logo
E-väljaanne
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR http://www.digar.ee/id/nlib-digar:309172
Pealkiri
Eesti Lauliko wisi-ramat [Noot] : 120 uut laulo-wisi / [koostaja J. V. Jannsen]
Ilmumisandmed
Tartus : [H. Laakmann], [1862] (Tartu : H. Laakmann)
Füüsiline kirjeldus
VI, [5]-84 lk. ; 12 x 20 cm
ISMN
9790801714206 (pdf)
Märkus
Koostaja nimi eessõna lõpus. - 3500 eks. - Fraktuur
1-häälsed laulud
Sisu
1. Kus on mo kallis issama? 2. Kas tunnete mo issamaad? 3. Ön meie Keisrile. 4. Önnista, oh Jummal taewas. 5. Kas tunnete üht Würsti. 6. Laulge röömsast. 7. Mo keige kallim laulo heäl. 8. Kes on se mees, kell' lauldakse. 9. Suurt armo hoolt on Jummal. 10. Mis helliseb, rahwas, et kuulge. 11. Nüüd laulge röömsa heälega. 12. Oh laulge röömsa heälega. 13. Oh terre, kallis issama. 14. Issama, sind armastada. 15. Sull' tahhan ma end anda. 16. Eestiwennad, laulgem röömsast. 17. Mo issama. 18. Eestima käib ülle keige. 19. Eestima, sa illus ma. 20. Hurra! nüüd Eestiwennad. 21. Nüüd ülles Wenne allamad. 22. Lahhingi-palwe. 23. Lahhingipäewa hommiko laul ; 24. Hussaride laul. 25. Lahhingi laul. 27. Kui jo jöed. 28. Karjaste laul. 29. Karja-sarw. 30. Karjaste rööm. 31. Kewwade laul ; 32. Metsa laul ; Nr. 33 wata Nr. 16 ; 34. Kewwade laul. 35. Metsa illo. 36. Assa peal. 37. Jani-tulli. 38. Jani-öhto. 39. Janipääw. 40. Janitulle otus. 41. Jani-öhto. Nr. 42 wata Nr. 32. 43. Leikusse-laul. 44. Leikusse-laul. 45. Leikusse-rööm. 46. Talkusse-laul. 47. Süggisse-laul. 48. Kus ellaks ma? 49. Laulo kasso. 50. Sündimisse pääw. 51. Öitse-laul. 52. Peio iggatseminne. 53. Laulo palk. 54. Sullase-laul. 55. Murreta südda. 56. Issa-maia. 57. Norusse rööm. 58. Nore ello rööm. 59. Issa maia. 60. Puhhas südda. 61. Sündlik meel. 62. Laewamehhe laul ; 63. Josepi laul. 64. Römo kitus. 65. Pahhur laps. 66. Iggatseminne. 67. Anna, mo ingel. 68. Kus on rahho?. 69. Iggatseminne. 70. Meie kanter. 71. Lesk mees. 72. Laulja terretaminne. 73. Head ööd. 74. Peio lahkuminne. 75. Mis kallis, kaub pea. 76. Kallis lil. 77. Kui ikka. 78. Armastus. 79. Tüttarlapse nutto-laul. 80. Rätssepad. 81. Leinaja pruut. 82. Ussinus. 83. Römus meel. 84. Sandi-laul. 85. Ello rööm. 86. Heitlik ello. 87. Laulo wäggi. 88. Römo kutsminne. 89. Ellago keik. 90. Pibo-laul. 91. Pulma-laul. 92. Maenitsus. 93. Naessemees. 94. Mis mönni mees armastab. 95. Lapse-hoidja laul. 96. Römus laulja. 97. Waene laps. 98. Rahhulinne meel. 99. Tödde ja truus. 100. Kedraja. 101. Noorde meeste nöu. 102. Öhto wee peal. 103. Mets. 104. Hea nöu. 105. Rahho laul.106. Päike on jo jälle. 107. Keik maggajad, nüüd ärkage. 108. Sull' ma laulan üllest. 109. Pääw töuseb, töuske. Nr. 110 wata Nr. 99. 111. Wäsind ollen, hingada. 112. Kui armsad on siis. Nr. 113 wata Nr. 106. 114. Ö. 115. Öhto kellad. 116. Waikne öhto. 117. Ö toob hingamist. 118. Palwe pimmedas. 119. Pöllomehhe öhto-laul. 120. Kuldne öhto päike. 121. Lahkuja päike. 122. Waikne on ö. 123. Ku näikse jubba töuswad. 124. Tassa waub uddo katte. 125. Aasta wiimne öhto
Reproduktsioon
Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2017. ISBN 979-0-801714-20-6 (pdf)
Autoriõiguse märkus
Vabakasutus https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Märksõnad
eesti; koorilaulud; laulud; noodid
Teised autorid
Jannsen, Johann Voldemar, 1819-1890, koostaja
UDK
784.087.68 (474.2)
Kaanepealkiri
Eesti Laulik. 1. jaggo [Noot] : 120 laulo-wisi neile, kes hea melega laulwad ehk laulo kuulwad
Variantpealkiri
Eesti Lauliku viisi-raamat [Noot]