Teemad (2017) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 30 22 8
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 41 31 10
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 8 5 3
Geograafia. Reisikirjad 91 132 16 13 103
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 13 11 2
Arheoloogia 902/904 5 2 3
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 83 71 12
Eesti kirjandus 821.511.113 202 199 3
Lastekirjandus 821‑93 130 125 5
Ilukirjandus 821 357 350 7
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 26 16 10
Eesti keel 811.511.113 25 21 4
Keeleteadus. Keeled 81 26 17 9
Filoloogia. Ilukirjandus 8 1 1
Sport. Kehakultuur 796/799 44 17 27
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 3 1 1 1
Teater. Lavakunst 792 16 5 6 5
Filmikunst 791 8 2 3 2 1
Meelelahutused. Mängud 79 22 14 8
Muusika 78 181 11 9 59 3 90 9
Fotograafia. Filmitehnika 77 4 1 3
Käsitöö 745/746 15 8 7
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 70 52 17 1
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 20 12 8
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 14 8 6
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 1 1
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 4 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 6 4 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 12 12
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 23 6 17
Raamatupidamine 657 17 3 14
Transport. Liiklus 656 19 11 8
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 8 2 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 50 30 20
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 9 3 6
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 13 1 12
Taimekasvatus 633/635 24 14 10
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 22 9 13
Metsandus 630 16 6 9 1
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 18 5 13
Transpordivahendid 629 23 8 15
Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus 628 4 2 2
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 4 4
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 24 9 15
Mäendus 622 2 1 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 17 9 8
Masinaehitus 621 8 6 2
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 8 7 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 6 6
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 34 26 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 41 25 16
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 11 6 5
Hügieen. Tervishoid 613/614 58 37 21
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 6 3 3
Meditsiin 61 8 1 7
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 3 2 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 49 39 10
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 8 4 4
Keemia. Mineraloogia 54 10 8 2
Füüsika 53 15 14 1
Astronoomia. Geodeesia 52 8 5 3
Matemaatika 51 26 19 4 1 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 40 13 27
Loodus- ja täppisteadused 5 9 3 6
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 15 11 4
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 29 13 16
Vaba aeg. Harrastused 379 6 6
Kõrgharidus 378 29 29
Kutse- ja keskeriharidus 377 7 2 5
Eripedagoogika 376 3 1 2
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 16 9 7
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 56 23 33
Kodune kasvatus 37.018.1 10 10
Hariduse ajalugu 37(09) 9 9
Haridus. Pedagoogika 37 29 14 15
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 25 8 17
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 30 14 16
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 19 6 13
Õigus. Õigusteadus 34 72 29 43
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 23 1 22
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 12 12
Rahandus. Pangandus 336 36 10 26
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 4 1 3
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 13 3 10
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 15 6 9
Majandusteadus 330 1 1
Majandus 33 6 1 4 1
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 22 8 14
Poliitika. Politoloogia 32 34 22 12
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 68 19 49
Statistikateadus. Statistikateooria 311 1 1
Sotsiograafia 308 472 2 470
Ühiskonnateadused 3 11 4 7
Kristlus. Piibel 27 69 23 46
Mittekristlikud usundid 21/28 1 1
Religioon. Teoloogia 2 4 2 2
Loogika 16 1 1
Psühholoogia 159.9 35 34 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 19 19
Filosoofia 1 6 6
Ajakirjandus 070 4 3 1
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 22 7 15
Üldteatmeteosed 030 2 1 1
Raamatukogundus 02 5 2 3
Bibliograafia 01 4 1 3
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 24 5 17 2
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 22 8 14
Arvutiteadus. Informaatika 004 16 12 4
Kiri. Märgid ja sümbolid 003 1 1
Teadus. Teaduslugu 001 15 8 7
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 12 4 8
Kokku 3 483 1 727 1 475 103 59 5 92 2 20