Laad Keel Lähtekeel Ilmumismaa


Aasta: kuni
Kirjeid kokku: 13073
Näidatakse 13001 - 13073
 1. Noot
  Hermann, Karl August. Eesti kannel. Esimene wihk [Noot] : nelja häälega laulud segakoorile / komponeerinud ja välja annud K. A. Hermann. – Tartus : H. Laakmann, 1875. – 78, [2] lk. : ill. kaas ; 22 cm. – (Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetused ; nr. 5).
  TÄISTEKST TLÜAR andmebaasis ETERA
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 2. Noot
  Koori ja kooli kannel. Esimene anne [Noot] : wälja walitud mitme häälega segakoorilaulud, mis kõigile lauluarmastajatele iseäranis aga Eesti kihelkonna- ja külakoolidele / on kokku pannud K. A. Hermann. – Tartus : H. Laakmann, 1875. – 52, [4] lk. ; 22 cm.
  ISMN 9790801710505
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 3. Noot
  Evangelisches Choral-Buch zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen [Noot] = Meldinu grahmata Luttera tizzigeem Widsemme, Kursemme un Iggaunu semme, geldiga pee sawahm Wahzu-Latweeschu un Iggaunu dseesmu grahmatahm / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 8. vermehrte Aufl., mit einem Anhange versehen. – Reval : Franz Kluge, 1873. – XX, 237 lk. ; 21 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 4. Noot
  Punsli nelja heälega Laulo-wisi-ramat, mis Saksa kele, Lätti kele, ja Ma kele laulo ramatude tarwis [Noot] = Evangelisches Choral-Buch zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 8. tr. lisaga. – Tallinnas : Kluge, 1873. – XXII, 237 lk. ; 21 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 5. Noot
  Rinne, Gustav Felix. 16 laulo 1-st ja 2-st jäost ärrawallitsetud kahhe tenori- ja kahhe bassi-heälega laulda. III. jaggo [Noot] / mis Eesti-rahwa lauljatte römuks ja kassuks on sowinud ja kirja pannud G. F. Rinne. – Tartu : H. Laakmann, 1873. – 24 lk. 18 x 23 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 6. Noot
  Rinne, Gustav Felix. 42 laulo soprani-, alti-, tenori- ja bassi-heälega laulda. II. jaggo [Noot] / mis Eesti-rahwa lauljatte römuks ja kassuks on sowinud, [sõnad kirjutanud] ja kirja pannud G. F. Rinne. – Tartu : H. Laakmann, 1873. – 48 lk. ; 17 x 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 7. Noot
  Tallinna- ja Tarto-Ma Kirriko laulo ramato laulo wisid [Noot]. – 3. tr. – Tallinn : Kluge, 1873. – XII, 100 lk. ; 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 8. Noot
  Laulo-salgokenne. Töine jaggo, 24 kewwade aea laulo [Noot] : Korilaulud Jummala nimmel Keisrile auuks rahwale roömuks Soprano, Alto, Tenore ning Basso heältest laulda / Adelbert Hugo Willigerode armsa maarahwale sowitud. – Tartus : [A. H. Willigerode], 1872. – 76 lk. : tüpoehiskaas ; 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 9. Noot
  Rõõmus laulja [Noot] : kooli lugemise raamatu wiisid. Esimene jagu. Kahe, kolme ja nelja healega laulud, laste ja segatud kooridele / wälja annud C. R. Jakobson. – Tartus : [C. R. Jakobson], 1872. – 31, [1] lk. : tüpoehiskaas ; 22 cm.
  ISMN 9790801710475
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 10. Noot
  Kuulsad waimulikud segakoorid [Noot] / wäljaannud Karl Mumme ja Friedrich Kuhlbars. – Tartus : H. Laakmann, 1871. – 92 lk. : ill. ; 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 11. Noot
  Laulud kolme heälega [Noot] : keige laulu armastajatele, isseärranis Eesti kolidele ja lastele wäljawallitsetud, seatud ja üllespantud / [koostaja J. Jung ; redig. C. Mumme]. – Tartu : H. Laakmann, 1871. – 104 lk. ; 19 cm.
