logo
Pealkiri
Ilu-hääled kooli, kiriku, kodu, konzerdi ja pidu tarwituseks [Noot] / kokku seadnud dr. K. A. Hermann
Editsioon
2. muudetud ja täiend. tr
Ilmumisandmed
Jurjewis : K. A. Raag, 1905 (Jurjewis : Schnakenburg)
Füüsiline kirjeldus
160, [4] lk. ; 20 cm
Sisu
Vaimulikud laulud ja koralid: I. Kiituse- ja tänulaulud: 1. Kiituse-laul : "Küll Sionis on suur me Jumal..."; ; 2. Püha : "Püha, püha, püha, Issand Sebaot!..."; / D. Bortnjanski. 3. Kummardus : "Kiitus ja tänu sull', Jeesus..."; / G. P. Palestrina. 4. Jumala arm : "Oh tõstkem oma häle..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 5. Et laulgem / H. G. Nägeli ; tlk. K. A. H[ermann]. 6. Vana mehe laul : "Suur on Jumal su ramm..."; / J. Peterson ; sõn.: F. R. Faehlmann. 7. Püha : "Püha, püha, püha on Sebaot..."; / L. Spohr. 8. Tänu-laul : "Täna, austa ja kiida..."; / J. S. Bach ; sõn.: K. A. H[ermann]. 9. Jesus tüürimees : "Mu Jesus on mu tüürimees..."; / F. Silcher ; tlk. G. Beermann. 10.Kiitus Jumalale : "Jumal, mina kiidan sind..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 11. Kiida nüüd Issandat, minu süda! / tlk. J. V. Jannsen. 12. Sind, Jumal, kiidan / J. S. Bach ; sõn.: K. A. H[ermann]. 13. Halleluja sell' Issandal' / W. A. Mozart ; sõn.: M. Wilberg. 14. Motett : "Issand su arm küll ulatab..."; / E. A. Grell ; tlk. K. A. H[ermann]. 15. Jehova heldus : "Laulge Jehoval' uued laulud!..."; / J. Haydn. 16. Oh kiida, mu süda! / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 17. Kiida, mu hing! / K. A. Hermann. 18. Jehova, sinu nimel / L.J.F. Herold. 19. Jumala vägevus : "Kõik taevad laul'vad..."; / L. van Beethoven ; sõn.: Gellerti järele J. V. Jannsen. 20. Kiida Issandat / K. A. Hermann. 21. Püha! : "Püha, püha, püha oled Issand sa..."; / F. Schubert ; tlk. K. A. H[ermann]. 22. Ambrosiuse kiituse-laul : "Jumal oma väe sees..."; / P. Ritter ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 23. Kiida nüüd! / K. Kuntze ; sõn.: A. H. Willigerode. 24. Võta nüüd Issandat, vägevat kunungat kiita : koral. 25. Sull', sull', Jehova tahan laulda : koral. 26. Auu, kiitus olgu igavest'! : koral / sdn. N. Decius. 27. Oh anna tuhat keelt sa mulle! : koral. 28. Oh võtkem Jumalat : koral / J. Crueger. II. Palve- ja troosti-laulud: 29. Palve armu pärast : "Oh helde Jesus..."; / G. P. Palestrina ; tlk. K. A. H[ermann]. 30. Palve : "Helde Isa taeva sees..."; / F. Säbelmann ; sõn.: P. Ruubel. 31. Sa Israeli karjane : "Sina, kes Israeli karjane..."; / D. Bortnjanski ; tlk. K. A. H[ermann]. 32. Mind võta oma armuga täita! / L. van Beethoven ; sõn.: Ch. F. Gellerti järel K. A. H[ermann]. 33. Palve : "Isa, kuule mind..."; / J. H. Breitenbach ; tlk. K. A. H[ermann]. 34. Jumala otsimine : "Sind otsin ma..."; / C. Kreutzer ; sõn.: J. J. Hegneri järele K. A. H[ermann]. 35. Päästa meid! / F. F. Flemming ; sõn.: K. A. H[ermann]. 36. Üle maailmade / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 37. Süda, unusta! / muusika ja sõn.: M. Hermann. 38. Jesuse armastus : "Oh keda Jesus armastab..."; / F. Silcher ; tlk. K. A. H[ermann]. 39. Jehova, mu karjane / J. Kappel ; sõn.: Psalm 23. 40. Kindla lootuse laul : "Ma tõstan silmad üles mägede poole..."; / M. Hermann ; sõn.: Psalm 121. 41. Sa võtad kuulda : "Sa võtad oma lapsi kuulda..."; / A. Riikström ; tlk. K. A. H[ermann]. 