Laad Keel Lähtekeel Ilmumismaa
Aasta: kuni E-ressurss Estonica
Kirjeid kokku: 15882
Näidatakse 8501 - 9000
 1. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Полупроводниковые материалы = Transactions of Tallinn Technical University. Полупроводниковые материалы = Труды Таллинского политехнического института. Полупроводниковые материалы. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1988. – 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0136-3581
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 2. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Органическая химия и технология = Труды Таллинского политехнического института. Органическая химия и технология. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1985. – 11 kd. ; 21 cm. – Kord kahe aasta jooksul, 1981-1985.
  ISSN 0320-3395
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 3. Jätkväljaanne
  Studies in the history of the Estonian people / by Arthur Võõbus ; Estonian Theological Society in Exile = Eesti Usuteadlaste Selts Paguluses. – Stockholm : Estonian Theological Society in Exile, 1969-1985. – 26 cm. – Ebaregulaarne. – (Papers of the Estonian Theological Society in Exile. [Scholarly series] = Eesti Usuteadlaste Selts Paguluses toimetused. [Teaduslik seeria], ISSN 0422-728X).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 4. Ajaleht
  Информация : настольная газета Эстонского республиканского союза потребительских обществ : ETKVL ; редактор Ф. Ээрма. – [Таллинн : Эстонский республиканский союз потребительских обществ], [1969 ?]-1984. – 31 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 5. Jätkväljaanne
  Välisperioodika koondnimestik : marksism-leninism. Filosoofia. Ajalugu. Poliitika. Õigus. Sport. Pedagoogika. Keele- ja kirjandusteadus. Ilukirjandus. Kunst. = Сводный указатель иностранных периодических изданий / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; koostaja H. Kross. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1969-1983. – 19 cm. – 1 kord kahes aastas, 1977-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 6. Jätkväljaanne
  Pärnu rajooni kolhooside ja sovhooside ökonoomilised näitajad ... aastal / Pärnu Rajooni Agraartööstuskoondis. – Pärnu : [Pärnu Rajooni Agraartööstuskoondis], 1969-1981. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 7. Ajakiri
  Ühiskonnateadused : bibliograafianimestik / FR. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1969-1981. – 28-29,5 cm. – 2 korda aastas, 1980-1981.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 8. Ajakiri
  Eesti Kultuuri Koondis : informatsioon / Eesti Kultuuri Koondis. – Stockholm : Eesti Kultuuri Koondis, 1969-1977. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 9. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ = Труды Таллинского политехнического института. Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1977. – 8 kd. ; 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 10. Jätkväljaanne
  Linguistica : [õppejõudude ja üliõpilaste uurimistöid võõrkeelte alalt] / Tartu Riiklik Ülikool, võõrkeelte kateeder ; [vastutav toimetaja H. Tõevere]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1969-1976. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 11. Jätkväljaanne
  Preprint / Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Physics. – Tartu : Academy of Sciences of the Estonian SSR, 1969-1976. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 12. Jätkväljaanne
  Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности / Тартуский государственный университет, проблемная научно-исследовательская лаборатория по основам мышечной деятельности ; ответственный редактор А. Виру. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1969-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne. – (Tartu Ülikooli toimetised. Töid kehakultuuri alalt).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 13. Jätkväljaanne
  Финансы Эстонской ССР за ... : статистический бюллетень / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : ЦСУ ЭССР, 1969-1973. – 19-20 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 14. Ajakiri
  Informatsioonileht / Eesti NSV Kaubandusministeeriumi KIPR Büroo, Teaduslik-tehnilise informatsiooni osakond. – Tallinn : [Eesti NSV Kaubandusministeerium], 1969-1973. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 15. Ajakiri
  Töö teaduslik organiseerimine põllumajanduses / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1969-1971. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 16. Ajakiri
  Uuematest TTO ja TTJ-alastest väljaannetest : referatiivinformatsioon / Eesti NSV Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti Informatsiooni Instituut, 1969-1971. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 17. Ajakiri
  Informatsiooniline Kiri = Информационное письмо / Eesti Energia, Energiamüük. – Tallinn : Eesti Energia, 1969-1971. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 18. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях ЭПУРП в 19.. году / Эстонское производственное управление рыбной промышленности, отделение технико-экономической информации. – Таллин : Эстонское производственное управление рыбной промышленности, 1969-1970. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 19. Jätkväljaanne
  Pedagoogilise propaganda kogemusi / Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1969-1970. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 20. Ajaleht
  IX Lääneranniku Eesti Päevad 1. juuli - 6. juuli 1969 Vancouver, B.C. : [infoleht]. – Vancouver : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, 1969. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 21. Ajakiri
  Informatsiooniline kiri kinematografistidele / Eesti Kinematografistide Liit. – Tallinn : Eesti Kinematografistide Liit, 1969. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 22. Ajaleht
  Göteborgi Postimees : Göteborgi Eesti Seltsi informatsioonileht = information från Göteborgs Estniska Förening / toimetanud M. Henning, M. Pommer. – Göteborg : [Göteborgi Eesti Selts], 1969. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 23. Ajaleht
  Informatsioonileht = Информационный листок / PI Kommunaalprojekt = ПИ Коммуналпроект. – [Tallinn : PI Kommunaalprojekt], 1969. – 31 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 24. Jätkväljaanne
  Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist / Eesti Looduseuurijate Selts. – Tartu : Eesti Looduseuurijate Selts, 1968-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1406-2879
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 25. Ajaleht
  Liivika Uudised : ÜS Liivika bülletään / toimetaja Leo Koobas. – [Toronto] : Liivika, 1968-1997. – 30 cm. – 1 kord aastas, 1989-1997.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 26. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Raamatukogu töid = Ученые записки Тартуского университета. Raamatukogu töid = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Raamatukogu töid. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1992. – 9 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4567
  TÄISTEKST 8(vihik 910)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 27. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Kriminoloogia-alaseid töid = Ученые записки Тартуского университета. Труды по криминологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Papers on criminology. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1992. – 17 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4532
  TÄISTEKST 9(vihik 533) [1980]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 28. Jätkväljaanne
  Veiste jõudluskontrolli ja boniteerimise põhinäitajad seisuga 1. I ... / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1968-1990. – 20x29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 29. Jätkväljaanne
  Raamatupidamise juhendmaterjale / Eesti Põllumajanduse Infokeskus. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1968-1990. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0203-3224
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 30. Jätkväljaanne
  Raamatukogu : metoodikat ja informatsiooni : kogumik / Eesti Rahvusraamatukogu; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1968-1989. – 19 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 31. Jätkväljaanne
  Советская педагогика и школа : [сборник статей] / Тартуский государственный университет. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1968-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-2992
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 32. Jätkväljaanne
  Eesti NSV rahvamajandus ... aastal = Народное хозяйство Эстонской ССР в ... году : statistika aastaraamat / Eesti NSV Riiklik Statistikakomitee ; koostanud T. Andrejeva ... [jt.] ; toimetuse kolleegium: A. Zamahhin (esimees) ... [jt.]. – Tallinn : Statistika Eesti osakond, 1968-1989. – 20-22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1406-4294
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 33. Jätkväljaanne
  Eesti NSV rahvaraamatukogud ... [a.] / Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Riiklik Raamatukogude Inspektsioon, Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1968-1989. – 20x29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 34. Jätkväljaanne
  Двойной слой и адсорбция на твердых электродах : тезисы докладов Всесоюзного симпозиума, ... года / Академия наук СССР, Научный совет по электрохимии, Министерство химической промышленности СССР, Государственный комитет по народному образованию СССР, Государственный комитет по народному образованию Эстонской ССР, Тартуский государственный университет. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1968-1988. – 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0131-1735
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 35. Jätkväljaanne
  Bulletin ... der Estnischen Abteilung der Sowjetischen Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft mit der DDR / Estnische Gesellschaft für Freundschaft und Kulturelle Verbindungen mit dem Ausland ; [eesti keelest tõlkinud V. Sepp] ; toimetaja H. -T. Kärmas ja I. Veidre. – Tallinn : Valgus, 1968-1988. – 20 cm. – Kord aastas, 1968-1973, 1976, 1978-1981, 1983-1988.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 36. Jätkväljaanne
  Info / Eesti NSV Jahimeeste Selts. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskomitee Info- ja Juurutusvalitsus, 1968-1988. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 37. Jätkväljaanne
  Легочная патология : сборник статей = Lung pathology = Kopsupatoloogia / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР. – Таллин : Валгус, 1968-1986. – 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-2380
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 38. Jätkväljaanne
  Aastal sündinud eesti punast tõugu pullmullikate kataloog = Каталог бычков эстонской красной породы, родившихся в ... году / Eesti Vabariiklik Tõuloomade Varumise Koondis, Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Info- ja Juurutusvalitsus. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus, 1968-1985. – 19-22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 39. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Электромеханика = Труды Таллинского политехнического института. Электромеханика. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1968-1984. – 13 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3336
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 40. Jätkväljaanne
  Гидрохимический бюллетень о состоянии загрязнения морской воды у побережья Эстонской ССР за ... г. / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Эстонское Республиканское Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды ; [ответственный редактор Э. Г. Носкова]. – Таллин : [Центр по изучению и контролю загрязнения природной среды], 1968-1984. – 21x30 cm. – 3 korda aastas (I p.-a., III ja IV kv.).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 41. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd / Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut, Matsalu Riiklik Looduskaitseala ; koostanud Valdur Paakspuu. – Tallinn : Valgus, 1968-1984. – ill. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0233-9447
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 42. Ajakiri
  Mehhanisaatorite töötulemused : [bülletään] / Eesti NSV Riiklik Põllumajanduse Tootmistehnika Komitee, Maaparandusehituse Valitsus. – Keila : Eesti NSV Põllumajanduse Tootmistehnika Komitee, 1968-1982. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 43. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Töid orientalistika alalt = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по востоковедению = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Oriental studies / редколлегия: П. Нурмекунд (ответственный редактор) ... [и др.]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1968-1981. – 7 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 44. Ajakiri
  Tootmise organiseerimine. TTO : bibliograafianimestik = Организация производства. НОТ : указатель литературы / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1968-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 45. Ajakiri
  Programme kõigile / Tartu Ülikool, arvutuskeskus. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1979. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 46. Ajaleht
  Uus Eesti = Tidningen Nya Estland - för frihet, rättvisa och demokrati / toimetaja ja vastutav väljaandja Vello Ugandi. – Stockholm, 1968-1978. – 42 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 47. Ajakiri
  Информационный листок / Эстонское монтажное управление треста "Севзапэлектромонтаж". – [Таллин] : [Эстонское монтажное управление треста "Севзапэлектромонтаж"], 1968-1976. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 48. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Математика и теоретическая механика = Труды Таллинского политехнического института. Математика и теоретическая механика : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1968-1976. – 7 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 49. Ajakiri
  Eesti Komitee Noortetöö Bülletään / Eesti Komitee kooli- ja noortetoimkond. – Stockholm : Eesti Komitee, 1968-1976. – 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 50. Jätkväljaanne
  Показатели работы газовых хозяйств Главгаза Эстонской ССР за ... год / Главное управление по газификации Эстонской ССР. – Таллин : [Управление делами совета министров Эстонской ССР], 1968-1975. – 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 51. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kolhooside ... aasta töötulemused : (ökonoomilised näitajad) / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus ; [koostanud E. Kõre, M. Suup]. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1968-1973. – 28-29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 52. Ajaleht
  Технический листок / Главное управление по ремонту флота ; ЦКТИСудоремонта, ОНТИ. – [Таллин] : Главное управление по ремонту флота, 1968-1972. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 53. Jätkväljaanne
  Труды по социологии = Töid sotsioloogia alalt / Тартуский государственный университет, лаборатория социологии ; [редколлегия: Ю. В. Вооглайд (ответственный редактор)... и др.]. – Тарту : [Тартуский государственный университет], 1968-1972. – ill.; 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 54. Jätkväljaanne
  Методические материалы по НОТ в здравоохранении / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; составитель А. А. Сарап. – Таллин : [Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР], 1968-1971. – 19 cm. – Kord kolme aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 55. Jätkväljaanne
  Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis : [kogumik] / Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu, Töö Teadusliku Organiseerimise Komitee ; [koostanud Mart Metsa]. – Tartu : Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu, 1968-1971. – ill. ; 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 56. Ajaleht
  К честной трудовой жизни : газета политотделения. – [S.l. : s.n.], 1968-1970. – cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 57. Ajaleht
  Signaal : ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi ning Autotranspordi- ja Maanteetööliste Ametiühingu Vabariikliku Komitee häälekandja. – Tallinn, 1968-1970. – 42 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 58. Ajaleht
  Сигнал : орган Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР и Республиканского комитета Профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог. – Таллинн, 1968-1970. – 42 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 59. Jätkväljaanne
  Õigusteaduskonna aspirantide töid = Труды аспирантов юридического факультета / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1968-1970. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 60. Ajakiri
  Kogemusi leiutus- ja ratsionaliseerimistöös / EKP Tartu Rajoonikomitee, Ratsionaliseerijate Nõukogu. – Tallinn : [EKP Tartu Rajoonikomitee], 1968-1970. – 20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 61. Ajaleht
  Ausasse Ellu : poliitosakonna ajaleht. – [S. l.] : [s. n.], 1968-1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 62. Ajaleht
  Võru Joru : ESNA suurlaagri "Võru" väljaanne. – Adelaide, 1968-1969. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 63. Ajakiri
  Valvar : [noorte ajakiri] / toimetus: Ants Kahu, Helgi Medri, Toivo Kiil... [jt.]. – Don Mills, 1968. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 64. Ajaleht
  Kirve Kaja : Eesti Skautlike Noorte Maleva Rootsis VI suurlaagri "Uudismaa" häälekandja / toimetus: Anne-Liis Klemmer... [jt.]. – Metsakodu, 1968. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 65. Ajakiri
  Horisont : inimene. Loodus. Universum / MTÜ Loodusajakiri ; peatoimetaja Kärt Jänes-Kapp. – Tallinn : Loodusajakiri, 1967-. – 28-29 cm. – 6 korda aastas, 2000-.
