logo
Pealkiri
Äratuslaulud [Noot] : ühes gitarre kaasmängu õpetusega / kokkuseadnud ja wäljaannud Jaan Peipman
Ilmumisandmed
Tallinnas : Eesti Baptisti Koguduste Selts, 1923 (Keilas : Külwaja)
Füüsiline kirjeldus
96 lk. ; 16 cm
Märkus
Sisaldab ka nootideta laulutekste
Sisu
1. Meil' saada Jumal weel üks armutuul... 2. Nüüd on kaetud armulaud... 3. Jeesuse juure hing tule... 4. Elu on nii lühike... 5. Kes mu hinge ukse peal' koputas... 6. Lahti on Jeesuse halastaw süda... 7. On süda helde... 8. Oh mis muudatus sündis mu elus... 9. Kaua tühjuses ma eksisin... 10. Oh kuule, kuidas waikne hääl... 11. Olin ma kord eksinud... 12. Teada on, kuis Jeesus maa peal... 13. Su risti juure langen põlwili... 14. Kui ma Kolgata ristist kord laulan... 15. Ei elada ma taha enesele... 16. Üks on minu eest kõndinud surma teed... 17. Ära karda tormi teedel... 18. Mis Jumal on tõotand, see läheb kõik tõeks... 19. Tule oh püha Waim täna... 20. Oh anna Waimu meile, nagu enne... 21. Need rõõmu sõnumed... 22. Ükskord ma orjasin pattude sees... 23. Kord patu lained... 24. Mina leidsin üht ilusat lille... 25. Jeesuse sarnast ei leita sõpra... 26. On usu hoone sul kalju peal... 27. Meil on olnud ristikangelasi... 28. Õnnis hommik jõuab kätte rutuste... 29. Siion! mu armastud Siion... 30. Kui on igawese aja hommik käes... 31. Jeesus saab ilmuma pilwe peal... 32. Üles' taewa kodu... 33. Kas mu rist on raske mull'?... 34. Kus ilma mere lainte wood... 35. Sinna maale kus aina on walge... 36. Kui Israel lahkus orjamaalt... 37. Kui udu, mis tuule ees põgeneb... 38. Kui rist on küll raske mul kanda... 39. Sest igawest hüüdku mu huuled... 40. Wõtkem Jeesu armastusest laulda... 41. Aegade lainetest üle... 42. Maailma kärast mu mõte läeb... 43. Ma uskus näen armastud linna... 44. Mina tean üht aulist maad... 45. See, kes tunneb Jeesust... 46. Kui elujõe kallastel wiibida saan... 47. Kord pidule koguwad... 48. Ju mitu aastat on mööda... 49. Taaweti wiisil ma laulan... 50. Elumerel tormi käes... 51. Ükspäinis mul Jumalas... 52. Jeesus on seesama täna weel... 53. Oh õnnis troost, et reisijal... 54. Kui nooruse aeg kõige õitsewam on... 55. Kas mina saan ka olema... 56. Kui teekäija wõõral maal kõnnin siin ma... 57. Kui ükskord õhtu jõuab... 58. Kui on süda wäsinud ja haige... 59. Oh oleks minu südames üks altar... 60. See kõige parem sõber taewas... 61. Sa õnnis rahwas, kes maailmal öelnud... 62. Oh rõõmustage sellest Jeesu sõbrad... 63. Nüüd wäga õnnelik olen ma... 64. Waat' kuningas Jeesus... 65. Pea tuleb meie Jeesuke... 66. Õnnelik on see, kel' usu julgus... 67. Jeesu juure minu süda... 68. Nüüd kalli piibli ümber... 69. Siin on meil häda ja ahastus... 70. Saaronist ma leidsin õie... Koorid. Gitarre kaasmängu õpetus
Märksõnad
eesti; vaimulikud laulud; kitarr; tabulatuur
Teised autorid
Peipman, Jaan, koostaja