42. Hingekene, looda! / C. Malan. 43. Mu järel', hüüab Jeesuke : koral / J. H. Schein. 44. Oh Jumal, sinu pääl' : koral / J. Regnard. 45. Jesus, tule minule! : koral. 46. Kes Jumalat nii laseb teha : koral / G. Neumark. 47. Hinge peiuke, helde Jesuke! : koral / A. Dresen. 48. Jesukest ei jäta ma : koral / J. Crueger. 49. Armas Jesus, avita! : koral / J. R. Ahle. 50. Meil' tuleb abi Jumalast : koral / M. Luther. 51. Oh vaga Jumal, kes kõik annid : koral/ J. Heermann. III. Jõulu-laulud: 52. Hõisake! : "Hõisake, vagad ja laulge halleluja..."; / A. Lotti ; tlk. K. A. H[ermann]. 53. Auu Jumalale! / F. Schubert ; sõn.: G. Steigeri järgi K. A. H[ermann]. 54. Oh sa rõõmulik! / sitsiilia rhvv. ; sõn.: A. H. Willigerode. 55. Püha öö / F. Gruber. 56. Jõulu kutse : "Et tulgem kõik usklikud..."; / vana kiriku laul. 57. Kristuse tulemiseks : "Kiidetud olgu Issand..."; / E. Hörschelmann. 58. Sioni tütar : "Sioni tütar, rõõmusta!..."; / G. F. Händel. 59. Jõuluks : "Immanuel, Immanuel! Oh kallis püha nimi..."; / E. Hörschelmann ; sõn.: K. A. H[ermann]. 60. Tulge! : "Tulge, te karjased, naene ja mees..."; / vana Böömi rhvv. ; eestik. sõn.: K. A. H[ermann]. 61. Jõulu sõnum : "Üks laps on meile sündin'd..."; / K. A. Hermann. 62. Jõulu rõõm : "Oh rõõmu, oh rõõmu, meil' Kristus on sündin'd..."; / K. A. Hermann. 63. Jõulu-pühal : "Üks laps on sündin'd Betlemas..."; / M. Körber. 64. Karjastel väljal : "Neil karjastel väljal..."; / H. G. Nägeli ; tlk. E. Hörschelmann. 65. Jõulu õnnistus : "Kõik inglid kuulutavad..."; / K. Westus. 66. Jõulu hüüd : "Rõõmu täis on nüüd maailmad..."; / K. A, Hermann. 67. Nüüd paistab meile kaunisti : koral / N. või D. Scheidemann. 68. Ma tulen taevast ülevalt : koral / M. Luther. 69. Oh Kristus, Lunastaja! : koral / A. Knöpken
IV. Aastaveeru-laulud: 70. Aasta viimasel õhtul : "Üks aasta on ju möödas..."; / J. Abt, P. Schultz ; kolme häälele sdn. C. Mumme ; sõn.: J. V. Jannsen. 71. Päevad ja nädalad / muusika ja sõn.: E. Hörschelmann. 72. Uue aasta palve-laul : "Ole meie kaitsja, Jumal sa...!"; ; 73. Uue aasta palve : "Aita, Jumal, armuga..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 74. Üleilmlik õnn ei või siin kesta / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 75. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad : koral. V. Kannatuse- ja suure reede laulud: 76. Vaga mõte suurel reedel : "Issand Kristus, sa rippusid ristil..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 77. Suureks reedeks : "Mu Jumal! Mu Jumal! miks sa mind maha jätnud?..."; / muusika ja sõn.: E. Hörschelmann. 78. Oh Jesus, sinu valu! : koral / H. L. Hassler. VI. Lihavõtte-laulud: 79. Kuulge! : "Kuulge, mis hüüdu kuulda täna kaugelt..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 80. Kristus on üles tõusnud / H. M. Schletterer ; tlk. K. A. H[ermann]. 81. Ülestõusmiseks : "Kui on lootus lõpnud..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 82. Jesus, surma äravõitja : koral. VII. Taeva-minemise päeva laulud: 83. Palve ristipäeval : "Sa taeva läinud, Jesus Krist..."; / M. G. Erythräus ; tlk. K. A. H[ermann]. 84. Palve taevaminemiseks : "Jesus, mu Issand, kes sa taeva läinud..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. VIII. Nelipühi-laulud: 85. Jumala vaim : "Oh lase oma vaimu..."; / F. Schubert ; tlk. K. A. H[ermann]. 