  ISSN 0134-2282
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 66. Ajaleht
  Külastaja : Toronto Eesti Baptisti Koguduse bülletään / toimetaja Elle Puusaag. – Toronto, 1967-. – 37 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 67. Jätkväljaanne
  Sordiaretus ja seemnekasvatus : teaduslikud tööd / Jõgeva Sordiaretuse Instituut ; vastutav toimetaja Merlin Haljak = Plant breeding and seed science / Jõgeva Plant Breeding Institute. – Jõgeva : Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 1967-. – 19-21 cm. – 1 kord viie aasta jooksul. – (Teaduslike tööde kogumik (Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI)) (Teaduslikud tööd (Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI)).
  ISSN 1736-2881
  TÄISTEKST (2010)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 68. Jätkväljaanne
  Kadakate Keskelt : Orissaare Gümnaasiumi õpilasalmanahh. – Orissaare : Orissaare Gümnaasium, 1967-2001. – 22-30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 69. Ajaleht
  Aade : [ringkiri] / [toimetaja Vello Salo]. – Tartu : [s.n.], 1967-1997. – 30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 70. Ajaleht
  Kultuuriside : Eesti Kultuurifondi teataja. – New York, 1967-1996. – 22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 71. Ajaleht
  Моряк Эстонии : газета Эстонского морского пароходства. – Таллинн : Эстонское морское пароходство, 1967-1993. – 42x30 cm. – 1 kord nädalas, 1989-1993.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 72. Ajakiri
  Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Ühiskonnateadused = Известия Академии наук Эстонии. Общественные науки = Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Social Sciences. – Tallinn : Perioodika, 1967-1991. – 26 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0373-6431
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 73. Ajaleht
  EKE Teatis / Vabariiklik Koondis Eesti Külaehitus. – Tallinn : EKE, 1967-1991. – 14x21 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 74. Ajaleht
  Malevaleht : Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva häälekandja. – Tallinn : EÜE, 1967-1990. – 42 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 75. Jätkväljaanne
  Eesti raamat ... = [eestikeelseid raamatuid NSV Liidust : kataloog kirjanduse tellimiseks] / kirjastus "Eesti Raamat". – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1990. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-8065
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 76. Jätkväljaanne
  Paide rajooni majandite ... aasta töötulemused.. – Paide : [Paide Rajooni Agraartööstuskoondis], 1967-1990. – 20-28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 77. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics. – Tallinn : Perioodika, 1967-1989. – 26 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0367-1429
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 78. Ajaleht
  Справка EKE / Республиканское объединение "Эстагрострой". – Таллин : Эстагрострой, 1967-1989. – 14x20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 79. Jätkväljaanne
  Сборник трудов / Государственный научно-исследовательский и проектный институт силикатного бетона автоклавного твердения (НИПИсиликатобетон). – Таллинн : [НИПИсиликатобетон], 1967-1989. – 19-20 cm. – Kord aastas, 1968-1971, 1973-1985, 1987-1989.
  ISSN 0370-9922
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 80. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia = Известия Академии наук Эстонской ССР .Биология = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology. – Tallinn : Perioodika, 1967-1989. – 24 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0013-2144
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 81. Ajakiri
  Советское Право : юридический бюллетень / Министерство юстиции ЭССР. – Tallinn, 1967-1989. – 21-24 cm. – 6 korda aastas.
  ISSN 0132-134X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 82. Ajakiri
  Nõukogude Õigus : juriidiline bülletään / Eesti NSV Justiitsministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Justiitsministeerium, 1967-1989. – 24 cm. – 6 korda aastas.
  ISSN 0132-1358
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 83. Ajakiri
  Искусство и быт.. – Таллинн : Кунст, 1967-1987. – 26-28 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0452-8522
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 84. Jätkväljaanne
  Eesti nõukogude etnograafia bibliograafia ... = Библиография эстонской советской этнографии ... / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ; koostanud Ellen Karu. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1967-1985. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-2763
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 85. Jätkväljaanne
  Справочник Государственного гидрометеорологического фонда СССР. Том 4, Прибалтийский район / Главное управление гидрометеорологической службы при СМ СССР, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР, Таллиннская гидрометеорологическая обсерватория. – Таллинн : [Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР], 1967-1984. – kaart. ; 26 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 86. Jätkväljaanne
  Гидрохимический бюллетень : (материалы наблюдений за загрязненностью поверхностных вод на территории Эстонской ССР) / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Эстонское Республиканское Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды ; ответственный редактор Э. Г. Носкова. – Таллин : [Эстонское Республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды], 1967-1984. – 14x20. – Kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 87. Ajakiri
  Горючие сланцы : информационная серия I / Эстонское республиканское научно-техническое общество нефтяной и газовой промышленности, Республиканский дом научно-технической пропаганды. – Таллинн : Республиканский дом научно-технической пропаганды, 1967-1983. – 26 cm. – 1 kord kuus, 1976-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 88. Ajakiri
  Ehitus ja Ehitusmaterjalid : bibliograafianimestik / koost. E. Tigane ; Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 89. Ajakiri
  Metsa- ja Puidutööstus : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 90. Ajakiri
  Energeetika. Elektroonika. Elektrotehnika : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 28 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 91. Ajakiri
  Masina- ja Aparaadiehitus / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 28 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 92. Ajakiri
  Toiduainetetööstus : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 93. Ajakiri
  Kergetööstus (tekstiili- jalatsi- ja õmblustööstus) : bibliograafianimestik = Легкая промышленность (текстильная, обувная, швейная) : указатель литературы / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 94. Ajakiri
  Sõdalane / Kanada Eesti Võitlejate Ühingu Liit ; toimetaja Kalju Tori. – Toronto, 1967-1980. – 28 cm. – 1-2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 95. Ajakiri
  Tööstuskeemia. Plastmassid : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 96. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondise "Eesti Põllumajandustehnika" ... töötulemused / Eesti Põllumajandustehnika Tehnoloogia ja Konstrueerimise Büroo. – Tallinn : Eesti Põllumajandustehnika Tehnoloogia ja Konstrueerimise Büroo, 1967-1978. – 20-21 cm. – 2 korda aastas, 1970-1978.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 97. Jätkväljaanne
  Majandusteadus ja rahvamajandus ... : aastaraamat / Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu ; [koostajad V. Krinal ja A. Kirt]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1977. – 20-21 cm. – Kord kolme aasta jooksul, 1971-1977.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 98. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia. Geoloogia = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология. – Tallinn : Perioodika, 1967-1977. – 26 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0424-6373
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 99. Ajaleht
  Estonian Events : bimonthly newsletter / toimetajad Rein Taagepera, Juris Dreifelds. – Irvine ; West Hill, 1967-1972. – 29 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 100. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Poliitilise ökonoomia kateedri uurimusi = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б. Poliitilise ökonoomia kateedri uurimusi. – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1971. – 4 kd. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 101. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Majandusteaduskonna uurimused = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б. Исследования экономического факультета. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1967-1970. – 4 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 102. Jätkväljaanne
  Abiks kolhoosi ... a. aastaaruande koostajale / Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus. – Tallinn : [Statistika Keskvalitsus], 1967-1970. – 28-29 cm. – 2 korda aastas, 1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 103. Ajakiri
  Baltiska Kommitténs bulletin / Baltiska Kommitténs Publikationfond ; redaktör Arvo Horm. – Stockholm : Baltiska Kommittén, 1967- [196-?]. – ill. ; 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 104. Ajaleht
  Informatsioonileht : kirjanduse nimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Raamatukogu, 1967-1969. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 105. Ajakiri
  Polügoon : [kultuuriajakiri noortele] / toimetaja Hillar Liitoja. – Don Mills, 1967-1969. – 23 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 106. Ajakiri
  Kungla : Eesti kultuuri ajakiri / pea- ja vastutav toimetaja Edgar Aavik. – Darling Point : Urituli Publications, 1967-1968. – 22 cm. – 2 korda aastas, 1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 107. Ajaleht
  Põhja-Ameerika IV Eesti Päevade Teataja : Eesti Päevad / Eesti Päevade Peakomitee väljaanne ; toimetaja Eduard Vallaste. – New York (N. Y.) : [Eesti Päevade Peakomitee], 1967-1968. – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 108. Ajakiri
  Kaja : Eesti Kinematografistide Liidu informatsioonileht / [toimetanud I. Kosenkranius ja B. Järn]. – [Tallinn : Eesti Kinematografistide Liit], 1967. – 20 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 109. Ajaleht
  Veimevakk : [suurlaager Koguja infoleht] / Koguja suurlaagri tegevuse osakond ; toimetaja Laine Yllo. – Wilmington, 1967. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 110. Ajaleht
  Информационный листок / Комитет ЭСНТО по коррозии и защите металлов. – Таллин : [Комитет ЭСНТО по коррозии и защите металлов], 1967. – 19 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 111. Ajaleht
  Информационный листок / Тартуский мясокомбинат, центральное бюро технической информации Эстонской ССР ; редактор П. Кюла. – Таллин : технической информации Эстонский ССР, 1967. – 21 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 112. Ajaleht
  Информационный листок / Министерство легкой промышленности ЭССР ; редактор И. Левенгарц. – Таллин, [Министерство легкой промышленности ЭССР], 1967. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 113. Jätkväljaanne
  Meie Sõna : Järvakandi Keskkooli õpilasalmanahh. – Rapla : Järvakandi Keskkool, 1967. – 23 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 114. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium ; Eesti NSV TIKB. – Tallinn : [Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium], 1967. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 115. Ajaleht
  Chicago Eesti Maja teated.. – Lincolnshire : Chicago Eesti Maja, 1966-2007. – 28 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 116. Jätkväljaanne
  Eesti ajakirjanduse ajaloost : [artiklite kogumik] / Tartu Ülikool, ajakirjanduse osakond ; toimetaja Peeter Maimik. – Tartu : Tartu Ülikool, 1966-1996. – 20-21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0202-022X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 117. Ajakiri
  Ведомости Верховного Совета и Правительства Эстонской Советской Социалистической Республики.. – Таллинн : Управление делами Совета Министров ЭССР, 1966-1990. – 22-23 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 0235-0319
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 118. Ajakiri
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja / Eesti NSV Riigikantselei. – Tallinn : Eesti NSV Riigikantselei, 1966-1990. – 22 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 0235-0300
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 119. Ajaleht
  Infoleht : il / Vabariiklik Koondis Eesti Külaehitus. – Tallinn : VK EKE, 1966-1989. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 120. Jätkväljaanne
  Nõukogude pedagoogika ja kool / Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Hariduskomitee. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-5282
  TÄISTEKST 1 [1966]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 121. Jätkväljaanne
  Финансы Эстонской ССР : статистический сборник (... гг.) / Государственный комитет статистики Эстонской ССР = Eesti NSV rahandusstatistika : kogumik (... a.) / Eesti NSV Statistikakomitee. – Таллинн : Госкомстат Эстонской ССР, 1966-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 122. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт = Труды Таллинского политехнического института. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт = Transactions of Tallinn Technical University. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1988. – 17 kd. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3433
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 123. Ajakiri
  Kohalik Tööstus : informatsiooniseeria 3 / Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium, 1966-1988. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  ISSN 0235-0327
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 124. Ajakiri
  Ehitusmaterjalitööstus : informatsiooniseeria 2 / Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, 1966-1988. – 19 cm. – 1 kord kuus, 1971-1988.
  ISSN 0131-5544
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 125. Jätkväljaanne
  Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi toimetised.. – Stockholm : Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut, 1966-1986. – 22-29 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 126. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Строительная механика = Труды Таллинского политехнического института. Строительная механика. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1984. – 15 kd. ; 21 cm. – Kord aastas, 1974 -1984.
