logo
Pealkiri
Koidulaulud [Noot] / toimetanud ja seadnud Anton Tamm ja Johann Tamverk
Ilmumisandmed
Tallinn : P. A. Liit, 1930 (Tallinn : J. & A. Paalmann)
Füüsiline kirjeldus
XVI, 160 lk. : ill., 16 cm
Märkus
P. A. Liit = Eesti Pühapäevakooli Allianssliit
Väljaandes ka nootideta laulutekste
Registrid lk. VI-XVI
Koosseis: lastekoor (2-3 h.)
Sisu
1. Pühapäevakooli hümn : "Me kõige suurem meelehää..."; / E. Gebhard. 2. Tõe pärlid : "Hing rutta eluteele..."; / J. B. Woodbury. 3. Laulu aeg : "Kevade on laulu aeg..."; / A. Tamm ; sõn.: A. Langenbraun. 4. Mu kalju alus : "Ma tean, et õnnistegija...". 5. Jeesus armastab mind. 6. Rõõm : "Rõõm teeb rikkaks iga last..."; / F. Hiller. 7. Kodumaa : "Kodumaa, su helinad südamesse kõlavad..."; / A. Tamm ; sõn.: A. Tetermann. 8. Oh Jeesus, sinu valu. 9. Kalla, kallis Isa käsi. 10. Laste palve : "Kuule armas Isa taevas...". 11.Koju : "Laialt mere rannalt...". 12. Taeva Isa hool : "Jumal kõrgest taevast vaatab...". 13. Jeesus hõlmas : "Julge ma Jeesus hõlmas..."; / W. H. Doane. 14. Ma kummardan sind. 15. Täielik arm : "Mind hüüab Jeesuke..."; / J. T. Grape. 16. Jeesus, armupäike. 17. Jumala kiitus : "Oh Issand, suur on sinu töö..."; / Ph. E. Bach. 18. Oh meile, Issand Jeesus / viisil: G. 181. p. 8. 19. Jeesus, meie eel / viisil: G. 406. P. 157. 20. Pühapäevakool : "Oh kool, sa kena kohake...". 21. Pühapäevakooli laul : "Püha Vaim, me hulka tule...". 22. Jumal on armastus : "Hõisaku kõik ilmakohad..."; / I. D. Sankey. 23. Kuldne õhtupäike / H. G. Nägeli. 24. Liidu palve : "Sa, Issand, oled ustavalt...". 25. Nüüd paistab meile kaunisti / viisil: G. 340. P. 342. 26. Igatsus kogu järele : "Oh, mis suur rõõm...". 27. Õnnista ja hoia / viisil: P. 371. 28. Vaikne öö / L. van Beethoven. 29. Õhtu tulekul : "Õhtu tuleb jälle..."; / Schulz. 30. Õhturahu : "Kui päeva kära aega..."; / J. Tamverk ; sõn.: L. Kodula. 31. Väsind olen, hingata / viisil: P. lisa 76. 32. Laulgem : "Oh lapsed, laulgem tänu..."; / H. G. Nägeli. 33. Püha / F. Schubert. 34. Üleval üks ase. 35. Oh võta mind, mu Jumal / omal viisil. G. 222 P. I. 85. 36. Piibliväärtus : "Pea kinni kõigil teedel...". 37. Looduse kiitus : "Kõik loodus kiitku...". 38. Jeesus üles tõusnud : "Halleluuja, Jeesus elab..."; / M. Trey. 39. Isa näeb ja kuuleb : "Sind Isa näeb, laps...". 40. Jeesus käsib särada / tlk. H. Sööte. 41. Hommiku laul : "Päike tõuseb punetades..."; / J. Tamverk ; sõn.: Jakob Tamm. 42. Mu Issand Jeesus / H. Flemming ; sõn.: H. Sööte. 43. Jumala kiitus : "Issand, mu Jumal..."; / koraal 1660 aastast ; sõn.: A. Suurkask. 44. Jumal, sind kiidame. 45. Rahu Saalem : "Me lähme rahu Saalemi...". 46. Sünnipäevaks : "Sind Jumal õnnistagu veel..."; / sõn.: A. Weicherti j. H. Söte. 47. Võta nüüd Issandat kiita / omal viisil. P. 96. 48. Inglid : "Sind, Issand, meie täname..."; / S. Wakefield ; sõn.: Melanchtoni j. H. Söte. 49. Kevad : "Kevadesed lillekesed..."; / A. Tamm ; sõn.: A. Tettermann. 50. Õhtu laul : "Kui heidan õhtul magama..."; / J. Tamverk ; sõn.: E. Enno. 51. Kiida nüüd Issandat / omal viisil. G. 474. P. 217. 52. Jeesuse hüüd : "Jeesus hüüab väga armsasti...". 53. Oota hing Issandat. 54. Töötamine Jeesusele : "Noorepõlve õie ajal..."; / I. R. Sweney. 55. Laulge Jehoovale. 56. Lahkumise tunnil : "Tulnud on lahkumise tunnike...";
57. Lapse palve : "Helde armas Jeesuke...". 58. Tähtede taga / Fr. Abt. 59. Lapse soov : "Ma olen väeti, väikene...". 60. Nooruse rõõm : "Olen noor, küll on hää...". 61. Kiituse laul : "Kogugem, lapsed ja laulgem..."; / viisil: Võta nüüd Issandat. P. 96. 62. Ikka rõõmsad : "Võtkem Jumalale laulda...". 63. Ligemal' Jumal sull. 64. Peotäis maamulda / A. Anvelt. 65. Piiblilapsed : "Kui kenad pildid minule...". 66. Põlegu lambid : "Taeva Isa arm...". 67. Tugevad käed : "Tugevad on Jeesuse käed...". 68. Kelle päralt minu elu. 69. Jeesuse eeskuju piiblis : "Ikka jälle loen ma seda...". 70. Jumalal on teada : "Tead sa mitu tähte..."; / tlk. H. S. 71. Jäädav nimi / viisil: ma kummardan Sind. 72. Vanemaile : "Oma armsaid vanemaid..."; / viisil: Jeesus, Õnnistegija. 73. Lootus Jeesuse pääle : "Jeesus, minu hinge päästja..."; / inglise viis. 74. Noorepõlve kiidulaulud : "Su seadmised mu kiidulaulud..."; / D. Bortnjansky ; sõn.: A. Suurkask. 75. Südame vahetus : "Ma pean vahetama nüüd...". 76. Ilus mu Jeesus / S. Willis. 77. Palve : "Kõik, mis ette võtad sa..."; / J. Tamverk ; sõn.: Jakob Tamm. 78. Hommik : "Sätendavad koidutiivad..."; / A. Tamm. 79. Jumal mu tugevus. 80. Püha öö / F. Gruber. 81. Oh sa õnnistav / itaaliast. 82. Hõisaku taevad ja maa / muusika ja sõn.: A. Sõrra. 83. Jõulu laul : "Suurt rõõmu meil..."; / A. Tamm. 84. Rutta Jeesuse juure : "Jeesuse juure rutta..."; / I. D. Sanhey. 85. Jumala varju all : "Jumal, sinu oma olla..."; / J. Tamverk ; sõn.: E. Enno. 86. On sul ruumi Jeesusele / I. D. Sankey. 87. Noorsooliit : "Me noorsooliidus leiame...". 88. Täht ja kalju : "Igavene kalju, ilma alused...". 89. Mu hing peab kiitma / viisil: Sull', sull', Jehoova tahan. 90. Kõik Issandale : "Issandale saagu meie..."; / J. W. Kirkpatrick. 91. Jõulupuu : "Oh Jõulupuu, kuis nii armsasti...". 92. Vaeslapse pühapäev : "Jälle on pühapäev...". 93. Jõulu õhtul : "Õnne täis õhtu on jälle meil..."; / viisil: Võta nüüd Issandat. 94. Söögilaul : "Issand, sind täname...". 95. Pühapäeva hommik : "Kuule kella helin kutsub..."; / E. Arro ; sõn.: A. Rang. 96. Ma armastan teda ikka : "Mu eest on Issand palju teind..."; / G. H. Gabriel. 97. Uus süda : "Oh Jeesus, Sa tunned kui tihti..."; / muusika ja sõn.: A. Kuum. 98. Misjoni laul : "Ma palju lapsi tunnen sääl...". 99. Armastage üksteist : "Lapsed, üksteist armastage...". 100. Õhtul metsas : "Õhtu puna väljad..."; / A. Tamm ; sõn.: A. Tettermann. 101. Piibli väärtus : "Oh piibel, sa kallim..."; / J.A.P. Schulz. 102. Jeesuse kutse : "Lapsed, oh kuulge...". 103. Pärast söömist : "Issand, võõraks tulid..."; / viisil: Jeesus, tule minule P. 59 , sõn.: A. Lampson. 104. Jeesus õige tüürimees : "Armas Jeesus tüüri sa..."; / J. K. Gould. 105. Emale : "Emakene, ei ma seda..."; / M. Lipp ; sõn.: A. Tamm. 106. Ainus igatsemine : "Minu kõige parem sõber..."; / I. D. Sankey. 107. Vaga lapse soov : "Oh Jeesus, kui ma oleksin hää...". 108. Risti lipp : "Noor vägi tõsta..."; / J. E. Nordblom. 109. Mu ainus paradiis : "Kui Jeesus elab veel...". 110. Jeesus armuvalgus / A. [!] Groos. 111. Nagu karjane sa hoiad. 112. Taluta mind / H. P. Main. 113. Jõulu ööl : "Kaunisti kellad kõik hüüdvad..."; / A. Tamm. 114. Õnnistatud piibel
115. Meeldiv laps : "Üks laps, kes Jeesust armastab...". 116. Jeesu talleke : "Olen Jeesu talleke...". 117. Jeesus armastab mind : "Oh Jeesus, sa mind armastad..."; / Fr. Silcher. 118. Üheksakümmend üheksa / I. D. Sankey. 119. Tänu laul vanemaile : "Armas Jumal, lõpmata tahan..."; / viisil: Tugevad on Jeesu käed. 120. Karjastel väljal : "Neil karjastel väljal vist mure on käes..."; / H. G. Nägeli. 121. Jumal on armastus : "Jehoova Jumal on arm..."; / viisil: Oh jõulupuu. 122. Nooruse rõõmustus. 123. Jõulu täht taevas : "Karjastega tahan minna...". 124. Üle tähtede : "Tähtedest üle kord hommik saab koitma..."; / A. Tamm ; sõn.: K. Sink. 125. Jeesusel elan : "Jeesus, Sull' elan, Jeesus, Sull' suren...". 126. Astuge üles : "Võtke sõjariistad kätte..."; / R. Lowry. 127. Ristivõitleja : "Kas olen risti võitleja..."; / tlk. A. Tettermann. 128. Karjane hüüab : "Kuule, kuis hüüab karjane..."; / V. A. Ogden. 129. Tule koju nüüd : "Rumal laps sa läksid võõral' maale siit...". 130. Valged põllud : "Laialt väljad valgendavad..."; / I.B.O. Clemm. 131. Kindel linn ja varjupaik : "Üks kindel linn ja varjupaik...". 132. Kas te olete hoolega otsinud : "Kas te olete eksinud..."; / I. D. Sankey. 133. Jõulusõnum : "Rõõmustav sõnum, nüüd jälle..."; / viisil: võta nüüd Issandat P. 96. 134. Ülestõusnud Jeesus : "Üles tõusnud! rääkis ingel..."; / E. Warren. 135. Kiitke Issandat : "Lapsed, kiitke Issandat..."; / viisil: Olen Jeesu talleke. 136. Sa elad vanemate usk / Walton. 137. Sind tahtvad nüüd kiita / I. Tamverk. 138. Sügimõtteil : "Puude lehed punetavad..."; / A. Tamm ; sõn.: A. Langenbraun. 139. Minu soov : "See on mu soov...". 140. Ema süda : "Üks paigake siin ilmas on..."; / R. Th. Hansen ; sõn.: L. Koidula. 141. Palmipuude pühal : "Hosianna rõõmsalt laulge..."; / viisil: Ärgake, nii vahid hüüdvad. 142. Üles tõusnud : "Halleluuja! Üles tõusnud on..."; / J. Tamverk. 143. Jeesus laste sõber : "Vaat' kuis väikste laste koor..."; / sõn.: E. Magareti j. A. Kuum. 144. Nimi Jeesus : "Jeesus! Jeesus! Oh, see nimi kõlab...". 145. Õpeta mind paluma : "Õpeta, Issand, mind paluma..."; / B. M. Ramsey. 146. Tee tööd. 147. Suurel Reedel / M. Trey. 148. Väike kiir : "Jeesuse eest igal poolel..."; / E. O. Excell. 149. Uuel aastal : "Uut aastat algame..."; / viisil: Sull, sull Jehoova tahan laulda. 150. Oh võtkem Jumalat / omal viisil. 151. Lapsuke Jeesus : "Käib lapsuke Jeesus..."; / J. Tamverk ; sõn.: A. Alle. 152. Uueaasta laul : "Jõudke aastad, jõudke päevad..."; / C. F. Baumann. 153. Uuel aastal : "Meil Jumal armu annud...". 154. Vabana hää : "Kui hää on patust pääseda...". 155. Hinge sõber heldesti / H. G. Nägeli. 156. Kõlagu laste laul. 157. Laste kiitus : "Sind väetid lapsed kiidavad..."; / viisil: Mu Jeesus Jumal liha sees. P. 33. 158. Siioni tütar / G. Fr. Händel. 159. Laste päralt taevariik : "Laske lapsukesed mu juure..."; / muusika ja sõn.: A. Sõrra. 160. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm / F. Pacius
Märksõnad
lastekoorid; kirikupühad; eesti; Eesti; 19. saj; vaimulikud laulud; lastelaulud; kirikulaulud; jõululaulud; sünnipäevalaulud; leinamuusika; matuselaulud; riigihümnid; lauluraamatud
Teised autorid
Tamm, Anton, toimetaja
Tamm, Anton, seadja
Tamm, Anton, helilooja
Gebhardt, Ernst, 1832-1899, helilooja
Tamverk, Johan, 1906-1988, seadja
Tamverk, Johan, 1906-1988, helilooja
Woodbury, J. B., helilooja
Hiller, Ferdinand, 1811-1885, helilooja
Doane, William Howard, 1832-1915, helilooja
Grape, J. T., helilooja
Bach, Carl Philipp Emanuel, 1714-1788, helilooja
Sankey, Ira David, 1840-1908, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Trey, Mihkel, helilooja
Flemming, Friedrich Ferdinand, 1778-1813, helilooja
Wakefield, S., helilooja
Sweney, John Robson, 1837-1899, helilooja
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
Willis, S., helilooja
Gruber, Franz Xaver, 1787-1863, helilooja
Sõrra, A., helilooja
Sankey, Ira David, 1840-1908, helilooja
Kirkpatrick, James, 1838-1921, helilooja
Arro, Edgar, 1911-1978, helilooja
Gabriel, Charles Hutchinson, 1856-1932, helilooja
Kuum, Aleksander, 1899-1989, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Gould, J. K., helilooja
Nordblom, Johan Erik, 1788-1848, helilooja
Groos, Karl, 1789-1861, helilooja
Main, H. P., helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Lowry, Robert, 1826-1899, helilooja
Ogden, W. A., helilooja
Clemm, J. B. O., helilooja
Warren, E., helilooja
Hansen, Robert Theodor, 1849-1912, helilooja
Ramsey, Benjamin Mansell, 1849-1923, helilooja
Excell, Edwin Othello, 1851-1921, helilooja
Baumann, C. F., helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Langenbraun, A., sõnade autor
Tetermann, Andres, 1854-1925, sõnade autor
Abel, Peeter, 1848-1920, sõnade autor
Koidula, Lydia, pseud., 1843-1886, sõnade autor
Söte, Hans, tõlkija
Suurkask, Anton, 1873-1965, sõnade autor
Enno, Ernst, 1875-1934, sõnade autor
Weichert, A., sõnade autor
Melanchthon, Philipp, pseud., 1497-1560, sõnade autor
Rang, A., sõnade autor
Sinik, Klaara, sõnade autor
Faber, Friedrich William, 1814-1863, helilooja
Alle, August, 1890-1952, sõnade autor