Teemad (2017) UDK Kokku Raamat Perioodika Kaart Noot Videosalvestis Muusikasalvestis Multimeedia Piltteavik
Eesti ajalugu 94(474.2) 23 15 8
Üldajalugu. Välismaade ajalugu 94 32 23 9
Ajalooteadus. Arhiivindus 930 2 1 1
Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 929 6 3 3
Geograafia. Reisikirjad 91 82 7 11 64
Kodu-uurimine. Kodulugu 908 8 7 1
Arheoloogia 902/904 6 6
Eesti lastekirjandus 821.511.113‑93 55 50 5
Eesti kirjandus 821.511.113 125 122 3
Lastekirjandus 821‑93 92 87 5
Ilukirjandus 821 266 259 7
Kirjandusteadus ja -kriitika 82 21 13 8
Eesti keel 811.511.113 14 11 3
Keeleteadus. Keeled 81 17 9 8
Sport. Kehakultuur 796/799 39 11 28
Rahvapeod. Koreograafia. Tants 793 2 1 1
Teater. Lavakunst 792 11 6 5
Filmikunst 791 5 1 2 2
Meelelahutused. Mängud 79 20 12 8
Muusika 78 104 9 9 20 3 63
Fotograafia. Filmitehnika 77 4 1 3
Käsitöö 745/746 9 2 7
Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 73/76 53 36 17
Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur 71/72 10 4 6
Kunsti üldküsimused. Esteetika 7.0 12 5 7
Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika 681 1 1
Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud 67/68 2 2
Toiduainetetööstus 663/664 3 3
Keemiatööstus 66 2 2
Reklaam. Suhtekorraldus 659 13 13
Ettevõtlus. Äri. Turundus 658 18 3 15
Raamatupidamine 657 16 5 11
Transport. Liiklus 656 15 9 6
Telekommunikatsioon. Raadio. Televisoon. Side 654 8 2 6
Kodumajandus. Olmemajandus.Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus 64 39 19 20
Mesindus. Jahindus. Kalandus 638/639 8 4 4
Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus 636/637 12 1 11
Taimekasvatus 633/635 14 5 9
Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse 631/632 20 8 12
Metsandus 630 9 3 6
Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 63 15 2 13
Transpordivahendid 629 19 5 14
Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus 625/627 4 4
Ehitus. Ehituskonstruktsioonid 624 15 3 12
Mäendus 622 2 1 1
Elektroenergeetika. Elektrotehnika 621.3 8 8
Masinaehitus 621 1 1
Materjaliõpetus. Üldenergeetika 620 6 5 1
Tehnika. Tehnikateadused 62 6 6
Patoloogia. Kliiniline meditsiin 616/618 25 17 8
Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia 615 34 18 16
Veterinaaria 614.9 2 2
Esmaabi. Päästeteenistus 614.8 3 2 1
Hügieen. Tervishoid 613/614 44 24 20
Anatoomia. Füsioloogia 611/612 4 2 2
Meditsiin 61 8 1 7
Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia 60 1 1
Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 57/59 39 30 9
Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia 55/56 9 5 4
Keemia. Mineraloogia 54 2 2
Füüsika 53 10 9 1
Astronoomia. Geodeesia 52 7 4 3
Matemaatika 51 10 6 2 2
Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 502/504 34 11 23
Loodus- ja täppisteadused 5 7 2 5
Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 398 14 10 4
Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 39 23 7 16
Kõrgharidus 378 24 24
Kutse- ja keskeriharidus 377 2 2
Eripedagoogika 376 3 1 2
Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus 374 13 6 7
Koolieelne kasvatus. Üldharidus 373 42 14 28
Kodune kasvatus 37.018.1 9 9
Hariduse ajalugu 37(09) 2 2
Haridus. Pedagoogika 37 22 6 16
Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus 36 26 8 18
Sõjandus. Sõjateadus 355/359 24 11 13
Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 35 13 2 11
Õigus. Õigusteadus 34 65 27 38
Kaubandus. Välismajandussuhted 339 21 1 20
Eesti majanduselu ja majanduspoliitika 338(474.2) 12 12
Rahandus. Pangandus 336 31 7 24
Majandustegevuse vormid. Ühistegevus 334 4 1 3
Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase 332 13 3 10
Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe 331 13 5 8
Majandusteadus 330 1 1
Majandus 33 2 2
Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised 328/329 15 2 13
Poliitika. Politoloogia 32 27 15 12
Demograafia. Sotsioloogia 314/316 60 14 46
Statistikateadus. Statistikateooria 311 2 1 1
Sotsiograafia 308 465 1 464
Ühiskonnateadused 3 12 4 8
Kristlus. Piibel 27 58 12 46
Mittekristlikud usundid 21/28 1 1
Religioon. Teoloogia 2 2 1 1
Psühholoogia 159.9 22 21 1
Okultism. Astroloogia. Spiritism 133 13 13
Filosoofia 1 2 2
Ajakirjandus 070 1 1
Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 06 16 4 12
Üldteatmeteosed 030 2 1 1
Raamatukogundus 02 4 2 2
Bibliograafia 01 3 3
Tsivilisatsioon. Kultuur 008 16 1 15
Standardimine. Standardid. Metroloogia 006 1 1
Juhtimine. Korraldamine 005 19 6 13
Arvutiteadus. Informaatika 004 9 6 3
Teadus. Teaduslugu 001 11 6 5
Teaduse ja kultuuri üldküsimused 0 8 4 4
‐tundmatu- 159 1 1
Kokku 2 662 1 142 1 366 64 20 5 63 2 0