logo
Pealkiri
Waimulik laulja. X. anne [Noot] : neljaheale nootidega / wäljaannud Gustaw Allo
Ilmumisandmed
Tallinnas : [G. Allo], 1925 (Tallinn : Ühiselu)
Füüsiline kirjeldus
Lk. 565-738 : ill. ; 27 cm
Märkus
Sisukorras w =v. - Sisaldab ka nootideta laulutekste
Sisaldab registrit
Sisu
647. Taevasse minemine : "Kuningas, kell' käes on võit..."; / A. Henschel. 648. Uue maja õnnistamise päeval : "Nüüd andkem tänu Jumalal'..."; / viisil: Nüüd paistab meile kaunisti. P. 342. 649. Kiitke Issandat : "Laulge Issandal, hõisake väes..."; / C. B. Adams. 650. Öövahi laul : "Armsad sõbrad, võtkem kuulda...". 651. Au ja kiitus, halleluja / A. Arro. 652. Kolm risti Kolgata mäel : "Kolm risti kord seisivad Kolgata mäel..."; / J. Vessart. 653. Hommiku laul : "Ma unest tõustes astun Su ette...". 654. Maa, see vaarub, ilm, see kõigub / W. A. Mozart. 655. Öö hääled : "Kuuled? Kostuvad orjade kaebed..."; / K. Türnpu. 656. Peale maja õnnistamist : "Tänu, Issand, südamest..."; / viisil: Jeesus, tule minule. P. 59. 657. Sõna ristist / J. Vessart. 658. Jehoova, mu karjane / J. Kappel. 659. Ükspäinis : Ükspäinis, ükspäinis Jumala juures on mu hing vait..."; / J. Tamverk. 660. Kalla, kallis Isa käsi. 661. Õndsad : "Õndsad, õndsad, õndsad on, kes taeva pärivad!..."; / C. H. Rink. 662. See peab sündima : "Vaatke, kiri seda näitab..."; / A. L. Skoog. 663. Jää mulle sa! / W. Greef. 664. Kiitus ja au Jumalal : "Kiitus ja au olgu Jumalal!..."; / C. H. Rink. 665. Sa Iisraeli karjane : "Sina, kes Iisraeli karjane..."; / D. Bortnianski. 666. Palve : "Mu palve tõusku taevasse.."; / L. van Beethoven. 667. Jehoova meie abi : "Jehoova, Jehoova, Sind armastan ma südamest..."; / J. V. Jannsen
589. Jesus võidukalju : "Issand, Jesus, võidukalju! / viisil: Ärkage nii vahid hüüdvad. P. 355. 590. Ülestõusmise pühaks : "Oh rõõmu, oh rõõmu!...". 591. Ülevel üks ase. 592. Kallis nimi : "Ma tunnen ühte nime..."; / J. Vessart. 593. Kuis leian ma taevalist vara? / T. Saar. 594. Laul vend Joh. Klanmanni mälestuseks : "Lauluga end ühendavad..."; / viis: Talle kiitus nr. 204. 595. Ütle kõik nüüd Jesusele / Fr. P. Kaupmann . 596. Isa tallekene : "Olen väike lapsukene..."; / viisil: Jesus tule minule. P. 59. 597. Rahvas kes pimedas rändamas / J. Teyhl. 598. Koju igatsus : "Saaks koju hing..."; / K. Türnpu. 599. Tei' väravad. 600. Uinu vaikses rahus / P. Zander. 601. Kiituse laul : "Laulge Jehovale üks uus laul..."; / F. Laur. 602. Kannata : "Väsind oodates sa kõrbe teel...". 603. Mul parem sõber taevas : "Mul kõige parem sõber taevas..."; / L. Reichardt. 604. Vennad, vaatke! / P. P. Bliss. 605. Magus lootus. 606. Lootus vaatab : "Veel kaugemale lootus vaatab..."; / viisil: Oh võitlejad! et käige peale. P. 141. 607. Troosti laul : "Halleluja! Hosianna! Nüüd kiidetud olgu see..."; / A. J. Luusmann. 608. Suine aeg : "Kui lõbus on see suine aeg..."; / J. Vessart. 609. Taevane kodumaa : "Seal kõrges taga tähemerd..."; / J. Jacobsen. 610. Tõuse üles! / J. Tamverk. 611. Issanda kiitus : "Kõik maailm on täis...". 612. Nüüd Jumala õiguse eest : "Oh tõstke lippu seal rõõmsaste..."; / I. B. Wilson. 613. Hymnus : "Sa kõigevägevam, kuule...". 614. Motette : "Su õuesid Jehova nüüd ma ihaldan...". 615. Lootus : "Mis mina loodan see ei sure...". 616. Vaata, see on Jumala Tall! 617. Isamaale : "Isamaale koju minna igatseb mu väsind vaim..."; / H. G. Nägeli. 618. Jesuse sõprus : "Mitmed arvavad mind ilmas meeletumaks...". 619. Sa ikka mulle jääd : "Ma elan aastast aastani..."; / viisil: Nüüd Jumalale austust. P. 15. 620. Haual : "Õndsad kõik, kes Issandas on uinund...". 621. Palve : "Oh Jesus, oh Jesus mu Peastja...". 622. Ma eluvee allikal. 623. Püha Meie-Isa palve : "Meie isa kes sa oled taevas!...". 624. Maailma mere peal : "Su poole rahusadam..."; / Voigtländer. 625. Mu õunapuu : "Tulin ja vaatasin õunapuud..."; / O. Lusmann. 626. Kui ju noorelt / viisil: Kristus, kes meid õndsaks teeb. 627. Jesusel' end olen annud. 628. Auline sõnum : "Rõõmustav tõotus..."; / W. A. Ogden. 629. Vaat' koputes ukse ees seisan ma. 630. Rahval' ahastus : "Nagu salaline metsa kohin..."; / J. Tamverk. 631. Isamaja jättis. 632. Täna on meil Kristus sündind : "Täna on meil sündind Jesus...". 633. Oh rõõmu, oh rõõmu! 634. Jesus meie eel. 635. Issand, meid ärata sa! : "Mu hinges on tühjus..."; / D. B. Towner. 636. Püha öö / H. Marschner. 637. Kui Jehova saab vangid vabastand / M. L. McPhail. 638. Risti all võid rahu leida. 639. Tee Kolgatale : "Terve inimkonna elu..."; / T. Neumann. 640. Hoosianna! / H. G. Nägeli. 641. Ankur : "On su ankur ka kindla põhja sees...". 642. Rõõmusõnum : "Armas hing oh kuule...". 643. Sa vaata Kolgatale / A. Arro. 644. Teretus : "Teid ma teretan, Jumala lapsed!..."; / J. Vessart. 645. Tehke need väravad lahti / E. Hörschelmann. 646. Ma koju läen
534. Tooge austust : "Jesusele olgu au...". 535. Okaskroon : "Vaat' okaskroon ehib püha pead...". 536. Räägi Jesuse armust! : "Räägi nüüd Jesuse armust...". 537. Mis õnnis öö! (Jõulu laul). 538. Kadunud poeg, tule koju! : "Oh koju, tule kadunud lapsuke!...". 539. Pühapäev : "Pühapäev, pühapäev täna on üks rahupäev!...". 540. Ärka üles! : "Armas hing!..."; / viisil: Minu süda rõõmustele. P. 305. 541. Kiituse laul : "Ma tahan nüüd südamest rõõmsasti...". 542. Mu Peastija : "Kord rändasin rahutult patu sees...". 543. Abikaasa 60-aasta sünnipäevaks : "Rõõmsaste tervitan kallike täna sind jälle..."; / viisil: Võta nüüd Issandat vägevat kuningat kiita! P. 96. 544. Kui Jesus koputab : "Kui Jesus seal kord koputab..."; / J. H. Tennen. 545. Tänu avaldus : "Ma andsin ennast Jesusel...". 546. Kristuse tulek : "Kristus tuli ilma...". 547. Kiidetud olgu see, kes tuleb : "Hosianna! hosianna! Nüüd kiidetud olgu see...". 548. Teekäija : "Teekäija tõtta kiirel sammul...". 549. Uus Jerusalem. 550. Laste kiituse laul : "Kiitus ja au ja austus...". 551. Katsu veel langenuid peasta : "Katsu veel langenud hingesid peasta...". 552. Jumala suur vägi : "Suur Jumal väega läbi läheb..."; / viisil: Oh anna tuhat keelt sa mulle. P. 141. 553. Edasi võidule : "Tõuske üles aeg on käes..."; ; 554. Issand nüüd tulen ma : "Armas hing kuule kuis heldeste..."; / E. S. Lorenz. 555. Viimne võit / viisil: Õnnista ja hoia. P. 371. 556. Mu eest Jesus surma läinud / Granz. 557. Vere vägi : "Talle vere läbi on mul õnnistus..."; / J. Baltzell. 558. Elu Vaim oh tule! : "Oh tule Vaim, kes elu annab..."; / viisil: Sul, kui Jehova tahan laulda. P. 152. 559. Sind tahan kiita / C. B. Adams. 560. Palve : "Siin põrmus põlvitame..."; / J. Haydn. 561. Elu merel. 562. Jumala au looduses : "Kõik taevad laulvad Jehovale kiitust..."; / L. van Beethoven ; sdn. C. Reinecke. 563. Miks mässab? / H. Wildermere. 564. Ma olen võõras. 565. Jõulu evangeelium : "Neil karjastel väljal vist mure on käes...". 566. Püha öö / vaimulik rahvaviis Zillertaasist. 567. Armulauale minnes : "Kuningate kuningale lähen täna lauavõõraks..."; / J. Vessart. 568. Kiitust laulge : "Jehovale tooge kiitust..."; / R. Waldmann. 569. Üles, nüüd üles, saa valgustud! / O. Steinwender. 570. Mine viinamäele / J. Hoff. 571. Peo täis maamulda / A. Anveldt. 572. Jõuluks : "Ingli hääl, ingli hääl kõlab täna välja pääl..."; / J. Vessart. 573. Petlema täht : "Oh mis auline laul..."; / L. G. Kratz. 574. Söömapalve lauale istudes : "Kõikide silmad, kõikide silmad, oh Jumal, ootavad Sind!..."; / J. Vessart. 575. Palve : "Mu väsind vaate eest..."; / A. Stradella. 576. Uuel aastal : "Üks aasta on nüüd jälle möödas...". 577. Jõulu laul : "Need inglid, need ingli hulgad näevad...". 578. Siimon Joona / viisil: Jesus rõõmustaja. P. 324. 579. Jesus hea karjane : "Täna veel hüüab hea karjase heal..."; / H. Kõrtsini. 580. Jää vait! : "Kui oled väsind eluvaevast...". 581. Ole mureta : "Ole nii kui linnuke oksa peal..."; / J. M. Lindblad. 582. Murelik hing : "Ütle, murelik hing...". 583. Kui Ta tuleb, kas Ta leiab? / viisil: Võitle hästi, kui sind Jumal. P. 65. 584. Kuulge kõik. 585. Igatsus kodu järele : "Oh mis suur rõõm...". 586. Palve tunnil : "Su nimel Jesus kummardame...". 587. Püha õhtusöömaajal : "Mis kallis püha paik on see..."; / viisil: Mu armas Jesus minu rõõm. P. 207. 588. Päike läks pimedaks / J. M. Haydn
Märksõnad
eesti; saksa; vaimulik muusika; meeskoorid; segakoorid; 17. saj. 2. pool; 18. saj; 19. saj; lauluraamatud; kirikulaulud; jõululaulud; vaimulikud laulud
Teised autorid
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Greef, Wilhelm, 1809-1875, helilooja
Skoog, Andrew L., 1856-1934, helilooja
Rinck, Johann Christian Heinrich, 1770-1846, helilooja
Kappel, Johannes, 1855-1907, helilooja
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, helilooja
Henschel, Artur, helilooja
McPhail, M. L., helilooja
Neumann, Theoph., helilooja
Arro, Arthur, helilooja
Hörschelmann, Emil, 1810-1854, helilooja
Marschner, Heinrich, 1795-1861, helilooja
Towner, Daniel Brink, 1850-1919, helilooja
Ogden, William Augustine, 1841-1897, helilooja
Lusmann, O., helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Wilson, Ira B., helilooja
Tamverk, Johan, 1906-1988, helilooja
Jacobsen, J., helilooja
Luusmann, August Johannes, 1885-1933, helilooja
Bliss, Philip Paul, 1838-1876, helilooja
Reichardt, Luise, 1779-1826, helilooja
Laur, F., helilooja
Zander, P., helilooja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Teyhl, Joh., helilooja
Kaupmann, Fr. P., helilooja
Saar, T., helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Lindblad, J. M., helilooja
Allo, Gustav, 1853-1943, koostaja
Tenney, J. H., helilooja
Lorenz, Edmund Simon, 1854-1942, helilooja
Granz, helilooja
Baltzell, J., helilooja
Adams, Carrie B., helilooja
Haydn, Joseph, 1732-1809, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Wildermere, Henry, helilooja
Vessart, Jaan, 1855-1931, helilooja
Waldmann, R., helilooja
Steinwender, O., helilooja
Hoff, Jakob, helilooja
Anveldt, Anna, pseud., helilooja
Kratz, Ler. G., helilooja
Stradella, Alessandro, 1639-1682, helilooja
Kõrtsini, H., helilooja
Variantpealkiri
Vaimulik laulja. X anne [Noot]