Teemad (2017) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 70 60 10
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 54 43 11
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 10 7 3
Geograafia. Reisikirjad 91 151 28 19 104
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 29 25 4
Arheoloogia 902/904 12 6 6
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 117 101 16
Eesti kirjandus 821.511.113 301 296 5
Lastekirjandus 821‑93 226 221 5
Ilukirjandus 821 540 532 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 48 36 12
Eesti keel 811.511.113 51 45 6
Keeleteadus. Keeled 81 51 40 11
Filoloogia. Ilukirjandus 8 5 2 3
Sport. Kehakultuur 796/799 63 27 36
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 5 2 2 1
Teater. Lavakunst 792 25 12 8 5
Filmikunst 791 10 4 3 2 1
Meelelahutused. Mängud 79 50 42 8
Muusika 78 286 19 13 64 5 176 9
Fotograafia. Filmitehnika 77 7 4 3
Käsitöö 745/746 25 18 7
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 112 91 20 1
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 35 22 13
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 23 13 10
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 3 3
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 4 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 6 4 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 16 1 15
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 26 9 17
Raamatupidamine 657 20 5 15
Transport. Liiklus 656 29 14 15
Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus 655 1 1
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 8 2 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 69 43 26
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 14 5 9
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 21 6 15
Taimekasvatus 633/635 31 21 10
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 31 15 16
Metsandus 630 20 7 12 1
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 22 6 16
Transpordivahendid 629 27 10 17
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 5 3 2
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 5 5
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 27 9 18
Mäendus 622 3 2 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 23 15 8
Masinaehitus 621 8 6 2
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 16 15 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 6 6
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 46 38 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 55 37 18
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 15 10 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 72 47 25
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 11 8 3
Meditsiin 61 10 1 9
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 4 3 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 99 86 13
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 17 12 5
Keemia. Mineraloogia 54 17 15 2
Füüsika 53 21 20 1
Astronoomia. Geodeesia 52 12 8 4
Matemaatika 51 39 29 7 1 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 55 26 29
Loodus- ja täppisteadused 5 13 3 10
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 27 21 4 2
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 36 16 20
Vaba aeg. Harrastused 379 9 9
Kõrgharidus 378 40 5 35
Kutse- ja keskeriharidus 377 8 3 5
Eripedagoogika 376 4 2 2
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 19 12 7
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 82 46 36
Kodune kasvatus 37.018.1 11 11
Hariduse ajalugu 37(09) 15 15
Haridus. Pedagoogika 37 39 21 18
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 27 10 17
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 49 27 22
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 29 11 18
Õigus. Õigusteadus 34 90 46 44
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 26 3 23
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 19 2 17
Rahandus. Pangandus 336 58 21 37
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 5 1 4
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 17 4 13
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 22 8 14
Majandusteadus 330 4 3 1
Majandus 33 10 4 5 1
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 25 8 17
Poliitika. Politoloogia 32 45 32 13
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 87 34 53
Statistikateadus. Statistikateooria 311 4 1 3
Sotsiograafia 308 539 3 536
Ühiskonnateadused 3 17 6 11
Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised 29 1 1
Kristlus. Piibel 27 84 32 52
Mittekristlikud usundid 21/28 3 3
Religioon. Teoloogia 2 10 6 4
Loogika 16 1 1
Psühholoogia 159.9 58 57 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 38 34 4
Filosoofia 1 9 9
Ajakirjandus 070 7 5 2
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 26 10 16
Üldteatmeteosed 030 3 2 1
Raamatukogundus 02 6 3 3
Bibliograafia 01 4 1 3
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 30 8 20 2
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 22 8 14
Arvutiteadus. Informaatika 004 28 23 5
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 4 4
Teadus. Teaduslugu 001 18 9 9
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 14 4 10
‐tundmatu- 578 1 1
‐tundmatu- 7 1 1
Kokku 4 972 2 842 1 753 104 64 7 180 2 20