  ISMN 9790801710468
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 12. Noot
  Vierundzwanzig Volkslieder mit ihren Singweisen. Erstes Heft [Noot] : für Sopran und Alt. – Dorpat : H. Laakmann, 1871. – 28 lk. ; 19 cm.
  ISMN 9790801710451
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 13. Noot
  Wanemuine kandle healed. Tõine jagu [Noot] : nelja healega meeste koorid / wälja annud C. R. Jakobson. – Tartus : K. Wänja, 1871. – 29, [1] lk. ; 22 cm.
  ISMN 9790801714145
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 14. Noot
  Ilmalikud meestekoorid [Noot] : seminaride, kihelkonnakoolide ja lauluseltside tarwis wäljaantud : saksakeelest ümberpandud / [koostanud J. Nebokat]. – Tartu : H. Laakmann, 1870. – 85, [3] lk. ; 18 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 15. Noot
  Laulo-salgokenne. Essimenne jaggo, 24 kolilaste-pühha laulu [Noot] : korilaulud Jummala nimmel Keisrile auuks rahwale roömuks soprano, alto, tenore ning basso heältest laulda / Adelbert Hugo Willigerode armsa maarahwale sowitud. – Tartus : [A. H. Willigerode], 1870. – 55, [1] lk. : tüpoehiskaas ; 22 cm.
  ISMN 9790801710444
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 16. Noot
  Mozart, Wolfgang Amadeus. Mozart'i Rekwiem ehk 12 nelja healtega koori laulud wiimsest pääwast ja õnsade hingamisest [Noot] : ereli ehk klaweri-mängiga kodu, kooli ja kiriku kasuks / Mozart ; A. Henseltist seatud ; [tõlkija: dr. Schultz-Bertram]. – Peeterburgi linnas : Ewangeliumi usu rahva piibliotek (levitaja), 1870. – 1 klaviir (64 lk.) ; 32 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 17. Noot
  Nebokat, Jaan. Hosianna! [Noot] : kiriklikud koorilaulud kõige kuuldsamatest Wene-, Italia-, Saksa-, Prantsuse- ja Hispaniamaa laulumeistritest / [koostaja J. Nebokat]. – Leipzig : [s.n.], 1870. – VI, 16 lk. ; 24 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 18. Noot
  Wanemuine ehk Neljakordne Laulu-Lõng [Noot] : laulud meeste-koorile / kirjapannud Friedrich Kuhlbars. – Tartu : H. Laakmann, 1870. – 28, [1] lk. ; 22 cm.
  ISMN 9790801714213
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 19. Noot
  Riechmann, Julius. Vier Lieder für Männerchor [Noot] / componirt von Julius Riechmann (Dirigent des Dorpater Sängerkreises). – In Dorpat : L. Höflinger, [186-?]. – 1 partii (8 lk. koos kaanega) ; 21 x 26 cm.
  ISMN 9790801709912 (pdf)
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 20. Noot
  Eestirahwa 50-aastase Jubelipiddo-Laulud [Noot] : [meeskooridele / koost. J. V. Jannsen]. – Tartus : Tarto Wannemuine-selts, 1869. – 79, [1] lk. ; 23 cm.
  ISMN 9790901345751 (pdf)
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 21. Noot
  Kunileid, Aleksander, pseud. Mo isamaa [Noot] = Mein Vaterland : Estnisches Volkslied / Original für gemischten Chor von Kunileidus ; für 4 Männerstimmen gesetzt von A. Henselt ; für Männerstimmen eingerichtet von Ernst Meyer ; [sõnad L. Koidula]. – Dorpat : W. Gläser, 1869. – [4] lk. ; 16 x 28 cm.
  ISBN 9789949601011
  TÄISTEKST Eesti Kirjandusmuuseumi repositooriumis KIVIKE
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 22. Noot
  Laulu pärlid [Noot] : nelja healega laulud meeste-koorile / Eesti meeste-lauluseltsidele soowinud ja wäljaannud P. Abel. – Tartus : H. Laakmann, 1869. – 32 lk. ; 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 23. Noot
  Pisukene Laulu- ja mängimees [Noot] : uued kolme ja nelja healega laulud, mis noore rahwa rõõmuks wäljaantud / Fr. Brandt. – Tartus : H. Laakmann, 1869. – 28 lk. : ill. ; 22 cm.