86. Oh Jesus Kristus, tule sa! : koral. IX. Kolmainu Jumala püha laulud: 87. Kolmainule : "Mu hing, oh Jumal, kiitku sind..."; / M. Praetorius ; tlk. K. A. H[ermann]. 88. Jumal, maa ning taeva looja : koral / H. Albert. X. Pühapäeva-laulud: 89. Pühapäev : "Ju taevast kullasammuga..."; / W. Tschirch ; Krummenacheri järel K. A. H[ermann]. 90. Pühapäeva hommik : "Tasa maailm hingab..."; / F. Abt ; tlk. K. A. H[ermann]. 91. Pühapäeval : "Nüüd nädal on möödas..."; / inglise rhvv. ; sõn. kohandanud: M. J. Eisen. XI. Matuse- ning haua-laulud: 92. Elu ja hing : "Küll kaob elu ilu..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 93. Koju igatsus : "Saaks koju hing!..."; / K. Türnpu ; sõn.: J. Bergmann. 94. Haua-laul : "All hauas on rahu..."; / M. L. Cherubini ; tlk. K. A. H[ermann]. 95. Haual : "Õndsad kõik, kes Issandas on uinun'd..."; / Chr. H. Rinck ; tlk. K. A. H[ermann]. 96. Surnu-aial : "Kuis rahus õndsad..."; / F. B. Beneken ; sõn.: F. Kuhlbars. 97. Rahusoov haual : "Hinga rahus..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 98. Ma tahan jätta maha : koral / M. Teschner. 99. Jerusalem, sa püha taeva-linn : koral / M. Franck. XII. Hommiku-laulud: 100. Kuldne koit / F. A. Schulz ; sõn.: A. Haava. 101. Hommikul : "Öö taganeb. Ju idaserval..."; / M. Hermann ; sõn.: E. Aun. 102. Hommiku kiituse-laul : "Juba päike vaatab..."; / K. A. Hermann ; sõn.: A. Kurrikoff. 103. Mu süda, ärka üles! : koral / N. Selnecker. 104. Nüüd ristirahvas laulage : "Mu süda ole valmist'ud..." : koral / M. Luther. XIII. Õhtu-laulud: 105. Õhtu-rahu : "Nüüd järv on vait..."; / H. Pfeil ; tlk. K. A. H[ermann]. 106. Meil rõõmu-päev on lõpmas / F. Säbelmann. 107. Öö nüüd tuleb jälle / Chr. H. Rinck ; sõn.: F. Kuhlbars. 108. Kuldne õhtu-päike / H. G. Nägeli. 109. Vaikne öö / L. van Beethoven ; tlk. P. Abel. 110. Nüüd hing'vad inimesed : koral / H. Isaak. 111. Nüüd on see päev ju lõppenud : koral
Ilmalikud ja rahva-laulud: XIV. Laulud vanematele: 112. Isa-meel : "Armas kallis isakene..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 113. Ema-süda : "Üks paigake siin ilmas on..."; / F. Säbelmann ; sõn.: L. Koidula. XV. Kodu- ja isamaa-laulud: 114. Kus on mu isamaa? / G. Reichardt ; sõn.: J. V. Jannsen. 115. Seisa ikka minu ees! : "Isamaa, isamaa! Kuda võtad kõlada..."; / K. A. Hermann ; sõn.: L. Koidula. 116. Kallim kingitus : "Kuulen ühte nime kõlavat..."; / J. Peterson ; sõn.: L. Koidula. 117. Minge üles mägedele! [Ilus oled, isamaa] / K. A. Hermann ; sõn.: M. Veske. 118. Isamaa hiilgaval pinnalla paistab / soome rhvv. ; sõn.: L. Koidula. 119. Kuis käib sul kuldne päike / M. Hermann ; sõn.: A. Reinvald. 120. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm / F. Pacius ; sõn.: J. V. Jannsen. 121. Meil aia ääres tänavas / eesti rhvv. ; üleskirj. ja 3 h. sdn. A. Kunileid ; sõn.: L. Koidula. 122. Kõrges kõlagu! / muusika ja sõn.: J. Järv. 123. Mu meeles seisab alati / K. Collan ; sõn.: J. V. Jannsen. XVI. Laulud lahkumisest ja võõrsil: 124. Ööpiku surm : "Jumalaga, kohav laani..."; / M. Hermann ; sõn.: A. Haava. 125. Kord mõtetes istus üks emake nii / eesti rhvv. ; sdn. K. Ruut. 126. Nüüd Jumalaga! / eesti rhvv. ; üleskirj. A. Kunileid ; sõn.: G. Pärn. XVII. Laulud laulust enesest: 127. Soov : "Vanemuine, laulu tarka..."; / K. A. Hermann ; sõn.: Kalevipoeg. 