logo
Pealkiri
Laste lauluraamat kirikule, koolile ja kodule [Noot]
Editsioon
2. tr
Ilmumisandmed
Tallinn : Ev.-lut. usu kiriku Lastelauluraamatu komisjon : Eesti Kirikumuusika Sekretariaat, 1933 (Tallinn : Ühiselu)
Füüsiline kirjeldus
128 lk. ; 13 cm
Märkus
1-, 2- ja 3-häälsed laulud. - Nimedes ja aastaarvudes on ebatäpsusi
Sisu
I Üldised palve ja kiituse laulud: 1. Armas Jeesus, avita / J. R. Ahle ; sõn.: T. Clausnitzer. 2. Au kiitus olgu igavest / muusika ja sõn.: N. Decius ; tlk. J. Hornung. 3. Au kiitus olgu igavest / H. Klemetti ; sõn.: N. Aunvert. 4. Au Jumalale kiitus ka / sõn.: J. J. Schütz ; tlk. F. Hasselblatt. 5. Eks mu kohus tänu teha / J. Schop ; sõn.: P. Gerhardt.. 6. Halleluuja tahan laulda / H. Albert ; sõn.: J. Kruuse ; tlk. F. Meyer. 7. Helde Isa taeva sees / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 8. Issand mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita! / J. Neander ; sõn.: A. Suurkask. 9. Jumal, Sind me kiidame / sõn: Ambroosiuse hümni järel M. Lipp. 10. Kalla, kallis Isa käsi / sõn.: J. Lattik. 11. Kalla, kallis Isa käsi / [A. Topman] ; sõn.: J. Lattik. 12. Kiida nüüd Issandat / sõn.: J. D. Herrnschmidt ; tlk. J. Bergmann. 13. Kui südant piinab valu / F. Schubert ; sõn.: A. Kallas. 14. Kõrged uksed, lahti minge / J. Chr. Bach ; sõn.: B. Schmolck ; tlk. C. Maurach. 15. Ligidal on Jumal! / J. M. Müller ; sõn.: G. Tersteegen ; tlk. C. Maurach. 16. Mu hing, mis annad Jumalale / G. Neumark ; sõn.: J. L. Stöberlein. 17. Oh anna tuhat keelt sa mulle / sõn.: J. Mentzer ; tlk. F. Hasselblatt. 18. Oh Jeesus Kristus, tule Sa / sõn.: Weimari hertsog [Wilhelm II]. 19. Oh meile Issand Jeesus / M. Vulpius ; sõn.: J. Stegmann. 20. Oh vaga Jumal, kes / sõn.: J. Heermann. 21. Oh võtkem Jumalat / J. Crüger ; sõn.: M. Rinckart. 22. Oh ära jäta mind / J. S. Bach ; sõn.: S. Franck ; tlk. A. Jürgenstein. 23. Sul, Sul, Jehoova tahan laulda / sõn.: B. Crastelius. 24. Taeva selgus, püha sära / sõn.: M. Schenkendorf ; tlk. M. Lipp. 25. Võta nüüd Issandat vägevat kuningat / muusika ja sõn.: J. Neander. 26. Õnnista ja hoia / C. Gregor ; sõn.: E. Sokolovski. Hommiku laulud: 27. End näita koidutäht. 28. Igavene koidukuld / J. G. Ahle ; sõn.: C. K. v. Rosenroth ; tlk. M. Lipp. 29. Jumal maa ja taeva Looja / muusika ja sõn.: H. Albert ; tlk. J. Hornung. 30. Kõik, mis ette võtad sa / J. Crüger ; tlk. J. Tamm. 31. Ma südamest ja meelest / sõn.: J. Mathesius. 32. Mu süda ärka üles / N. Selneccer ; sõn.: P. Gerhardt. 33. Oh igavene armu valgus / sõn.: C. F. Stresov ; tlk. M. Lipp. 34. Öö läinud mööda nüüd / sõn.: J. Lange. Õhtu laulud: 35. Karjane, Sa valvad / J. Crüger ; sõn.: B. Schmolck ; tlk. F. F. Meyer. 36. Nüüd hingvad inimesed / H. Isaak ; sõn.: P. Gerhardt. 37. Nüüd on see päev ju lõppenud / sõn.: J. F. Herzog. 38. Väsind olen hingata / sõn.: L. Hensel ; tlk. F. F. Meyer. II Kristuse tulemise laulud: 39. Hosianna, tõstke häält / J. R. Ahle ; sõn.: C. Keymann ; tlk. C. Maurach. 40. Immanuel, nüüd Krist on teel / N. Hermann ; sõn.: N. Aunvert. 41. Kuis pean vastu võtma / sõn.: P. Gerhardt. 42. Kõige ilma õnnistus / tlk. C. Maurach. 43. Nüüd tehke kõrgeks väravad / sõn.: G. Veissel ; tlk. C. Maurach. 44. Tänu olgu Jumalal / sõn.: H. Held ; tlk. C. Maurach. III Jõulu laulud: 45. Et tulge, oh lapsed / J. A. P. Schultz ; sõn.: C. Schmidt ; tlk. J. Jung. 46. Helisege jõulukellad! / C. Stein. 