logo
E-väljaanne
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR Eesti artiklid http://dea.digar.ee/publication/paevalehtew
Ühtluspealkiri
Päevaleht (Tallinn : 1905-1940)
Pealkiri
Päewaleht / väljaandja J. Jürine
Ilmumisdaatumid
1. ak., nr. 1 (16. dets. 1905) - 12. ak., nr. 283 (15. dets. 1917) ; 13. ak, nr. 1 (2. jaan. 1918) - 35. ak., nr. 198 (26. juuli 1940)
Ilmumisandmed
Tallinn : E. K/ü, 1905-1940
Füüsiline kirjeldus
58 cm
Ilmumissagedus
Iga päev, 1921, nr. 35 - 1940
Endine ilmumissagedus
6 korda nädalas, 1905 - 1921, nr.34
Märkus
31. okt. 1917 - 1. jaan. 1918 leht suletud Tallinna Revolutsioonilise Tribunali otsusega. 1917, nr. 247 - 283(15. dets.) ; 1918, nr. 1(2. jaan.) - 21(25. veebr) pealkiri: Uus Päevaleht
Alapealkiri: Esmaspäevane väljaanne. Nädal 20 (2) ak.,1925, nr. 31 (178) - (6. juuli) - 22 (4) ak., 1927, nr. 55 (355) (28. dets.). Ilmus varem iseseisvalt pealkirjaga: Nädal : Päewalehe piltidega erileht : ilmub igal esmaspäeval (1.(19.) ak., nr. 1(102) (14. märts 1924) - 2. (20.) ak., nr. 30 (171) (29. juuni. 1925)), kasutades Päewalehe esmaspäevaste numbrite aastakäigu ja läbivat numeratsiooni
Peatoimetaja. H. Rebane 1922 nr. 8 - 192 nr. 337 ; G. E. Luiga 1928 nr. 121-1933 nr. 339 ; G. E. Luiga ja H. Tammer 1933 nr. 340 - 1934, H. Tammer 1935-1940. - Vastutav toimetaja: P. Grünfeldt 1905-1908 nr. 258 ; G. E. Luiga 1908 nr. 259 - 1910 nr. 166 ; 1910 nr. 201 - 1911 nr. 49, ;1911 nr. 185 - 1912 nr. 58 ; 1913 nr. 101-157 ; 1913 nr. 198 - 1918 nr. 36 ;1921 nr. 56 - 1927 nr. 237 ; 1934 nr. 107-126 ; 1934 nr. 286-302 ; J. Luiga 1910 nr. 107-126, 1934 nr. 286-302 ; J. Luiga 1910 nr. 167-200 ; B. Mäns 1911 nr. 50-184 ; T. Kurrikoff 1912 nr. 59 - 1913 nr. 100 ; K. R. Pusta 1913 nr. 158-197 ; K. Saral 1918 nr. 37-41 ; H. Rebane 1918 nr. 42 - 1921 nr. 55 ;L. Kenn 1927 nr. 238-1928 nr. 172 , 1928 nr. 261-1934 nr. 50 ; J. Taklaja 1928 nr. 173-260 ; 1935 nr. 120-127 ; 1937 nr. 111-1938 nr. 114 ; H. Tammer 1934 nr. 51-106, 127-285 ; 1934 nr. 303 - 1935 nr. 119 ;1935 nr. 128 - 1937 nr. 110, 1938 nr. 115-1940
Trükikoda: A. Pert 1905-1914 nr. 285 ; G. Luiga 1914 nr. 286-1917 nr. 170 ; Tallinna Eesti Kirj-üh. 1917 nr. 171-1920 nr. 142, 1920 nr. 150 - 1940 ; J. H. Gressel 1920 nr. 143-149
Leidub ka: Eesti Ajalooarhiivis: 1914-1915; 1917-1940 ; Eesti Riigiarhiivis: 1906-1922, 1924-1928; 1931-1940. (2003. a. andmed)
Väljaandjad: J. Jürine 1905-1906 nr. 5 ; P. Grünfeldt 1906 nr. 6-88 ; A. Pert 1906 nr. 89 - 1908 nr. 258 ; B. Mäns ja J. Luiga 1908 nr. 259 - 1914 nr. 212 ; B. Mäns 1914 nr. 213 - 1917 nr. 118 ; Tallinna Eesti Kirj-üh. 1917 nr. 119 - 1940
Lisad: Kirjandusline Lisa (1905/1906 - 1911) ; Kirjandus - Kunst - Teadus (1921-1922) ; Teadusline lisa (Tallinn : 1906?-1908?) ; Tallinna Immobilpanga valitsuse aruanne ... (1912-1914) ; Päevalehe Lisa (1922-1924) ; Kodu (1907-1914) ; Kratt (1925-1940) ; Perekonnaleht (1906- 1916) ; Sarjaja (1912-1914) ; Õigus ja Kohus (1912-1914) ; Kunst ja Kirjandus (1932-1940) ; Balkani poolsaare sõjawälja kaart (1913-1914)
Eriväljaanded: Aeg (1906-1919) ; Aeg : kirjandusline lisa (1909-1911) ; Koit (1906-1927) ; Koit : kirjandusline lisa (1906-1910) ; Majapidaja (1910-1914) ; Nädal (Tallinn : 1924-1925) ; Pärnu Päevaleht (1926-1940)
Eelkäija: Uus Aeg (Tartu ; Tallinn : 1898-1905)
8. september 1940 - 26. august 1941 asendub ajalehega : Noorte Hääl. Jätkab ilmumist: pealkirjaga: Päevaleht (Tallinn : 1941) (36. ak., nr. 1 (29. august 1941))
Ilmub ka 1990-1995. a. - Alates 5. juunist 1995 ühinesid Hommikuleht, Päevaleht ja Rahva Hääl uueks väljaandeks Eesti Päevaleht
Numeratsiooni eripärad
Päewalehe esmaspäevaste numbrite aastakäigu ja läbivat numeratsiooni kasutab:Nädal (Tallinn : 1924-1925) topeltnummerdusena. - 18. september 1940 - 26. august 1941 ilmus ajaleht Noorte Hääl ja seejärel: Päevaleht (Tallinn : 1941) 36. ak. , nr. 1 (29. august 1941)
Lisade märkus
Lisad: Päevalehe eralisa (1907) ; Päevalehe eraväljaanne (1907) ; Näituse nummer (1909-1911) ; Jõululeht (1913) ; Eesti Kirjandus (1913) ; Eritelegrammid (1934, 1939) ; Jutulisad (1911, 1913) ; Päewalehe ja Tallinna Teataja ühised telegrammid 4. märtsil 1917 ; Pühapäewal 5. märtsil 1917 : "Tallinna Teataja" ja "Päewalehe" eralisa
Täiendav kandja
Kättesaadav ka digiteerituna
Märksõnad
Eesti; ajalehed
Teised autorid
Jürine,J., väljaandja
Grünfeldt, Peeter, 1865-1937, väljaandja
Grünfeldt, Peeter, 1865-1937, toimetaja
Pert, Andres, 1865-1919, väljaandja
Mäns, Bernhard, väljaandja
Mäns, Bernhard, toimetaja
Luiga, Juhan, 1873-1927, väljaandja
Luiga, Juhan, 1873-1927, toimetaja
Luiga, Georg Eduard, 1866-1936, toimetaja
Rebane, Hans, 1882-1961, toimetaja
Tammer, Harald, 1899-1942, toimetaja
Kurrikoff, T., toimetaja
Pusta, Kaarel Robert, 1883-1964, toimetaja
Saral, K., toimetaja
Kenn, Leopold Julius, 1891-1941, toimetaja
Taklaja, Jaan, 1898-1942, toimetaja
Kollektiivautorid
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus
UDK
308 (474.2) (054)
Variantpealkiri
Uus päevaleht, 1917-1918
Nädal : Päewaleht : esmaspäewane wäljaanne, 1925-1927
Päewaleht : esmaspäewane wäljaanne. Nädal, 1925-1927
Lisa/eriväljaanne
Kirjandusline lisa. 1905-1911
Kirjandus - kunst - teadus. 1921-1922
Teadusline lisa. [1906?-1908?]
Tallinna Immobilpanga walitsuse aruanne ... - ... aasta kohta. 1912-1914
Päevalehe lisa. 1922-1924
Kodu (Tallinn : 1907-1914)
Kratt (Tallinn : 1925-1940)
Nädal : Päewalehe piltidega erileht, 1924-1925
Perekonnaleht (Tallinn : 1906-1916)
Sarjaja 1912-1914
Õigus ja Kohus 1912-1914
Kunst ja Kirjandus (Tallinn : 1932-1940)
Balkani poolsaare sõjawälja kaart 1914
Balkani poolsaare sõjawälja kaart 1913
Aeg (Tallinn : 1906-1919)
Aeg (Tallinn : 1909-1911)
Koit (Tallinn : 1906-1927)
Koit (Tallinn : 1906-1911)
Majapidaja (Tallinn : 1910-1914)
Pärnu Päevaleht. 1926-1940
Varasem pealkiri
Uus Aeg (Tartu ; Tallinn : 1898-1905)
Hilisem pealkiri
Noorte Hääl (Tallinn : 1940-1990)
Päevaleht (Tallinn : 1941)
Päevaleht (Tallinn : 1990-1995)
Eesti Päevaleht (Tallinn : 1995-) 1406-0779