128. Laula! : "Laula, laula, suukene armas...! / eesti rhvv. 129. Üles, üles, hellad vennad! / eesti rhvv. ; üleskirj. J. Peterson. 130. Ärka! : "Nüüd ärka, mu kannel..."; / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. 131. Kukku, sa kägu / eesti rhvv. ; üleskirj. K. A. H[ermann] ; sõn.: Kalevipoeg. 132. Kui Kungla rahvas kuldsel a'al / K. A. Hermann ; sõn.: F. Kuhlbars. 133. Kuule, kuidas hääli helab! / F. Pacius ; sõn.: M. Veske. XVIII. Kevade- ja suve-laulud: 134. Kevadel : "Kõik maa ja taevas on ilu täis..."; / A. Tolstoy ; sõn.: J. Bergmann. 135. Kevade rändama! : "Ju lehekuu on tulnud..."; / J. M. Lyra ; sõn. E. Geibeli järel: K. A. H[ermann. 136. Laps ja lind : "Ööpik, lahke linnuke..."; / muusika ja sõn.: K. Ruut. 137. Lähme murule mängima / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 138. Naera! / K. A. Hermann ; sõn.: A. Haava. 139. Oja ääres, puude vilus / P. Koit. 140. Kevade vaim : "Kui sa oma õietiivad..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. 141. Ei helise ööpikud ainult / K. A. Hermann ; sõn.: E. Aun. XIX. Sügise- ja talve-laulud: 142. Linnukeste äraminek : "Kuis oli ilus nurm..."; / A. Tolstoy ; sõn.: J. Bergmann. 143. Sügise-laul : "Juba kase ladvalt lehed lang'vad..."; / A. Tobber ; sõn.: L. Koidula. 144. Kuis nii külmad / A. Läte ; sõn.: J. Kunder. XX. Laulud kurval meelel: 145. Ei jookse jõgi vastu mäge üles / K. A. Hermann ; sõn.: G. Pärn. 146. Mu elu on kui õis / schoti viis. 147. Miks sa nutad lillekene? / eesti rhvv. ; sõn.: L. Koidula. XXI. Laulud rõõmsal meelel: 148. Elu-rõõm : "Pidage rõõmu, kuna meil elu veel!..."; / H. G. Nägeli ; tlk. Oldekop. 149. Rõõmu-laul : "Kord saime rõõmu kõrgelt ilumäelt..."; / H. C. Schnoor ; tlk. K. A. H[ermann]. 150. Murra lilli! / eesti rhvv. ; üleskirj. ja sdn. G. Pärn. 151. Kui mina alles noor veel olin / eesti rhvv. ; sõn.: rhvl., kirja pannud R. Kallas. XXII. Sünnipäeva ja tähtsa aja laulud: 152. Kallil päeval : "Tere nüüd, sa kallis päev..."; / F. Mendelssohn-Bartholdy ; sõn.: J. V. Jannsen. 153. Sünnipäevaks : "Nõnda kui särades paistab meil sätendav päike..."; / muusika ja sõn.: K. A. Hermann. XXIII. Mitmesugused laulud: 154. Jõua ju kaugelta! / eesti rhvv. ; sõn.: rahva suust. 155. Sina oled kelm / A. Läte ; sõn.: A. Haava. 156. Kiigu, liigu, laevukene! / eesti rhvv. ; sõn.: M. Körber. 157. Kus sa käisid, sokukene? / eesti rhvv. ; sõn.: rahva suust. 158. Vete emakesel / vene rhvv. ; tlk. K. A. H[ermann]. 159. Külvaja laul : "Nüüd künname ja külvame..."; / G. Reichardt ; sõn.: A. L. Paulsen. 160. Pärast tööd : "Tulge nüüd, lähme siit... ; 161. Lauljad linnud : "Linnud juba tulnud kõik..."; / H. G. Nägeli ; sõn.: A. L. Paulsen. 162. Hiire lõks : "Oh hiireke, oh hiireke, oh ära ole maias sa..."; / saksa viis. 163. Sõprusest : "Oh tõstkem hääled, liitkem end kooriks..."; / Fr. Silcher ; sõn.: K. A. H[ermann]. 164. Kiisu : "Kiis, kiis, kuhu jääd sa?..."; / A. Tolstoy ; sõn.: J. Bergmann. 165. Näälikene : "Kord halja salgu vilus..."; / C. Reinecke ; sõn.: A. Tobber. 166. Keisri-laul : "Jumal Keisrit kaitse sa..."; / A. Lvov ; sõn.: J. V. Jannsen
Märkus
Koostaja saatesõna. - Köites 35 kop. - 4000 eks. - Fraktuur
Laulude tähestikuline register lk. [3-4]
Koosseis: koor (3-4-h.)