  ISSN 0203-9745
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 127. Jätkväljaanne
  Aastal sündinud eesti mustakirjut tõugu pullmullikate kataloog = Каталог бычков эстонской черно-пестрой породы, родившихся в ... году / Eesti Vabariiklik Tõuloomade Varumise Koondis, Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Info- ja Juurutusvalitsus. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus, 1966-1983. – 19-22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 128. Jätkväljaanne
  Matemaatika- ja Füüsikakool. [M] / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966-1979. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 129. Jätkväljaanne
  Ресурсы поверхностных вод СССР : основные гидрологические характеристики : (за ... гг. и весь период наблюдений). Вып. 1, Эстония / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, Управление гидрометеорологической службы ЭССР ; под редакцией Т. Ф. Эйпре. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966-1978. – ill. ; kaart.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 130. Ajaleht
  E.E.L.K. Peetri koguduse teated.. – Vancouver, 1966-. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 131. Jätkväljaanne
  Õppemetoodika küsimusi / Tallinna Polütehniline Instituut, metoodikanõukogu. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1966-1977. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-1155
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 132. Ajakiri
  Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsuse filmifondi juurdetulnud ja mahakantud mängufilmide nimestik = Список художественных фильмов, поступивших в фонд и выбивших из фонда Управления кинопроката и рекламы в течение ... квартала ... г. / Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsus ; [koostanud I. Lilleorg ; L. Šank]. – Tallinn : [Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsus], 1966-1976. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 133. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Keele modelleerimise probleeme = Ученые записки Тартуского государственного университета. Keele modelleerimise probleeme = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Keele modelleerimise probleeme. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966-1975. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 134. Ajakiri
  Oma Kirik : EELK USA Esimese Praostkonna väljaanne / toimetajad Aleksander Hinno, Aleksander Prima. – New York : EELK USA Esimene Praostkond, 1966-1975. – 22 cm. – 2 korda aastas, 1969, 1975.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 135. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kergejõustiku teatmik ja võistluste juhendid ... aastal / Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee. – Tallinn : Eesti NSV Kehakultuuri- ja Spordikomitee, 1966-1974. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 136. Jätkväljaanne
  Noor Sulemees : Abja Keskkooli õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium ; Abja Keskkool. – Abja [Viljandi maakond] : Eesti NSV Haridusministeerium, 1966-1974. – 20-21,5 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 137. Ajakiri
  EPA raamatukogusse saabunud uudiskirjanduse bülletään / [Eesti Põllumajanduse Akadeemia]. – [Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia], 1966-1973. – 29-31 cm. – Ebaregulaarne, 1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 138. Jätkväljaanne
  Teatmik Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonda astujaile = Справочник для поступающих на механический факультет / Tallinna Polütehniline Instituut. – Tallinn : [Tallinna Polütehniline Instituut], 1966-1973. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 139. Jätkväljaanne
  Eesti NSV sovhooside ... aasta ökonoomilised näitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium], 1966-1973. – 29 cm. – 1 kord aastas, 1970-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 140. Jätkväljaanne
  EPA raamatukogusse ja kateedritesse saabuvate ajalehtede ja ajakirjade nimestik / Eesti Põllumajanduse Akadeemia Raamatukogu. – Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia Raamatukogu, 1966-1972. – 29-30 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 141. Jätkväljaanne
  Abiks Projekteerijale / Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Projekt" = В помощь проектировщику / Госстрой Эстонской ССР, ГПИ "Эстонпроект". – Tallinn : [Eesti Projekt], 1966-1972. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 142. Jätkväljaanne
  Современное землеустройство / Эстонская сельскохозяйственная академия. – Тарту : Эстонская сельскохозяйственная академия, 1966-1971. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 143. Jätkväljaanne
  Transactions of the Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Ministry of Helth of the Estonian S.S.R. = Труды Института экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР / редактор А. Ларетей. – Tallinn : Valgus, 1966-1970. – 23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 144. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Теория организации, учет и анализ = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б, Теория организации, учет и анализ / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1970. – 3 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne. – (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Majandusteaduskonna uurimused ; 2-3).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 145. Jätkväljaanne
  Problems of industrial hygiene and occupational pathology in the Estonian S. S. R. = Вопросы гигиены труда и профессиональной патологии в Эстонской ССР / Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Ministry of Health of the Estonian S. S. R. = Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; [редакционная коллегия: И. И. Аккерберг (ответственный редактор) ... и др.]. – Tallinn : Valgus, 1966-1970. – 21 см.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 146. Ajaleht
  SISINF : sisemist informatsiooni Liberaalsele Erakonnale / toimetaja Enno Klaar. – Stockholm : Liberaalne Erakond, 1966-1970. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 147. Ajaleht
  Informatsioonileht : Tehnilis-Ökonoomiliste Uurimiste Jaam. – Tallinn : Tehnilis-Ökonoomiliste Uurimiste Jaam, 1966-1969. – 19-21 cm. – 6 korda aastas, 1969.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 148. Ajakiri
  Läänekaar / Los Angelese Eesti Skautüksus "Tulehoidja" ; toimetaja Elmar Koik. – Los Angeles, 1966-1969. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 149. Jätkväljaanne
  Programmõpe : metoodiliste materjalide kogumik / Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi Teaduslik-metoodiline kabinet. – Tallinn : [Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi Teaduslik-metoodiline kabinet], 1966-1968. – 20 cm. – 1 kord aastas, 1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 150. Ajakiri
  Uusi Raamatuid : kirjastuse Eesti Raamat informatsioonibülletään. – Tallinn : Eesti Raamat, 1966-1968. – 20-21 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 151. Jätkväljaanne
  Temaatilise plaani projekt ... : [annoteeritud] / Kirjastus "Valgus". – Tallinn : Valgus, 1966-1967. – 20 cm. – 2 korda aastas (eesti ja vene keeles).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 152. Ajakiri
  Nimetu / Eesti Üliõpilaskond Torontos ; toimetajad Peeter Sepp, T. Kiil, Ilo Puhm, Heli Kopti. – Toronto : [s.n.], 1966-1967. – 19 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 153. Ajakiri
  Leht : Eesti Üliõpilaskond Rootsis häälekandja / vastutav väljaandja Henn Mõttus ; toimetaja Juhan M. Bersmann. – Stockholm, 1966-1967. – 21 cm. – 3 korda aastas, 1967.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 154. Ajaleht
  Ühinenud Koondise Sõnumid RVN-valimisteks.. – Toronto : Ühinenud Koondis, 1966. – 43 cm. – Ilmus 4 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 155. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu Metallide Korrosiooni Komitee. – Tallinn : [Eesti NSV Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu Metallide Korrosiooni Komitee], 1966. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 156. Ajaleht
  Kaljuvalla Kaja : Kaljuvalla suurlaagri häälekandja / toimetaja Edward Pihlberg. – Kotkajärvel (Kanada) [s.n.] 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 157. Jätkväljaanne
  Arstiteaduslike tööde kogumik : Üliõpilaste teaduslikke töid / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 158. Ajaleht
  Kaljuvalla Kuulutaja / Kaljuvalla suurlaagri informatsiooni osakond ; toimetaja Karl Ranken. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 159. Ajakiri
  Tuulepööris / [Gaidide Maleva laager Tuulepiiri Metsakodu]. – [Rootsi] : Tuulepiiri Metsakodu, 1966. – ill., 30 cm. – Iga päev.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 160. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium, 1966. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 161. Ajaleht
  Raudhabe : Toronto Eesti Vanaskautide Pere "Raudhabemete" Kultuurringi väljaanne. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 162. Ajaleht
  Kaljuvalla innustaja / Eesti Gaidtöö Keskus Kanadas ; toimetajad Lisanne Vaher, Irje-Ann Pihlberg. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 163. Ajaleht
  Baltimore Eesti Organisatsioonide Bülletään / toimetaja Vilve Ladon. – Baltimore : Baltimore Eesti Organisatsioonid, 1965-. – 28 cm. – 10 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 164. Jätkväljaanne
  Lauluisa radadel : [almanahh] / Võru Kreutzwaldi Gümnaasium. – Võru : Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 1965-. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-0501
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 165. Jätkväljaanne
  ÜS Liivika toimetised.. – Toronto : Liivika, 1965-. – 28 cm. – Ebaregulaarne. – (USA Eesti Agronoomide Seltsi toimetised ; nr. 1).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 166. Ajakiri
  Rahvuslane / Eesti Rahvuslaste Kogu Kanadas. – Toronto : Eesti Rahvuslaste Kogu Kanadas, 1965-1996. – 21 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 167. Jätkväljaanne
  Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide Komitee kooliväljaanne.. – Toronto : [Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide Komitee], 1965-1994. – ill. ; 16-28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 168. Jätkväljaanne
  W. Struve nimelise Tartu Astrofüüsika Observatooriumi publikatsioonid, asutatud 1817.a. / Eesti Teaduste Akadeemia ; vastutav toimetaja L. Riives = Публикации Тартуской астрофизической обсерватории им. В. Струве / Академия наук Эстонии. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1965-1990. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-3379
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 169. Jätkväljaanne
  Kirjastuse "Valgus" temaatiline plaan ... = Тематический план издательства "Валгус" на ... год. – Tallinn : Valgus, 1965-1990. – 20 cm + lisa. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-7999
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 170. Ajakiri
  Советское финно-угроведение = Soviet Finno-Ugric studies = Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft = La linguistique finno-ougrienne soviétique / Академия наук Эстонской ССР. – Таллинн : Периодика, 1965-1989. – 26 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0132-0777
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 171. Jätkväljaanne
  Muusikalisi lehekülgi : [artiklite kogumik]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1988. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0235-8352
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 172. Jätkväljaanne
  Trükitähed : Tallinna 7. Keskkooli õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn [Tallinna 7. Keskkool], 1965-1988 . – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 173. Ajaleht
  Maleva Teated / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis. – Rootsi, 1965-1988. – 30 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 174. Jätkväljaanne
  Töid EKP ajaloo alalt / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1987. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-1287
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 175. Jätkväljaanne
  Metoodilised juhendmaterjalid / Eesti NSV Tervishoiuministeerium, Apteekide Peavalitsus, Eesti NSV Farmatseutide Teaduslik Selts. – Tallinn : Eesti NSV Tervishoiuministeerium, 1965-1983. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 176. Jätkväljaanne
  Abiks Tartu Linna RSN saadikule / Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee. – Tartu : Tartu Linna RSN, 1965-1982. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 177. Ajakiri
  Aja Kaja : [ajakiri] / Albany-Schenectady Eesti Ühing ; toimetus Karl Inno, Heiki Parts ja Aaro Karmo. – [New York] : Albany-Schenectady Eesti Ühing, 1965-1980. – 23-27 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 178. Jätkväljaanne
  Esimesed Vaod : Haapsalu rajooni õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1979. – 26 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 179. Jätkväljaanne
  Keel ja struktuur : töid strukturaalse ja matemaatilise lingvistika alalt / Tartu Riiklik Ülikool, eesti keele kateeder. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1965-1978. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 180. Jätkväljaanne
  Parteiaktivisti teatmik ... : [tõlge vene keelest]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1978. – 12 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 181. Jätkväljaanne
  Программы для ЭЦВМ "Минск-22" / Академия наук Эстонской ССР, Институт кибернетики. – Таллин : [Академия наук Эстонской ССР], 1965-1975. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 182. Jätkväljaanne
  Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1965-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 183. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Износ, усталость и коррозия металлов = Труды Таллинского политехнического института. Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1965-1975. – 7 kd. : ill. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 184. Jätkväljaanne
  Eesti Kool : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühingu aastaraamat / toimetaja Johan Ungerson. – Stockholm : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühing, 1965-1974. – 24 cm.