  ISMN 9790801710437
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 24. Noot
  Rosenberg, Georg. Waimulikud laulud Eesti rahwale [Noot] : nelja heälega / J[üri] R[osenberg]. – Tartu : [s.n.], 1869. – 26, [4] lk. ; 19 x 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 25. Noot
  Wanemuine kandle healed [Noot] : neljahealega meeste koorid : Eesti laulupühaks 1869 / wälja annud C. R. Jakobson. – С. Петербург : [C. R. Jakobson], tsens. 1869. – 16 lk. ; 22 cm.
  ISMN 9790801706690 (pdf)
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 26. Noot
  Kuhlbars, Friedrich. Laulik koolis ja kodus [Noot] : Ued laulud ühe, kahe, kolme ja nelja healega ja kaanonid : Noorele ja wanale, iseäranis Eesti koolidelle / wäljaannud Friedrich Kuhlbars. – Tartu : [E. Wettering], 1868. – 48 lk. ; 21 cm.
  ISMN 9790801711281 (pdf)
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 27. Noot
  Rinne, Gustav Felix. 32 laulo nelja heälega laulda [Noot] / mis Maa-rahwa lauljattele römuks ja kassuks on sowinud ja kirja pannud G. F. Rinne. – Tartu : H. Laakmann, 1868[tsens. 1867]. – 71, [1] lk. ; 17 x 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 28. Noot
  Evangelisches Choral-Buch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 7. vermehrte Aufl., mit einem Anhange versehen. – Reval : Franz Kluge, 1867. – XVI, 224 lk. ; 21 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 29. Noot
  Korilaulja koddo ja kirrikus. Teine anne [Noot] : Eesti lauloseltsidele / [koostanud Joh. Jannsen]. – Tartu : H. Laakmann, 1867. – Lk. 27-54 ; 17 x 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 30. Noot
  Jannsen, Johann Voldemar. Korilaulja koddo ja kirrikus [Noot] : Eesti lauloseltsidele. 1. ja 2. anne / [Joh. Jannsen]. – Tartu : H. Laakmann, 1866-1867. – 54, [2] lk. ; 18 x 23 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 31. Noot
  Korilaulja koddo ja kirrikus. I. anne [Noot] : Eesti lauloseltsidele / [koostanud ja eessõna autor Joh. Jannsen]. – Tartu : H. Laakmann, 1866. – 26 lk. ; 17 x 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 32. Noot
  Laulud Sörwemaalt, mitme healega. Teine jaggo [Noot] = Lieder aus der Schworbe, mehrstimmig / [koostaja M. Körber]. – Tartus : H. Laakmann, [1866]. – Lk. 19-32 ; 17 x 22 cm.
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 33. Noot
  Laulud Sörwemaalt, mitme healega. Essimenne jaggo [Noot] = Lieder aus der Schworbe, mehrstimmig / [koostaja M. Körber]. – Tartus : H. Laakmann, [1864]. – 18, [1] lk. ; 17 x 22 cm.
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 34. Noot
  Mengden, Gustav von. 36 Chorale [Noot] : aus den Schriften des livländischen Landraths Gustav Freiherrn von Mengden 1627-1688 / herausgegeben von W. von Bock. – Dorpat : E. J. Karow, 1864. – XV, 29, [5] lk. ; 23 x 32 cm.
  ISMN 9790801709226
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 35. Noot
  Zwölf Lieder Livländischer Componisten [Noot] / [herausgegeben von C. v. Holst]. – Dorpat : [s.n.], 1864. – 19 lk. ; 23 x 34 cm.
  ISMN 9790801706638
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 36. Noot
  Tallinna- ja Tarto-Ma Kirriko laulo ramato laulo wisid [Noot]. – 2. tr. – Tallinn : Kluge, 1864. – XXI, 90, [1] lk. ; 20 cm.