47. Ma tulen taevast ülevalt / muusika ja sõn.: M. Luther ; tlk. J. Hornung. 48. Nüüd Jumalale austust / muusika ja sõn.: N. Hermann ; tlk. J. Hornung. 49. Neil karjastel väljal. 50. Kui armsast jõulupuu nüüd hiilgab. 51. Oh sa rõõmustav / Sitsiilia rhvv. ; sõn.: J. D. Falk. 52. Püha öö / F. Gruber ; sõn.: J. Mohr. 53. Sa jõululaps, oh Jeesuke / K. Türnpu ; sõn.: J. Bergmann. 54. Sa püha, kallis Jeesuke / G. Siegert ; sõn.: E. M. Arndt ; tlk. C. E. Malm. 55. Su sõime juures seisan ma / sõn.: P. Gerhardt ; tlk. C. Maurach. 56. Üks roosike on tõusnud / tlk. C. Maurach. IV Aasta vahetusel: 57. Aastat uut nüüd algame / sõn.: H. Vühner. 58. Elulaevuke on jõudnud / V. Veššnitzer ; sõn.: J. Bergmann. 59. Saatjaks olgu Jeesuke / J. Crüger ; sõn.: B. Schmolck ; tlk. C. Maurach. V Kristuse ilmumise ehk Kolmekuninga päevaks: 60. Au kuningas, oh Jeesus / M. Teschner ; sõn.: M. Böhme ; tlk. C. Maurach. 61. Imetäht, oh Jeesuke / J. Crüger ; sõn.: E. Neumeister ; tlk. C. Maurach. VI Kristuse kannatamise ja surma laulud: 62. Armas Jeesus, armastaja / C. K. Rosenroth ; sõn.: A. Drese. 63. Jeesus, Sinu risti alla / sõn.: H. Vühner. 64. Jeesus, surma äravõitja / V. Veššnitzer ; sõn.: E. C. Homburg. 65. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud / J. Crüger ; sõn.: J. Heermann ; tlk. J. Hornung. 66. Oh Jeesus, Sinu valu! / H. L. Hassler ; sõn.: P. Gerhardt. 67. Oh süüta Tall, oh Jeesus / N. Decius. 68. Sa vägev valumees / sõn.: A. Thebesius ; tlk. M. Lipp. 69. Sind täname, oh Jeesus Krist / sõn.: C. Fischer ; tlk. V. Schultz. 70. Ühte asja ihkan üle kõige / sõn.: A. Knapp ; tlk. J. Bergmann. 71. Üks tallekene lepitas / sõn.: P. Gerhardt
VII Kristuse ülestõusmise ja taevaminemise laulud: 72. Halleluuja! Jeesus elab / J. Neander ; sõn.: J. Bergmann. 73. Halleluuja, koorid kostke / Ph. Nicolai ; sõn.: G. B. Funk ; tlk. M. Lipp. 74. Kuningas on Jeesus Krist / sõn.: P. F. Hiller ; tlk. C. Malm. 75. Mu süda, ole üleval / sõn.: L. Laurenti. VIII Nelipühi laulud: 76. Jüngrid palves ühinesid / sõn.: H. Vühner. 77. Oh Püha Vaim, meil tule Sa / P. Nicolai ; sõn.: M. Schirmen. 78. Oh Püha Vaim, kes rõõmustad / tlk. A. H. Willigerode. 79. Ärka süda, vaim ja mõte / V. Veššnitzer ; sõn.: A. Kallas. IX Kolmainu Jumala püha laulud: 80. Halleluuja! kõik Isale / P. Nicolai ; tlk. A. H. Willigerode. 81. Kolmainus Jumal, igavest / G. Goudimel ; sõn.: M. Luther ; tlk. A. H. Willigerode. X Laulud Jeesuse kiituseks: 82. Arm, kes sa mind oled loonud / J. C. Bach ; sõn.: J. Scheffler. 83. Hinge sõber, Jeesus / H. C. Breidenstein ; sõn.: W. Hacker. 84. Ilusam Kristus / tlk. L. Raudkepp. 85. Jeesus, minu kalju / J. Crüger ; sõn.: H. Vühner. 86. Jeesus, tule minule / sõn.: J. Scheffler. 87. Ma kummardan Sind, armuvägi / D. Bortnjanski ; sõn.: G. Tersteegen ; tlk. M. Lipp. 88. Mu jõud, Sind tahan armastada / sõn.: J. Scheffler. 89. Nüüd paistab meile kaunisti / muusika ja sõn.: P. Nicolai ; tlk. J. Hornung. 90. Oh Kristus, Lunastaja / sõn.: E. Creutziger ; tlk. J. Hornung. 91. Tugevad on Jeesu käed / sõn.: J. Klaanmann. 92. Ühtainust nime mina tean ; 93. Elusõna igavene / sõn.: H. Vühner. 94. Kallis sõna, mis on antud / J. C. Bach ; sõn.: B. Schmolck ; tlk. C. Maurach. XII Kristlikust kirikust: 95. Edasi, edasi! / sõn.: J. E. Schmidt. 96. Et ärka Vaim, kes enne vanast / sõn.: C. H. Bogatzky. 97. Jumal vägev valitseja / muusika ja sõn.: J. Neander. 98. Küll kannab kindel kalju / S. J. Stone ; sõn.: M. Lipp. 99. Meil oma sõna kinnita / sõn.: M. Luther. 100. Su töö on see, oh Jeesus Krist / M. Haydn. 101. Üks kindel linn ja varjupaik / muusika ja sõn.: M. Luther ; tlk. F. Hoerschelmann. XIII Kristlikust elust: 102. Jeesus kutsub patuseid / J. Crüger ; sõn.: E. Neumeister ; tlk. V.Kentmann. 103. Jeesus, meie eel / A. Drese ; sõn.: [N. L.] Zinzendorf. 104. Kes võib mind hukka mõista / M. Teschner ; sõn.: P. Gerhardt ; tlk. C. E. Malm. 105. Loo puhas süda minule / sõn.: H. G. Neuss ; tlk. E.Mickvitz. 106. Ma tean, mis mina usun / M. Teschner ; sõn.: E. M. Arndt. 107. Ma tõstan taeva poole silma / sõn.: J. G. Heermann ; tlk. C. Maurach. 108. Mis vaevab Sinu südant / sõn.: P. Gerhardt. 109. Mu järel', hüüab Jeesus Krist / J. H. Schein ; sõn.: J. Scheffler ; tlk. G. Beermann. 110. Oh võta mind, mu Jumal / F. Silcher ; sõn.: J. Hausmann ; tlk. A. Jürgenstein. 111. Oota hing, oh oota / C. Malan ; sõn.: J. F. Räder ; tlk. M. Lipp. 112. Süda seltsiks südamele / sõn.: [N. L.] Zinzendorf. XIV Laste laulud: 113. Ma olen väike lapsuke / sõn.: [N. L.] Zinzendorf. 114. Mind, Jumal, kaitse armuga / sõn.: J. Heermann ; tlk. C. Maurach. 115. Olen Jeesu talleke / sõn.: L. v. Hayn ; tlk. M. Lipp. 116. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. XV Leina ja surma laulud: 117. Jeesus, Õnnistegija / J. Crüger ; sõn.: Luise Henriette, Brtandenburgi Kuurvürsti proua. 118. Jeruusalem, sa püha taeva linn / M. Franck ; sõn.: J. M. Meyfart ; tlk. C. Malm. 119. Jumal, Sull' ligemal / inglise viis ; tlk. K. E. Sööt, Lampson. 120. Koju mind viige / F. F. Flemming ; sõn.: M. Lipp. 121. Kuis hing'vad vaikselt / F. B. Beneken ; tlk. G. E. Luiga. 122. Kus leiab hing rahu / tlk. M. Lipp. 123. Las' ma läen / K. Voigtländer ; sõn.: G. F. Knak ; tlk. V. Kentmann. 124. Mu elu, Kristus ise / sõn.: Stolbergi krahvi proua Anna ; tlk. J. Hornung. 125. Peotäis ma mulda / A. Anvelt ; sõn.: L. Koidula. 126. Saaks koju hing / K. Türnpu ; sõn.: K. Geroki j. J. Bergmann. 127. Tähtede taga / F. Abt ; sõn.: I. v. Hahn-Hahn ; tlk. M. Kampmann. 128. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad / muusika ja sõn.: P. Nicolai ; tlk. C. Maurach
Märksõnad
lastekoorid; kirikupühad; 16. saj; 17. saj; 18. saj; 19. saj; 20. saj. 1. pool; laulikud; kirikulaulud; jõululaulud; koraalid; matuselaulud; lastelaulud
Teised autorid
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, sõnade autor
Klemetti, Heikki, 1876-1953, helilooja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, sõnade autor
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, sõnade autor
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Breidenstein, Heinrich Carl, 1796-1876, helilooja
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Stone, Samuel John, 1839-1900, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Sokolowski, Emil, 1819-1869, sõnade autor
Ahle, Johann Georg, 1651-1706, helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja. Stille Nacht
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Rinckart, Martin, 1586-1649, sõnade autor
