logo
E-väljaanne
Pealkiri
Laulude raamat [Noot] : Ilu-hääled : kooli, kiriku, kodu, konzerdi ja pidu tarwituseks / kokku seadnud ja välja andnud dr. K. A. Hermann
Ilmumisandmed
Jurjewis : K. A. Hermann, 1897 (Jurjewis : K. A. Hermann)
Füüsiline kirjeldus
176, [4] lk. ; 19 cm
ISBN
9789949374274 (pdf)
ISMN
9790801710727 (pdf)
Märkus
Koostaja saatesõna. - 3-4-häälsed laulud. - 2800 eks. - Fraktuur
Laulude tähestikuline register lk. [3-4]
Koosseis: koor (3-4-h.)
Sisu
Vaimulikud laulud ja koralid: I. Kiituse- ja tänulaulud: 1. Kiituse-laul : "Küll Sionis on suur me Jumal..."; ; 2. Püha : "Püha, püha, püha, Issand Sebaot!..."; / D. Bortnjanski. 3. Kummardus : "Kiitus ja tänu sull', Jeesus..."; / G. P. Palestrina. 4. Jumala arm : "Oh tõstkem oma häle..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 5. Et laulgem / H. G. Nägeli ; tlk. K. A. H[ermann]. 6. Vana mehe laul : "Suur on Jumal su ramm..."; / J. Peterson ; sõn.: F. R. Faehlmann. 7. Püha : "Püha, püha, püha on Sebaot..."; / L. Spohr. 8. Tänu-laul : "Täna, austa ja kiida..."; / J. S. Bach ; sõn.: K. A. H[ermann]. 9. Tänu : "Tänu sull', Issand..."; / G. Flügel ; tlk. K. A. H[ermann]. 10. Kiitus : "Kiitust ja tänu sull', Jumal Issand..."; / D. Bortnjanski ; tlk. K. A. H[ermann]. 11. Issandat kiitke! : "Issandat kiitku, kel elu siin on..."; / I. F. Reichardt ; sõn.: S. G. Bürde järgi K. A. H[ermann]. 12. Jesus tüürimees : "Mu Jesus on mu tüürimees..."; / F. Silcher ; tlk. G. Beermann. 13. Auu! : "Issandale auu andkem..."; / J. Crueger ; sõn.: J. Rist ; tlk. K. A. H[ermann]. 14. Kiitus Jumalale : "Jumal, mina kiidan sind..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 15. Kiida nüüd Issandat, minu süda! / tlk. J. V. Jannsen. 16. Sind, Jumal, kiidan / J. S. Bach ; sõn.: K. A. H[ermann]. 17. Jehova heldus : "Laulge Jehoval' uued laulud!..."; / J. Haydn. 18. Halleluja sel Issandal' / W. A. Mozart ; sõn.: M. Wilberg. 19. Motett : "Issand su arm küll ulatab..."; / E. A. Grell ; tlk. K. A. H[ermann]. 20. Oh kiida, mu süda! / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 21. Kiida, mu hing! / K. A. Hermann. 22. Jumala vägevus : "Kõik taevad laul'vad..."; / L. van Beethoven ; sõn.: Gellerti järele J. V. Jannsen. 23. Kiida Issandat / K. A. Hermann. 24. Jehova, sinu nimel / L.J.F. Herold. 25. Püha! : "Püha, püha, püha oled Issand sa..."; / F. Schubert ; tlk. K. A. H[ermann]. 26. Ambrosiuse kiituse-laul : "Jumal oma väe sees..."; / P. Ritter ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 27. Nüüd Jumalale auustust : "Nüüd kiitku kõigest südamest..."; / N. Hermann. 28. Jumal, vägev valitseja / J. Neander. 29. Kiida nüüd! / K. Kuntze ; sõn.: A. H. Willigerode. 30. Võta nüüd Issandat, vägevat kunungat kiita : koral. 31. Sull', sull', Jehova tahan laulda : koral. 32. Auu, kiitus olgu igavest'! : koral / sdn. N. Decius. 33. Oh anna tuhat keelt sa mulle! : koral. 34. Oh võtkem Jumalat : koral / J. Crueger. 35. Eks mu kohus tänu teha / J. Schop. II. Palve- ja troosti-laulud: 36. Palve armu pärast : "Oh helde Jesus..."; / G. P. Palestrina ; tlk. K. A. H[ermann]. 37. Palve : "Vagaduse pühal tiival..."; / W. A. Mozart ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 38. Issand, su poole! / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 39. Palve : "Anna sa armuga..."; / G. Flügel ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 40. Sa Israeli karjane : "Sina, kes Israeli karjane..."; / D. Bortnjanski ; tlk. K. A. H[ermann]. 