logo
E-väljaanne
Pealkiri
Kogutud evangeelsed laulud. III [Noot] : nootidega / [toimetaja Kaljo Raid]
Ilmumisandmed
Toronto : Toronto Lauluraamatu Komitee, [196-?] (Toronto : E. F. Glen Litho)
Füüsiline kirjeldus
[223] lk. ; 24 cm
ISMN
9790801708625 (pdf)
Märkus
Lauludel 481, 481A ja 637, 637a erinevad seaded
Algussõnade tähestikuline register lk. [221-223]
Koosseis: segakoor ; hääl, klaver
Sisu
600. Su pääle,Ohvritall. 601. Su silmist särab selge taevas. 602. Suur hulk sammub Kolgata poole. 603. Sääl Jeesus nuttes vaiksel ööl. 604. Taevas ja maa, oh leina ja kaeba! 605. Tee Ketsemani aiast. 606. Õudse mäekünka pääl. 607. Kristus üles tõusnud. 608. Kõlagu kiituse laulud. 609. Mis otsivad need naised. 610. Ta elab nüüd. 611. "Üles tõusnud," ütles ingel naiste vastu. 612. Issand, neid õnnista. 613. Kuspoole sina lähed. 614. Meil lastel truu sõber. 615. Oh Jeesus, Sa kord ütelnud. 616. Truu Jumal, võta Sina. 617. Armas vend, jää hingama. 618. Las ma läen. 619. Ma olen maa pääl võõras. 620. Ma ole võidu saanud. 621. Mu elu Kristus ise. 622. Murtud on süda. 623. Oh laula surmalaulu sa. 624. Pihutäis maamulda. 625. See armas sõber koju läinud nüüd. 626. Tähtede taga. 627. Jumal, maa ning taeva looja. 628. Kui unest üles ärkan. 629. Armsad, vaiksed õhtutunnid. 630. Halja mere lainetesse. 631. Jää meile, Issand / sdn. K. R[aid]. 632. Jää mulle Sa, sest õhtuvarjud teel. 633. Loojunud päike, lõppenud päev / sdn. K. R[aid]. 634. Mu üle, Issand, laota 635. Päev otsa saab. 636. Vaikne öö, vaikne öö, rahu pakud kõigile. 637. Väsind olen, hingata. 637A. Väsind olen, hingata. 638. Õhtupäike veereb metsa taha. 639. Jeesuse nimel võtame / sdn. K. R[aid]. 640. Kuidas võid sa leiba võtta. 641. Oma lapsi, Issand, toida. 642. Su nimi püha olgu! 643. Aeg kätte on jõudnud. 644. Armsad, kallid õed ja vennad. 645. Jumalaga, kuni näeme veel! 646. Mu armsad, mu vennad ja õed. 647. Nüüd jumalaga Jeesuses. 648. Suurel hommikul näeme jälle. 649. Hõisake, usklikud, laulge ja kiitke. 650. Igal' poole Jeesusega julgelt läen. 651. Issand, tänu olgu Sulle. 652. Jeesus elab, võidab veel. 653. Kalju, mis kõrves, mind tormide eest. 654. Mulle meeldivad Jumala lapsed. 655. Murra, oh Issand, nüüd leiba meil' ka. 656. Näed sa teisi nutmas. 657. Nüüd eluveejõgi meil' Jeesusest keeb. 658. Nüüd laulan mina võidust / sdn. K. R[aid]. 659. On sul säilind lapseusk. 660. Oo laula, rändur, laula! 661. Risti all võid rahu leida. 662. Sa, elupäike, pimedas / sdn. K. R[aid]. 663. Siin Jumala lapsele antud on töö... / sdn. K. R[aid]. 664. Siit ülesse taeva me Jeesus on läind. 665. Su sõna tõotusel. 666. "Aamen!" laulgu meie keeled! 667. Issanda Jeesuse Kristuse arm. 668. Õnnista ja hoia. 669. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
526. Ütle, kuhu viimaks tahad jõuda / sdn. K. R[aid]. 527. Astuge nüüd, usuvennad. 528. Edasi, vennad, olgem kõik nõus. 529. Evangeeliumiusu eest me vahvalt võitleme. 530. Issand, siin on armas olla. 531. Jeesuse juurde jäägem nüüd lõpmata! 532. Jumala truu lastevägi. 533. Kallid igavesed vennad-õed. 534. Kallis silmapilk meile on lubatud tõest'. 535. Kui vennad ühenduseks kätt armsalt anname. 536. Kui õndsad sidemed meid köitnud Kristuses. 537. Kui ühte meid köidab siin vennalik meel. 538. Küll kallis on näha sõpru. 539. Oh püha ristikogudus. 540. Oh tulge, vennad, käime maailmas käsikäes. 541. Süda seltsiks südamele. 542. Ei karda meie võitlusteid. 543. Issandale saagu meie tugevus! 544. Jeesuse sarnast ei leita sõpra. 545. Juba nooruse ilusal ajal. 546. Jää võitjaks eluteedel. 547. Kui nooruseaeg kõige õitsvam sul on / sdn. K. R[aid]. 548. Ma pühapäevakoolis käin suure rõõmuga. 549. Noor vägi, tõsta ristilippu. 550. Nooruse ilu, kauneima elu. 551. Nooruserõõmustus, lühike lõbustus. 552. Noorus põlve õieajal / sdn. K. R[aid]. 553. Olen noor. Küll on hää. 554. Tulge, noored võitlejad. 555. Väikesesse nurka, kuhu päikene paistyab / sdn. K. R[aid]. 556. Õnnelik süda, kes noorusepäevil. 557. Öö pilkane ja pime. 558. Jää võitjaks eluteedel. 559. Üles, vahvad noored, vahvaks võitluseks! 560. Hulk tähti öösel hiilgamas. 561. Hõisake, taevad ja inglid / J. Neander. 562. Iial ei helise kellad. 563. Inglite laul nüüd kõlab. 564. Jõulud on tulnud. 565. Karjastega tahan minna. 566. Kuulge, armsalt kõlab ingli rõõmuhüüd! 567. Kuulge, jõuluöösel hüüab ingli hääl. 568. Kuulge, kuidas armsad jõuluhelinad. 569. Ma tulen taevast ülevalt. 570. Neil karjastel väljal vist mure on käes. 571. Nüüd jõuluöösel vaimus Petlemma ruttame. 572. Nüüd siit Petlemma linna. 573. Oh kuulge, eks inglid ei kuuluta täna. 574. Oh lähme nüüd Petlemma linna! 575. Oh mis hõiskamist ja rõõmu. 576. Oh, sa õnnistav. 577. Petlema väljal karjased. 578. Püha öö. 579. Pühal ööl sa, rahuingel. 580. Üks laps on täna meil' sündind. 581. Üks roosike on tõusnud. 582. Aasta aasta pääle. 583. Elulaevuke on sõudnud. 584. Jõudke aastad, jõudke päevad / sdn. K. R[aid]. 585. Saatjaks olgu Jeesus meil' 586. Au olgu, Jeesus, Sinule. 587. Ei iial unustada või / sdn. K. R[aid]. 588. Issand, Sind Su hale süda. 589. Jeesu risti juurde ma. 590. Jeesus, surma äravõitja. 591. Kristus, kindel kalju. 592. Kristuse veri, õigus ka. 593. Ma tean, et Õnnistegija. 594. Mis näen ma vaimus Õlimäel. 595. Oh, Jeesus, Sinu valu. 596. Oh kannatav Jeesus, kas minu eest. 597. Oh mis armastuse meri. 598. Oh süütu Tall, oh Jeesus. 599. Sa, magus taevamanna
451. Kas tunned lillekest / sdn. K. R[aid]. 452. Kas tunned seda imeaulist nime. 453. Kaua käisin eksiteedel. 454. Keegi kord auliselt taevasse läeb. 455. Kes koputab vaikselt su südame pääl'. 456. Kes mu hinge uksele koputas. 457. Kord kaugel võõral maal. 458. Kui risti juurde kord tulin ma. 459. Kui tahad vabaneda patuväest. 460. Kui usu hoone sul kalju pääl. 461. Kui ükskord jõuab su eluõhtu / E. Eklund. 462. Kuule, hing, kes sa veel kõnnid. 463. Kuule, hing, kes vaikseil öödel. 464. Kuule tasast vaimu häält. 465. Kuulge, kuis hüüab karjane. 466. Kuulge, mu armsad, ja õppige nüüd. 467. Lase mind Jeesusest kuulda! 468. Ma tean nüüd ust, mis lahti on. 469. Ma tunnen nüüd jõge, kus elustav jook. 470. Me elu on kui suvepäev. 471. Me reisime üles siit õndsate maale. 472. Meie elu on rohu sarnane. 473. Miks sa purjetad maailma merel. 474. Miks veel viibid maailma teede pääl? 475. Mina leidsin kord ilusa lille / sdn. K. R[aid]. 476. Mind hüüab Jeesus nüüd. 477. Mu eksinud sõber, oh kuule! 478. Mu süda siin! 479. Nii nagu vari me elu siin on. 480. Noorus, sind hüütakse. 481. Nüüd allik voolab verega. 481A. Nüüd allik voolab verega. 482. Nüüd on kaetud armulaud. 483. Nüüd pasun valjult hüüab. 484. Nüüd vereallik järjest keeb. 485. Oh ava hingeuks Päästjale. 486. Oh Jeesus, nüüd annan ma tervelt end Sull'. 487. Oh kuule, kuidas vaikne hääl. 488. Oh mine välja isamaalt. 489. Oh pöördu, pöördu ümber / sdn. K. R[aid]. 490. Oh rutake Jeesuse juurde. 491. Oled Päästja vere väge tunda saand. 492. On sul ruumi Jeesusele. 493. Pulma saalis või väljaspool. 494. Päästjale vaata, kui tahad sa / sdn. K. R[aid]. 495. Päästmise Jeesuse läbi. 496. Pühast paigast välja jookseb. 497. Rumal laps, sa läksid võõral' maale siit. 498. Rõõmu tulvil mu meel. 499. Rõõmustav, julgustav, auline ka. 500. Räägi, oh armas Issand! 501. Räägi palves Jeesusele. 502. See, kes palub, see saab / sdn. K. R[aid]. 503. See kosutav allikas Lehhis. 504. See on küll ustav ja kindel sõna. 505. See sõnum on imelik. 506. Siis kui Jeesus maa pääl olles. 507. Sul rahu veel ei ole. 508. Süda, oh jäta kõik mured! 509. Taevas on nii auline. 510. Tahad sa pattudest lahkuda ka. 511. Tule sa, murest murtud hing. 512. Päästmise Jeesuse läbi. 513. Tõotused iial ei kõigu. 514. Täna saad sa tõesti veel õndsuse. 515. Vaene eksiv hing, oh kuule. 516. Vaevatud hinged, pange tähele. 517. Valjult armuhääled hüüdvad. 518. Verd valas Õnnistegija... 519. Võlad on makstud, vaenlane löödud. 520. Õnnis olen ma. 521. Üks aeg on teistest palju kallim / König. 522. Üks on minu eest maitsenud kannatusi. 523. Üks pilk Jeesusele sind elavaks teeb. 524. Üks ainus elu on sul siin maailmas. 525. Üle ilma käib päästmise kutse
Reproduktsioon
Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2013
Märksõnad
väliseesti; eesti; segakoorid; Eesti; 1960-ndad; 20. saj. 2. pool; noodid; riigihümnid; matuselaulud; jõululaulud; seaded; soololaulud; koorilaulud; kirikulaulud; vaimulikud laulud; lauluraamatud
Teised autorid
Enäjärvi-Haavio, Elsa, 1901-1951, helilooja
Raid, Kaljo, 1921-2005, seadja
Raid, Kaljo, 1921-2005, toimetaja
König, Johann Balthasar, 1691-1758, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Kollektiivautorid
Toronto Lauluraamatu Komitee
UDK
245
783.7