logo
Pealkiri
Гусли [Noot] : русския и эстския гимны, хоралы и народныя песни для начальных училищ. "Kannel" : koraalid, waimulikud ja ilmlikud laulud / [toimetanud G. Pärn]
Editsioon
7-е изд. ; 3-е изд., испр. и доп
Ilmumisandmed
Рига : В. Меллин, 1913 (Юрьев : К. Маттисен)
Füüsiline kirjeldus
52, 72 lk. ; 20 cm
Märkus
3000 eks. - Fraktuur. - Kaanel ilmumisaasta 1908. - Välja antud ka eraldi väljaandena
Toimetaja märgitud "Kandle" noodis
2-3-häälsed laulud. - Sisukorras w = v
Kirjastuse konvoluut, 2. osal eraldi paginatsioon ja tiitelleht
Sisaldab registrit
Esitrükk: Riia : W. Mellin, 1890. Ilmus pealkirjaga: Eesti laulud rahwa koolidele ; juurdeköide raamatule: Гусли : русские и эстские народные песни для начальных училищ
Laulud eesti ja vene keeles
Sisu
Гусли: 1. Боже, Царя храни! / Лвов. 2. Спаси, Господи, люди Твоя. 3. Коль славен наш Господ / Бортнянский. 4. Славься / Глинка. 5. Слава на небе солнцу высокому. 6. Гей, славяне : общеславянский гимн. 7. Многолетие : "Многая лета..."; / Бортнянский. 8. Во поле березонка стояла. 9. Возле речки, возле мосту. 10. Ах, утушка луговая. 11. Ах, вы сени, мои сени. 12. Ах, высени, мои сени. 13. В бурю во грозу : хор из интродукций к оперу "Жизнь за Царя"; / М. И. Глинка. 14. Как на синем на море. 15. Как у наших у ворот. 16. Василёк : "Как яхонты синют...". 17. В минуту жихни трудную. 18. Белым снегом заметало. 19. Не былы-то снеги. 20. За морем синичка. 21. Ах, на чтожь-бы огород городит. 22. Козлик : "Жил был у бабушки...". 23. Есть тихая роща. 24. Вдоль да по речке. 25. Где ты, моя доля? 26. Ты взойди, солнце красное. 27. Веют ветры. 28. Лучина, лучинушка. 29. Вдоль по улице молодчик идёт. 30. Где мой конь вороной. 31. Заянька беленький. 32. За горами. 33. Ходила младешенька по борочку. 34. Светлой радостю горя : актовая песня / В. Главач. 35. Дождик, дождик, полно лить. 36. Среди долины ровныя. 37. Полоса-ль моя, полосынька. 38. Пряди, моя пряха. 39. Петушёк. 40. Пахнет сеном над лугами : 1-й напев
41. Пахнет сеном над лугами : 2-й напев. 42. Спи, младенец. 43. У соседа была хата. 44. Ты поди, моя коровушка, домой. 45. Сиротинушка : "Ясно солнышко закатилося...". 46. Во лузях. 47. Ах, ты ноченька. 48. Стонеть, стонеть сизый голубочек. 49. Птичка Божия не знает. 50. Посею-ль лебеду на берегу. 51. Земляничка ягодка. 52. Ах, улица, улица широкая. 53. Вниз по матушке, по Волге. 54. Выйду-ль я на реченьку. 55. По улице мостовой. 56. А мы просо сеяли. 57. Я видел березку / А. Рубинштейн. 58. Как у нас во садочку. 59. Ну, ребята, марш, домой. 60. Повадился журавель. 61. Все по светлице б я ходила. 62. Вот мчится тройка. 63. Солнце на закате. 64. Болгарсукий гимн. 65. Молись, дитя. 66. Зеленейся. 67. Пахнеть полем. 68. Солнце спряталось за тучи. 69. Для российского солдата. 70. Со венком я хожу. 71. Ах, ты, воля, моя воля. 72. Гренадеры молодцы. 73. Что ты спишь, мужичок. 74. Весельчак Иван Матвеич. 75. После грома. 76. Раз мы по лугу гуляли. 77. Как по морю: 1-й напев. 78. Как по морю: 2-й напев. 79. Раскрыта клетка, ты свободна. 80. Вчера я отворил темницу. 81. Ах, не одна-то во поле дороженка. 82. Ивушка. 83. Многи лета. Краткое обяснение нот и знаков