  ISMN 9790801711731
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 37. Noot
  Choralbuch für vier Männerstimmen, [Noot] : zum Gebrauche bei Gymnasien, Seminarien und kirchlichen Männerchören / gesetzt von Friedrich Brenner, Organist an der Universitätskirche in Dorpat. – Dorpat : E. J. Karow, 1862. – 53, [3] lk. ; 21 x 27 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 38. Noot
  Eesti Lauliko wisi-ramat [Noot] : 120 uut laulo-wisi / [koostaja J. V. Jannsen]. – Tartus : [H. Laakmann], [1862]. – VI, [5]-84 lk. ; 12 x 20 cm.
  ISMN 9790801714206
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 39. Noot
  Evangelisches Choral-Buch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J. L. E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 6. vermehrte Aufl., mit einem Anhange versehen. – Reval : Franz Kluge, 1862. – XVII, 239 [1] lk. ; 21 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 40. Noot
  Evangelisches Choral-Buch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J. L. E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Lösern'schen Gemeinde in Livland. – 6. tr. lisaga. – Tallinnas : F. Kluge, 1862. – XXV, [1], 223, [1] lk. ; 22 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 41. Noot
  Evangelisches Choral-Melodien-Buch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / angefertigt und herausgegeben von J.L.E. Punschel. – 4. tr. lisaga. – Reval : F. Kluge, 1862. – XVII, 90, [6] lk. ; 22 x 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 42. Noot
  Hörschelmann, Emil. Mönned armsad laulud wagga süddame römustamisseks ühhe ehk kolme heälega laulda [Noot] / [E. A. H. Hörschelmann]. – 2. [3] tr. – Tarto linnas : H. Laakmann, 1862. – 15, [1] lk. ; 19 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 43. Noot
  109 Choralmelodien [Noot] : für drei Discantstimmen zu den "geistlichen Liedern" von Raumer / herausgegeben von Dr. C. Oettel. – 5. Aufl. nebst 3 Zugabe. – Dorpat : C. Oettel, 1860. – 39 lk. ; 21 x 14 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 44. Noot
  28 Kerriko laulo-wiit Tarto ma-rahwa kolilastele ärratamisses nink römus nelja häle päle säetu [Noot] / [F. Hollmann]. – Tartu : [s.n.], 1860. – 24, 12, 12, 12, 12 lk. ; 20 x 25 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 45. Noot
  Tallinna- ja Tarto-ma Kirriko laulo ramato laulo wisid [Noot]. – Pärnu ; Viljandi : R. Jakoby et Co, [1860]. – XII, 71, [1] lk. : noot. ; 21 cm.
  ISBN 9789949283217
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 46. Noot
  Evangelisches Choral-Melodieen-Buch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und ehstnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / angefertigt und herausgegeben von Johann Leberecht Ehregott Punschel, weil. Consistorial-Rath und Pastor der Loesernschen Gemeinde in Livland. – 3. sorgfältig durchgesehene Aufl. – Reval : Franz Kluge, 1859. – 175, [9] lk. ; 19 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 47. Noot
  Evangelisches Choralbuch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 5. Aufl., mit einem Anhange versehen. – Dorpat : Franz Kluge, 1857. – XV, 173 lk. ; 21 x 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 48. Noot
  Hagen, Johann August. Tallinna ja Tarto lauloramatute täis wisi ramat [Noot] = Meldiju grahmata tschetras balsis preeksch tahm Ewangeliskahm Latwiskahm Luttera draudsehm = Choral-Buch für Evangelisch-Deutsche, Reval-Dorpat-Ehstnische und Lettische Gessangbücher : Auszug aus der dritten Auflage / [J.A. Hagen]. – Erfurt : [s. n.], [1857]. – 146, [4], VIII, 149-226, [2] lk. : portr. ; 16 x 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 49. Noot
  Evangelisches Choralbuch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 4. Aufl., mit einem Anhange versehen. – Dorpat : Franz Kluge, 1855. – XV, 173 lk. ; 21 x 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 50. Noot
  Paulsen, Aleksander Leopold. 40 Laulo nore rahwa kassuks ja römuks, ühhe ehk kahhe heälega laulda [Noot] / mis kirja pannud Aleksander Leopold Paulsen. – Tallinn : F. Wassermann, 1853. – 29, [3] lk. ; 24 cm.
  TÄISTEKST
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 51. Noot
  Tallinna- ja Tarto-ma Kirriko laulo ramato laulo wisid [Noot]. – Rija : [s.n.], 1852. – 32, 8 lk. ; 20 x 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 52. Noot
  Waimolikkud laulowisid nelja heälega [Noot] / [koostanud E. A. H. Hoerschelmann]. – Tallinnas : [Konsistooriumi kirj-kassa], 1852. – 24 lk. : ill. kaas ; 27 x 35 cm.
  ISMN 9790801708175 (pdf)
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 53. Noot
  Evangelisches Choralbuch [Noot] : zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen und esthnischen Gesangbücher der russischen Ostsee-Provinzen / auf den Wunsch der Livländischen Provinzial-Synode bearbeitet und angefertigt von J.L.E. Punschel, weil. Consistorialrath und Pastor der Loesern'schen Gemeinde in Livland. – 3. Aufl., mit einem Anhange versehen. – Dorpat : Franz Kluge, 1850. – XV, 173 lk. ; 21 x 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 54. Noot
  Lange, H. Drei geistliche Gesänge für gemischten Chor [Noot] / von H. Lange. – Dorpat : [s.n., 184-?]. – 1 murtud l., : noodid ; 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 55. Noot
  50 Choralmelodieen für drei Discantstimmen [Noot] : gesetzt zu der "Auswahl von geistlichen Liederversen" gehörig : Nebst einem Anhang von 7 rhythmischen Choralmelodieen / herausgegeben von Dr. C. Oettel. – [Dorpat] : [C. Oettel], [1849]. – 20, [2] lk. ; 17 cm.
  Vabakasutuses teos
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 56. Noot
  Bock, Woldemar von. Lieder [Noot] : von Steigentesch, Eichendorf, Heine und Rückert : für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte / W. von Bock. – Dorpat : Franz Klugesche Buch- und Musikalienhandlung, [1847]. – 11 lk. koos kaanega ; 25 x 33 cm.
  ISMN 9790801708670
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 57. Noot
  La Trobe, Johann Friedrich Bonneval. Sechs deutsche Lieder [Noot] : für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte / componirt von J. F. la Trobe. – Dorpat : Franz Kluge; Reval : Georg Eggers Buchhandlung, [1846]. – 11 lk. ; 25 x 33 cm.
  ISMN 9790801706201
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 58. Noot
  Lühhikessed mängi tükkid [Noot] : muist ühhestheäle-mönnust teise, muist laulude algul ning löppul, ja muist kui koggodus kirrikust wälja lähheb, mängida = Kurze Übergänge : aus einer Tonart in eine andere, nebst (meist choralartigen) Vor- und Nachspielen, zum Gebrauche für Land-Organisten, auch für Diejenigen, welche dieselben beim häuslichen Gottesdienste auf dem Pianoforte spielen wollen / mis Eesti-Ma kirrikutte erreli mängiatte kassuks on walmistanud, kokku pannud, ja trükki annud Ollewiste kiriko errelimängia [Johann August Hagen]. – [Tallinn] : [J. A. Hagen], [1846]. – 80 lk., [1] l. ill. : noot. ; 8°24x15 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 59. Noot
  Hagen, Johann August. Tallinna ja Tarto lauloramatute täis wisi ramat [Noot] = Choralbuch zu mehreren Evangelisch-Lutherischen Deutschen, Ehstnischen und Lettischen Gesangbüchern Russlands : unter den Deutschen Gesangbüchern vorzugsweise zu der Dr. Karl Chr. Ulmannschen geistlichen Lieder-Sammlung = Meldiju grahmata tschetras balsis preeksch tahm Ewangeliskahm Latwiskahm Luttera draudsehm / [J. A. Hagen]. – 2. täiend. tr. – Reval : J. A. Hagen, [tsens. 1845]. – 217, [317!], [1] lk. : portr. ; 6° (146 x 280 cm).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 60. Noot
  Hagen, Johann August. Tallinna ja Tarto lauloramatute täis wisi ramat [Noot] = Choralbuch zum Gebrauche für die Orgel und das Pianoforte : Enthaltend Kirchen-Melodien für Deutsche und Ehstnische Kirchen-Gesangbücher, so wie auch für Dr. K. C. Ulmanns geistliche Lieder-Sammlung / [Johann August Hagen]. – Reval : [J. A. Hagen], [tsens. 1844]. – 252 lk. . noot, portr. ; 6° 138x257 mm.
  ISBN 9789949499335
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 61. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [4-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [182-?]. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712516
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 62. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [5-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [182-?]. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712523
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 63. Noot
  Weyrauch, August Heinrich von. Neun deutsche Lieder. 5. Sammlung [Noot] : [für Singstimme mit Begleitung des Pianoforte] / in Musik gesetzt und Frl. Eleonore von Wahl mit vollkommenster Hochachtung gewidmet von August Heinrich von Weyrauch. – Dorpat : A. Sticinsky, [1827]. – 25 lk. : ill. ; 22 x 30 cm.
  TÄISTEKST
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 64. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [6-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, 1825. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712530
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 65. Noot
  Weyrauch, August Heinrich von. Zwölf deutsche Lieder. IVte Sammlung [Noot] / componirt und Ihro Excellenz der Frau Generalinn von Helfreich geb. von Stiernhielm, zugeeignet von August Heinrich von Weyrauch ; gestochen u. gedruckt in der Akademischen Buchhandlung. – Dorpat : [Akademische Buchhandlung], [1824]. – 26 lk. : ill. ; 22 x 31 cm.
  TÄISTEKST
  Vabakasutuses teos
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 66. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [3-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [1822]. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712509
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 67. Noot
  Weyrauch, August Heinrich von. Eilf Deutsche Lieder [Noot] : von Schiller, Göthe und andern : Der Lieder 3te Sammlung / in Musik gesetzt und dem hochwohlgebohrnen Fräulein Jenny von Lilienfeld dankbarlichst zugeeignet von August Heinrich von Weyrauch ; gedruckt u. gestochen in der Akademischen Buchhandlung. – Dorpat : [Akademische Buchhandlung], [1822]. – 27 lk. : ill. (noodid) ; 24 x 32 cm.
  ISMN 9790801708984
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 68. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [1-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [1821]. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712486
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 69. Noot
  Vierstimmige Choräle [Noot] : nach ihren ursprünglichen Melodien ohne Begleitung zum Gebrauch für Kirchen u. Schulen : [2-te Lieferung] / herausgegeben von C. F. Biedermann. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [1821]. – [14] lk. ; 16 x 24 cm.
  ISMN 9790801712493
  VAATA NOOTI RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 70. Noot
  Weyrauch, August Heinrich von. Zwoelf deutsche Lieder [Noot] : von Goethe, Schiller, Wetzel und Arndt / in Musik gesetzt und der hochwohlgebohrnen Frau Julie von Reutern Gebohrne von Schwärzel, ergebenst zugeeignet von August Heinrich von Weyrauch ; gedruckt und gestochen in der akademischen Buchhandlung auf Kosten des Verfassers. – Dorpat : A. H. Weyrauch, [1820]. – 25 lk. : ill. (noodid) ; 26 x 36 cm.
  ISMN 9790801709035
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 71. Noot
  La Trobe, Johann Friedrich Bonneval. Drey Lieder mit Begleitung des Forte Pianos [Noot] / componirt von J. F. la Trobe; Dorpat in der Akademischen Buchhandlung. – Dorpat : Akademische Buchhandlung, [1819]. – 6 lk. : ill. ; 22 x 30 cm.
  ISMN 9790801708977
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 72. Noot
  Weyrauch, August Heinrich von. Six menuets [Noot] : pour le piano-forte / composés et dediés à monsieur Alexandre de Wiesender par Auguste de Weyrauch. – Dorpat : Librairie de l'Académie, [1817/1818?]. – 13 lk. ; 26 x 36 cm.
  ISMN 9790801708960 (pdf)
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 73. Noot
  Compositionen [Noot] : [Beilage] zur Livona 1815 / von C. Eurich [!] und L. Maurer. – [Riga; Dorpat : F. Meinshausen], 1815. – [25] lk., 13 x 9 cm. – (Livona : ein historisch-poetisches Taschenbuch für die deutsch-russischen Ostsee-Provinzen / [Hrsg. G. T. Tielemann]).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta