logo
E-väljaanne
Pealkiri
Laulud kolme heälega [Noot] : keige laulu armastajatele, isseärranis Eesti kolidele ja lastele wäljawallitsetud, seatud ja üllespantud / [koostaja J. Jung ; redig. C. Mumme]
Ilmumisandmed
Tartu : H. Laakmann, 1871 (Tartu : H. Laakmann)
Füüsiline kirjeldus
104 lk. ; 19 cm
ISMN
9790801710468 (pdf)
Märkus
Koostaja nimi eessõna lõpus. - 1500 eks. - Fraktuur. - Redigeerija nimi noodis puudub
Sisukorras w = v
Sisaldab registrit
TÜR eksemplaris kohaviidaga R A-5603 (konvoluut) on kokku köidetud 1. ja 2. jagu
Sisu
Kirriko vasto laulud ühhe heälega. Vasto laulud pühha öhto sömaaia pühhitsemise jures
Kirriko laulu visid: 1. Mo südda ärka ülles. 2. Jummal ma ning taeva Loja. 3. Ma tullen taevast üllevelt. 4. Oh Jesus Kristus tulle Sa. 5. Oh Jesus sinno vallo. 6. Oh kuhho lähhän ma. 7. Nüüd on se pääv jo löppenud. 8. Mo ello Kristus isse. 9. Jesusest ei jätta ma. 10. Oh armo juur. 11. Jesus surma ärravöitja. 12. Nüüd hing'vad innimesed. 13. Hinge peioke, helde Jesuke. 14. Au kitus olgo iggavest. 15. Oh Kristus! Lunnastaja. 16. Kes Jummalat ni lasseb tehha. 17. 17. Armas jesus avvita. 18. Issand, omma vihha sees. 19. Ei lahku minna Sinnust. 20. Tulge, ristiinimesed. 21. Nüüd Jummalale auustust. 22. Oh Issa taeva rigi sees. 23. Oh vötkem Jummalat. 24. Nüüd ristirahvas laulage. 25. Nüüd paistab meile kauniste. 26. Vötta nüüd Issandat väggevat. 27. Kõik tulge minno jure nüüd. 28. Köik kallis hinge önnistus. 29. Minno südda römustelle. 30. Oh Jesus üllem abbimees. 31. Oh Adam sinno eksitus. 32. Armas Jesus armastaja. 33. Meil tulleb abbi Jummalast. 34. Sull' sull' Jehova tahhan laulda. 35. Sa meie lotus Jesuken. 36. Jesus römustaja. 37. Se aeg on töest ukse ees. 38. Eddasi, eddasi, Sion
Kristuse tullemise laulud: 1. Mo kunningas / C. Spazier. 2. Sioni tüttar rõmusta / Händel. Jõulu laulud: 3. Tulge seie sõime jure. 4. Jakobi täht tõuseb ülles / saksa rhvv. 5. Immanuel, se Issand. 6. Kristus sündin'd. 7. Vaikne ö / arvatavasti M. Haydn. 8. Mis õnnis ö. 9. Et tulge, oh lapsed / J.A.P. Schulz. 10. Et tulgem nüüd usklikud. 11. Neil karjastel väljal. 12. Sa pühha taeva lapsoke / sõn.: E. M. Arndt. Uel aastal: 13. Võtta nüüd Issandat / sõn.: J. Neander. Kristuse kannatamisest ja lunnastamisest: 14. Oh surma ärra võitja / Harder ; sõn.: J. J[ung]. Kristuse üllestõusmisest: 15. Et vaatke Jesust / sõn.: J. J. 16. Olgem rõõmsad. 17. Ma ütlen keigil rõõmsaste / K. G. König ; sõn.: Novalis. Õigest ellust: 18. Tõt, õigust ikka armasta / sõn.: L.H.C. Hölty. Surmast ja viimsest lahkumisest: 19. Üks niitja / L. Reichardt. 20. Haud süggav on / H. G. Nägeli ; sõn.: J. G. von Salis-Seewis. 21. Issa haua jures laulda / J.C.W. Niemeyer ; sõn.: L.H.C. Hölty. 22. Et ello pääv on raske / sõn.: frau L. Gräfin zu Stolberg. Rahhul ollemisest: 23. Ei rahhast, varrast holi ma / C. G. Neefe. Hommiko laulud: 24. Pimmedus kaub valguse eest / C. G. Hering. 25. Kitus Sul / H. J. Rolle ; sõn.: J. J. 26. Ma unnest tõustes / Scholinus ; sõn.: J. C. Lavater. 27. Nüüd päike tõuseb ülles / sõn.: Demme. Öhto laulud: 28. Head ööd / H. G. Nägeli ; sõn.: C.F.D. Schubart. 29. Nüüd lõpnud meie päva tö. 30. Kui meil pärrast päva tööd / W. A. Mozart. 31. Vaikne õhto on nüüd kä. 32. Et nüüd ollen vässind ma / H. Lützel ; sõn.: L. Hensel. 33. Kuldne õhto päike / H. G. Nägeli. 34. Mo kallis Õnnistegija / muusika ja sõn.: J. J[ung]. 35. Kui mul Jesus on süddames / F. Silcher ; sõn.: A. Franz. 36. Issand nüüd sündko jälle / P. Schulz ; sõn.: v. Cronegk. 37. Vaikne ku / saksa rhvv. ; sõn.: K. Enslin. 38. Kuis võiksin rahhul mata / F. Silcher. Kristus, se hea karjane: [39]. Lass' mind minna / sõn.: Knak. 40. Kus on kül se rahho. 41. Kui illus on Kesuse lambaks sada / sõn.: J. J. Rambach. Kituse laulud: 42. Togem nüüd järgest Jesusel au. 43. Et võtkem oh lapsed. 44. Mo hing, oh anna Jummalal : viisil nr. 34 / sõn.: J. J. 45. Au jesusel / H. G. Nägeli. 46. Linnoke rõõmsaste / sõn.: W. Hey. 47. Kida Issandat mo hing / sõn.: J. J. 48. Võtkem, võtkem rõõmsast. 49. Oh võtkem issal laulda / sõn.: J. J. 50. Issandat kiitko, kel ello / J. F. Reichardt. Kristuse kässust: 51. Mei' Peästja ütles omma Jüngritele / Leipnitz ; sõn.: G. F. Dinter. Kevvade laulud: 52. Kui illus on kül kevvadil / J. A. Hiller ; sõn.: C. F. Weisse. Keisri laulud: 53. Õn meie Keisrile, Issama kaitsjale / H. Carey ; sõn.: H. Harries. 54. Se vanna Barbarossa / J. Gersbach ; sõn.: J. J. 55. Oh armas Jummal kõrgest : eelmise viisil / sõn.: J. J. Kätki laul: 56. Hinga rahhus poioke / sõn.: A. Stollberg. Õnnistamise laul: 57. Hoia meid ja õnnista
Reproduktsioon
Elektrooniline reproduktsioon. Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2013
Personaalia
Melzow, J. omanik. TÜR (R A-5603 (konvoluut))
Märksõnad
luterlik kirik; eesti; saksa; noodid; laulikud; hällilaulud; jõululaulud; koraalid; vaimulikud laulud; koorilaulud
Teised autorid
Mumme, Karl, ?-1880, redigeerija
Weisse, Christian Felix, 1726-1804, sõnade autor
Stollberg, Agnes, sõnade autor
Stolberg, L., sõnade autor
Spazier, Johann Gottlieb Karl, 1761-1805, helilooja
Rolle, Johann Heinrich, 1716-1785, helilooja
Salis-Seewis, Johann Gaudenz von, 1762-1834, sõnade autor
Scholinus, Friedrich Karl Ludwig, 1772-1816, helilooja
Schubart, Christian Friedrich Daniel, 1739-1791, sõnade autor
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Reichardt, Johann Friedrich, 1752-1814, helilooja
Reichardt, Luise, 1779-1826, helilooja
Rambach, Johann Jakob, 1693-1735, sõnade autor
Novalis, pseud., 1772-1801, sõnade autor
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Niemeyer, J.C.W., helilooja
Neefe, Christian Gottlob, 1748-1798, helilooja
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, sõnade autor
Lützel, Johann Heinrich, 1823-1899, helilooja
Dinter, Gustav Friedrich, 1760-1831, sõnade autor
Lavater, Johann Kaspar, 1741-1801, sõnade autor
König, Karl Gottlob, helilooja
Knak, Gustav, 1806-1878, sõnade autor
Hölty, Ludwig, 1748-1776, sõnade autor
Händel, Georg Friedrich, 1685-1759, helilooja
Hiller, Johann Adam, 1728-1804, helilooja
Hey, Wilhelm, 1789-1854, sõnade autor
Hering, Carl Gottlieb, 1766-1853, helilooja
Hensel, Luise, 1798-1876, sõnade autor
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Harries, Heinrisch, sõnade autor
Harder, August, 1775-1813, helilooja
Gersbach, Joseph, 1787-1830, helilooja
Franz, Agnes, 1794-1843, sõnade autor
Demme, sõnade autor
Enslin, Karl, 1814-1875, sõnade autor
Dinter, Gustav Friedrich, 1760-1831, sõnade autor
Cronegk, Johann Friedrich von, 1731-1758, sõnade autor
Carey, Henry, 1687-1743, helilooja
Arndt, Ernst Moritz, 1769-1860, sõnade autor
Mumme, Karl, 1825-1880, redigeerija
Jung, Jaan, 1835-1900, helilooja
Jung, Jaan, 1835-1900, koostaja
UDK
784.087.63
Variantpealkiri
Laulud kolme häälega [Noot]