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 185. Ajakiri
  Tootmis-tehniline informatsioon / Eesti NSV Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium ; Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : [Eesti NSV Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium], 1965-1973. – 19,5 cm. – 1 kord aastas, 1972-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 186. Jätkväljaanne
  Põllumajandusliku tootmise põhinäitajad ... aastal / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut. – Saku : [Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut], 1965-1973. – 12x20 -14x20 cm. – Kord aastas, 1965-1966, 1970-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 187. Jätkväljaanne
  Приказы и инструкции для дошкольных детских учреждений ... / Министерство просвещения Эстонской ССР. – Таллин : Министерство просвещения Эстонской ССР, 1965-1972. – ill. ; 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 188. Jätkväljaanne
  Сборник научно-технических статей / Научно-исследовательский и проектно-технологический институт систем планирования и управления в электропромышленности (НИПТИ) ; [ред. коллегия: ... А. И.[т.е. Ю.] Ирак (главный редактор) и др.]. – Таллин : [Экспериментальный комбинат "Бит"], 1965-1971. – ill. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 189. Jätkväljaanne
  Показатели отчетного баланса народного хозяйства Эстонской ССР за ... год : статистический бюллетень / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР. – Таллин : ЦСУ Эстонской ССР, 1965-1970. – 28-29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 190. Jätkväljaanne
  Kevade : Tallinna 22. Keskkooli komsomolikomitee ja pioneerimaleva häälekandja / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1965-1970. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 191. Jätkväljaanne
  Uut ja eesrindlikku põllumajanduses : ilmub alates 1965. a. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1965-1970. – 20 cm. – 2 korda kuus, 1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 192. Ajaleht
  Informatsioonileht : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis] / Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika" ; Eesti NSV Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut [TTIPI] ; toimetanud H. Loopmann. – Tallinn : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis], 1965-1968. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 193. Ajakiri
  Ratsionaliseerimine / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo], 1965-1967. – 20,5 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 194. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria A, Физика, математика и теоретическая механика = Труды Таллинского политехнического института. Серия A. Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1965-1967. – 2 kd. ; 20-21 cm. – Üks kord kahe aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 195. Jätkväljaanne
  Informatsioonileht / Eesti NSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Nõukogu. VSÜ Kalev Jahindusklubide Nõukogu. – Tallinn ; Tartu : Eesti NSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Nõukogu, 1965-1966. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 196. Ajaleht
  Virula-Vinkel : V E.S.N.A suurlaager "Virula" Eltham. – Eltham : [E.S.N.A.], 1965-1966. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 197. Ajakiri
  Metsamajanduslikud ratsionaliseerimisettepanekud / Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo ; [koostanud H. Paju]. – Tallinn : Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus, 1965-1966. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 198. Jätkväljaanne
  Auto-moto aastaraamat ... / Eesti NSV Auto-mootorrattaspordi Föderatsioon ; koostanud Edgar Remmel. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1966. – 21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 199. Ajakiri
  Külimit : Stokholmi Eesti Gümnaasiumi väljaanne / tegevtoimetaja Kristjan Meikup. – Stokholm : Stokholmi Eesti Gümnaasium, 1965. – 28 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 200. Ajaleht
  Вестник кинофестиваля : специальный выпуск / государственный комитет совета министров Эстонской ССР по кинемотографии, республиканская контора по прокату кинофильмов ; редактор М. Мялк. – Таллинн : государственный комитет совета министров ЭССР по кинемотографии, 1965. – 42 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 201. Ajaleht
  33 шахматный чемпионат СССР : бюллетень союза журналистов Эстонской ССР / Союз журналистов Эстонской ССР. – Таллинн : Союз журналистов ЭССР, 1965. – 29 cm. – 2-3 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 202. Ajaleht
  Filmifestivali teataja : eriväljaanne vabariiklikuks filmifestivaliks "25 aastat Nõukogude Eestit" / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kinematograafia Komitee, Vabariiklik Filmilaenutuse Kontor ; toim. M. Mälk. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Kinokomitee, 1965. – 45 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 203. Ajakiri
  Информация по строительству : реферативная тематическая серия / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства (Госстрой Эстонской ССР) ; составитель Х. Пармас ; редактор Ф. Кивисельг. – Таллин : Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства, 1965. – 27 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 204. Ajakiri
  Teated : Eesti Üliõpilaskonna Rootsis häälekandja ; toimetaja Andres Viirsoo. – Göteborg : [Eesti Üliõpilaskond Rootsis], 1965. – 30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 205. Jätkväljaanne
  Fakt. Sõna. Pilt / Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1964-2001. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0131-1506
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 206. Jätkväljaanne
  Atra seades : [Kärdla Keskkooli almanahh] / Kärdla Keskkool ; [koostamisel olid kaastegevad Ellen Epner... jt.]. – Kärdla (Hiiu maakond) : Kärdla Keskkool, 1964-[1997]. – 29 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 207. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Труды по знаковым системам = Ученые записки Тартуского университета. Труды по знаковым системам = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Труды по знаковым системам. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 25 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0259-4668
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 208. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Works on Romance-Germanic philology = Ученые записки Тартуского университета. Труды по романо-германской филологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Works on Romance-Germanic philology / redaktsioonikolleegium: A. Luigas (vastutav toimetaja) ... [jt.]. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 20 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 209. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Antropoloogia-alaseid töid = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Antropoloogia-alaseid töid. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 5 vihikut : ill. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4575
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 210. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid eesti filoloogia alalt = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Töid eesti filoloogia alalt. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 14 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4524
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 211. Ajakiri
  Valged Põllud / Toronto Eesti Baptisti Koguduse Misjonitoimkond. – Willowdale (Canada) : [Toronto Eesti Baptisti Koguduse misjonitoimkond], 1964-1992. – 22 cm. – 3 korda aastas, 1987, 1989, 1991-1992.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 212. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid psühholoogia alalt = Ученые записки Тартуского университета. Труды по психологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Studies in psychology. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1991. – 17 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-8767
  TÄISTEKST 5(vihik 424) [1977]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 213. Jätkväljaanne
  Реакционная способность органических соединений / Тартуский университет ; редакционная коллегия: В. А. Пальм (отв. редактор) ... [et al.]. – Тарту : Тартуский университет, 1964-1990. – 20 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0375-9520
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 214. Jätkväljaanne
  Kirjastus "Eesti Raamat" : ... aasta temaatiline ilmumisplaan : [annoteeritud] = Издательство "Ээсти Раамат" : аннотированный тематический план выпуска литературы на ... год / Eesti Raamat. – Tallinn : Eesti Raamat, 1964-1990. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-8006
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 215. Jätkväljaanne
  Материалы наблюдений болотных станций за ... год. Выпуск 2, Прибалтика, Белоруссия, Украина / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР, Таллиннская гидрометеорологическая обсерватория. – Обнинск : Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – 19x29 - 27x35 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 216. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Taimefüsioloogia- ja taimebiokeemia-alaseid töid = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по физиологии и биохимии растений = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Publications in plant physiology and plant biochemistry. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1964-1989. – 5 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-5570
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 217. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Санитарная техника = Труды Таллинского политехнического института. Санитарная техника = Transactions of Tallinn Technical University. Санитарная техника. – Таллинн : Таллиннский политехнический институт, 1964-1989. – 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0203-9702
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 218. Jätkväljaanne
  Sigade kontrollnuuma tulemusi ... aastal / [koostanud K. Eilart, toimetanud E. Valdmann... jt.] ; A. Möldri nimeline Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut ; Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, Agrotööstuse Informatsioonikeskus. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, 1964-1989. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 219. Ajakiri
  Рабочая и служебная одежда - Siluett : журнал Таллинского дома моделей. – Таллин : Таллинский дом моделей, 1964-1988. – 28 cm. – 1 kord kolme aasta jooksul, 1973-1988.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 220. Ajakiri
  Siluett - Töö ja Teenistusrõivad : Tallinna Moemaja ajakiri. – Tallinn : Tallinna Moemaja, 1964-1988. – 25-28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 221. Jätkväljaanne
  Итоги учета скота на 1 января ... года : Приложение к Основным показателям состояния животноводства в колхозах и совхозах Эстонской ССР / Государственный комитет статистики Эстонской ССР. – Таллинн : Государственный комитет статистики Эстонской ССР, 1964-1988. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 222. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Машиностроение = Труды Таллинского политехнического института. Машиностроение = Transactions of Tallinn Technical University. Машиностроение. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1964-1988. – 27 kd. ; 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3344
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 223. Ajaleht
  Eesti Postimees= Estonian Courier : Estonian Newspaper / Eesti Kirjavara ; toimetaja August Kärsna. – Long Island : [Eesti Kirjavara], 1964-1987. – 43 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 224. Jätkväljaanne
  Транспорт и связь Эстонской ССР : статистический сборник / Центральное статистическое управление Эстонской ССР. – Таллин : ЦСУ ЭССР, 1964-1986. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 225. Jätkväljaanne
  Raamatukogusse saabunud välisperioodika / Tartu Riiklik Ülikool, Teaduslik Raamatukogu ; [koostajad ja toimetajad: V. Vooglaid, V. Jürken, A. Randmere, E. Bitter, U. Tõnnov, K. Kivi]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1964-1986. – 26 köidet ; 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 226. Ajakiri
  Kommunaalmajandus ja Teenindus : informatsiooniseeria 7 / Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium, Eesti NSV Teenindusministeerium, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium, 1964-1983. – 20 cm. – 12 korda aastas, 1971-1983.
  ISSN 0130-237X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 227. Ajakiri
  Virgats : Eesti riikliku iseseisvuse eest võitleja / väljaandja ja toimetaja Avdy Andresson. – Deerfield : [Avdy Andresson], 1964-1981. – 28 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 228. Jätkväljaanne
  Метеорологический ежегодник за зиму ... гг. : наблюдения гидрометеорологических станций и постов над снежным покровом (снегосъемки). Выпуск 4, [Эстония] / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и конторлю природной среды, Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, Таллинская гидрометеорологическая обсерватория. – Таллинн : Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1964-1980. – 20x27 - 22x30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 229. Ajakiri
  Kolgata teel / väljaandja ja vastutav toimetaja Nikolai Kõrm. – Stockholm, 1964-1980. – 21 cm. – 1 kord aastas, 1975-.
  ISSN 0345-6277
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 230. Jätkväljaanne
  Faktid ja Kommentaarid : ajalehe "Kodumaa" lisa. – Tallinn : Ajaleht "Kodumaa", 1964-1979. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 231. Jätkväljaanne
  Итоги финансовой деятельности колхозов (без рыболовецких) Эстонской ССР за ... года / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : [ЦСУ ЭССР], 1964-1978. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne, 1965-1978.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 232. Jätkväljaanne
  Aktuaalset põllumajanduses : [kogumik]. – Tallinn : Valgus, 1964-1978. – 16-17 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 233. Jätkväljaanne
  Eesti NSV ühing "Teadus" : abiks lektorile. – Tallinn : Eesti NSV ühing "Teadus", 1964-1976. – 28-31 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 234. Ajakiri
  Информационный указатель / Отдел стандартов и технических условий Государственного планового комитета Совета Министров Эстонской ССР. – Таллин : Госплан ЭССР, 1964-1973. – 21 cm. – 3-4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 235. Jätkväljaanne
  Сборник работ / Таллинская гидрометеорологическая обсерватория, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР. – Таллин : Гидрометеоиздат, 1964-1973. – 1-2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 236. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Kunstimuuseumi Almanahh . – Tartu : [Tartu Riiklik Kunstimuuseum], 1964-1972. – 25 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 237. Jätkväljaanne
  Блоковский сборник : труды научной конференции, посвященной изучению жизнии и творчества А. А. Блока / Тартуский государственный университет. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1964-1972. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 238. Ajaleht
  Информационный листок / Министерство строительства Эстонской ССР, трест "Оргстрой". – Таллинн : Оргстрой, 1964-1970. – 2-3 korda kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 239. Ajakiri
  Lõunasäde : Kaplinna Eesti Seltsi väljaanne. – Kaplinn : [Kaplinna Eesti Selts], 1964-[196-?]. – 33 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 240. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях стройиндустрии и стройках Министерства строительства Эстонской ССР за ... года / Министерство строительства Эстонской ССР, Трест "Оргстрой". – Таллинн : Министерство строительства Эстонской ССР, 1964-1969. – 20-29 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 241. Ajaleht
  Информационное сообщение о технических новшествах в строительстве / Министерство строительства ЭССР, трест "Оргстрой". – Таллин : Министерство строительства ЭССР, 1964-1969. – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 242. Jätkväljaanne
  Huvitavat raamatukogude tööst : informatsiooniline ja metoodiline teatmik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1964-1967. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 243. Jätkväljaanne
  Тематический план издательства "Ээсти раамат" на ... год / Издательство "Ээсти раамат". – Таллин : Ээсти раамат, 1964-1967. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 244. Ajakiri
  Сланцевая и химическая промышленность : бюллетень научно-технической информации / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по координации научно-исследовательских работ. – Таллинн, 1964-1966. – 26 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 245. Jätkväljaanne
  Informatsioon : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis] / Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika". – Tallinn : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis], 1964-1966. – 20-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 246. Jätkväljaanne
  Итоги выполнения государственного плана научно-исследовательских работ и внедрение достижений науки и техники в народное хозяйство Эстонской ССР за ... год(a) / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР. – Таллинн : [Центральное статистическое управление], 1966. – 13x20 cm-14x19 cm. – 1 kord kvartalis, 1966, янв.-март - 1966, I п.-г..
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 247. Ajakiri
  E.D.U. Teated : Eesti Demokraatliku Uniooni (Ühinenud Põllumeeste ja Väikemaapidajate Kogude) USA ja Kanada osakondade informatsiooni bülletään / toimetaja Juhan Käis. – Toronto : Eesti Demokraatliku Uniooni USA ja Kanada osakonnad, 1964-1965. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 248. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях промышленности строительных материалов СНХ ЭССР ... г. / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, ЦБТИ. – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1964-1965. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 249. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях Управления легкой промышленности СНХ ЭССР ... / Совет народного хозяйства Эстонской ССР. – Таллин : [Совет народного хозяйства Эстонской ССР], 1964-1965. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 250. Ajakiri
  Informatsioonileht / ETKVL kaubandusliku ja tehnilise informatsiooni büroo Estkoopreklaam. – Tallinn : ETKVL kaubandusliku ja tehnilise informatsiooni büroo Estkoopreklaam, 1964-1965. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 251. Ajakiri
  Meie Mees : mõttevahetuse foorum skautluse aineil / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis, Karu lipkond ; toimetaja Enno Klaar. – Johanneshov : [s.n.], 1964-1965. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 252. Ajakiri
  Ilmunud kirjandus / Tallinna Polütehniline Instituut, kirjastusgrupp. – Tallinn : [Tallinna Polütehniline Instituut], 1964. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 253. Ajakiri
  Информационный листок / Бюро торговой и технической информации ЭРСПО Эсткоопреклама. – Таллин : [Бюро торговой и технической информации ЭРСПО Эсткоопреклама, 1964. – 20 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 254. Jätkväljaanne
  Итоги контрольного откорма свиней за ... год / Министерство сельского хозяйства Эстонской ССР, бюро научно-технической информации ; [составитель] Вамбола Лаанмяэ. – Таллинн : [Министерство сельского хозяйства Эстонской ССР], 1964. – 21 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 255. Ajakiri
  Läänekaare Postipoiss / Vancouveri Eesti Selts = Vancouver Estonian Society ; toimetaja Vello Püss. – Vancouver : Vancouveri Eesti Selts, 1963-. – 28 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 256. Ajaleht
  Seattle'i Eestlaste Teated / Seattle'i Eesti Selts ; [toimetaja] Caroli Leiman. – Seattle : Seattle Eesti Selts, 1963-. – 28 cm. – 4 korda aastas, 2013-.
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 257. Ajakiri
  Läänekaare Postipoiss [Võrguteavik] / Vancouveri Eesti Selts ; toimetaja Vello Püss. – Vancouver : Vancouveri Eesti Selts, 1963-. – 4 korda aastas.
  TÄISTEKST (Koduleht uuendamisel)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 258. Jätkväljaanne
  Looduskaitsealaseid töid / Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. – Tartu : Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, 1963-. – 20 cm. – 1 kord viie aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 259. Jätkväljaanne
  Русская филология : сборник научных работ молодых филологов / Тартуский университет, [отделение русской и славянской филологии]. – Тарту : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1963-2012. – 21 cm. – 1 kord aastas, 1995-2012.