41. Mind võta oma armuga täita! / L. van Beethoven ; sõn.: Ch. F. Gellerti järel K. A. H[ermann]. 42. Palve : "Isa, kuule mind..."; / J. H. Breitenbach ; tlk. K. A. H[ermann]. 43. Jumala otsimine : "Sind otsin ma..."; / C. Kreutzer ; sõn.: J. J. Hegneri järele K. A. H[ermann]. 44. Päästa meid! / F. F. Flemming ; sõn.: K. A. H[ermann]. 45. Meil' anna rahu! / F. Mendelssohn-Bartholdy ; sõn.: M. Lutheri järel K. A. H[ermann]. 46. Palve : "Helde Isa taeva sees..."; / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 47. Üle maailmade / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 48. Sa võtad kuulda : "Sa võtad oma lapsi kuulda..."; / A. Riikström ; tlk. K. A. H[ermann]. 49. Palve : "Issand Jumal! Kaitse ise mind..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 50. Süda, unusta! / muusika ja sõn.: M. Hermann
51. Jesuse armastus : "Oh keda Jesus armastab..."; / F. Silcher ; tlk. K. A. H[ermann]. 52. Jehova, mu karjane / J. Kappel ; sõn.: Psalm 23. 53. Kindla lootuse laul : "Ma tõstan silmad üles mägede poole..."; / M. Hermann ; sõn.: Psalm 121. 54. Hingekene, looda! / C. Malan. 55. Kõik tulge minu juurde nüüd! : koral / B. Ringwald. 56. Mu järel', hüüab Jeesuke : koral / J. H. Schein. 57. Oh Jumal, sinu pääl' : koral / J. Regnard. 58. Jesus, tule minule! : koral. 59. Oh võitlejad, et käige pääle! koral / vana viis. 60. Mis Jumal teeb, on ikka hää : koral / S. Gastorius. 61. Issand, oma viha sees : koral / J. Rosenmüller. 62. Kes Jumalat nii laseb teha : koral / G. Neumark. 63. Hinge peiuke, helde Jesuke! : koral / A. Dresen. 64. Jesukest ei jäta ma : koral / J. Crueger. 65. Armas Jesus, avita! : koral / J. R. Ahle. 66. Meil' tuleb abi Jumalast : koral / M. Luther. 67. Oh vaga Jumal, kes kõik annid : koral / J. Heermann. 68. Su poole, Issand, südamest : koral / M. Luther. 69. Õnnista ja hoia! : koral / [sõn.]: Gossner. III. Jõulu-laulud: 70. Hõisake! : "Hõisake, vagad ja laulge halleluja..."; / A. Lotti ; tlk. K. A. H[ermann]. 71. Auu Jumalale! / F. Schubert ; sõn.: G. Steigeri järgi K. A. H[ermann]. 72. Oh sa rõõmulik! / sitsiilia rhvv. ; sõn.: A. H. Willigerode. 73. Püha öö / F. Gruber. 74. Jõulu õhtul : "Püha öö sind teretan..."; / muusika ja sõn.: J. W. Franck ; tlk. A. Tamberg. 75. Jõulu kutse : "Et tulgem kõik usklikud..."; / vana kiriku laul. 76. Kristuse tulemiseks : "Kiidetud olgu Issand..."; / E. Hörschelmann. 77. Sioni tütar : "Sioni tütar, rõõmusta!..."; / G. F. Händel. 78. Meil' on sündinud / muusika ja sõn.: E. Hörschelmann. 79. Jõuluks : "Immanuel, Immanuel! Oh kallis püha nimi..."; / E. Hörschelmann ; sõn.: K. A. H[ermann]. 80. Tulge! : "Tulge, te karjased, naene ja mees..."; / vana Böömi rhvv. ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 81. Jõulu sõnum : "Üks laps on meile sündin'd..."; / K. A. Hermann. 82. Jõulu rõõm : "Oh rõõmu, oh rõõmu, meil' Kristus on sündin'd..."; / K. A. Hermann. 83. Jõulu-pühal : "Üks laps on sündin'd Betlemas..."; / M. Körber. 84. Karjastel väljal : "Neil karjastel väljal..."; / H. G. Nägeli ; tlk. E. Hörschelmann. 85. Jõulu sõnum : "Oh vaata, mis valgus on Betlema väljal..."; / K. A. Hermann. 86. Jõulu õnnistus : "Kõik inglid kuulutavad..."; / K. Westus. 87. Jõulu hüüd : "Rõõmu täis on nüüd maailmad..."; / K. A, Hermann. 88. Nüüd paistab meile kaunisti : koral / N. või D. Scheidemann. 89. Ma tulen taevast ülevalt : koral / M. Luther. 90. Oh Kristus, Lunastaja! : koral / A. Knöpken. IV. Aastaveeru-laulud: 91. Aasta viimsel õhtul : "Üks aasta on ju möödas..."; / J. Abt, P. Schultz ; kolme häälele sdn. C. Mumme ; sõn.: J. V. Jannsen. 92. Päevad ja nädalad / muusika ja sõn.: E. Hörschelmann. 93. Uue aasta palve-laul : "Ole meie kaitsja, Jumal sa...!"; ; 94. Uue aasta palve : "Aita, Jumal, armuga..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 95. Üleilmlik õnn ei või siin kesta / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 96. Edasi, edasi, Sion mine valguses : koral. 97. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad : koral
V. Kannatuse- ja suure reede laulud: 98. Vaga mõte suurel reedel : "Issand Kristus, sa rippusid ristil..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 99. Suureks reedeks : "Mu Jumal! Mu Jumal! miks sa mind maha jätnud?..."; / muusika ja sõn.: E. Hörschelmann. 100. Oh Jesus, sinu valu! : koral / H. L. Hassler. 101. Armas Jesus, armastaja : koral. VI. Lihavõtte-laulud: 102. Kuulge! : "Kuulge, mis hüüdu kuulda täna kaugelt..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 103. Kristus on üles tõusnud / H. M. Schletterer ; tlk. K. A. H[ermann]. 104. Ülestõusmiseks : "Kui on lootus lõpnud..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 105. Jesus, surma äravõitja: koral. VII. Taeva-minemise päeva laulud: 106. Palve ristipäeval : "Sa taeva läinud, Jesus Krist..."; / M. G. Erythräus ; tlk. K. A. H[ermann]. 107. Palve taevaminemiseks : "Jesus, mu Issand, kes sa taeva läinud..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. VIII. Nelipühi-laulud: 108. Jumala vaim : "Oh lase oma vaimu..."; / F. Schubert ; tlk. K. A. H[ermann]. 109. Oh Jesus Kristus, tule sa! : koral. IX. Kolmainu Jumala püha laulud: 110. Kolmainule : "Mu hing, oh Jumal, kiitku sind..."; / M. Praetorius ; tlk. K. A. H[ermann]. 111. Jumal, maa ning taeva looja : koral / H. Albert. X. Pühapäeva-laulud: 112. Pühapäev : "Ju taevast kullasammuga..."; / W. Tschirch ; Krummenacheri järel K. A. H[ermann]. 113. Pühapäeva hommik : "Tasa maailm hingab..."; / F. Abt ; tlk. K. A. H[ermann]. 114. Pühapäeval : "Nüüd nädal on möödas..."; / inglise rhvv. ; sõn. kohandanud: M. J. Eisen. XI. Matuse- ning haua-laulud: 115. Elu ja hing : "Küll kaob elu ilu..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 116. Peo-täis mulda / A. Anveldt ; tlk. L. Koidula. 117. Surma-laul : "Nüüd oleme kõik leinamas..."; / E. Hörschelmann ; sõn.: K. A. H[ermann]. 118. Haua-laul : "All hauas on rahu..."; / M. L. Cherubini ; tlk. K. A. H[ermann]. 119. Haual : "Õndsad kõik, kes Issandas on uinun'd..."; / Chr. H. Rinck ; tlk. K. A. H[ermann]. 120. Surnu-aial : "Kuis rahus õndsad..."; / F. B. Beneken ; sõn.: F. Kuhlbars. 121. Rahusoov haual : "Hinga rahus..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 122. Leina-laul : "Hinga väsind elust..."; / H. G. Nägeli ; sõn.: J. Kunder. 123. Koju igatsus : "Saaks koju hing!..."; / K. Türnpu ; sõn.: J. Bergmann. 124. Ma tahan jätta maha / M. Teschner. 125. Jerusalem, sa püha taeva-linn / M. Franck. XII. Hommiku-laulud: 126. Kuldne koit / F. A. Schulz ; sõn.: A. Haava. 127. Hommikul : "Öö taganeb. Ju idaserval..."; / M. Hermann ; sõn.: E. Aun. 128. Hommiku kiituse-laul : "Juba päike vaatab..."; / K. A. Hermann ; sõn.: A. Kurrikoff. 129. Mu süda, ärka üles! : koral / N. Selnecker. 130. Nüüd ristirahvas laulage : "Mu süda ole valmist'ud..." : koral / M. Luther. XIII. Õhtu-laulud: 131. Õhtu-rahu : "Nüüd järv on vait..."; / H. Pfeil ; tlk. K. A. H[ermann]. 132. Meil rõõmu-päev on lõpmas / F. Säbelmann. 133. Öö nüüd tuleb jälle / Chr. H. Rinck ; sõn.: F. Kuhlbars. 134. Kuldne õhtu-päike / H. G. Nägeli. 135. Vaikne öö / L. van Beethoven ; tlk. P. Abel. 136. Nüüd hing'vad inimesed / H. Isaak. 137. Nüüd on see päev ju lõppenud
Ilmalikud ja rahva-laulud: XIV. Laulud vanematele: 138. Isa-meel : "Armas kallis isakene..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 139. Ema-süda : "Üks paigake siin ilmas on..."; / F. Säbelmann ; sõn.: L. Koidula. XV. Kodu- ja isamaa-laulud : 140. Kus on mu isamaa? / G. Reichardt ; sõn.: J. V. Jannsen. 141. Mu isamaa / K. A. Hermann ; sõn.: A. H. Willigerode. 142. Seisa ikka minu ees! : "Isamaa, isamaa! Kuda võtad kõlada..."; / K. A. Hermann ; sõn.: L. Koidula. 143. Kallim kingitus : "Kuulen ühte nime kõlavat..."; / J. Peterson ; sõn.: L. Koidula. 144. Minge üles mägedele! [Ilus oled, isamaa] / K. A. Hermann ; sõn.: M. Veske. 145. Isamaa hiilgaval pinnalla paistab / soome rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 146. Kuis käib sul kuldne päike / M. Hermann ; sõn.: A. Reinvald. 147. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm / F. Pacius ; sõn.: J. V. Jannsen. 148. Meil aia ääres tänavas / eesti rhvv. ; üleskirj. ja 3 h. sdn. A. Kunileid ; sõn.: L. Koidula. 149. Kõrges kõlagu! / muusika ja sõn.: J. Järv. 150. Mu meeles seisab alati / K. Collan ; sõn.: J. V. Jannsen. XVI. Laulud lahkumisest ja võõrsil: 151. Ööpiku surm : "Jumalaga, kohav laani..."; / M. Hermann ; sõn.: A. Haava. 152. Kord mõtetes istus üks emake nii / eesti rhvv. ; sdn. K. Ruut. 153. Nüüd Jumalaga! / eesti rhvv. ; üleskirj. A. Kunileid ; sõn.: G. Pärn. XVII. Laulud laulust enesest: 154. Soov : "Vanemuine, laulu tarka..."; / K. A. Hermann ; sõn.: Kalevipoeg. 155. Laula! : "Laula, laula, suukene armas...! / eesti rhvv. 156. Üles, üles, hellad vennad! / eesti rhvv. ; üleskirj. J. Peterson. 157. Ärka! : "Nüüd ärka, mu kannel..."; / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. 158. Kukku, sa kägu / eesti rhvv. ; üleskirj. K. A. H[ermann] ; sõn.: Kalevipoeg. 159. Kui Kungla rahvas kuldsel a'al / K. A. Hermann ; sõn.: F. Kuhlbars. 160. Kuule, kuidas hääli helab! / F. Pacius ; sõn.: M. Veske. XVIII. Kevade- ja suve-laulud: 161. Kevadel : "Kõik maa ja taevas on ilu täis..."; / A. Tolstoy ; sõn.: J. Bergmann. 162. Kevade rändama! : "Ju lehekuu on tulnud..."; / J. M. Lyra ; sõn. E. Geibeli järel: K. A. H[ermann. 163. Laps ja lind : "Ööpik, lahke linnuke..."; / muusika ja sõn.: K. Ruut. 164. Lähme murule mängima / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 165. Naera! / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 166. Oja ääres, puude vilus / P. Koit. 167. Kevade vaim : "Kui sa oma õietiivad..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 168. Ei helise ööpikud ainult / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. XIX. Sügise- ja talve-laulud: 169. Linnukeste äraminek : "Kuis oli ilus nurm..."; / A. Tolstoy ; sõn.: J. Bergmann. 170. Sügise-laul : "Juba kase ladvalt lehed lang'vad..."; / A. Tobber ; sõn.: L. Koidula. 171. Kuis nii külmad / A. Läte ; sõn.: J. Kunder. XX. Laulud kurval meelel: 172. Ei jookse jõgi vastu mäge üles / K. A. Hermann ; sõn.: G. Pärn. 173. Mu elu on kui õis / schoti viis. 174. Miks sa nutad lillekene? / eesti rhvv. ; sõn.: L. Koidula. XXI. Laulud rõõmsal meelel: 175. Elu-rõõm : "Pidage rõõmu, kuna meil elu veel!..."; / H. G. Nägeli ; tlk. Oldekop. 176. Rõõmu-laul : "Kord saime rõõmu kõrgelt ilumäelt..."; / H. C. Schnoor ; tlk. K. A. H[ermann]. 177. Murra lilli! / eesti rhvv. ; üleskirj. ja sdn. G. Pärn. 178. Kui mina alles noor veel olin / eesti rhvv. ; sõn.: rhvl., kirja pannud R. Kallas. XXII. Sünnipäeva ja tähtsa aja laulud: 179. Kallil päeval : "Tere nüüd, sa kallis päev..."; / F. Mendelssohn-Bartholdy ; sõn.: J. V. Jannsen. 180. Sünnipäevaks : "Nõnda kui särades paistab meil sätendav päike..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. XXIII. Mitmesugused laulud: 181. Jõua ju kaugelta! / eesti rhvv. ; sõn.: rahva suust. 182. Sina oled kelm / A. Läte ; sõn.: A. Haava. 183. Kiigu, liigu, laevukene! / eesti rhvv. ; sõn.: M. Körber. 184. Kus sa käisid, sokukene? / eesti rhvv. ; sõn.: rahva suust. 185. Vete emakesel / vene rhvv. ; tlk. K. A. H[ermann]. 186. Keisri-laul : "Jumal Keisrit kaitse sa..."; / A. Lvov
Reproduktsioon
Elektrooniline reproduktsioon. Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2014
Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2015. ISMN 9790801710727 (pdf)
Märksõnad
naiskoorid; lastekoorid; meeskoorid; segakoorid; eesti; vene; itaalia; austria; saksa; soome; šoti; Eesti; Venemaa; laulikud; laulud; koorilaulud; koraalid; motetid; vaimulikud laulud; isamaalised laulud; jõululaulud; rahvalaulud; riigihümnid; seaded; noodid
Teised autorid
Hermann, Karl August, 1851-1909, koostaja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, u.1525-1594, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, sõnade autor
Hermann, Karl August, 1851-1909, seadja
Hermann, Karl August, 1851-1909, tõlkija
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Faehlmann, Friedrich Robert, 1798-1850, sõnade autor
Peterson, J., helilooja
Spohr, Louis, 1784-1859, helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Flügel, Gustav, 1812-1900, helilooja
Reichardt, Johann Friedrich, 1752-1814, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Beermann, Gustav, 1870-1945, tõlkija
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, tõlkija
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, sõnade autor
Haydn, Joseph, 1732-1809, helilooja
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, helilooja
Wilberg, Martin Andreas, 1821-1903, sõnade autor
Grell, Eduard, 1800-1886, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Herold, Ferdinand, 1791-1833, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Ritter, Peter, 1770-1847, helilooja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Kuntze, Carl, 1817-1883, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, seadja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Breitenbach, J. H., helilooja
Kreutzer, Conradin, 1780-1849, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Ruubel, Peeter, 1859-1929, sõnade autor
Riikström, Anton, helilooja
Härma, Miina, 1864-1941, helilooja
Härma, Miina, 1864-1941, sõnade autor
Kappel, Johannes, 1855-1907, helilooja
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Ringwaldt, Bartholomäus, 1530-1599, helilooja
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, helilooja
Regnart, Jacob, u.1540-1599, helilooja
Gastorius, Severus, 1646-1682, helilooja
Rosenmüller, Johann, u.1619-1684, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Ahle, Johann Georg, 1651-1706, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, sõnade autor
Heermann, Johann, 1585-1647, helilooja
Gossner, Johannes Evangelista, 1773-1858, sõnade autor
Lotti, Antonio, 1666-1740, helilooja
Steiger, G., sõnade autor
Willigerode, Adalbert Hugo, 1816-1893, sõnade autor
Gellert, Christian Fürchtegott, 1715-1769, sõnade autor
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Franck, Johann Wolfgang, 1644-u.1710, helilooja
Franck, Johann Wolfgang, 1644-u.1710, sõnade autor
Tamberg, August, sõnade autor
Hörschelmann, Emil, 1810-1854, helilooja
Hörschelmann, Emil, 1810-1854, sõnade autor
Händel, Georg Friedrich, 1685-1759, helilooja
Körber, Martin, 1817-1893, helilooja
Westus, K., helilooja
Scheidemann, N., helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Haava, Anna, pseud., 1864-1957, sõnade autor
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Schletterer, Hans Michel, 1824-1893, helilooja
Erythräus, Gotthart, u.1560-1617, helilooja
Praetorius, Michael, 1571-1621, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Krummacher, Cornelius, 1824-1884, sõnade autor
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Eisen, Matthias Johann, 1857-1934, kohandaja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Cherubini, Luigi, 1760-1842, helilooja
Rinck, Johann Christian Heinrich, 1770-1846, helilooja
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Kuhlbars, Friedrich, 1841-1924, sõnade autor
Kunder, Juhan, 1852-1888, sõnade autor
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Bergmann, Jaan, 1856-1916, tõlkija
Gerok, Karl, 1815-1890, sõnade autor
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Schulz, 1821-1890, helilooja
Aun, Elise, 1863-1932, sõnade autor
Kurrikoff, Andreas, 1848-1904, sõnade autor
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Pfeil, Heinrich, 1835-1899, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Abel, Peeter, 1848-1920, tõlkija
Reichardt, Gustav, 1797-1884, helilooja
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Peterson, Jakob, 1835-1913, helilooja
Veske, Mihkel, 1843-1890, sõnade autor
Reinvald, Ado, 1847-1922, sõnade autor
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Kunileid, Aleksander, pseud., 1845-1875, seadja
Järv, Jaak, 1852-1920, helilooja
Järv, Jaak, 1852-1920, sõnade autor
Collan, Karl, 1828-1871, helilooja
Ruut, Kaarli, 1862-1929, seadja
Tolstoi, A., helilooja
Lyra, Justus Wilhelm, 1822-1882, helilooja
Koit, Peeter, 1857-1935, helilooja
Tobber, A., helilooja
Läte, Aleksander, 1860-1948, helilooja
Pärn, G., sõnade autor
Schnoor, H. E., helilooja
Lvov, Aleksei, 1798-1870, helilooja
UDK
784
Variantpealkiri
Ilu-hääled [Noot] : kooli, kiriku, kodu, konzerdi ja pidu tarwituseks
Iluhääled [Noot] : kooli, kiriku, kodu, kontserdi ja pidu tarvituseks