logo
Pealkiri
[Kiriku leht vene õigeusu kogudusele] / toim. K. Tiisik
Ilmumisandmed
Tallinn : [s.n.], 1886-1898 (Tallinn : H. Mathiesen)
Füüsiline kirjeldus
22 cm
Märkus
2. tr.: 1887, nr. 1-15 ; 1897, nr. 30 ; 1898, nr. 23, 73. - 3. tr.: 1887, nr. 17 ; 1897, nr. 10, 12-13 ; 1898, nr. 3
Köidetel 1888, N [64], 1891, N 80, 1892, N 81 ja 1893, N [83] monograafia kirjed
Leidub ka: K. Gerndorfi kogus: 1887, 2. tr. nr. 1-2, 5, 13 ; Venemaa Rahvusraamatukogus: 1888, nr. 62 ; 1889, nr. 68
1888. ja 1889. a. ilmusid ümbertrükina: Kiriku lehed. NNr. 1-40. : ristirahwa waimu kosutuseks / K. Tisik. - Tallinnas, 1887 [i.e. 1888] ja Kiriku lehed. II.wihk, NNr. 41-70 : Ristirahwa waimu kosutuseks / K. Tisik. - [Tallinn], 1889
Sisu
Eripealkirjad: Jumala Sõna õpetus kuninga walitsusest. 1886, N 1 ; 2. tr. 1887 ; Lapsed, pidage meeles wiendamat käsku. 1886, N 2 ; 2. tr. 1887 ; Õigeusu kogudus / K. Tiisik. 1886, N 3 ; 2. tr. 1887 ; 3. tr. [1898] ; Hädas täna Jumalat. 1886, N 4 ; 2. tr. 1887 ; Kül ma homen tulen. 1886, N 5 ; 2. tr. 1887 ; Õnnelik inimene. 1886, N 6 ; 2. tr. 1887 ; Pia meeles surma tundi! 1886, N 7 ; 2. tr. 1887 ; Tähtjas pidu Peterburgis 12 Oktobril 1886. 1886, N 8 ; 2. tr. 1887 ; Meie Issanda Jesuse Kristuse sündimine. 1886, N 9 ; 2. tr. 1887 ; Issanda ristmise püha / K. Tiisik. 1886, N 10 ; 2. tr. 1887 ; 3. tr. [1897] ; Kallis Jõulu-kingitus. 1886, N 11 ; 2. tr. 1887 ; Kes tahab õnsaks saada, se piab uskuma ja Jumala käsude järele elama -- uskuma ja armastama. 1886, N 12 ; 2. tr. 1887 ; Usk ja armastus / K. Tiisik. 1886, N 12 ; 3. tr. [1897] ; Risti täht / K. Tiisik. 1886, N 13 ; 2. tr. 1887 ; 3. tr. [1897] ; Taweti patukahetsemise laul (51). 1886, N 14 ; 2. tr. 1887 ; Alandus kustutab wihawaenu. 1886, N 15 ; 2. tr. 1887 ; Õnsa Keisri Aleksandri Nikolaewitsi surma määlestuseks. 1887, N 16 ; Kuninga kroonimine. 1886, N 17 ; 3. tr. 1887 ; Kristuse ülestõusmine. 1887, N 18 ; Issanda taeewaminemine. 1887, N 19 ; Nelipühi. 1887, N 20 ; Kristuse järel käimine. 1887, N 21 ; Kas on meie ajal imetegijaid? 1887, N 22 ; Miks meie auustame Kristuse risti? / K. Tiisik. 1887, N 23 ; 2. tr. [1898] ; Jumala käskude järg. 1887, N 24 ; Jumal on annud ja Jumal on ärawõtnud. 1887, N 25 ; Sügis. 1887, N 26 ; Jumal paneb kuningaid walitsuse auujärje peale. 1887, N 27 ; "Issand, heida arrmu!" 1887, N 28 ; Kadedus. 1887, N 29 ; Kõigepühamad minutid Liturgia jumalateenistuse ajal / K. Tiisik. 1887, N 30 ; 2. tr. [1897] ; Ewangeliumi õpetus armastusest. I. 1887, N 31 ; Ewangeliumi õpetus armastusest. II. 1887, N 32 ; Ewangeliumi õpetus armastusest. III. 1887, N 33 ; Ewangeliumi õpetus armastusest. IV. 1887, N 34 ; Pühad kujod. I. 1888, N 35 ; Pühad kujod. II. 1888, N 36 ; Pühad kujod. III. 1888, N. 37 ; Homiku. 1888, N 38 ; Õhtu. 1888, N 39 ; Tulewik on teadmata. 1888, N 40 ; Paast I. 1888, N 41 ; Paast II. 1888, N 42 ; Paast III. 1888, N 43 ; Paast IV. 1888, N 44 ; Suur Paast. 1888, N 45 ; Patutunnistamine. 1888, N 46 ; Palmi Püha. 1888, N 47 ; Jumala Ema leinamine Kolgata mäel. 1888, N 48 ; Ristiusu naesterahwas. 1888, N 49 ; Kewadi. 1888, N 50 ; Kristuse Apostel püha Andreas Esikutsutud. 1888, nr. 51 ; Pühad Kirill ja Methodius. 1888, N 52 ; Pühad Kirill ja Methodius. 1888, N 53 ; Pühad Kirill ja Methodius. 1888, N 54 ; Wene Slaawlased hakawad ristiusku tundma. 1888, N 55 ; Würst Wladimir pagana uskus. 1888, N 56 ; Wladimir kuulab järele uskudest. 1888, N 57 ; Würst Wladimiri ristimine Korsunis. 1888, N 58 ; Kõik Wenerahwas heidab ristiusku. 1888, N 59 ; Würst Wladimir säeb ristikoguduse elu. 1888, N 60 ; Würst Wladimiri elukombed ristiusus. 1888, N 61 ; Kõlad Kiewi juubeli pidust. 1888, N 62 ; Neli missioni jutlust. 1888, N 63 ; Kiewi Petseri klooster / K. Tiisik. 1888, [N 64] ; Sergia klooster Moskwa ligidal / K. Tiisik. [1888], N 65 ; Waewa nägemisest. 1889, N 66 ; Kristuse risti eluandjast wäest. [1889], nr. 67 ; Pihkwa Petseri Klooster. [1889], N 68 ; Jumala Ema Surma Pääw. [1889], N 69 ; Kaks isandat. 1889, N 70 ; Äraneetud raha. 1889, N 71 ; Mo hing, ärka üles, mis magad sa!. 1890, N 72 ; Surnust ülestõusnud Jeesusele. [1890], N 73 ; 2. tr. [1898] ; Elu jookseb! 1890, N 74 ; Õied [1890], nr. 75 ; Jumala armu wägew imetegu. 1890, N 76 ; Suurel ektenia palwel. 1890, N 77 ; Jälle Jumala armu imetegu / Arhimandrit Ignati ; tlk. K. Tiisik. 1891, N 78 ; Õnsuse laew /N. L. [1891], N 79 ; Kõla Eesti tänu-laulupidust / K. Tiisik. [1891], N 80 ; Õigeusu kõigemaapäälse homikumaa ristikoguduse Pühitsemise päävad / K. Tiisik. [1892], N 81 ; Püha Liturgia jumalateenistuse laulud. [1892], N 82 ; Õigeusu ristikoguduse Pühitsemise pääwad. 2. Wihk, Ristipühad / K. Tiisik. 1893, N [83] ; Õiged usu juhatajad / K. Tiisik. 1893, N 84 ; Waimulik sõda / K. Tiisik. [1893], N 85 ; Kuidas Apostel Paulus ise oma elust jutustab? / K. Tiisik. [1893], N 86 ; Apostlist Paulusest kuulutatud Ewangeliumi õpetus / K.Tiisik. 1893, N 87 ; Wägew on Jumala Ema palwe / K. Tiisik. 1894, N 88 ; Salaja häätegija / K. Tiisik. [1894], N 89 ; Kas Jumal igat palwet wastu wõtab? / K. Tiisik. [1894], N 90 ; Kristuse Eelkäija Ioannese surm / K. Tiisik. [1894], N 91 ; Elu Kuninga eest / K. Tiisik. [1895], N 92 ; Lõikus / K. Tiisik. [1895], N 93 ; Ristikogudus / K. Tiisik. [1895], N 94 ; Ristikogudus on usklikkude ema / K. Tiisik. [1895], N 95 ; Kuninga Taweti hädaline elu / K. Tiisik. [1895], 96 ; Keisri Abikaasa Aleksandra Weodorowna nimepääwal / K. Tiisik. 1895, N 97 ; Käige kiriku! / K. Tiisik. [1895], N 98 ; Pane Jumala armu tähele! / K. Tiisik. [1896], N 99 ; Keisri Nikolai II kroonimine / K.Tiisik. [1896], N 100 ; Kõrge amet / K. Tiisik. [1896], N 101 ; Ülem on Jumala teener / K. Tiisik. [1896], N 102 ; Keisri Nikolai II Nimepääw / K. Tiisik. [1896], N 103 ; Epistel Tölneri ja wariseri pühapäewal / K. Tiisik. [1896], N 104 ; Epistel Kadunud poja pühapäewal / K. Tiisik. [1896], N 105 ; Epistel Lihasöömise lõpu pühapäewal. [1896], N 106 ; Epistel Piima söömise lõpu pühapäewal. [1896], N 107 ; Suure Paastu esimesel pühapäewal. [1896], N 108 ; Epistel Suure Paastu teisel pühapäewal / K. Tiisik. [1897], N 109 ; Epistel Suure Paastu kolmandamal pühapäewal / K. Tiisik. [1897], N 110 ; Epistel Suure Paastu neljandamal pühapäewal / K. Tiisik. [1898], N 111 ; Epistel Suure Paastu wiiendamal pühapäewal / K. Tiisik. [1898], N 112 ; Epistel Palmi Pühal / K. Tiisik. [1898], N 113 ; Epistel Kristuse Ülestõusmise ehk Paasa Pühal / K. Tiisik. [1898], N 114 ; Epistel teisel pühapäewal pärast Paasa püha - Tooma päewal / K. Tiisik. [1898], N 115 ; Epistel kolmandamal pühapäewal pärast Paasa püha - Salwikandjate naeste päewal / K. Tiisik. [1898], N 116
Märksõnad
vene õigeusu kirik; kirikulugu; jutlused; kõned; jätkväljaanded
Teised autorid
Tiisik, Karp, 1843-1922, toimetaja
UDK
271 (474.2) (06)
Täiendpealkiri
Kiriku lehed
Täiendav kandja
Kiriku lehed. NNr. 1-40 1887 [i.e. 1888]
Kiriku lehed. II. wihk, NNr. 41-70 1889