logo
Pealkiri
Neljahäälne viisialbum kirikule, koolile ja kodule [Noot] / [toimetanud EELK Esimese Praostkonna Am. Ühendriikides Muusika Toimkond]
Editsioon
Kordustr
Ilmumisandmed
New York : EELK Esimene praostkond Ameerika Ühendriikides, 1958
Füüsiline kirjeldus
59, [7] lk. ; 22 cm
Sisu
XI Kristlikust kirikust: 94. Edasi, edasi! 95. Et ärka vaim, kes enne vanast [sõnadeta]. 96. Jumal, vägev valitseja [sõnadeta] / J. Neander. 97. Küll kannab kindel kalju / S. J. Stone. 98. Meil oma sõna kinnita. 99. Su töö on see, oh Jeesus Krist / M. Haydn. 100. Üks kindel linn ja varjupaik / M. Luther. XII Kristlikust elust: 101. Jeesus kutsub patuseid [sõnadeta] / J. Crüger. 102. Jeesus, meie eel / A. Drese. 103. Kes võib mind hukka mõista [sõnadeta] / M. Teschner. 104. Loo puhas süda minule [sõnadeta]. 105. Ma tean, mis mina usun [sõnadeta] / M. Teschner. 106. Ma tõstan taeva poole silma. 107. Mis vaevab sinu südant. 108. "Mu järel!" hüüab Jeesus Krist. 109. Oh võta mind, mu Jumal / Fr. Silcher. 110. Oota hing, oh oota / C. Malan. 111. Süda seltsiks südamele. XIII Laste laulud: 112. Ma olen väike lapsuke [sõnadeta]. 113. Mind, Jumal, kaitse armuga. 114. Olen Jeesu talleke. 115. Püha Jeesus, pühitse / J. Aavik. XIV Leina ja surma laulud: 116. Jeesus, Õnnistegija [sõnadeta] / J. Crüger. 117. Jeruusalem, sa püha taeva linn / M. Frank. 118. Jumal, Sull' ligemal / inglise viis. 119. Koju mind viige / F. F. Flemming. 120. Kuis hing'vad vaikselt / F. B. Beneken. 121. Kus leiab hing rahu. 122. Las' ma läen / K. Voigtländer. 123. Mu elu, Kristus ise [sõnadeta] / M. Vulpius. 124. Peotäis ma mulda / A. Anvelt. 125. Saaks koju hing / K. Türnpu. 126. Tähtede taga / F. Abt. 127. "Ärgake!" nii vahid hüüdvad [sõnadeta] / Ph. Nicolai. 128. Eks see ole arm ja heldus: viis: Minu hing, oh ole rõõmus
IV Aasta vahetusel: 57. Aastat uut nüüd algame [sõnadeta]. 58. Elulaevuke on jõudnud: viis: Jeesus, surma äravõitja / V. Vessnitzer. 59. Saatjaks olgu Jeesuke: viis: Jeesus, Õnnistegija / J. K [!]rüger. V Kolmekuninga päevaks: 60. Au Kuningas, oh Jeesus: viis: Ma tahan jätta maha / M. Teschner. 61. Imetäht, oh Jeesuke [sõnadeta] / J. Crüger. VI Kristuse kannatamise ja surma laulud: 62. Armas Jeesus, armastaja / Chr. K. Rosenroth. 63. Jeesus, Sinu risti alla [sõnadeta]. 64. Jeesus, surma äravõitja [sõnadeta] / W. Wessnitzer. 65. Mis oled Sina, armas Jeesus teinud / J. K [!]rüger. 66. Oh Jeesus, Sinu valu! / H. L. Hassler. 67. Sa vägev valumees. 68. Sind täname, oh Jeesus Krist: viis: Nüüd surnukeha matame. 69. Ühte asja ihkan üle kõige: viis: Mu eest tundis Jeesus hinge häda. 70. Üks Tallekene lepitas. VII Kristuse ülestõusmise ja taevaminemise laulud: 71. Halleluuja! Jeesus elab: viis: Jumal, vägev valitseja / J. Neander. 72. Halleluuja! koorid kostvad: viis: Ärgake, nii vahid hüüdvad / Ph. Nicolai. 73. Kuningas on Jeesus Kristus: viis: Truu ning helde Õnnistegija. 74. Mu süda, ole üleval. VIII Nelipühi laulud: 75. Jüngrid palves ühinesid. 76. Oh Püha Vaim, meil tule Sa: viis: Nüüd paistab meile kauniste / Ph. Nicolai. 77. Püha Vaim, kes rõõmustad. 78. Ärka süda, vaim ja mõte / W. Wessnitzer. IX Kolmainu Jumala püha laulud: 79. Halleluuja, kõik Isale [sõnadeta] / Ph. Nicolai. 80. Kolmainus Jumal, igavest / G. Goudimel. X Laulud Jeesuse kiituseks: 81. Arm, kes Sa mind oled loonud [sõnadeta] / J. Ch. Bach. 82. Hinge sõber, Jeesus: viis: Kus ma Teda leian / H. C. Breidenstein. 83. Ilusam Kristus. 84. Jeesus, minu kalju: viis: Jeesus, rõõmustaja [sõnadeta]. 85. Jeesus, tule minule [sõnadeta]. 86. Ma kummardan Sind, armuvägi / D. Bortnjanski. 87. Mu jõud, Sind tahan armastada. 88. Nüüd paistab meile kauniste / Ph. Nicolai. 89. Oh Kristus, Lunastaja. 90. Tugevad on Jeesu käed [sõnadeta]. 91. Ühtainust nime mina tean [sõnadeta]. 92. Elusõna igavene [sõnadeta]. 93. Kallis sõna, mis on antud [sõnadeta] / J. Ch. Bach
