Teemad (2017) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 78 67 10 1
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 66 55 11
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 12 9 3
Geograafia. Reisikirjad 91 157 33 20 104
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 45 39 6
Arheoloogia 902/904 13 7 6
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 149 129 20
Eesti kirjandus 821.511.113 396 390 6
Lastekirjandus 821‑93 303 298 5
Ilukirjandus 821 692 684 8
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 58 46 12
Eesti keel 811.511.113 72 63 7 2
Keeleteadus. Keeled 81 74 60 14
Filoloogia. Ilukirjandus 8 9 2 7
Sport. Kehakultuur 796/799 79 41 38
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 5 2 2 1
Teater. Lavakunst 792 28 15 8 5
Filmikunst 791 15 7 4 3 1
Meelelahutused. Mängud 79 69 61 8
Muusika 78 361 29 13 72 8 230 9
Fotograafia. Filmitehnika 77 9 6 3
Käsitöö 745/746 37 30 7
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 189 167 21 1
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 53 39 14
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 34 20 14
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 5 5
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 4 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 6 4 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 18 1 17
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 32 14 18
Raamatupidamine 657 21 6 15
Transport. Liiklus 656 35 20 15
Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus 655 1 1
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 9 3 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 91 65 26
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 21 12 9
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 22 7 15
Taimekasvatus 633/635 34 24 10
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 35 18 17
Metsandus 630 21 7 13 1
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 25 8 17
Transpordivahendid 629 32 15 17
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 6 4 2
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 5 5
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 27 9 18
Mäendus 622 4 3 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 26 17 9
Masinaehitus 621 12 10 2
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 18 17 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 6 6
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 54 46 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 63 43 20
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 18 13 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 89 62 27
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 14 11 3
Meditsiin 61 11 2 9
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 4 3 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 127 112 15
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 21 15 6
Keemia. Mineraloogia 54 19 17 2
Füüsika 53 24 23 1
Astronoomia. Geodeesia 52 14 10 4
Matemaatika 51 50 38 8 1 3
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 71 39 29 3
Loodus- ja täppisteadused 5 15 5 10
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 35 26 7 2
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 47 27 20
Vaba aeg. Harrastused 379 9 9
Kõrgharidus 378 47 10 37
Kutse- ja keskeriharidus 377 10 5 5
Eripedagoogika 376 5 3 2
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 22 15 7
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 101 61 40
Kodune kasvatus 37.018.1 11 11
Hariduse ajalugu 37(09) 18 18
Haridus. Pedagoogika 37 51 31 20
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 31 13 18
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 56 33 23
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 55 34 21
Õigus. Õigusteadus 34 116 70 46
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 27 3 24
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 23 2 21
Rahandus. Pangandus 336 63 26 37
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 6 2 4
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 22 7 15
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 27 12 15
Majandusteadus 330 6 4 2
Majandus 33 14 6 7 1
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 24 8 16
Poliitika. Politoloogia 32 54 40 14
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 91 38 53
Statistikateadus. Statistikateooria 311 4 1 3
Sotsiograafia 308 550 3 547
Ühiskonnateadused 3 19 6 12 1
Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised 29 1 1
Kristlus. Piibel 27 96 43 53
Mittekristlikud usundid 21/28 4 4
Religioon. Teoloogia 2 10 5 5
Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 17 1 1
Loogika 16 1 1
Psühholoogia 159.9 76 74 2
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 55 49 6
Filosoofia 1 13 12 1
Ajakirjandus 070 8 6 2
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 29 13 16
Kalendrid 050.9 2 2
Üldteatmeteosed 030 3 2 1
Raamatukogundus 02 7 3 4
Bibliograafia 01 4 1 3
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 32 10 20 2
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 2 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 25 10 15
Arvutiteadus. Informaatika 004 33 28 5
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 4 4
Infotöö. Raamat. Raamatuteadus 002 2 2
Teadus. Teaduslugu 001 24 14 10
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 14 4 10
Kokku 6 110 3 814 1 845 104 72 12 234 9 20