Esitrükk: Jurjev : K. A. Hermann, 1897. Ilmus pealkirja all: Laulude raamat
Märksõnad
meeskoorid; lastekoorid; naiskoorid; segakoorid; eesti; vene; itaalia; austria; saksa; inglise; soome; šoti; Eesti; Venemaa; laulikud; laulud; koorilaulud; koraalid; motetid; vaimulikud laulud; isamaalised laulud; jõululaulud; rahvalaulud; riigihümnid; seaded; noodid
Teised autorid
Hermann, Karl August, 1851-1909, koostaja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, u.1525-1594, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, helilooja
Hermann, Karl August, 1851-1909, seadja
Peterson, Jakob, 1835-1913, helilooja
Spohr, Louis, 1784-1859, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791, helilooja
Grell, Eduard, 1800-1886, helilooja
Haydn, Joseph, 1732-1809, helilooja
Hérold, Louis-Ferdinand, 1791-1833, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Ritter, Peter, 1770-1847, helilooja
Kunze, Carl Ferdinand, 1826-1889, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, seadja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Breitenbach, J. H., helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Härma, Miina, 1864-1941, helilooja
Kappel, Johannes, 1855-1907, helilooja
Riikström, Anton, helilooja
Malan, César, 1787-1864, helilooja
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Heermann, Johann, 1585-1647, helilooja
Lotti, Antonio, 1666-1740, helilooja
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Hörschelmann, Ferdinand, 1833-1902, helilooja
Händel, Georg Friedrich, 1685-1759, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Westus, K., helilooja
Scheidemann, N., helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Knöpfen, Andreas, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Schletterer, Hans Michel, 1824-1893, helilooja
Erythräus, Gotthart, u.1560-1617, helilooja
Praetorius, Michael, 1571-1621, helilooja
Tschirch, Wilhelm, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Cherubini, Luigi, 1760-1842, helilooja
Benecken, B. J., 1760-1818, helilooja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Pfeil, Heinrich, 1835-1899, helilooja
Rinck, Christian Heinrich, 1770-1846, helilooja
Isaak, Heinrich, 1450-1517, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Reichardt, Gustav, 1797-1884, helilooja
Peterson, J., helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Kunileid, Aleksander, pseud., 1845-1875, helilooja
Järv, Jaak, 1852-1920, helilooja
Collan, Karl, 1828-1871, helilooja
Tolstoi, A., helilooja
Lyra, Justus Wilhelm, 1822-1882, helilooja
Ruut, Kaarli, 1862-1929, helilooja
Koit, Peeter, 1857-1935, helilooja
Schnoor, Heinrich Christian, 1726-1828, helilooja
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847, helilooja
Läte, Aleksander, 1860-1948, helilooja
Reichardt, Johann Friedrich, 1752-1814, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Reinecke, Carl, 1824-1910, helilooja
Lvov, Aleksei, 1798-1870, helilooja
UDK
784
Variantpealkiri
Iluhääled kooli, kiriku, kodu, kontserdi ja pidu tarvituseks [Noot]