logo
Ühtluspealkiri
Kommunist (Tallinn : 1918-1941)
Pealkiri
Kommunist : Kommunistlise (enamlaste) Partei Eesti Keskkomitee häälekandja
Ilmumisdaatumid
[1. ak.], 1918, nr. 1 (apr.) - 7. ak., 1924, nr. 5 (63) (19. okt.) ; 9. ak., 1926, nr. 1 (64) (16. veebr.) - 21. ak., 1938 ; 23. ak., 1940, nr. 1 (apr.) - 24. ak., 1941, nr. 211 (26. aug.)
Ilmumisandmed
[Tallinn : s.n.], 1918-1941
Füüsiline kirjeldus
24-57 cm
Ilmumissagedus
Ebaregulaarne
Endine ilmumissagedus
Iga päev, 1941
Märkus
Trükikoda: G. Kalla 1918 nr. 10-12 ; Kommunistlise Partei Eesti Keskkomitee trk. (EKP K.-k. trk.) 1919-1920, 1922-1931 nr. 5, 1933, 1940 nr. 1 (osalt levitati ka hektogr. paljundatuna) ; 1931-1938 trükiti Leningradis, Kopenhaagenis, Stockholmis ; Tallinn : Ühiselu 1940 nr. 2-23 ; Tallinn : Kommunist 1940 nr. 24-175 ; 1941 nr.1-211
Vastutav toimetaja: J. Mikkal 1918 nr. 11-12 ; P. Keerdo 1940 nr. 2-23 ; N. Karotamm 1940 nr. 24-58 ; J. Saat 1940 nr. 59-175, 1941 nr.1-19, 27-140 ; J. Ottender 1941 nr. 12, 141-147, 150-211 ; E. Päll 1941 nr.20-26 ; A. Vaarandi 1941 nr.148
Alapealkiri: Kommunistlise (enamlaste) Partei Eesti Keskkomitee häälekandja 1918 ; Kommunistlise Partei Eesti Keskkomitee ja Tallinna Komitee häälekandja 1919 nr. 1 ; Kommunistlise Partei Eesti Keskkomitee, Tallinna Komitee ja Eesti valgeväe kommunistlise organisatsiooni häälekandja 1919 nr. 2 - 1920 ; Eestimaa Kommunistlise Partei (3. Kommunistlise Internatsionaali Sektsiooni) Keskkomitee ja Tallinna Komitee häälekandja 1921 nr. 1-20 ; Eestimaa Kommunistlise Partei (3. Kommunistlise Internatsionaali Sektsiooni) häälekandja 1921 nr. 22-1930 ; Eestimaa Kommunistliku Partei (Kominterni Sekts.) häälekandja 1931 nr.1-5 ; Eestimaa Kommunistlise Partei (Kommunistlise Internatsionaali Sektsiooni) häälekandja 1931 nr. 6-1934 nr. 8, 1940 nr. 1 ; Eestimaa Kommunistlise Partei (Kommunistlise Internatsionaali Sektsiooni) väljaanne (lisa 1931-1933) ; Eestimaa Kommunistlise Partei (Kommunistlise Internatsionaali (Kominterni Sektsiooni) keskhäälekandja 1934 nr. 9-1935 nr. 4 ; Eestimaa Kommunistliku Partei (Kommunistliku Internatsionaali Sektsiooni)keskhäälekandja 1935 nr. 5 -1936 nr. 6 ; Eestimaa Kommunistliku Partei Keskhäälekandja 1936 nr. 7 -1937 ; Eestimaa Kommunistliku Partei (III Kommunistliku Internatsionaali Sektsiooni) keskhäälekandja 1940 nr. 2-80 ; Kommunistliku (enamlaste), (nr 107-175 bolshevikkude) Partei Keskkomitee, ENSV Ülemnõukogu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu Häälekandja 1940 nr. 81-175 ; 1941, nr.1-211
1918 nr. 1-3 trükiti Peterburis VK(b)P Eesti Osakondade Ajutise büroo organiseerimisel ja levitati Eestis illegaalselt, nr. 4-9 trükiti Tallinna põrandaaluses trükikojas. Nr.10-13 trükiti legaalselt. 1937 ilmumine seiskus kuni 1940.a. aprillini, 5. juulil hakkas ilmuma legaalselt
Väljaandja: Eesti Kommunistlise Partei Tallinna Komitee 1918 ; Kommunistlise Partei Eesti Keskkomitee büroo 1919 ; EKP KK Poliitiline büroo 1921 nr. 1-21 ; kirj-üh. Rahva Hääl 1940 nr. 2-78; ENSV Riikliku Kirjastuskeskuse Ajalehtede Kirjastus 1940 nr. 79-175 ; 1941 nr.1-211
Lisa: "Kommunisti" lendleht (1919 -1935)
Numeratsiooni eripärad
1941, nr.12 ja 148 ilmus ühise väljaandena ajalehega Rahva Hääl (nr. 10 ja 145)
Personaalia/Kollektiiv
Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei
Märksõnad
kommunistlikud parteid; Eesti; ajalehed; lendlehed
Teised autorid
Vaarandi, Anton, 1901-1979, toimetaja
Päll, Eduard, 1903-1989, toimetaja
Karotamm, Nikolai, 1901-1969, toimetaja
Saat, J., toimetaja
Ottender, Jaak, 1893-1972, toimetaja
Keerdo, Paul, 1891-1950, toimetaja
Mikkal, J. toimetaja
Kollektiivautorid
Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei. Keskkomitee. Büroo
Eesti NSV Riiklik Kirjastuskeskus. Ajalehtede Kirjastus
Rahva Hääl, kirjastusühisus
Eestimaa Kommunistlik Partei. Keskkomitee. Poliitbüroo
Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei. Tallinna Komitee
UDK
329.15 (474.2) (054)
"Kommunisti" lendleht nr. ..., 1919/1921, 1930-1933, 1935
Lisa/eriväljaanne
Kommunisti lendleht nr. ... 1919-1935