logo
Pealkiri
Abiks kaadriõppetöötajaile : eeskirjad, juhendid, metoodika / Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Õppekombinaat
Ilmumisandmed
Tallinn : Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium, 1983-1986 (Tallinn : Eesti NSV Autotranspordi Arvutuskeskus)
Füüsiline kirjeldus
20 cm
Märkus
Kirje tehtud kaane järgi
Pealkirja täiendandmed: õppeprogrammid, eksamipiletid (1983, nr. 5, 7 ; 1984, nr. 8, 20) ; учебные программы, экзаменационные билеты (1984, N 10-11)
Kaane pealkiri ja tekst vene keeles: 1984, nr. 10-12. - Tiitellehe pealkiri ja tekst eesti ja vene keeles (1984, nr. 8, 14-19 ; 1986, nr. 32)
Sisu
Tiitellehel pealkirjad: ENSV ATMM Õppekombinaadis 1986. a. korraldatavate kursuste tööplaan ja teemaplaanid (1986, [nr-ta]) ; Перечень профессий и должностей, по которым осуществляется на производстве подготовка новых рабочих и служащих для предприятий (организаций). Учебные планы подготовки новых рабочих (со сроком обучения с 1 до 6 месяцев). Учебные планы повышения квалификации рабочих (со сроком обучения с 1 до 3 месяцев) = Tootmises ettevõtete (organisatsioonide) tarbeks õpetatavate tööliskutsete ja teenistujate ametite loetelu. Tööliste algõppe plaanid (õppeajaga 1 ... 6 kuud). Tööliste täiendõppe plaanid (õppeajaga 1 ... 3 kuud) (32) ; Kaaskutse "Autoremondilukksepp" õppeprogramm autojuhtidele (20) ; Tööliste kutseõppega tootmises tegelevate juhtivtöötajate ja spetsialistide täiendusõppe põhimäärus = Положение о порядке повышения квалификации руководящих работников и специалистов, занимающихся вопросами профессионального обучения рабочих на производстве (19) ; Tootmistehnika kursuste metoodiline juhend = Методические указания о работе производственно-технических курсов на предприятиях и в организациях (18) ; Metoodilised soovitused tööliste ümberõppe korraldamiseks ja teise kutseala õpetamiseks = Методические рекомендации об организации переподготовки и обучения рабочих вторым профессиям (17) ; Sihtkursuste metoodiline juhend = Методические указания о работе курсов целевого назначения (16) ; Metoodilised soovitused õppeprotsessi kontrollimiseks tootmistööliste kutseõppel = Методические рекомендация по организации контроля за учебным процессом при профессиональном обучении рабочих на производстве (15) ; Soodustused õppivatele töölistele ja teenistujatele : põhimäärus = Положение о льготах для рабочих и служащих, совмешающих работу с обучением в учебных заведениях (1984, nr. 14) ; Программа обучения автослесарей : II ступень (12) ; Программа обучения автослесарей : I ступень (11) ; Типовая прграмма : школа передовых приемов и методов труда водителей автомобилей "Экономная езда" (10) ; Juhend kvalifikatsioonieksamite läbiviimiseks tööliste kutseõppel tootmises (9) ; Autoremondilukkseppade eksamipiletid : I, II ja III aste = Экзаменационные билеты автослесарей : I, II и III ступень (8) ; Autoremondilukkseppade kutseõppe programm : III aste (7) ; Autoremondilukkseppade kutseõppe programm : I aste (5)
Märksõnad
autotransport; töölised; kutseõpe; täienduskoolitus; personalikoolitus; õppematerjalid; ajakirjad
Kollektiivautorid
Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium. Õppekombinaat
UDK
656.1 :658.3 (474.2) (051)
331.36 (474.2) (051)
Kaanepealkiri
В помощь работникам по обучению кадров : инструкции, руководство, методика, 1984, N 11-12