Lipp, Martin, 1854-1923, tõlkija
Lattik, Jaan, 1878-1967, sõnade autor
Kallas, Aksel, 1890-1922, sõnade autor
Herrnschmidt, Johann Daniel, 1675-1723, sõnade autor
Suurkask, Anton, 1873-1965, sõnade autor
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Kruuse, Jonathan, ?-1762, sõnade autor
Gerhardt, Paul, 1607-1676, sõnade autor
Aunverdt, Nathan, 1889-1927, sõnade autor
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Schütz, Joh. Jakob, ?-1690, sõnade autor
Clausnitzer, Tobias, 1618-1684, sõnade autor
Hornung, Johann, u.1660-1715, tõlkija
Hasselblatt, Friedrich, 1815-1870, tõlkija
Meyer, Friedrich Ferdinand, 1799-1871, tõlkija
Bergmann, Jaan, 1856-1916, tõlkija
Bach, Johann Christoph, 1642-1703, helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Franck, Salomo, 1659-1725, sõnade autor
Franck, Melchior, umbes 1579-1639, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Tersteegen, Gerhard, 1697-1769, sõnade autor
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Mentzer, Johann, 1658-1734, sõnade autor
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Stegmann, Josua, 1588-1632, sõnade autor
Bergmann, Jaan, 1856-1916, sõnade autor
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Wessnitzer, Wolfgang, 1629-1697, helilooja
Schmolck, Benjamin, 1672-1737, sõnade autor
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760, sõnade autor
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Hausmann, Julie, 1826-1901, sõnade autor
Malan, Henri Abraham César, 1787-1864, helilooja
Aavik, Juhan, 1884-1982, helilooja
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, helilooja
Nicolai, Philipp, 1556-1608, helilooja
Mathesius, Johann, 1504-1565, sõnade autor
Schmolk, Benjamin, 1672-1676, sõnade autor
Herzog, Johann Friedrich, 1647-1699, sõnade autor
Hensel, Luise, 1798-1876, sõnade autor
Weissel, Georg, 1590-1635, sõnade autor
Held, Heinrich, 1620-1659, sõnade autor
Schmid, Christoph von, 1768-1854, sõnade autor
Falk, Johann Daniel, 1768-1826, sõnade autor
Mohr, Joseph, 1792-1848, sõnade autor
Arndt, Ernst Moritz, 1769-1860, sõnade autor
Böhme, M., ?-1622, sõnade autor
Heermann, Johann, 1585-1647, sõnade autor
Fischer, Christoph, 1518-1597, sõnade autor
Knapp, Albert, 1798-1864, sõnade autor
Funk, Gottfried Benedict, 1734-1814, sõnade autor
Hiller, Philipp Friedrich, 1699-1769, sõnade autor
Schirmer, Michael, 1606-1673, sõnade autor
Angelus Silesius, 1624-1677, sõnade autor
Cruciger, Elisabeth, u.1500-1535, sõnade autor
Schmidt, J. E., ?-1745, sõnade autor
Angelus Silesius, 1624-1677, sõnade autor
Raeder, Johann Friedrich, 1815-1872, sõnade autor
Hayn, Luise von, 1724-1782, sõnade autor
Meyfart, Johann Matthäus, 1590-1642, sõnade autor
Knak, Gustav, 1806-1878, sõnade autor
Hahn-Hahn, Ida von, 1805-1880, sõnade autor
Hasselblatt, Friedrich, 1815-1870, tõlkija
Meyer, Friedrich Ferdinand, 1799-1871, tõlkija
Maurach, Carl Peter Ludwig, 1824-1900, tõlkija
Tamm, Jakob, 1861-1907, tõlkija
Malm, Carl Eduard, 1837-1901, tõlkija
Schultz, V., ?-1887, tõlkija
Willigerode, Adalbert Hugo, 1816-1893, tõlkija
Kentmann, Wilhelm, 1861-1938, tõlkija
Hoerschelmann, Ferdinand, 1819-1892, tõlkija
Mickwitz, Eugen, 1837-1925, tõlkija
Luiga, Georg Eduard, 1866-1936, tõlkija
Kampmaa, Mihkel, 1867-1943, tõlkija