  ISSN 1406-0019
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 260. Ajakiri
  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Peetri Koguduse Elu : EELK Toronto Peetri Koguduse väljaanne / toimetajad Tiiu Roiser ja Naani Holsmer. – Toronto : EELK Toronto Peetri Kogudus, 1963-2008. – 28 cm. – 1 kord aastas, 1990-2008.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 261. Jätkväljaanne
  Sõnasöed : Misso Keskkooli almanahh / koostajad Helve Kaup, Heiki Sulumäe ... [jt.]. – Misso : Misso Keskkool, 1963-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-5937
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 262. Jätkväljaanne
  Noorustuli : Pelgulinna Gümnaasiumi almanahh . – Tallinn : Pelgulinna Gümnaasium, 1963-2002. – 25 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 263. Jätkväljaanne
  Samm-sammult : Pärnu-Jaagupi Keskkooli almanahh / [koostajad Merike Mäemets, Virve Lohu, Tarvi Tasane]. – Pärnu-Jaagupi : Pärnu-Jaagupi Keskkool, 1963- . – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 264. Ajaleht
  Teated / San Francisco Eesti Selts. – San Francisco, 1963-1995. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 265. Ajaleht
  Põhjala Post : [Põhjalatütred-Kalevipoeg lipkonna häälekandja] / toimetaja Susanna Tomson. – Sävedalen, 1963-1994. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 266. Jätkväljaanne
  Eesti trükitoodangu statistika ... = Статистика печати Эстонии ... / Eesti Rahvusraamatukogu ; Eesti Raamatupalat = Эстонская национальная библиотека ; Книжная палата Эстонии ; [koostanud M. Sibul, L. Püss]. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1963-1993. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 267. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Ionization, aerosols, electrometry = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Ionization, aerosols, electrometry. – Tartu : Tartu Ülikool, 1963-1992. – 21 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 268. Ajakiri
  Side. Raadio. Televisioon : infoseeria 10 / RE "Eesti Telekommunikatsioonid". – Tallinn : Eesti Telekommunikatsioonid, 1963-1992. – 20 cm. – 1 kord kuus, 1971-1992.
  ISSN 0206-1376
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 269. Jätkväljaanne
  Teadaanne Tartu Ülikooli kaugüliõpilaste õppetöö korraldamisest ... õ.-a. / Tartu Ülikool. – Tartu : Tartu Ülikool, 1963-1991. – 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 270. Jätkväljaanne
  Orientiir : Eesti Orienteerumisliidu juhendmaterjalid / Olümpiaettevalmistuskeskuste Koondis Eesti Sport. – Tallinn : Eesti Sport, 1963-1991. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 271. Jätkväljaanne
  Хронологическое собрание законодательных актов Эстонской ССР ... г. / Министерство юстиции Эстонской ССР. – Таллинн : [Министерство юстиции Эстонской ССР], 1963-1991. – 23-24 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 272. Jätkväljaanne
  Eesti kaubandus = Estonian trade = Торговля Эстонии : statistika kogumik / Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet. – Tallinn : [Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet], 1963-1991. – 19-20 cm. – Kord kahe aasta jooksul, 1987-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 273. Jätkväljaanne
  Рукоделие : альбом / Кунст ; составитель К. Тали. – Таллинн : Кунст, 1963-1991. – 27-29 cm. – 1 kord aastas, 1974-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 274. Jätkväljaanne
  Справочник Государственного фонда данных о состоянии природной среды. Том 4, Эстонская ССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии. – Таллинн : [Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии], 1963-1990. – kaart. ; 26-28 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 275. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Энергетические системы = Труды Таллинского политехнического института. Энергетические системы. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1963-1988. – 14 kd. ; 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-345X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 276. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Теплоэнергетика = Труды Таллинского политехничекого института. Теплоэнергетика = Transactions of Tallinn Technical University. Теплоэнергетика. – Таллин : Таллинский политехничекий институт, 1963-1988. – 35 kd. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3360
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 277. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Горное дело = Труды Таллинского политехнического института. Горное дело = Transactions of Tallinn Technical University. Горное дело. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1963-1988. – 15 kd. ; ill. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0203-9737
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 278. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Электротехника и автоматика = Труды Таллинского политехнического института. Электротехника и автоматика = Transactions of Tallinn Technical University. Электротехника и автоматика. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1963-1988. – 37 kd. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0134-3823
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 279. Ajaleht
  Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja : ilmub alates 6. nov. 1944. a. – Valga : Perioodika, 1963-1988. – 42x30 cm. – 3 korda nädalas (teisipäeval, neljapäeval, laupäeval).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 280. Ajakiri
  Итоги выполнения государственного плана экономического и социального развития Эстонской ССР за ... / Центральное статистическое управление Эстонской ССР. – Таллин : Центральное статистическое управление ЭССР, 1963-1987. – 19-20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 281. Jätkväljaanne
  Сельское хозяйство Эстонской ССР : статистический сборник / Государственный комитет статистики Эстонской ССР. – Таллинн : [Государственный комитет статистики Эстонской ССР], 1963-1987. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne, 1971-1987.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 282. Jätkväljaanne
  Piiratud levikuga kirjanduse nimestik ... : Eesti NSV riiklik bibliograafianimestik : ametlikuks kasutamiseks / Eesti NSV Riiklik Kirjastuse, Polügraafia ja Raamatukogunduse komitee ; Eesti NSV Riiklik Raamatupalat. – Tallinn : Eesti Raamat, 1963-1987. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 283. Jätkväljaanne
  Selginud sihid : Pärnu linna õpilasalmanahh. – Tallinn : Eesti Raamat, 1963-1984. – 29 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0234-7091
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 284. Jätkväljaanne
  Teatrimärkmik / Eesti NSV Teatriühing. – Tallinn : Eesti Raamat, 1963-1984. – 20-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 285. Jätkväljaanne
  Matemaatika ja kaasaeg : metoodilisi materjale matemaatikaüliõpilastele ja teistele matemaatika õppijatele / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963-1984. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0130-9366
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 286. Jätkväljaanne
  Välisperioodika koondnimestik : loodusteadused. Matemaatika. Tehnika. Põllumajandus. Meditsiin = Сводный указатель иностранных периодических изданий / Eesti NSV Vabariiklik Teaduslik Tehnikaraamatukogu ; koostajad T. Sõrmus ja A. Nuut. – Tallinn : Eesti NSV Informatsiooni Instituut, 1963-1983. – 19 cm. – 1 kord aastas, 1982-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 287. Ajakiri
  Meie Side Austraalias : Korp! Rotalia Austraalia Koondise väljaanne / toimetaja Oskar Karlov. – Sydney, 1963-1983. – 29 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 288. Ajakiri
  Рекламный Проспект / Управление торговой рекламы ЭРСПО. – Таллин : Управление торговой рекламы ЭРСПО, 1963-1981. – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 289. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень основных работ, выполненных трестом "Оргстрой" Министерства строительства Эстонской ССР за ... год / Министерство строительства Эстонской ССР, трест "Оргстрой". – Таллин : Министерство строительства Эстонской ССР, 1963-[1972?]. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 290. Jätkväljaanne
  Teatmik Eesti Põllumajanduse Akadeemia Kaugõppeteaduskonda astujaile / Eesti Põllumajanduse Akadeemia. – Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1963-1977. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 291. Jätkväljaanne
  Kirjanduse ja rahvaluule radadelt : [Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule eriala üliõpilaste teaduslikke töid] / Tartu Riiklik Ülikool, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder ; toimetuskolleegium: J. Põldmäe (vastutav toimetaja) ... [jt.]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963-1976. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-3498
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 292. Jätkväljaanne
  Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus : bibliograafia = Финно-угорское и самодийское языкознание в Советском Союзе : библиография / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud Osvald Kivi, Maeve Leivo ; toimetanud Anu-Reet Hausenberg ja Valmen Hallap. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1963-1975. – 19-21 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0424-6462
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 293. Jätkväljaanne
  Jaht ja ulukid : Eesti NSV Jahimeeste Seltsi aastaraamat / Eesti NSV Põllumajandusministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Jahimeeste Selts, 1963-1974. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 294. Jätkväljaanne
  Современные движения земной коры : [сборник статей] = Recent movements of the earths crust / Академия наук ЭССР, Институт физики и астрономии ; редколлегия: Ю. Д. Буланже (председатель) ... и др.. – Тарту : Академия наук ЭССР, 1963-1973. – 21-26 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-6424
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 295. Ajakiri
  Külvaja : usuline ajakiri eestlastele / toimetaja ja väljaandja Wambola Pihel. – Toronto : [s.n.], [1963-1973]. – 24 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 296. Ajakiri
  Meie Mats : Karu lipkonna teadeteleht / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis, Karu lipkond ; toimetuses: Katrin Tombach, Mart Kikerpuu, Tanel Moora, Tiit Nurmela. – Huddinge, 1963-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 297. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratoorium, Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium. – Tallinn : Eesti Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium, 1963-1972. – 20-22 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 298. Jätkväljaanne
  Töökogemusi / Tööpunalipu ordeniga Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1963-1970. – 20-23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 299. Jätkväljaanne
  Elav teadus / Eesti Kirjanduse Komitee. – Stockholm : Eesti Kirjanduse Komitee, 1963-1970. – 22-23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 300. Ajaleht
  Eesti Teataja : Estniska nyhetsbladet. Euro-Skandinav : Skandinaviskt specialnummer ... / Ekonomiska Föreringen ; ansvarig utgivare M. Mossin ; redaktörer: S. Nagell, A. Mossin, G. Irbe. – Täby (Rootsi) : Föreringen Euro-Skandinav, 1963-1969. – 45 cm. – 4 korda aastas, 1964, 1967, 1969.
  ISSN 0345-2972
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 301. Ajakiri
  Hiietuli : õppekiri / ESNMR õppetoimkond ; toimetaja Sigrid Põdrus. – Borås, 1963-1969. – 30 cm. – 3-4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 302. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б, Tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri uurimistöid / Tallinna Polütehniline Instituut. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1963-1967. – 4 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne. – (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Majandusteaduskonna uurimused ; 1).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 303. Ajakiri
  Uut põllumajanduslikku kirjandust : bibliograafiline bülletään / Eesti NSV Kultuuriministeerium ; Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : [Eesti NSV Kultuuriministeerium], 1963-1967. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 304. Ajaleht
  Ivan Käbina-nimeline : Eestimaa Naerupooldajatega Sidemetepidamise Rahvusvahelise Ühisuse Eesti Muigkonna pjäälekandja / päätoimendaja [Rein] Riitsalu. – [Helsinki : s.n.], 1963-1966. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 305. Jätkväljaanne
  Kurortoloogilised uurimused = Труды по курортологии / NSV Liidu Meditsiiniteaduste Akadeemia Eesti Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut = Эстонский институт экспериментальной и клинической медицины Академии медицинских наук СССР. – Tallinn : Valgus, 1963-1966. – ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 306. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений и изобретений, внедренных на предприятиях Управления сланцевой и химической промышленности Совета народного хозяйства Эстонской ССР в ... года / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации. – Таллинн : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, [1963?]-1965. – 20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 307. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ ЭССР ... / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Центральное бюро технической информаций. – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1963-1965. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 308. Jätkväljaanne
  Matemaatika : metoodiliste artiklite kogumik / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kõrgema ja Kesk-Erihariduse Komitee Teaduslik-Metoodiline kabinet ; [toimetaja J. Gabovitš]. – Tallinn : [s.n.], 1963-1965. – ill. ; 20-21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 309. Jätkväljaanne
  Перечень мероприятий, заимствованных из материалов научно-технической информации, пропаганды и обмена передовым производственным опытом, внедренных на предприятиях Совета народного хозяйства Эстонской ССР в(о) ... полугодии 1963 года / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации. – Таллинн : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1963-1964. – 14x20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 310. Jätkväljaanne
  Juhendkiri / Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Keskraamatupidamine. – Tallinn : [Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Keskraamatupidamine], 1963-1964. – 20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 311. Ajaleht
  Stockholmi Eesti Osakonna teated / [Stockholmi Eesti Üliõpilaskond] ; toimetus: Jaak Maandi... [jt.]. – Stockholm, 1963-1964. – 30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 312. Ajakiri
  Sõnumitooja / Eesti Üliõpilaskond USA-s. – New York : [Eesti Üliõpilaskond USA-s], 1963-1964. – 28 cm. – 3-4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 313. Ajaleht
  Põhjala Sõnumid : 5. suurlaagri teateleht / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis ; toimetaja Harald Sepp. – Kallhäll, 1963-1964. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 314. Jätkväljaanne
  Referatiivne kogumik / Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium, 1963-1964. – ill. ; 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 315. Ajakiri
  Бюллетень / Эстонское отделение общества советско-чехословацкой дружбы. – Таллин : ЦБТИ СНХ ЭССР, 1963-1964. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 316. Jätkväljaanne
  Emajõgi : almanahh, pühendatud raamatukogu 50. aastapäevale / N. V. Gogoli nim. Tartu Linna Keskraamatukogu. – Tartu : [N. V. Gogoli nim. Tartu Linna Keskraamatukogu], 1963. – ill. ; 22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 317. Jätkväljaanne
  Ресурсы поверхностных вод СССР. Вып. 1, Эстония : гидрологическая изученность / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, Управление гидрометеорологической службы ЭССР ; под редакцией А. А. Лоопманн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 30 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 318. Ajakiri
  Maailm Täna / Eesti NSV Ajakirjanike Liit. – [Tallinn] : Eesti NSV Ajakirjanike Liit, 1963. – 33 cm. – Ilmus üks number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 319. Jätkväljaanne
  Сборник по обмену передовым опытом / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по координации научно-исследовательских работ ; составитель Я. Рейнсалу. – Таллин : [б.и.], 1963. – 26 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 320. Ajakiri
  Eesti NSV maanoorte II spordimängude informatsiooniline bülletään / Eesti NSV Vabatahtliku Spordiühingu "Jõud" Kesknõukogu ; toimetanud O. Spitz. – [Tallinn : Eesti NSV Vabatahtlik Spordiühing "Jõud"], 1963. – 30-32 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 321. Ajaleht
  Heimosillan Hymy = [Hõimusilla Naeratus] / [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis Tallinna Lipkond] ; toimetaja Hirjo Leemets. – [Koitjärve : S.n.], 1963. – 21 cm. – Ilmus 4 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 322. Ajaleht
  Laane Kaja : metsalaagri ajaleht / [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis]. – Koitjärve, 1963. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 323. Ajaleht
  Sihtasutis Tuleviku Teated / toimetanud sihtasutis Tuleviku juhatus: R. Kleitsman, H. Annik, E. Vilval... [jt.] ; kujundus Uno Org. – Stockholm, 1963. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 324. Jätkväljaanne
  Esimesed read : Vändra Gümnaasiumi almanahh. – Vändra : Vändra Gümnaasium, 1962-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 325. Jätkväljaanne
  Eesti Loodusmuuseumi töid / Eesti Keskkonnaministeerium, Eesti Loodusmuuseum. – Tallinn : Eesti Loodusmuuseum, 1962-. – 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-5740
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 326. Jätkväljaanne
  Tallinna Botaanikaaia uurimused = Studies of the Tallinn Botanic Garden = Scripta Horti Botanici Tallinnensis / Tallinna Botaanikaaed. – Tallinn : Tallinna Botaanikaaed, 1962-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 327. Jätkväljaanne
  Meteoroloogiline ülevaade ... aastast / Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. – Tallinn : Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, 1962-2005. – 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 328. Jätkväljaanne
  Tartu Riiklik Ülikool : ... a. ilmunud tööde bibliograafia = Tartu State University : bibliography of publications in ... = Тартуский государственный университет : библиография трудов за ... / Tartu Ülikool, raamatukogu ; [kirjastuskolleegium: M. Ermel... jt.]. – Tartu : Tartu Ülikool, 1962-1995. – 20-21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1406-2097
  TÄISTEKST(koondregistrid 1960-1969)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 329. Ajaleht
  Televisioon : TV / Eesti Televisioon. – Tallinn : Eesti Televisioon, 1962-1995. – 28-30 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 330. Ajaleht
  Raadioleht : Eesti Raadio nädalaleht : ilmub alates 1956. a. – Tallinn : Eesti Raadio, 1962-1995. – 42 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 331. Jätkväljaanne
  Bulletin / Förbundet Sovjetunionen-Sverige. Estniska Avdelning. – Tallinn : [Förbundet Sovjetunionen-Sverige. Estniska Avdelning], 1962-1964. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 332. Jätkväljaanne
  Ülevaade taimekahjurite ja -haiguste levikust .. aastal Eesti Vabariigis ning prognoos ... [järgmiseks] aastaks / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Vabariilik Taimekaitsejaam, taimekahjurite ja -haiguste prognoosi ning diagnoosi osakond. – Tallinn : [Taimekaitsejaam], 1962-1993. – 19-20 cm. – 1 kord aastas. – (Taimekaitse).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 333. Jätkväljaanne
  Eesti Vabariigi seadusandlike aktide kronoloogiline kogu ... a. / Eesti Vabariigi Justiitsministeerium. – Tallinn : Justiitsministeerium, 1962-1992. – 23-24 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 334. Ajaleht
  Рыбак Эстонии : орган партийного и профсоюзного комитетoв, управления и комитета комсомола Эстонского рыбопромышленного производственного объединения [Эстрыбпром] Океан. – Таллинн : [б.м.], 1962-1992. – 42x30 cm. – 1 kord nädalas, 1962-1964, 1990-1992.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 335. Jätkväljaanne
  Ehitusgeoloogia kogumik / Eesti Vabariigi Ehitusministeerium ; [toimetanud T. Masso ; koostanud Enno Soonurm, A. Vilo]. – Tallinn : Valgus, 1962-1991. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 336. Ajakiri
  Ehitus ja Arhitektuur : Eesti Ehitusministeeriumi bülletään / koostanud A. Amjärv. – Tallinn : Eesti Ehitusministeerium, 1962-1990. – 29 cm. – 1-2 korda aastas, 1984-1990.
  ISSN 0320-6335
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 337. Ajakiri
  Siluett Lastele : Tallinna Moemaja ajakiri / Eesti Kergetööstuse ja Kaubanduse kontsern "Estar". – Tallinn : Tallinna Moemaja, 1962-1990. – 28 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0236-2155
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 338. Jätkväljaanne
  TPI Teaduslikku Raamatukokku saabunud ajakirjad, ... - ... = Журналы, поступившие в Научную библиотеку ТПИ за гг. ... - ... / Tallinna Polütehniline Instituut, Teaduslik Raamatukogu = Научная библиотека Таллинского политехнического института ; [koostanud M. Soidla]. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1962-1989. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 339. Ajaleht
  Punalipp : EKP Jõgeva Rajoonikomitee ja Jõgeva Rajooni RSN häälekandja. – Jõgeva : EKP Jõgeva Rajoonikomitee, 1962-1989. – 42 cm. – 3 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 340. Ajakiri
  Силуэт для детей : журнал мод / Совнархоз Эстонской ССР. Управление легкой промышленности. Таллинский дом моделей. – Таллин : Таллинский дом моделей, 1962-1989. – 28 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0236-2163
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 341. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Электропривод = Труды Таллинского политехнического института. Электропривод. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1962-1987. – 23 kd. ; 20-22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0134-3815
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 342. Ajaleht
  Meie Post : Eesti parempoolsete ringkondade häälekandja / toimetaja Edgar Pärli. – Stockholm : Ühing Meie Post, 1962-1987. – 10 numbrit aastas, 1981-1987.
  ISSN 0025-875X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 343. Jätkväljaanne
  Teatmik põllumajandustehnikumidesse astujaile / Eesti NSV Põllumajandusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Info- ja Juurutamise Valitsus, 1962-1982. – ill. ; 19-20 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 344. Jätkväljaanne
  Eesti NSV ... aasta riigieelarve. Eesti NSV ... aasta riigieelarve täitmise aruanne = Государственный бюджет Эстонской ССР на ... год. Годовой отчет об исполнении государственного бюджета Эстонской ССР на ... год. – [Tallinn : s.n., 1962-1980]. – 25 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 345. Jätkväljaanne
  Teaduslike tööde kogumik / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI, Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Informatsiooni- ja Juurutusvalitsus. – Tallinn : Valgus, 1962-1980. – 24 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0424-6322
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 346. Jätkväljaanne
  Промышленность Эстонской ССР в ... году : статистический сборник / Центральное Статистическое Управление Эстонской ССР ; [сборник подготовил Андреева Т. Ю. и др.]. – Таллин : Центральное Статистическое Управление Эстонской ССР, 1962-1980. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 347. Jätkväljaanne
  Teaduslike tööde kogumik. Veiste jõudluskontrolli aastaraamat : ... kontrollaasta = Сборник научных трудов. Ежегодник контроля продуктивности крупного рогатого скота : за ... контрольный год = Collection of scientific works. Yearbook of cattle production records / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium. A. Möldri nimeline Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus ; [toimetanud L. Schneider... jt. ; koostanud Helmut Idarand]. – Tartu : Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. A. Möldri nimeline Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1962-1977. – 26-28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 348. Jätkväljaanne
  Ajalooalaseid töid : ÜTÜ ajalooringi kogumik / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1962-1977. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 349. Ajakiri
  Eesti Margiring Inglismaal Bülletään.. – Bradford : Eesti Margiring Inglismaal, 1962-1971. – 25 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 350. Ajakiri
  Eesti NSV Ülemkohtu Bülletään / vastutav toimetaja M. Eino. – Tallinn : Eesti NSV Ülemkohus, 1962-1966. – 26 cm. – 2 korda aastas, 1966(1967).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 351. Ajakiri
  Mötteid : Eesti ja inglise keelne iseseisva mõtte kandja = Thoughts : A publication of independent thought in Estonian and English / väljaandja ja toimetaja Viktor Minneste Jr. – Chicago, 1962-1967. – 28 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 352. Jätkväljaanne
  [Информационное сообщение] : ИС / Министерство строительства ЭССР, Трест "Оргстрой". – Таллин : Министерство строительства ЭССР,, [1962]-1967. – 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 353. Jätkväljaanne
  Kevade : Tallinna 22. Keskkooli kirjandusringi ja komsomoli-algorganisatsiooni kirjanduslik almanahh. – Tallinn : Tallinna 22. Keskkool, 1962-1966. – 26 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 354. Ajakiri
  Искусство и домашний быт : [альманах]. – Таллинн : Кунст, 1962-1966. – 29 cm. – 3 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 355. Jätkväljaanne
  Bulletiini / Neuvostoliitto-Suomi-seuran Eestin Osasto. – Tallinn : Neuvostoliitto-Suomi-seuran Eestin Osasto, 1962-1965. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 356. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях машиностроения и приборостроения Совета народного хозяйства Эстонской ССР в ... году / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, ЦБТИ. – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1962-1965. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 357. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях Управления пищевой промышленности СНХ ЭССР ... / Совет народного хозяйства Эстонской ССР. – Таллин : [Совет народного хозяйства Эстонской ССР], 1962-1965. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 358. Jätkväljaanne
  Eesrindlikke Kogemusi / Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo, 1962-1965. – 20 cm. – 4 korda aastas, 1964-1965.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 359. Ajakiri
  Uusi Noote : informatsiooniline nimestik rajooni- ja linnaraamatukogudele / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1962-1965. – 29 cm. – 3-4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 360. Ajaleht
  Perede Virgats : Teateid ja juhiseid rajurite peredele Rootsis. – Göteborg, 1962-1965. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 361. Ajakiri
  Информационный бюллетень / Центральное статистическое управление Совета Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : [Центральное статистическое управление Совета Министров Эстонской ССР], 1962-1965. – 20 cm. – Kord aastas, 1964-1965.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 362. Jätkväljaanne
  Geograafiliste tööde kogumik : üliõpilaste teaduslikke töid = Сборник географических исследований : научные труды студентов / Tartu Riiklik Ülikool = Тартуский государственный университет ; [vastutav toimetaja E. Varep]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1962-1964. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 363. Ajaleht
  Informatsioonileht : [Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium. Põllumajandusliku Hariduse ja Propaganda Valitsus]. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium. Põllumajandusliku Hariduse ja Propaganda Valitsus], 1962-1964. – 21-23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 364. Jätkväljaanne
  Статистический бюллетень города Таллина ... / ЦСУ Эстонской ССР, Статистическое управление города Таллина. – [Таллин] : ЦСУ Эстонской ССР, 1962-1964. – 19 cm. – Ilmus 1 number, 1964.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 365. Ajakiri
  Kultuuriasutustelt kommunismiehitajatele : informatsiooniline leht / Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu Kultuurharidustöö Metoodika Kabinet. – Tallinn : [Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu], 1962-[1963]. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 366. Ajaleht
  Tehnilise Informatsiooni Leht / Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium. Eesti NSV Linnamajanduse ja Autotranspordi Teaduslik-Tehnilise Ühingu autotranspordi ja teede sektsioonid. – Tallinn : Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium, 1962-1963. – 60 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 367. Ajaleht
  Vox Ugalensis : Korp! Ugala USA Koondise teated. – New York, 1962-1963. – 28 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 368. Jätkväljaanne
  Sari : Voz ativa da "Uue kodu" União Cultural Brasil - Estônia / toimetajad Jüri Olljum, Matti Kenkmann, Otto Kuusberg. – São Paulo, 1962-1963. – 32 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 369. Jätkväljaanne
  [Lendleht] / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, Eesti Põllumajanduse Akadeemia. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1962-1963. – 14 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 370. Ajakiri
  Uus Lend : Stokholmi Eesti Gümnaasiumi väljaanne / toimetus : Helmi Eller... [jt.] ; kaane kujundanud Mart Jänes. – Stockholm, 1962. – 27 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 371. Ajaleht
  Upsala Postinaine : Upsala Eesti Üliõpilaste häälekandja / [Uppsala Eesti Üliõpilaskond]. – Uppsala, 1962. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 372. Jätkväljaanne
  Sulesõbrad : Tallinna 18. Keskkooli õpilasalmanahh. – Tallinn : Tallinna 18. Keskkool, 1962. – 27,5 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 373. Jätkväljaanne
  Бюллетень контрольного откорма свиней / Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов ЭССР, бюро научно-технической информации, Эстонский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии ; [составитель] В. Лаанмяэ. – Тарту : Эстонский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии, 1962. – 21 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 374. Ajaleht
  Kotkajärve Tulehoidja : [Ilmakaare maailmalaagri häälekandja] / peatoimetaja Susanna Tomson ; toimetajad Leena Kitzberg ja Karl Ranken. – Kotkajärve, 1962. – 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 375. Jätkväljaanne
  Põhinäitajad loomakasvatuse seisukorrast Põltsamaa rajooni kolhoosides ja sovhoosides.. – [Põltsamaa, 1962]. – 20 cm. – 1 kord kvaratalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 376. Jätkväljaanne
  Juhendkiri. ENSV RMN Kalatööstuse Valitsuse ettevõtete ja kalurikolhooside laevade avariide analüüs / Eesti NSV Kalalaevastiku Ohutu Meresõidu ja Sadamate Järelevalve Inspektsioon, Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Tehnilise Informatsiooni Büroo. – Tallinn : Eesti Rahvamajanduse Nõukogu Tehnilise Informatsiooni Büroo, 1962. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 377. Ajaleht
  Kommunist : Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu ajaleht Abja territoriaalse tootmisvalitsuse juures. – Abja, 1962. – 42x30 cm. – 3 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 378. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria A, Труды по электротехнике = Труды Таллинского политехнического института. Серия A. Труды по электротехнике : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1962. – 1 kd. ; 20 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 379. Ajaleht
  Informatsioonileht / Pärnu Tööstuskombinaat Viisnurk. Teaduslik-Tehnilise Ühingu algorganisatsioon. Leiutajate ja Ratsionaliseerijate Ühingu algorganisatsioon. – Pärnu : Pärnu Tööstuskombinaat Viisnurk, 1962. – 22 cm. – Ilmus 2 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 380. Ajakiri
  Сообщения по машинному переводу / Институт языка и литературы Академии наук Эстонской ССР ; редактор В. Халлап. – Таллинн, 1962. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 381. Ajakiri
  Sigade kontrollnuumamise bülletään 1958-1961 / Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo ; Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut ; koostanud Vambola Laanmäe. – Tallinn : Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1962. – 21 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 382. Jätkväljaanne
  Инструктивное письмо. Анализ аварий и аварийных происшествий судов флота предприятий Управления рыбной промышленности и рыболовецких колхозов СНХ ЭССР / Инспекция безопасности мореплавания и портового надзора флота рыбной промышленности Эстонской ССР ; Бюро технической информации. – Таллин : БТИ СНХ ЭССР, 1962. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 383. Ajaleht
  Uus Tee : Eestimaa KP KK ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu ajaleht Tartu territorialse tootmisvalitsuse juures. – Elva, 1962. – 42x30 cm. – 3 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 384. Ajaleht
  Maarjamaa [Võrguteavik] : Vello Salo ringkiri / toimetaja Vello Salo. – Tallinn : [V. Salo]. – 2-5 korda aastas.
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 385. Jätkväljaanne
  Eesti looduseuurijate päev / Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures, asutatud 1853 = Estonian naturalists' congress / Estonian Naturalists' Society, founded in 1853. – Tartu ; Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1961-. – 20-23 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1406-3662
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 386. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli teatmik : isikkoosseis ja struktuur / Tartu Ülikool, teabetalitus ; toimetanud Leane Morits. – Tartu : Tartu Ülikool, 1961-2008. – 20-21 cm. – 1-2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 387. Jätkväljaanne
  Kajakas : Pärnu Ühisgümnaasiumi almanahh : Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste looming sõnas ja pildis / peatoimetaja Elga Raadik. – Pärnu : Pärnu Ühisgümnaasium, 1961-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 388. Ajaleht
  Esinduskogu Informatsioon / Rootsi Eestlaste Liit. – Stockholm, 1961-2004. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 389. Jätkväljaanne
  Eesti teatribibliograafia ... / Eesti Rahvusraamatukogu. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1961-1998. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 390. Jätkväljaanne
  Scripta botanica / University of Tartu. – [Tartu] : University of Tartu, 1961-1995. – 20-22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0524-1367
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 391. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid kehakultuuri alalt = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Töid kehakultuuri alalt. – Tartu : Tartu Ülikool, 1961-1995. – 22 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4826
  TÄISTEKST 10(vihik 525) [1980]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 392. Jätkväljaanne
  Труды Вычислительного центра / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет, 1961-1992. – 20 cm. – 1-5 korda aastas.
  ISSN 0132-988X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 393. Ajakiri
  Uusi Filme : ... fondi saabunud mängufilmid = Новые фильмы / Kultuuriministeerium, Vahendusfirma Meedium. – Tallinn : Meedium, 1961-1990. – 20 cm. – 1 kord kuus, 1984-1990.
  ISSN 0203-3178
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 394. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Õigusteaduslikke töid. Ученые записки Тартуского университета. Труды по правоведению = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. – Tartu : Tartu Ülikool, 1961-1990. – 49 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4613
  TÄISTEKST 25(vihik 473) [1978]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 395. Ajakiri
  Метеорологический ежемесячник. Вып. 4, ч. 2 / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии. – Таллинн ; Обнинск : ВНИИГМИ-МЦД, 1961-1990. – 20x27 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 396. Ajakiri
  В помощь профсоюзному активисту / Эстонский республиканский совет профсоюзов. – Таллинн : Эстонский республиканский совет профсоюзов, 1961-1990. – 20 cm. – 6 korda aastas, 1972-1990.
  ISSN 0206-5274
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 397. Jätkväljaanne
  Сообщения Прибалтийской комиссии по изучению миграции птиц = Communications of the Baltic Commission of the Study of Bird Migration / Академия наук Эстонии. – Тарту : Академия наук Эстонии, 1961-1990. – 20 cm. – Kaks korda aastas, 1989-1990.
  ISSN 0206-3387
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 398. Ajakiri
  Elamispinna vahetamise bülletään / Elamispinna Arvestuse ja Jaotamise osakonna väikeettevõte Ruum. – Tallinn : Elamispinna Arvestuse ja Jaotamise osakonna väikeettevõte Ruum, 1961-1990. – 20 cm. – 1 kord kuus, 1973-1990.
  ISSN 0202-3695
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 399. Ajakiri
  Бюллетень по обмену жилой площади / Малое предприятие "Руум" отдела по учету и распределению жилой площади исполкома Таллиннского городского СНД. – Таллинн : Руум, 1961-1990. – 20 cm. – 1 kord kuus, 1973-1990.
  ISSN 0320-0965
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 400. Ajakiri
  Reklaamkataloog / ETKVL Kaubandusliku Reklaami Valitsus. – Tallinn : ETKVL Kaubandusliku Reklaami Valitsus, 1961-1989. – 28 cm. – 1 kord aastas, 1987-1989.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 401. Ajaleht
  Infoleht / Eesti NSV Riiklik Transpordikomitee. – Tallinn : Transpordikomitee, 1961-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 402. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Töid NLKP ajaloo alalt = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по истории КПСС = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Töid NLKP ajaloo alalt. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1961-1988. – 23 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4400
  TÄISTEKST 15(vihik 445) [1978]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 403. Ajakiri
  Tuletõrje Valvepostil : Eesti NSV SM Tuletõrje Valitsuse ja Eesti NSV Tuletõrjeühingu bülletään. – Tallinn : Eesti NSV SM Tuletõrje Valitsus, Eesti NSV Tuletõrjeühing, 1961-1988. – 28 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0206-1422
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 404. Ajakiri
  На боевом пожарном посту : бюллетень Управления пожарной охраны Министерства внутренних дел Эстонской ССР и Совета пожарного общества Эстонской ССР. – Таллинн : Управление пожарной охраны Эстонской ССР, 1961-1988. – 28-29 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0132-411X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 405. Ajaleht
  Eesti Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid / Eesti Noortetöö Rootsis, Eesti Rahvusfond, Eesti Abi Keskus. – Stockholm, 1961-1984. – 21 cm. – 4 numbrit aastas.
  ISSN 0346-2587
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 406. Jätkväljaanne
  Abiks muusikaõpetajale / Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1961-1979. – ill. ; 19-20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 407. Jätkväljaanne
  Geoloogilised Märkmed = Геологические заметки = Geological notes / Eesti Looduseuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1961-1976. – 20 cm. – 1 kord aastas, 1976.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 408. Jätkväljaanne
  Rahvapärimuste koguja : [Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja] / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1961-1976. – 20 cm. – Üks kord kahe aasta jooksul, 1968-1976.
  ISSN 0131-6664
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 409. Ajakiri
  Maarjamaa : Eesti katoliiklaste ringkiri / toimetaja Vello Salo. – Rooma : [s.n.], 1961-1976. – 24 cm. – 1 kord aastas, 1975-1976.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 410. Jätkväljaanne
  Вопросы клинической неврологии и психиатрии / Тартуский государственный университет, Научное общество неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. М. Пуусеппа. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1961-1975. – 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0130-0016
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 411. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Судовые силовые установки = Труды Таллинского политехнического института. Судовые силовые установки : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1961-1974. – 7 kd. ; 20 -21 cm. – Üks kord kahe aasta jooksul.
  ISSN 0321-3021
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 412. Jätkväljaanne
  Исследования по строительству / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства, Научно-исследовательский институт строительства. – Таллин : Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства, 1961-1971. – 21 cm. – 1 kord aastas, 1968-1971.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 413. Ajakiri
  Ühendus : vaimulik leht eestlastele / toimetaja Abel Milder. – Mölndal, 1961-1970. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 414. Jätkväljaanne
  Eesti NSV ajalehed ja ajakirjad = [annoteeritud kataloog ajakirjanduse tellimiseks] / Eesti NSV Ajakirjandusliit. – Moscow : V/O "Mezhdunarodnaya Kniga, 1961-1969. – ill. ; 16 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 415. Jätkväljaanne
  Saarte Tuuled : Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkooli almanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Kuressaare (Saare maakond) : [V. Kingissepa nim. Keskkool], 1961-1968. – 24 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 416. Ajaleht
  Информационный листок : техническая информация / Министерство угольной сланцевой промышленности СССР, главное управление сланцевой промышленности, ордена Трудового Красного Знамени трест "Эстонсланец" ; редактор В. Тирмасте. – Кохтла-Ярве : Министерство угольной сланцевой промышленности СССР, 1961-1968. – 21 cm. – 5-6 korda aastas, 1967-1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 417. Jätkväljaanne
  Eestikeelseid raamatuid NSV Liidust = Книги на эстонском языке из СССР : [annoteeritud kataloog kirjanduse tellimiseks]. – [Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961-1967. – 16-17 cm. – Kord aastas, 1967.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 418. Jätkväljaanne
  Mahtra Lähistelt : Ed. Vilde nim. Juuru Keskkooli almanahh. – Rapla : Juuru Keskkool, 1961-1967. – 22-25 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 419. Ajakiri
  Tuleviku Tähistel : Üksikgaidide ja -skautide Tartu lipkonna ajakiri / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis, Tartu lipkond ; toimetaja Hell Gering. – Kallhäll, 1961-1966. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 420. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu tehniliste tingimuste informatsiooniline loetelu : seisuga 1. mai ... a. = Информационный указатель технических условий Совета народного хозяйства Эстонской ССР : по состоянию на 1 мая ... года / Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu, Tehnilise Informatsiooni Keskbüroo = Центральное бюро технической информфции Совета народного хозяйства Эстонской ССР. – Tallinn : Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu, 1961-1965. – 20 -22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 421. Jätkväljaanne
  Põhinäitajad loomakasvatuse seisukorrast Paide tootmisvalitsuse kolhoosides ja sovhoosides.. – Paide : [s.n.], 1961-1965. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 422. Ajaleht
  Информационный лист / сланцехимицеский комбинат "Кивиыли". – Кивиыли : сланцехимицеский комбинат "Кивиыли", 1961-1964. – 21 cm. – 1-3 korda aastas, 1961,1964.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 423. Ajakiri
  Информация по строительству : сборник / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства (Госстрой Эстонской ССР) ; [ответственный составитель Б. Исаков]. – Таллин : Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства, 1961-1964. – 20 cm. – 5 numbrit aastas, 1962-1964.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 424. Ajaleht
  Perpetuum Mobile / [Eesti Üliõpilaskond Inglismaal]. – Inglismaa, 1961-1963. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 425. Jätkväljaanne
  Noorsoo-väljaanne / Eesti Koolitoimkond USA-s. – New York : Eesti Koolitoimkond, 1961-1963. – ill. ; 23 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 426. Ajakiri
  Ilmakaare / Eesti Gaidtöö Keskus Kanadas ; toimetaja Ene Runge. – Toronto : Eesti Gaidtöö Keskus Kanadas, 1961-1962. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 427. Ajakiri
  Liha- ja Piimatööstus : teaduslik-tehnilise informatsiooni bülletään / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee. – Tallinn : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee, 1961-1962. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 428. Ajakiri
  Ehitusalane informatsioon : kogumik / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee (Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee) ; vastutav koostaja B. Isakov. – Tallinn : [Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee], 1961-1962. – 19 cm. – Kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 429. Jätkväljaanne
  Bülletään / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, Vabariiklik Taimekaitsejaam. – Tallinn : Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, 1961. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 430. Ajakiri
  Noorte Kirjanduse Varamu : Rootsi-Eesti Õpperaamatufondi väljaanne / toimetanud Henno Jänes, Teodor Künnapas, Heinrich Mark. – Stockholm : [Rootsi-Eesti Õpperaamatufond], 1961. – ill. ; 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 431. Ajakiri
  Народное хозяйство Эстонской ССР : бюллетень технико-экономической информации / Государственный научно-технически комитет Совета Министров Эстонской ССР. – Таллин : Государственный научно-технически комитет Совета Министров Эстонской ССР, 1961. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 432. Ajaleht
  Kalevipoja Sõnumid : [Hundulaager "Kalevipoeg" häälekandja]. – Falköping, 1961. – 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 433. Jätkväljaanne
  Mikrobioloogilised uurimused = Исследования по микробиологии / ENSV Teaduste Akadeemia. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut = Акад. наук ЭССР. Ин-т эксперим. и клинич. медицины. – Tallinn : ENSV Teaduste Akadeemia. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, 1961. – ill. ; 22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 434. Ajakiri
  Põllumajandusehitus : [bülletään] / Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis Eesti Põllumajandustehnika. Tehnilise Informatsiooni ja Reklaami Büroo. Tehnilise Abi Büroo. – Tallinn : Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis Eesti Põllumajandustehnika, 1961. – 26 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 435. Jätkväljaanne
  Võrseid Viru Väljadelt : Viru-Jaagupi Keskkooli kirjandusringi väljaanne. – Viru-Jaagupi (Lääne-Viru maakond) : Viru-Jaagupi Keskkool, 1961. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 436. Ajaleht
  Ülevaatuse entusiastide hääl : informatsiooniline leht / Eesti NSV AÜN J. Tombi nim. Kultuurihoone Kultuurharidustöö metoodika kabinet. – Tallinn : Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu, 1961. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 437. Ajakiri
  Ümera : Põhja New Jersey Kalevipoegade ja Lindatütarde ühine väljaanne / Toimetuse kolleegium: L. Leibak, E. Saarniit, H. Taremäe. – Hackensack, 1961. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 438. Ajakiri
  Informatsiooniline bülletään / Eesti NSV VS Jõud Kesknõukogu. – Tallinn : Eesti NSV Vabatahtlik Spordiühing "Jõud", 1961. – 31 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 439. Ajakiri
  Hundupoeg / Eesti Skautide Malev USA-s ; toimetanud E. Kilm. – Ameerika Ühendriigid : [s.n.], 1961. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 440. Ajaleht
  Извещения / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации. – Таллинн : [Совет народного хозяйства ЭССР], 1961. – 8 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 441. Ajakiri
  Статистический бюллетень. Население, здравоохранение, культура и социальное обеспечение / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : [Центральное статистическое управление Эстонской ССР], 1961. – 28 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 442. Jätkväljaanne
  Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid.. – Tallinn : Eesti Geograafia Selts, 1960-. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 2228-0006
  TÄISTEKST (kd. 9)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 443. Ajakiri
  Delfi Täheke [Võrguteavik] / ajakiri Täheke, internetiportaal Delfi. – Tallinn : Kultuurileht, 1960-. – Pidevalt uuendatav (võrguportaal) ; 1 kord kuus (digiajakiri).
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 444. Ajakiri
  Täheke : lasteajakiri / SA Kultuurileht ; peatoimetaja Ilona Martson. – Tallinn : Kultuurileht, 1960-. – 22x28 cm. – 1 kord kuus.
  ISSN 0134-2266
  Standardnumber 9770134226003
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 445. Jätkväljaanne
  Sulesepad : Hugo Treffneri Gümnaasiumi almanahh. – Tartu : Hugo Treffneri Gümnaasium, 1960-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-0218
  TÄISTEKST (2007)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 446. Jätkväljaanne
  Kodumurre / Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. – Tallinn : Emakeele Selts, 1960-2002. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-5193
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 447. Ajakiri
  ERN = Organ för Estniska Nationalrådet / ansvarig utgivare Birger Nerman ; redaktör Arvo Horm. – Stockholm : Estniska Nationalrådet, 1960-[1968?]. – 21 cm. – 2 korda aastas, 1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 448. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Publications on chemistry = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Publications on chemistry. – Tartu : Tartu Ülikool, 1960-1994. – 24 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4508
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 449. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid zooloogia alalt = Ученые записки Тартуского университета. Труды по зоологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Töid zooloogia alalt. – Tartu : Tartu Ülikool, 1960-1992. – 18 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4591
  TÄISTEKST 13(vihik 516) [1980]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 450. Ajaleht
  Leninlik Lipp : EKP Kohtla-Järve Linnakomitee ja Rajoonikomitee, Kohtla-Järve Linna RSN ja Rajooni RSN häälekandja. – Kohtla-Järve : EKP Kohtla-Järve Linnakomitee, 1960-1990. – 42 cm. – 5 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 451. Ajaleht
  Abiks Ametiühingu Aktivistile : [bülletään] / Eesti Ametiühingute Keskliit. – Tallinn : Eesti Ametiühingute Keskliit, 1960-1990. – 19 cm. – 6 korda aastas, 1972-1990.
  ISSN 0320-1112
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 452. Ajaleht
  Ленинское знамя : орган Кохтла-Ярвеского городского и районого комитетов Компартии Эстоний, городского и районного Советов народных депутатов. – Кохтла-Ярве, 1960-1990. – 42x30 cm. – 5 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 453. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Eesti ajaloo küsimusi = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Eesti ajaloo küsimusi = Ученые записки Тартуского государственного университета. Eesti ajaloo küsimusi. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1960-1989. – 11 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-446X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 454. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Труды по географии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Geograafia-alaseid töid. Ученые записки Тартуского государственного университета. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1960-1988. – 25 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0132-0521
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 455. Jätkväljaanne
  Развитие народного хозяйства Эстонской ССР за ... годы : краткий статистический сборник / Центральное статистическое управление Эстонской ССР. – Таллин : Ээсти раамат, 1960-1986. – 15-21 cm. – 1 kord 5 aasta jooksul, 1976-1986.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 456. Jätkväljaanne
  Ehitus-, montaaž- ja remont-ehitustööde ühtsed normid ja hinded / Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium, 1960-1985. – 19-20 cm. – Ilmub ebaregulaarselt.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 457. Ajakiri
  Raamatukogusse saabunud väliskirjandus / Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1960-1984. – 21 cm. – 1 kord kuus, 1970-1984.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 458. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Сборник статей по химии и химической технологии = Труды Таллинского политехнического института. Сборник статей по химии и химической технологии. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1960-1979. – 42 kd. ; 20-22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 459. Jätkväljaanne
  Eesti NSV keskeriõppeasutused : teatmik / Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeerium, 1960-1977. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 460. Ajaleht
  Tuulemaa : rahvusliku koostöö häälekandja = Vindarnas Land / Organ för Estniska Nationella Samarbetet ; pea- ja vastutav toimetaja Voldemar Strentse. – Stockholm, 1960-1976. – 42 cm. – 1 kord kvartalis, 1972-1976.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 461. Ajakiri
  Информационный список N ... излишнего оборудования ... на предприятиях Эстонской ССР / Совет Министров Эстонской ССР, Главное управление материально-технического снабжения. – Таллин : [Центральное бюро технической информации Совета народного хозяйства Эстонской ССР, 1960-1975. – 20x29 cm. – 5 numbrit aastas, 1975.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 462. Jätkväljaanne
  Lävel : Tartu 5. Keskkooli almanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tartu : Eesti NSV Haridusministeerium, 1960-1974. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 463. Ajakiri
  Sporditeel : Välis-Eesti spordiajakiri / Eesti Spordiliit Austraalias. – Adelaide : Estonian Sports Counsil of Australia, 1960-1974. – 26 cm. – 2 korda aastas, 1974.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 464. Ajakiri
  Приказы и инструкции / Министерство просвещения Эстонской ССР. – Таллинн, 1960-1972. – 20 cm. – 4-6 korda aastas, 1963-1972.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 465. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б. – Tallinn : [Tallinna Polütehniline instituut], 1960-1971. – 33 kd. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 466. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut.. – Tallinn : Valgus, 1960-1970. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 467. Jätkväljaanne
  Soviet-occupied Estonia ... : monthly reports. – Stockholm : Estonian National Council, 1960-1969. – 8 kd. – (Eesti Rahvusnõukogu publikatsioon).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 468. Ajakiri
  Информационный бюллетень / Министерство нефтеперерабатывающщей и нефтехимической промышленности СССР, Сланцеперерабатывающий комбинат имени В. И. Ленина. – Кохтла-Ярве : [Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина], 1960-1966. – 1 kord aastas, 1965-1966.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 469. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika, matemaatika ja tehnikateaduste seeria = Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия физико-математических и технических наук. – Tallinn : Perioodika, 1960-1966. – 26 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0424-6365
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 470. Ajakiri
  Информационный листок / Центральное бюро технической информации (ЦБТИ). – Таллин : ЦБТИ Эстонской ССР, 1960-1966. – 21 cm. – 2 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 471. Jätkväljaanne
  Teatmik ... aastal kõrgematesse õppeasutustesse astujaile / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee. – Tallinn : [Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee], 1960-1966. – ill. ; 20-22 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 472. Ajakiri
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ministrite Nõukogu Määruste ja Korralduste Kogu = Собрание Постановлений и Распоряжений Совета Министров Эстонской Советской Социалистической Республики / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. – Tallinn : Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus, 1960-1965. – 23 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 2382-7238
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 473. Jätkväljaanne
  Ведомость излишнего оборудования на предприятиях Совета народного хозяйства Эстонской ССР по состоянию на ... года / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Центральное бюро технической информации (ЦБТИ). – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1960-1965. – 19x29 cm. – 2 korda aastas, 1963-1965.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 474. Ajakiri
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja = Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики / Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. – Tallinn : ENSV Ülemnõukogu Presiidium, 1960-1965. – 23 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 2382-722X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 475. Jätkväljaanne
  Eesti Komitee Teated. Täienduskoolide tööpõllult / Eesti Komitee Koolitoimkond ; [eessõna : Herman Rajamaa]. – Stokholm : Eesti Komitee Koolitoimkond, 1960-1964. – 30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 476. Ajakiri
  Informatsiooniline Kiri / Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Toiduainete Tööstuse Valitsus. – Tallinn : [Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Toiduainete Tööstuse Valitsus], 1960-1964. – 20 cm. – 1-3 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 477. Ajakiri
  Uudiskirjandust raamatukogunduse alalt / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti Riiklik Raamatukogu, 1960-1964. – 29 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 478. Ajaleht
  Maleva Teataja : Eesti Gaidide ja Skautide Malevate ühine häälekandja Saksamaal / Eesti Skauttöö Keskus Saksamaal koostöös Gaidtöö Keskusega ; toimetanud Ülo Semmel... [jt.]. – Nürnberg : Eesti Skauttöö Keskus Saksamaal koostöös Gaidtöö Keskusega, 1960-1964. – 27-31 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 479. Ajakiri
  Hüüdja Hääl / D. Ling ; toimetaja G. Vilop. – Sydney : D. Ling, 1960-1964. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 480. Ajakiri
  Горючие сланцы : бюллетень научно-технической информации / Государственный научно-технический комитет министров Эстонской ССР. – Таллинн, 1960-1963. – 26 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 481. Ajakiri
  В помощь комплектованию технических библиотек : материалы из издательских проспектов : издаетса с 1960. года / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации (СНХ ЭССР. БТИ) ; редактор И. Левенгарц. – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации, 1960-1962. – 15x20 cm. – 1 number aastas, 1962.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 482. Ajakiri
  Põllumajandusmasinate Prospekte / Eesti NSV MN koondis "Eesti Põllumajandustehnika" ; Eesti NSV MN Riiklik Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee. – Tallinn : Eesti NSV MN Riiklik Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee, 1960-1962. – 21,5-22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 483. Jätkväljaanne
  Informatsiooniline bülletään / Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee. – Tallinn : Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee, 1960-1962. – 20-21 cm. – 2 korda aastas, 1961-1962.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 484. Ajakiri
  Информационный бюллетень / Центральный Комитет ЛКСМ Эстонии. – Таллин : [Центральный Комитет ЛКСМ Эстонии], 1960-1962. – 20-21 cm. – Kord aastas, 1961-1962.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 485. Jätkväljaanne
  Информационный сборник / Эстпромпроект, Государственные институты проектированию промышленных предприятий Советов народного хозяйства Эстонской, Латвийской и Литовской ССР (Таллин, Рига, Каунас). – Рига : [s.n.], 1960-1962. – 3 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 486. Jätkväljaanne
  Eksperimentaalbioloogia Instituudi uurimused / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Eksperimentaalbioloogia Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1960-1962. – 22-23 cm. – 1 kord kahe aasta jooksul.
  ISSN 0424-6403
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 487. Jätkväljaanne
  Esimesed Sammud : kirjanduslik almanahh / Keila rajooni Vasalemma Keskkooli komsomolikomitee ja kirjandusring. – Keila (Harju maakond) : Vasalemma Keskkool, 1960-1961. – 21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 488. Ajakiri
  Строительство и строительные материалы : [бюллетень научно-технической информации] / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делами строительства и архитектуры. – Таллин : [Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делами строительства и архитектуры], 1960-1961. – 26 cm. – Kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 489. Ajaleht
  Hundujuht.. – Johanneshov : [S.n.], 1960-1961. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 490. Jätkväljaanne
  ELKNÜ Tallinna Linnakomitee informatsiooniline bülletään.. – [Tallinn] : ELKNÜ Tallinna Linnakomitee, 1960-1961. – 22 cm. – 3 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 491. Jätkväljaanne
  Esimesed Vaod : Elva Keskkooli kirjanduslik almanahh. – Elva [Tartu maakond] : Elva Keskkool, 1960-1961. – 26 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 492. Jätkväljaanne
  Eesti Loodusteaduste Arhiiv. Bioloogiline Seeria / Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures. – Tartu : [Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures], 1960-1961. – ill. ; 23 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 493. Jätkväljaanne
  Библиографический указатель переводов : [статей из иностранных технических переводов] / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, Бюро технической информации. – Таллин : Совет народного хозяйства Эстонской ССР, 1960-1961. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 494. Jätkväljaanne
  Советская Прибалтика в братской семье народов СССР : (материалы межреспубликанского семинара-совещания в г. Риге 6-10 июня 1960 г.) / Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Общества Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР. – Рига : Латгосиздат, 1960. – 20 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 495. Ajakiri
  Bülletään loomakasvatuse seisukorra põhinäitajate kohta Paide rajooni kolhoosides ja sovhoosides 1. oktoobriks 1960.. – Paide : [s.n.], 1960. – 19 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 496. Ajaleht
  Бюллетень спартакиады / редактор И. Тетсман. – [Вильянди] : [s.n.], 1960. – 30 cm. – Iga päev.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 497. Jätkväljaanne
  Информационный перечень по стандартизации / Совет народного хозяйства Эстонской ССР, технический отдел. – Таллин : Бюро технической информации, 1960.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 498. Jätkväljaanne
  Matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilaste teaduslikke töid / Tartu Riiklik Ülikool ; [vastutav toimetaja L. Võhandu]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1960. – 21 cm. – Ilmus üks number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 499. Jätkväljaanne
  Küsitlusleht / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Kodu-uurimise Komisjon ; [koostanud A. Reiman]. – Tallinn : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia], 1960. – 20-21 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 500. Ajakiri
  Informatsiooniline Kiri / [NSV Liidu Sideministeeriumi Posti Peavalitsus]. – [Tallinn : s.n., 1960]. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta