logo
Pealkiri
Kogutud evangeelsed laulud [Noot] : nootidega / [trükivalmis seadnud Peeter Kaups, Arvo Uus ja Kaljo Raid ; noodikirja valmistamine: Peeter Kaups]
Ilmumisandmed
Toronto : Toronto Lauluraamatu Komitee, [1961?] (Canada)
Füüsiline kirjeldus
[255] lk. ; 24 cm
Märkus
Kaljo Raidi eessõna ja mitmete laulude seaded
Algussõnade tähestikuline register lk. [253-255]
Koosseis: segakoor ; hääl, klaver
Sisu
1. Armas Jeesus, kogu Sina. 2. Armsaim paik mul, Jeesus, Sinu juures. 3. Iga päeva või sammu siin elus. 4. Issand, harjund kohta me tuleme. 5. Jehoova Jumal, nüüd on meie mõte. 6. Jehoova koja õued / M. Teschner. 7. Oh kui armsad on Su elu hooned. 8. Sinu nimel, armas Jeesus. 9. Su nimel, Jeesus, jälle koguneme. 10. Su Sõna ümber kogume / sdn. K. R[aid]. 10A. Su Sõna ümber kogume. 11. Üks tund Jeesuse jalge ees. 12. Armas Jeesus, tüüri Sa. 13. Helduse allikas, puhtuse kaev. 14. Hinge karjane, oh kanna. 15. Ikka ligemale, Issand, tõmba mind! 16. Issand, sind me hinged oot'vad. 17. Issand, Su ette tuleme. 18. Issand, Su juurde ihkab mu hing. 19. Issand, vaata armust alla. 20. Issand, vii mind allikale! 21. Jeesus, meie eel / Ad. Dresden [p.o. Drese] 1698. 22. Jeesus, väärt küll oled Sa. 23. Jumal, õnnista me hingi. 24. Jõudu, oh Issand, veel vajan nüüd ma. 25. Kalla, kallis, Isa käsi. 26. Lase mind, mu hinge Päästja. 27. Minu kõige parem sõber. 28. Mu hing, nüüd armu troonile. 29. Mul alati on vaja. 30. Mull', Jeesus, vaikust anna. 30A. Mull', Jeesus, vaikust anna... / sdn. K. R[aid]. 31. Nüüd ihu, hinge, vaimu. 32. Oh anna Vaimu meile, nagu enne. 33. Oh et ma Sinu sarnaseks saaksin. 34. Oh Jeesus Kristus, tule Sa. 35. Oh Jeesus, Su pale nüüd varjamata. 36. Oh truu Jumal, võta Sa. 37. Oh tule abiks mull', Jeesus nüüd / sdn. K. R[aid]. 38. Oh tule meie keskele / M. Luther. 39. Oh viinapuu, ma igatsen. 40. Oh võta mind, mu Jumal, käe kõrvale / F. Silcher. 41. Oh võta mind, mu Päästja. 42. Saada, Issand, nüüd alla Sa Kolgata mäelt / E. Eklund. 43. Sadagu õnnistusvihmad! 44. Sinaval hommikul palun nüüd ma. 45. Säravaim täht, mu koidutäheke. 46. Sügavale Sinu armu sisse. 47. Sügavalt, sügavalt vajuta mind. 48. Taluta mind, ma olen ise nõder. 49. Tule, oh Püha Vaim, täna. 50. Vii meid Sina, oh Jehoova. 50A. Vii meid Sina, oh Jehoova. 51. Vii Sina mind, mu Õnnistegija! 52. Ära mine minust mööda. 53. Üks koht on armas minule. 54. Alati mind Jeesus kannab. 55. Armsalt kõlab Jeesu nimi. 56. Hing, täna ja kiida Jehoovat. 57. Hõiska nüüd, mu õnnis süda. 58. Hõiska võidulaulu lunastustööst / E. Eklund. 59. Igavene kalju, ilma alused. 60. Ilus mu Jeesus / sile[e]sia rhvv. 61. Jeesu juurde minu süda. 62. Jeesus, minu hinge päästja. 63. Jeesuse risti ette. 64. Jumal, suur oled Sa. 65. Kaua tühjuses ma eksisin. 66. Kelle päralt minu elu. 67. Kiida Jeesust, mu hing! 68. Kiida nüüd Issandat, minu süda! 69. Kiitke Issandat ja andke Talle au. 70. Kui ma Kolgata ristist siin laulan / sdn. K. R[aid]. 71. Kui õnnis ma Jeesuses olen! 72. Kuulge, taevatemplist hüüdvad. 73. Kõik kiitke Jeesust, sest et Ta. 74. Ma elu ja õnne sain Jeesuse käest / sdn. K. R[aid]. 75. Ma kummardan Sind, armuvägi / D. Bortniansky. 76. Ma leidsin raskes valus. 77. Ma tahan laulda Jeesu armust. 78. Ma tõstan oma silmad taeva poole. 79. Ma tänan Sind, Jeesus, Su tõotuste eest
80. Mineviku päevil Jumal mind hoidnud / E. Eklund. 81. vaata 5. 82. Mu Jeesus vabaks ostnud mind. 83. Mu jõud, Sind tahan armastada. 84. Mu süda leidis täiesti. 85. Need rõõmusõnumid nüüd viige kõigile. 86. Nimi Jeesus ilusaim ja armsaim / sdn. K. R[aid]. 87. Nimi Jeesus on üks kallis nimi. 88. Nüüd alles ma mõistan, mis mulle on antud. 89. Nüüd paistab õnnepäikene. 90. Nüüd Päästja auks veel tahan ma. 90A. Nüüd Päästja auks veel tahan ma / sdn. K. R[aid]. 91. Nüüd tahan ma laulda siin Kristuse tööst. 92. Oh anna tuhat keelt Sa mulle / König. 93. Oh Jeesus, oh Jeesus, ma armastan Sind. 94. Oh kui kallis tunnistus. 95. Oh mis ime! Suur muudatus sündind mu sees. 96. Oh sa, imeline, hiilgav. 97. Oh võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita / J. Krüger. 98. Püha, püha, püha oled, Issand, Sa / F. Schubert. 99. Rõõmusta end nüüd sa. 100. Sa imeline kuningas. 101. See nimi Jeesus armas on. 102. See vägev hinge arst on siin. 103. Sest igavest' hüüdku mu huuled / sdn. K. R[aid]. 104. Sull', Sull', Jehoova tahan laulda / anon. 105. Suur Jumal, kui ma näen, kuis Sa kõik loonud. 106. Sääl Talle eluraamatus. 107. Taevatemplis vägevasti. 108. Tahad sa rõõmust meelt. 109. Tänu, Issand, tänu Sulle. 110. Vaene ja mures ma rändasin / E. Eklund. 111. Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita / J. Neander. 112. Võtkem Jumalale laulda. 113. Võtkem Siionist kõik laulda. 114. Õnnelik seisus: Jeesus mul on! 115. Õnnelikud lapsed, kel Jumal isaks on! / sdn. K. R[aid]. 116. Ärka, hing, Jehoovat kiida. 117. Üks kindel linn ja varjupaik / M. Luther. 118. Ükskord ma orjasin pattude sees. 119. Ainult Sind, mu armas Jeesus. 120. Armas päästetud hing. 121. Armu läbi on minu jalad. 122. Edasi ma ruttan kitsal eluteel. 123. Ei enam ilma Päästjata. 124. Elumerel purjetades. 125. Eluteel siin julgelt rändab. 126. Eluvõitluses käinud ma Jeesusega. 127. Hing, oh jää nüüd Päästja juurde. 128. Hing, oh ära karda! 129. Ilmavürsti leeri sees. 130. Imelist jõudu siin tean ma. 131. Issand, kanna oma last. 132. Issand, oh õpeta paluma mind. 133. Jeesu armas pruut. 134. Jeesu risti varjus ma hingan nüüd. 135. Jeesus, elukalju Sa. 136. Jeesus, Jeesus, oh see nimi. 137. Jeesus on mind lunastanud. 138.tJeesus on minu, ei muret ma tunne. 139. Jeesus peab mu juurde jääma. 140. Jeesus peab üksi mu südame saama. 141. Jeesus, Sinu järel käia. 142. Jeesust tahan kaasa võtta. 143. Julge ma Jeesuse hõlmas. 144. Jumala laps olen ma / sdn. K. R[aid]. 145. Jumalast ma kaugel olin. 146. Jää kalju peale. 147. Jää vait, mu hing. 148. Kallis on küll üksmeel, armastus. 149. Kallis pühapäev on tulnud jälle / sdn. K. R[aid]. 150. Kas olen ristivõitleja. 151. Kas su ankur vihases tormis peab. 152. Kaugel ma kõrves nii koledas. 153. Kindel varjupaik mul teada. 154. Kui elumerel siin purjetan. 155. Kui eneses ma nõder. 156. Kui Jeesus elab veel. 157. Kui Jumala rahu on hinge sees mul. 158. Kui jõgi voolab arm nii prii. 159. Kui kuldse päiksekiirena
160. Kui mul oleks kõik, kuid mitte Jeesust. 160A. Kui mul oleks kõik, kuid mitte Jeesust. 161. Kui olin noor ja ilmas õnne otsisin / sdn. K. R[aid]. 162. Kui on süda väsinud ja haige. 163. Kui palju on pattu mu juures. 164. Kui palvekambris nutsin / anon. 165. Kui pilvedelt küsid. 166. Kui siin pimedusepilved. 167. Kui udu, mis tuule eest põgeneb sääl / sdn. K. R[aid]. 168. Kui õnnis Päästja rinnal olla. 169. Kui öö on lõppenud / sdn. K. R[aid]. 170. Kui ükskord õhtu jõuab. 171. Kõik tõotussõnad on "jah ja aamen". 172. Küll ilusaima osa mull' andis Taevaisa. 173. Küll on ilmas palju valu. 174. Küll päevad lend'vad eluteel. 175. Küll ööd ja päevad vaatab. 176. Las Jumal seada kõik su elupäevad. 177. Laula, minu hing. 178. Laula rõõmsalt, mu hing. 179. Ligemal', Jumal, Sull'. 180. Lõpeb kord lapsepõlv / sdn. K. R[aid]. 181. vaata 66. 182. Ma eluvee allikal jahutan end. 183. Ma Jeesuses õnnelik olen. 184. Ma kuulsin Päästja kutsumist. 185. Ma mäletan veel aega lapsepõlvest. 186. Ma nüüd Kuninga laps. 187. Ma olen kui reisija tormisel merel. 188. Ma olen rändaja. 189. Ma olen väga õnnelik. 190. Ma rõõmustan, et olen lapseks saanud. 191. Ma taeva rahumaale / sdn. K. R[aid]. 192. Ma tean, mu Isal üleval. 193. Ma tunnen teed, mis läheb. 194. Maailma marudest üle / sdn. K. R[aid]. 195. Me Jumal on üks varjupaik. 196. Me purjetame hirmsa maru käes. 197. Me tundi ei tea. 198. Miks muretsed nõnda, mu süda. 199. Miks kahtled veel teel. 200. Mina ootan, järjest ootan. 201. Mind viletsusepalav rõhub. 202. Mis Jeesus teind, ei jõua ära öelda. 203. Mitmed arvavad mind päris meeletumaks. 204. Mitte vara ja rikkust. 205. Mitu aastat otsisin. 206. Mu eest on Issand palju teind. 207. Mu hing, nüüd seda kuule sa. 208. Mu Isa on kõige vägevam mees. 209. Mu Jumal, mu kalju. 210. Mu karjane, Jehoova. 211. Mu kindel usukalju siin. 212. Mu kodu ilus sõna sa! 213. Mu nimi taevas kirja pandud. 214. Mu teekond läheb Kaanani. 215. Mul on üks sõber, helde, truu. 216. Mull' öeldaks': "Hädaohud". 217. Murelik süda, ärka nüüd unest! 218. Nagu reisija olen maailmas / sdn. K. R[aid]. 219. Neli armast paika. 220. Nüüd Jeesuse ette ma heidan. 221. Nüüd koidab päev ja valgeneb. 222. Nüüd on mu süda rõõmus... 223. Nüüd rutta kärmelt edasi. 224. Nüüd sõbra ma leidnud. 225. Oh Jeesus, anna mulle oma rahu. 226. Oh Jeesus, Su nimi on suur. 227. Oh kui helde on me Jeesus! 228. Oh kui imelik, oh kui õnnelik. 229. Oh kui kahju, et nii hilja. 230. Oh kui kallist lippu. 231. Oh kui õnnis on siit minna
Märksõnad
segakoorid; eesti; väliseesti; 20. saj. 2. pool; 1960-ndad; lauluraamatud; vaimulikud laulud; kirikulaulud; koorilaulud; soololaulud; seaded
Teised autorid
Kaups, Peeter, 1923-2006, koostaja
Kaups, Peeter, 1923-2006, noodigraafik
Raid, Kaljo, 1921-2005, seadja
Raid, Kaljo, 1921-2005, toimetaja
Uus, Arvo, toimetaja
Teschner, Melchior, 1584-1635, helilooja
Drese, Adam, u.1620-1701, helilooja
Luther, Martin, 1483-1546, helilooja
Silcher, Friedrich, 1789-1860, helilooja
Enäjärvi-Haavio, Elsa, 1901-1951, helilooja
Bortnjanski, Dmitri, 1751-1825, helilooja
König, Johann Balthasar, 1691-1758, helilooja
Crüger, Johann, 1598-1662, helilooja
Schubert, Franz, 1797-1828, helilooja
Neander, Joachim, 1650-1680, helilooja
Kollektiivautorid
Toronto Lauluraamatu Komitee