logo
E-väljaanne
TÄISTEKST Eesti Kirjandusmuuseumi repositooriumis KIVIKE http://kivike.kirmus.ee/AR-17235-53032-63017
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:100503
Pealkiri
Kodumaa seened : tähtsamate kodumaal kaswawate söödawate, kahjulikkude ja kihwtiste seente wõrdlew tundmine ja söödawate seente täielik tarwitamine / toimetanud J. G. Spuhl-Rotalia
Ilmumisandmed
Ревель : [Б.и.], 1897 (Ревель : Тип. Эстляндского Губернского Правления)
Füüsiline kirjeldus
28 cm
ISBN
9789949282081 (pdf)
Märkus
Ilmus ajalehe Wirmaline 1897. a. nummerdamata vahelisana. - Pealkiri ainult esimese vahelisa tiitellehel. - Läbiv paginatsioon: 3 x à 8 = 24 lk. Pidi ilmuma 5 trükipoognat, teadaolevatel andmetel ilmus 3
Tiitellehel märkus: Auhinnaga kroonitud kirjatöö. - "Wirmalise" lisa. - Fraktuur
Leidumuseta: 4.-5. vahelisa ja kaasanne. Kaasande allikas: Autor ja pealkiri võetud esimese vahelisa tiitellehelt. Vt. ka J. Spuhl'i kiri K. E. Söötíle 18. novembril ja 10. dets.1895 (EKLA F 173 M 19:2)
Esimene eestikeelne ülevaade eesti seentest. (Tiitellehel märkus: Auhinnaga kroonitud kirjatöö. Kaasanne: A. Thesleff. "Soome söödavate seente pildileht" 30-ne värvipildiga. 2. tr. ilm. 1905)
Numeratsiooni eripärad
4.-5. vahelisa ja kaasande ilmumise kohta andmed puuduvad
Lisade märkus
Kaasanne: A. Thesleff. "Soome söödavate seente pildileht" 30-ne värvipildiga
Märksõnad
seened; Eesti; ajalehed; välimäärajad
Teised autorid
Thesleff, A. Soome söödavate seente pildileht 30-ne värvipildiga
Spuhl-Rotalia, Jaan, pseud., 1859-1916, toimetaja
UDK
582.28 (474.2) (083.71) (054)
630*89 (474.2) (083.71) (054)
Täiendpealkiri
Eesti trükise punane raamat II, 1851-1917. Kultuuriloolised valikud
Põhiväljaanne
Virmaline (Peterburi ; Narva : 1887-1898)