Kannel: I, koraalid: 1. Mu süda, ärka üles! 2. Oh Jeesus Kristus, tule sa! 3. Au, kiitus olgu igavest. 4. Oh anna tuhat keelt sa mulle! 5. Sull', sull', Jehoova, tahan laulda. 6. Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita! 7. Jumal, maa ning taeva Looja. 8. Ma südamest ja meelest. 9. Oh võtkem Jumalat. 10. Kiida nüüd Issandat, minu süda! 11. Nüüd on see päev ju lõppenud. 12. Nüüd hing'vad inimesed. 13. Oh vaga Jumal, kes kõik annid. 14. Mu süda, ole valmistud! 15. Mis Jumal teeb, on ikka hea. 16. Oh Jumal, sinu peal'. 17. Mu järel', hüüab Jeesuke. 18. Nüüd paistab meile kauniste. 19. Su poole, Issand, südamest. 20. Meil' oma sõna kinnita! 21. Issand, oma viha sees. 22. Ma tulen taevast ülevelt. 23. Nüüd kiitku kõigest südamest. 24. Üks kindel linn ja varjupaik. 25. Ma armastan sind, minu vägi! 26. Ärgake, nii vahid hüüdvad. 27. Võitle, kui sind Jumal heldest'. 28. Armas Jeesus, avita! 29. Edasi, edasi! Sion, mine valguses! 30. Oh võitlejad, nüüd käige peale! 31. Kõik tulge minu juure nüüd! 32. Kes Jumalat nii laseb teha. 33. Eks mu kohus tänu teha. 34. Helde Jeesuke, sinu sarnastki. 35. Kõik kallis hinge õnnistus. 36. Jeesus, tule minule! 37. Ma tahan jätta maha. 38. Imeline Issand. 39. Nüüd tehke kõrgeks väravad! 40. Tulge, ristiinimesed. 41. Jumal, vägev valitseja! 42. Armas Jeesus, armastaja! 43. Jeesukest ei jäta ma. 44. Jeruusalem, sa püha taeva linn. 45. Oh Kristus, Lunastaja. 46. Üks tallekene lepitas. 47. Oh süüta Tall, mu Jeesus! 48. Sind täname, oh Jeesus Krist! 49. Oh jeesus, sinu valu. 50. Jeesus, rõõmustaja. 51. Jeesus, surma äravõitja. 52. Ülesse, ülesse! 53. Mu elu Kristus ise. 54. Õnnista ja hoia!
Kannel: II, laulud: 55. Боже, Царя храни = Jumal, Keisrit kaitse sa! / Lvov. 56. Murra lilli! / uuem eesti rhvv. ; üleskirj. G. Pärn ; sõn.: rahvalaul, G. P[ärn]. 57. Vanemuine, laena kannelt! / soome viis ; sõn.: P. Org, "Kalevipoeg". 58. Kulla kevade / soome rhvv. ; sõn.: A. Piirikivi. 59. Kannike kaunikene / soome rhvv. ; sõn.: A. Piirikivi. 60. Kui ma olin väiksekene (Lauliku lapsepõli) / A. Piirikivi. 61. Kulla kõlala ööpik hüüab (Ööpik) / A. Läte ; sõn. P. Hagemanni jär. M. Lipp. 62. Kus sa käisid, sokukene? / eesti rhvv. ; sdn. K. A. Hermann. 63. Mõista, mõista, õekene! / eesti rhvv. ; sõn. rahvasuust. 64. Ketra, Liisu! / eesti rhvv. 65. Süda tuksub / A. K. Hermann ; sõn. rahvalaulu järele. 66. Kuldne õhtupäike / H. G. Nägeli. 67. Kui mina alles noor veel olin / eesti rhvv. ; sõn.: rahvalaul, kirja pannud R. Kallas. 68. Kord mõtetes istus üks emake nii / rhvl. ; sdn. K. Ruut. 69. Kasva, kaunis kasekene! / J. Kappel. 70. Kuis nii külmad tuule tiivad! / A. Läte ; sõn.: J. Kunder. 71. Tule, kallis kevade! / soome rhvv. ; sõn.: G. P[ärn]. 72. Puna palgil poisikene / eesti rhvv. ; sõn. A. Haava jär. G. P[ärn]. 73. Laula, laula, suukene! / eesti rhvv. ; sõn.: rahvalaul. 74. Meil rõõmu päev on lõpmas / F. Säbelmann. 75. Läheme mängima murul'! / K. A. Hermann. 76. Jookse, jookse, jõeke! / K. Ruut ; sõn.: A. Piirikiv[i]. 77. Nüüd ärka, mu kannel! / A. K. Hermann ; sõn.: E. Aun. 78. Kiigu, liigu, laevukene! / eesti rhvv. 79. Tuulehoogu tõukas tagant / Avinurm[e] ; sõn.: "Kalevipoeg". 80. Kui mina lugu luuletama / Hanila ; sõn.: "Lauluvõim", "Kalevipoeg". 81. Linda oli laulu suuga / eesti viis ; sõn.: P. Org, "Kalevipoeg". 82. Mis sa nutad, lillikene? / eesti rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 83. Kiigesepad, hellad vennad / Tõstama[a] ; sõn.: "Kalevipoeg", Piirikivi. 84. Kuku, sa kägu, kulda lindu! / eesti rhvv. ; sõn.: "Kalevipoeg". 85. Ei helista ööbikud ainult / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. 86. Oja ääres, puude vilus / P. Koit. 87. Kui Kungla rahvas kuldsel a'al / K. A. Hermann ; sõn.: F. Kuhlbars
88. Üles, üles, hellad vennad! / eesti rhvv. 89. Kus põhja lahe kohiseb / A. Läte ; sõn.: Pärn, "Kannel". 90. Minge üles mägedele! / K. A. Hermann ; sõn.: M. Veske. 91. Kuule, kuidas hääli hüüab / sõn.: M. Veske. 92. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm! / F. Pactus [!], soome viis ; sõn.: J. V. Jannsen. 93. Kaugel' kõlagu! / J. Järv ; sõn.: J. Järve järele G. P[ärn]. 94. Mu meeles seisab alati / K. Collan, soome viis ; sõn.: J. V. Jannsen. 95. Kuis käib sul kuldne päike (Särama) / M. Hermann ; sõn.: A. Reinvald. 96. Isamaa hiilgaval pinnala paistab / soome rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 97. Üks paigake siin ilmas on (Emasüda) / F. Säbelmann ; sõn.: L. Koidula. 98. Õieke, õieke / J. Järv, eesti viis ; sõn.: L. K. 99. Meil aia äärses tänavas / eesti rhvv. ; sdn. A. Kunileid ; sõn.: L. Koidula. 100. Üksinda (Võersil) / J. Kappel. 101. Juba kase ladvalt lehed lang'vad / A. Tobber ; sõn.: L. Koidula. 102. Öö nüüd tuleb jälle / C. H. Kinck ; sõn.: F. Kuhlbars. 103. Talv valitses järvel / K. A. Hermann ; sõn. J. Tamme järele. 104. Jumalaga jätma pead / A. Läte. 105. Nüüd Jumalaga! / eesti rhvv. ; sõn.: G. Pärn. 106. Koju soovitab mu süda / soome rhvv. ; sõn.: G. P[ärn]. 107. Ei jookse jõgi vastu mäge üles / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 108. Kaunis kallas rõõmsa ranna ra'al / ungria rhvv. ; sõn.: A. Th. 109. Minu kallis emakeel / soome rhvv. ; sõn. F. Hasselblatti järele. 110. Üleilmlik õnn ei või siin kesta / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 111. Helisege jõulukellad! / C. Stein. 112. Oh sa rõõmulik / sitsiilia rhvv. ; sõn.: A. H. Willigerode järele: G. P[ärn]. 113. Helde Isa, taeva sees! / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 114. Püha öö / F. Gruber. 115. Päike veereb, õhk on õrn / J. Petersoni järele ; sõn. A. Piirikivi järele. 116. Jehoova päev on see / J. Jung ; sõn.: A. Piirikivi. 117. Vägev Jumal, aita mind! / P. Ritter ; sõn.: Pärn, "Kannel". 118. Mu tänu tõusku sulle! / K. A. Hermann. 119. Hingekene, looda! / E. Malan [!]. 120. All hauas, seal põrmula puhates / C. Kloss ; sõn.: G. P[ärn]. 121. Kuis vaikselt hing'vad / B. Beneken. 122. Mu elu on kui õis / šoti viis ; sõn.: G. P[ärn]. Lühike noodi õpetus lk. 69-71
Märksõnad
eesti; vene; Vene; Eesti; koorilaulud; koraalid; rahvalaulud; rahvaviisid; rahvalikud laulud; vaimulikud laulud; isamaalised laulud; jõululaulud; koolilaulikud; muusikaõpetus; riigihümnid
Teised autorid
Pärn, G., koostaja
Aun, Elise, 1863-1932, sõnade autor
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Collan, Karl, 1828-1871, helilooja
Grossschmidt, Otto, 1869-1941, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Haava, Anna, pseud., 1864-1957, sõnade autor
Hermann, Karl August, 1851-1909, helilooja
Härma, Miina, 1864-1941, helilooja
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, sõnade autor
Jung, Jaan, 1835-1900, helilooja
Järv, Jaak, 1852-1920, helilooja
Kallas, Rudolf Gottfried, 1851-1913, koguja
Kappel, Johannes, 1855-1907, helilooja
Kloss, Karl Johann Christian, 1792-1853, helilooja
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Koit, Peeter, 1857-1935, helilooja
Kuhlbars, Friedrich, 1841-1924, sõnade autor
Kunder, Juhan, 1852-1888, sõnade autor
Kunileid, Aleksander, pseud., 1845-1875, seadja
Körber, Martin, 1817-1893, sõnade autor
Lipp, Martin, 1854-1923, sõnade autor
Lvov, Aleksei, 1798-1870, helilooja
Läte, Aleksander, 1860-1948, helilooja
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Peterson, Jakob, 1835-1913, helilooja
Piirikivi, Ado, pseud., 1849-1916, helilooja
Pärn, G., sõnade autor
Reinvald, Ado, 1847-1922, sõnade autor
Rinck, Johann Christian Heinrich, 1770-1846, helilooja
Ritter, Peter, 1770-1847, helilooja
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Ruut, Kaarli, 1862-1929, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Tobber, A., helilooja
Veske, Mihkel, 1843-1890, sõnade autor
UDK
784
Гусли [Noot] : сборник употребительнейших русских гимнов и народных песен для начальных училищ : 7-е изд., 1913
Kannel [Noot] : koraalid, vaimulikud ja ilmlikud laulud : 3. tr., 1907