I Üldised palve ja kiituse laulud: 1. Armas Jeesus, avita / J. R. Ahle. 2. Au, kiitus olgu igavest / N. Decius. 3. Au, kiitus olgu igavest / H. Klemetti. 4. Au Jumalale, kiitus ka (Kõik kallis hinge õnnistus). 5. Eks mu kohus tänu teha / J. Schop. 6. Halleluuja tahan laulda : viis: Jumal, maa ja taeva looja / H. Albert. 7. Helde Isa taeva sees / F. Säbelmann. 8. Issand mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita : viis: Võta nüüd Issandat / J. Neander. 9. Jumal, Sind me kiidame. 10. Kalla, kallis Isa käsi. 11. Kalla, kallis Isa käsi / [A. Topman]. 12. Kiida nüüd Issandat minu süda. 13. Kui südant piinab valu / F. Schubert. 14. Kõrged uksed, lahti minge: viis: Arm, kes Sa mind oled loonud / J. Ch. Bach. 15. Ligidal on Jumal! / J. M. Müller. 16. Mu hing, mis annad Jumalale: viis: Kes Jumalat nii laseb teha / G. Neumark. 17. Oh anna tuhat keelt Sa mulle. 18. Oh Jeesus Kristus, tule Sa. 19. Oh meile Issand Jeesus: viis: Mu elu, Kristus ise / M. Vulpius. 20. Oh vaga Jumal, kes. 21. Oh võtkem Jumalat / J. Crüger. 22. Oh ära jäta mind: viis: Ei ilmast hooli ma / J. S. Bach. 23. Sull', Sull' Jehoova tahan laulda ; 24. Taeva selgus, püha sära: viis: Võitle hästi, kui sind Jumal. 25. Võta nüüd Issandat vägevat Kuningat [sõnadeta] / J. Neander. 26. Õnnista ja hoia / Chr. Gregor. 27. Ent näita koidutäht [sõnadeta]. 28. Igavene koidukuld / J. G. Ahle. 29. Jumal, maa ja taeva Looja / H. Albert. 30. Kõik mis ette võtad sa / J. Crüger. 31. Ma südamest ja meelest. 32. Mu süda, ärka üles / N. Selneccer. 33. Oh igavene armuvalgus [sõnadeta] ; 34. Öö läinud mööda nüüd [sõnadeta]. 35. Karjane, Sa valvad: viis: Jeesus, rõõmustaja. 36. Nüüd hingvad inimesed / H. Isaak. 37. Nüüd on see päev ju lõppenud. 38. Väsind olen, hingata. II Kristuse tulemise laulud: 39. Hosianna, tõstke häält [sõnadeta] / J. R. Ahle. 40. Immanuel, nüüd Krist on teel: viis: Nüüd Jumalale austust / N. Hermann. 41. Kuis pean vastu võtma ; 42. Kõige ilma õnnistus: viis: Jeesus tule minule ; 43. Nüüd tehke kõrgeks väravad ; 44. Tänu olgu Jumalal. III Jõulu laulud: 45. Et tulge, oh lapsed / J. A. P. Schultz. 46. Helisege, jõulukellad / C. Stein. 47. Ma tulen taevast ülevalt / Luther. 48. Nüüd Jumalale austust [sõnadeta] / N. Hermann. 49. Neil karjastel väljal. 50. Kui armsast jõulupuu nüüd hiilgab. 51. Oh sa rõõmustav / sitsiilia rhvv. 52. Püha öö / F. Gruber. 53. Sa jõululaps, oh Jeesuke / K. Türnpu. 54. Sa püha, kallis Jeesuke / G. Siegert. 55. Su sõime juures seisan ma: viis: Nüüd ristirahvas laulge ; 56. Üks roosike on tõusnud
Märkus
Koosseis: segakoor
Esitrükk: Tallinn : EEL Kirikumuusika Sekretariaat, 1933
Märksõnad
segakoorid; eesti; saksa; austria; šveitsi; sitsiilia; vene; inglise; prantsuse; ameerika; aastavahetus; 15. saj; 16. saj; 17. saj; 18. saj; 19. saj; 20. saj. 1. pool; kirikulaulud; koraalid; jõululaulud; vaimulikud laulud; lastelaulud; matuselaulud; koorilaulud
Teised autorid
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Klemetti, Heikki, 1876-1953, helilooja
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Malan, Henri Abraham César, 1787-1864, helilooja
Müller, Johann Michael, 1683-1743, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Nicolai, Philipp, 1556-1608, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Stone, Samuel John, 1839-1900, helilooja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Topman, August, 1882-1968, helilooja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Voigtländer, Karl, 1827-1858, helilooja
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
Wessnitzer, Wolfgang, 1629-1697, helilooja
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja. Stille nacht
Gregor, Christian, 1723-1801, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Aavik, Juhan, 1884-1982, helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Bach, Johann Christoph, 1642-1703, helilooja
Beneken, Friedrich Burchard, 1760-1818, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Breidenstein, Heinrich Carl, 1796-1876, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja