logo
Pealkiri
Koraaliviiside kogu [Noot] : Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus / [redigeerinud Adalbert Wirkhaus ; noodijoonestus: Johannes Neggo]
Editsioon
4. tr
Ilmumisandmed
Stockholm : Eesti Vaimulik Raamat, tr. 1986 (Stockholm : Repro Print)
Füüsiline kirjeldus
97, [2] lk. ; 21 x 30 cm
Märkus
Saatesõnad esimesele ja teisele trükile
Chiomusus = Johannes Schneesing. - P. = Punschel
Sisaldab registrit
Koosseis: orel/segakoor
Sisu
1. Mu elu Kristus ise : P-9. 2. Mu süda, ärka üles : P-12 / N. Selnecker?. 3. Ma laulan suust ja südamest : P-14. 4. Nüüd Jumalale austust : P-15 / N. Hermann. 5. Nüüd on see päev ju lõppenud : P-18. 6. Meil' oma sõna kinnita : P-28a / M. Luther. 7. Sind, Issand Jumal, kiidame : P-30 / Goudimel. 8. Oh Jeesus Kristus, tule Sa : P-31. 9. Nüüd surnukeha matame : P-37b. 10. Ma tulen taevast ülevalt : P-38 / M. Luther. 11. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud : P-48. 12. Tänu olgu Jumalal' : P-57. 13. Jeesus, tule minule : P-59. 14. Ülempreester, kes sa tõest : P-62. 15. Võitle hästi, kui sind armsast' : P-65. 16. See päev nüüd meile kätte sai : P-85 / N. Hermann. 17. Nüüd hingvad inimesed : P-117 / H. Isaak. 18. Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita : P-96. 19. Oh leinakem ja kaebagem : P-99. 20. Mu järel', hüüab Jeesuke : P-121 / J. H. Schein. 21. Kõik tulge minu juurde nüüd : P-125 / B. Ringwald. 22. Oh Isa taevariigi sees : P-128 / M. Luther. 23. Kui ilus Jeesu pruut ju siin : P-129. 24. Oh võitlejad, et käige peale : P-138. 25. Oh anna tuhat keelt sa mulle : P-141. 26. Kes Jumalat nii laseb teha : P-143 / G. Neumark. 27. Mu Jeesus, kes sa õhtu hilja : P-146. 28. Sull', sull' Jehoova tahan laulda : P-152. 29. Hinge peiuke : P-157 / A. Dresen. 30. Jeesukest ei jäta ma : P-161 / J. Grüger. 31. Armas Jeesus, avita : P-169 / J. R. Ahle. 32. Jeesus on mu ainus elu : P-172. 33. Jumal, maa ja taeva Looja : P-174a / H. Albert. 34. Arm, kes sa mind oled loonud : P-175 / J. Ch. Bach. 35. Issand, kurja olen teinud : P-178 / J. Crüger. 36. Jeesus, nõrga hinge vägi : P-180. 37. Jumal, vägev valitseja : P-182 / J. Neander. 38. Kuningas on Jeesus Kristus : P-183. 39. Jeesus, oh aita, et võimust võin saada : P-187
40. Oh Kristus, Lunastaja : P-194 / A. Knöpke?. 41. Oh Jumal, tule sina : P-196. 42. Kui patt teeb vaeva mulle : P-197 / 16. saj. 43. Oh Jumal, vaata heldesti : P-198 / M. Luther. 44. Au, kiitus olgu igavest : P-199. 45. Su poole, Issand, südamest : P-200 / M. Luther. 46. Kõik kallis hingeõnnistus : P-201b. 47. See aeg on tõest ukse ees : P-202 / M. Luther. 48. Oh Jeesus, ülem abimees : P-204. 49. Kui poleks Jumal meiega : P-205. 50. Ma tulen, armas Jumal, nüüd : P-206. 51. Mu armas Jeesus, minu rõõm : P-207. 52. Kiida nüüd Issandat, minu süda : P-217. 53. Nüüd ristirahvas, laulge : P-208 / M. Luther. 54. Oh süüta Tall, oh Jeesus : P-221b / N. Decius. 55. Ei ilmast hooli ma : P-227 / J. S. Bach?. 56. Oh võtkem Jumalat : P-229b. 57. Oh vaga Jumal, kes : P-230 / J. Herrmann. 58. Nüüd tõstkem rõõmu hääli : P-232. 59. Ma südamest ja meelest : P-233. 60. Nüüd, Jumal, mina kiidan : P-234 / P. Eber?. 61. Mu hinge sisse tule : P-235. 62. Oh Jeesus, sinu valu : P-237a / H. L. Hassler. 63. Mis vaevab sinu südant : P-239. 64. Ma tahan jätta maha : P-245 / M. Teschner. 65. Kuis pean vastu võtma : P-246. 66. Mis Jumal teeb, on ikka hea : P-249 / S. Gastorius. 67. Nüüd päikse valgus iluga : P-251a / M. Luther?. 68. Oh Aadam, sinu eksitus : P-253. 69. Kõik sündku ikka nõnda mul : P-257 / H. Fink. 70. Nüüd tehke kõrgeks väravad : P-260. 71. Mu nimi taeva kirja pandud : P-266. 72. Jeruusalem, sa püha taeva linn : P-270 / M. Franck. 73. Issand, oma viha sees : P-271 / J. Rosenmüller. 74. Rõõmustes mu süda : P-280. 75. Miks mu süda ennast vaevab : P-282 / J. G. Ebeling. 76. See, kes ristisamas ripub : P-287. 77. Tulge, ristiinimesed : P-288. 78. Ärka üles, minu süda : P-290 / J. Schop. 79. Siion kaebab suures hädas : P-291 / J. Crüger
80. Armas Jeesus, armastaja : P-294 / C. K. Rosenroth. 81. Jeesus surma äravõtja : P-300. 82. Minu süda, rõõmustele : P-305. 83. Kristus on meie patu eest : P-310. 84. Üles, üles Jeesu juurde : P-313. 85. Üht on tarvis, armas Jumal : P-314. 86. Ju küllalt saab : P-315 / J. R. Ahle?. 87. Üks kindel linn ja varjupaik : P-316a / M. Luther. 88. Su peale üksnes, Jeesuke : P-317a / Chiomusus. 89. Oh Jumal, tule armuga : P-319 / M. Luther. 90. Edasi, edasi : P-323. 91. Jeesus, rõõmustaja : P-324 / J. Crüger. 92. Üks tallekene lepitas : P-328. 93. Oh hinge sõber, õnnis olen : P-333 / J. A. Hiller. 94. Imeline Issand : P-334 / J. Neander. 95. Imeline Issand : P-335. 96. Eks mu kohus tänu teha : P-339 / J. Schop. 97. Nüüd paistab meile kaunisti : P-342b. 98. Jeesusele tahan laulda ma : P-350. 99. Mu hing, Jehoovat kiida : P-352. 100. Õnnista ja hoia : P-371 / Gossner. 101. "Ärgake", nii vahid hüüdvad : P-355. 102. Ma armastan, oh Jumal sind : P-356 / M. Gasterlitz. 103. Keset selle elu sees : P-357 / vana kirikuviis. 104. Jeesukest ei jäta ma : P-359 / vana kirikuviis. 105. Oh sa õnnistav = O sanctissima : P-366 / sitsiilia viis. 106. Mu jõud, sind tahan armastada : P-383. 107. Igavene koidukuld : P-385 / Freilinghausen. 108. Kus ma teda leian (Hinge sõber, Jeesus) : P-388 / Barby. 109. Kuis hing'vad vaikselt : P-389 / Neefe. 110. Ma kummardan sind, armuvägi : P-445. 111. Üks roosike on tõusnud : P-481 / Praetorius. 112. Püha öö : P-485. 113. Las' ma läen : P-486. 114. Oota hing, oh oota : P-487. 115. Armas Jeesus, armastaja : P. lisa 30 / Barby. 116. Olen Jeesu talleke : P. lisa 14. 117. Ühte asja ihkan üle kõige : P. lisa 31 / Barby. 118. Sa püha, kallis Jeesuke : P. lisa 43 / G. Siegert. 119. Au kõrges olgu Isale : P. lisa 44 / M. Vulpius
120. Sina üksi jõuad päästa : P. lisa 46 / Kettler. 121. Au, kiitus olgu igavest' : P. lisa 48. 122a. Jumal, sind me kiidame : Ambroosiuse kiituselaul. 122b. Jumal, sind me kiidame : Ambroosiuse kiituselaul : P. lisa 53. 122c. Jumal, sind me kiidame : Ambroosiuse kiituselaul. 123. Oh õnnis maja : P. lisa 78. 124. Väsind olen, hingata : P. lisa 76b. 125. Koju mind viige : P. lisa 80. 126. Kuldne õhtupäike : P. lisa 82. 127. Oh võta mind, mu Jumal : P. lisa 85. 128. Ilusam Kristus : P. lisa 86. 129. Su töö on see, oh Jeesus Krist : P. lisa 90 / M. Haydn. 130. Kus leiab hing rahu : P. lisa 97. 131. Küll kannab kindel kalju : P. lisa 109 / S. J. Stone. 132. Taeva kõrgest telgist : P. lisa 111. 133. Oh Isa, sinu altarile : P. lisa 122. 134. Kõik taevad laulvad : P. lisa 113 / L. V. Beethoven. 135. Suur Jumal meie varjupaik : P. lisa 115 / soome koraal. 136. Jumal, Sull' ligemal : P. lisa 118 / inglise kirikulaul. 137. Hinga vaikses rahus : P. lisa 122 / Nägeli. 138. Kui ma ka teed ei leia : P. lisa 125 / inglise kirikuviis. 139. Tähtede taga kord koidab sul taevas : P. lisa 127 / F. Abt. 140. Enese juurde tõmba sa mind : P. lisa 128 / E. H. Morris. 141. Kalla, kallis Isa käsi : P. lisa 134. 142. Kalla, kallis Isa käsi. 143. Helde Isa taeva sees / F. Säbelmann. 144. Kui südant piinab valu / F. Schubert. 145. Mu kodu, ilus sõna sa : P. lisa 126. 146. Et tulge, oh lapsed / J.A.P. Schultz. 147. Helisege, jõulukellad / C. Stein. 148. Neil karjastel väljal. 149. Oh jõulupuu. 150. Kui armsast' jõulupuu nüüd hiilgab. 151. Helisege, jõulukellad / J. Diekvart ; sõn.: A. Abel. 152. Peotäis ma mulda / A. Anvelt. 153. Sind igatsen ma / A. Siska. 154. Saaks koju hing / K. Türnpu. 155. Usume ainu Jumala... / J. Diekvart. 156. Oh Jumal, laota armutiivad / U. Kasemets. 157. Rändaja laul / A. Pruks ; sõn.: A. Abel. 158. Jeesus, minu hinge sõber / ameerika kirikuviis. 159. Rändaja, kus on su kodu? 160. Hümn / F. Pacius. E.E.L.K. agenda muusikaline osa. E.E.L.K. agenda kavand
Personaalia/Kollektiiv
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Märksõnad
orel; eesti; saksa; inglise; Eesti; koraaliraamatud; vaimulik muusika; vaimulikud laulud; kirikulaulud; koraalid; jõululaulud; leinamuusika; riigihümnid
Teised autorid
Wirkhaus, Adalbert, 1880-1961, redigeerija
Neggo, Johannes, noodigraafik
Abt, Franz Wilhelm, 1819-1885, helilooja
Ahle, Johann Rudolf, 1625-1673, helilooja
Albert, Heinrich, 1604-1651, helilooja
Anvelt, Anna, pseud., helilooja
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, helilooja
Barby, helilooja
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827, helilooja
Chiomusus, pseud., ?-1567, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Decius, Nikolaus, u.1485-u.1546, helilooja
Diekvart, J., helilooja
Abel, Aleksander, 1905-1971, sõnade autor
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Ebeling, Johann Georg, 1637-1676, helilooja
Eber, Paul, 1511-1569, helilooja
Fink, Hermann, 1527-1558, helilooja
Franck, Melchior, u.1579-1639, helilooja
Freylinghausen, Johann Anastasius, 1670-1739, helilooja
Gasteritz, Michael, 1594-?, helilooja
Gastorius, Severus, 1646-1682, helilooja
Gossner, Johannes Evangelista, 1773-1858, helilooja
Goudimel, Claude, u.1514-1572, helilooja
Hassler, Hans Leo, 1564-1612, helilooja
Haydn, Michael, 1737-1806, helilooja
Herman, Nikolaus, u.1480-1561, helilooja
Herrmann, Johann Gottfried, 1707-1791, helilooja
Hiller, Johann Adam, 1728-1804, helilooja
Isaac, Heinrich, u.1450-1517, helilooja
Kasemets, Udo, 1919-2014, helilooja
Kettler, Alexander von, helilooja
Knopken, Andreas, u.1468-1539, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Morris, E. H., helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Neefe, Christian Gottlob, 1748-1798, helilooja
Neumark, Georg, 1621-1681, helilooja
Nägeli, Hans Georg, 1773-1836, helilooja
Pacius, Fredrik, 1809-1891, helilooja
Praetorius, Michael, 1571-1621, helilooja
Pruks, A., helilooja
Ringwaldt, Bartholomäus, 1530-1599, helilooja
Rosenmüller, Johann, u.1619-1684, helilooja
Knorr von Rosenroth, Christian, 1636-1689, helilooja
Saebelmann, Friedrich August, 1851-1911, helilooja
Schein, Johann Hermann, 1586-1630, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Schop, Johann, u.1590-1667, helilooja
Schulz, Johann Abraham Peter, 1747-1800, helilooja
Selnecker, Nikolaus, 1530-1592, helilooja
Siegert, Gottlob, 1789-1868, helilooja
Siska, A., helilooja
Stein, Carl, 1824-1902, helilooja
Stone, Samuel John, 1839-1900, helilooja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Türnpu, Konstantin, 1865-1927, helilooja
Vulpius, Melchior, u.1570-1615, helilooja
UDK
245
783.4
781.973