõn.: A. Kallas. VIII Laulud Jeesuse kiituseks: 63. Ma kummardan sind, armuvägi / D. Bortnjanski ; sõn.: G. Tersteegen. 64. Mu jõud, sind tahan armastada / sõn.: J. Scheffler. 65. Su poole, Jeesus, süda sõuab / sõn.: G. Kiviste ; 66. Tugevad on Jeesu käed / J. Crüger ; sõn.: J. Klaanmann. 67. Jeesus minu mõttes liigub. 68. Ilusam Kristus / tlk. L. Raudkepp. 69. Jeesus, tule minule / sõn.: J. Scheffler. 70. Ühtainust nime mina tean / sõn.: H. Wühner. 71. Jeesus minu kalju / sõn.: H. Wühner. 72. Oh surma võitja, tule sa! / Ph. Nicolai ; sõn.: S. Suurkask. 73. Jää meile, Issand! / sõn.: V. Saksen. IX Jumala sõnast ja kristlikust kirikust: 74. Üks kindel linn ja varjupaik / muus. ja sõn.: M. Luther. 75. Edasi, edasi! / sõn.: J. E. Schmidt. 76. Su töö on see, oh Jeesus Krist / M. Haydn. 77. Jumal, vägev valitseja / muus. ja sõn.: J. Neander. 78. Nüüd minevikust helid kostvad / sõn.: A. Kallas. 79. Üks süda ja üks meel / J. Crüger ; sõn.: A. Häusler. 80. Su nimel, Jeesus, seisame / M. Haydn ; sõn.: H. Valma. 81. Su sõna, Issand, kindlaks jääb / sõn.: J. Jalajas. 82. Ühenduses käed ulatame / sõn.: H. Valma. 83. Tõuse, inimene, tööta! / W. Wessnitzer ; sõn.: J. Raedov. X Kristlikust elust: 84. Löö lõkkele, mu salasäde! / sõn.: H. Pärn. 85. Ma tean, mis mina usun / M. Teschner ; sõn.: E. M. Arndt. 86. Kes võib mind hukka mõista / M. Teschner ; sõn.: P. Gerhardt. 87. Ei karda meie, kui ka liiguks maa / inglise viis ; sõn.: A. Suurkask. 88. Ma tõstan taeva poole silma / sõn.: J. G. Heermann. 89. Küll kõrged mäed kõiguvad / sõn.: M. Lipp. 90. Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled / sõn.: H. Pärn. 91. Arm olgu kõikidega / M. Vulpius ; sõn.: Ph. F. Hiller. 92. Elava Jumala juures jääd rahule, süda / sõn.: A. Abel. 93. Üht on tarvis, armas Jumal! / sõn.: J. H. Schröder. 94. Mis Jumal teeb, on ikka hea / sõn.: S. Rodigast
95. Jeesus, meie eel / sõn.: N. L. Zinzendorf. 96. Jeesus kutsub patuseid / J. Crüger ; sõn.: E. Neumeister. 97. "Mu järel!" hüüab Jeesus Krist / sõn.: J. Scheffler. 98. Mu nimi taevas kirja pandud / sõn.: S. Franck. 99. Suur Issand, ilma looja / N. Selnecker ; sõn.: P. Gerhardt. 100. Süda seltsiks südamele / N. L. Zinzendorf. 101. Oh mis kaunis asi see / sõn.: M. Müller. 102. Issand, helde üle kõige / sõn.: H. Wühner. 103. Minu süda, rõõmustele! / sõn.: J. Franck. 104. Kus leiab hing rahu / tlk. M. Lipp. 105. Oh ära jäta mind! / sõn.: S. Franck. 106. Oota, hing, oh oota! / C. Malan ; sõn.: J. F. Räder. 107. Rändaja palve / sõn.: A. Abel. 108. Oh Jeesus Kristus, tule sa! 109. Loo puhas süda minule! / sõn.: H. G. Neuss. 110. Neid valgusta, kes eksivad / sõn.: A. Suurkask. 111. Oled kaugel seltsist sa. 112. Õnne nüüd mu süda leidnud / sõn.: A. Kallas. 113. Laske hääli heliseda / J. Schop ; sõn.: L. Raudkepp. 114. Sinu õnnistust / sõn.: G. Haller. 115. Jeesus Krist, me sinu altarile / sõn.: L. Raudkepp. 116. Kui kaua möllab veel? / inglise viis ; sõn.: A. Kallas. 130. Ennemuistne ootus / sõn.: A. Eilart. 131. Sa õige koja ehitaja / sõn.: M. Lipp. 132. Tuhat tänu, Issand, sulle toome / sõn.: G. Kiviste. XIII Lõikusepühaks: 133. Nüüd väljal lõikus lõppenud / sõn.: H. Wühner. 134. Me Jumalat nüüd täname / sõn.: A. Häusler. XIV Leina- ja surmalaulud: 135. Jumal, sull' ligemal' / inglise viis ; tlk. K. E. Sööt, J. Lampson. 136. Jeruusalemm, sa püha taeva linn / M. Frank ; sõn.: J. M. Meyfart. 137. Mu Jeesus, väsind olen / M. Vulpius ; sõn.: C. Graul. 138. Mu Isa, juba kaugelt nägid / D. Bortnjansky ; sõn.: A. Kallas. 139. Peotäis ma mulda / A. Anvelt ; sõn.: L. Koidula. 140. Tähtede taga / F. Abt ; tlk.: M. Kampmann. 141. Oh võta mind, mu Jumal! / F.Silcher ; tlk. A. Jürgenstein. 142. Nüüd hingvad inimesed / H. Isaak. 143. Päev veereb, varjud tõusvad / H. Isaak ; sõn.: A. Kallas. 144. Mu Isa on ju oma Pojas / D. Bortnjansky ; sõn.: M. Lipp. 145. Koju, vaikse rahu poole / sõn.: M. Lipp. 146. Sa püha eluallikas / sõn.: A. Kallas. 147. Ei selleks loodud tundeilm / sõn.: A. Kallas. 148. Kõik rahvas on kui rohi / H. L. Hassler ; sõn.: W. Ederberg. 149. Üürike on maine elu / sõn.: A. Abel. 150. Jalg, siin tasasemalt astu / sõn.: H. Wühner. 151. Igavene mälestus / J. Crüger ; sõn.: A. Kallas. 152. Õnnista, looja vaim / inglise viis ; sõn.: A. Kallas
Märksõnad
kirikupühad; eesti; 16. saj; 17. saj; 18. saj; 19. saj; 20. saj; koraalid; kirikulaulud; vaimulikud laulud; jõululaulud; isamaalised laulud; lastelaulud; leinamuusika; matuselaulud; noodid
Teised autorid
Aunver, Jakob, 1891-1978, koostaja
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Sokolowski, Emil, 1819-1869, sõnade autor
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Stegmann, Josua, 1588-1632, sõnade autor
Lattik, Jaan, 1878-1967, sõnade autor
Müller, Johann Michael, 1683-1750, helilooja
Tersteegen, Gerhard, 1697-1769, sõnade autor
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Suurkask, Anton, 1873-1965, sõnade autor
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, sõnade autor
Ahle, Johann Georg, 1651-1706, helilooja
Häusler, Arnold, 1871-1943, sõnade autor
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Kallas, Aksel, 1890-1922, sõnade autor
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Klemetti, Heikki, 1876-1953, helilooja
Aunverdt, Johannes Nathan, 1889-1927, sõnade autor
Neander, Joachim, 1650-1680, sõnade autor
Herrnschmidt, Johann Daniel, 1675-1723, sõnade autor
Crasselius, Bartholomäus, 1667-1724, sõnade autor
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Rinckart, Martin, 1586-1649, sõnade autor
Mentzer, Johann, 1658-1734, sõnade autor
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Lipp, Martin, 1854-1923, tõlkija
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Stresow, Conrad Friedrich, 1705-1788, sõnade autor
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Abel, Aleksander, 1905-1971, sõnade autor
Unt, U., sõnade autor
Aavik, Juhan, 1884-1982, helilooja
Haava, Anna, pseud., 1864-1957, sõnade autor
Heermann, Johann, 1585-1647, sõnade autor
Alas, Rudolf, 1898-1975, sõnade autor
Weissel, Georg, 1590-1635, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, sõnade autor
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Bergmann, Jaan, 1856-1916, sõnade autor
Wessnitzer, Wolfgang, 1629-1697, helilooja
Wühner, Hugo, 1877-1932, sõnade autor
Held, Heinrich, 1620-1659, sõnade autor
Prants, Anna Mathilde, 1875-1943, sõnade autor
Homburg, Ernst Christoph, 1605-1681, sõnade autor
Haamer, Harri, 1906-1987, sõnade autor
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Peterson, Jüri, 1844-?, sõnade autor
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Laurenti, Laurentius, 1660-1722, sõnade autor
Allendorf, Johann Ludwig Conrad, 1693-1773, sõnade autor
Nicolai, Philipp, 1556-1608, helilooja
Funk, Gottfried Benedict, 1734-1814, sõnade autor
Saksen, Valdeko, 1902-1967, sõnade autor
Schirmer, Michael, 1606-1673, sõnade autor
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Angelus Silesius, 1624-1677, sõnade autor
Kiviste, Georg, 1866-1941, sõnade autor
Klaanmann, Johann, 1858-1926, sõnade autor
Raudkepp, Leopold, 1877-1948, tõlkija
Schmidt, Johann Eusebius, 1669-1745, sõnade autor
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Valma, Hugo, 1891-1977, sõnade autor
Jalajas, Jakob, 1869-1957, sõnade autor
Raedov, J., sõnade autor
Pärn, Hugo, 1903-1984, sõnade autor
Arndt, Ernst Moritz, 1769-1860, sõnade autor
Hiller, Philipp Friedrich, 1699-1769, sõnade autor
Schröder, Johann Heinrich, 1666-1699, sõnade autor
Rodigast, Samuel, 1649-1708, sõnade autor
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760, sõnade autor
Neumeister, Erdmann, 1671-1756, sõnade autor
Angelus Silesius, 1624-1677, sõnade autor
Franck, Salomo, 1659-1725, sõnade autor
Müller, Michael, 1637-1704, sõnade autor
Franck, Johann, 1618-1677, sõnade autor
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Raeder, Johann Friedrich, 1815-1872, sõnade autor
Neuss, Heinrich Georg, 1654-1716, sõnade autor
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Haller, Gustav, 1871-1947, sõnade autor
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Hansen, Robert Theodor, 1849-1912, helilooja
Eisen, Matthias Johann, 1857-1934, sõnade autor
Eilart, Anton, 1892-1972, sõnade autor
Sööt, Karl Eduard, 1862-1950, sõnade autor
Lampson, Karl, 1863-1934, sõnade autor
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Meyfart, Johann Matthäus, 1590-1642, sõnade autor
Graul, Carl, 1814-1864, sõnade autor
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Kampmaa, Mihkel, 1867-1943, tõlkija
Jürgenstein, Anton, 1861-1933, tõlkija
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Ederberg, Julie Wilhelmine, 1861-1897, sõnade autor
UDK
783.65