Laad Keel Lähtekeel Ilmumismaa
Aasta: kuni E-ressurss Estonica
Kirjeid kokku: 16378
Näidatakse 8501 - 9000
 1. Jätkväljaanne
  Сводный отчет о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений по г. Таллину за ... / Центральное Статистическое Управление Эстонской ССР, Статистическое управление города Таллина. – Таллин : [ЦСУ ЭССР], 1976-1981. – 29-30 cm. – 2 korda aastas, 1977, I п.-г. - 1980, янв. - дек. (1981).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 2. Jätkväljaanne
  Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt : artiklite kogumik / [toimetuskolleegium: Mai Levin (koostaja), Mai Lumiste (koostaja), L. Viiroja (koostaja)... jt.]. – Tallinn : Kunst, 1976-1980. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 3. Ajaleht
  Официальная таблица Спортлото "5 с 36-и" / Эстонское республиканское управление спортных лотерей. – Tallinn : Эстонское республиканское управление спортных лотерей, 1976-1980. – 20 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 4. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Русский язык в эстонской школе = Ученые записки Тартуского государственного университета. Русский язык в эстонской школе = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Русский язык в эстонской школе / [редколлегия: М. Метса (ответственный редактор)... и др.]. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1976-1979. – 4 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0134-7713
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 5. Ajaleht
  Teatis / Tartu Kolhooside Ehituskontor. – Tartu : Tartu KEK, 1976-1979. – 21 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 6. Ajaleht
  Päewaleht : [ESNA IX suurlaagri "Harju" häälekandja] / toimetaja Evald Peljo. – Adealaide, 1976-1978. – 30 cm. – 6 numbrit aastas, 1978.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 7. Ajaleht
  Информационный листок / Министерство строительства ЭССР, НТО Стройиндустрии. – Таллинн : Оргстрой, 1976-1978. – 21 cm. – 3-4 korda kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 8. Jätkväljaanne
  Таллинские тетради : литературно-художественный сборник : [повести, стихи, рассказы, очерки]. – Таллин : Ээсти раамат, 1976-1978. – ill. ; 22 cm. – Kord kahe aasta jooksul.
  ISSN 0204-2703
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 9. Ajaleht
  Bülletään : XIII Lääneranniku Eesti Päevad : Vancouver, B.C. 10.-15.juuli 1977 / Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul ; toimetaja Lydia Indla. – Vancouver : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, 1976-1977. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 10. Jätkväljaanne
  Kaugõppekeskkoolide tööjuhendid ... õppeaastaks. Ajalugu, vene keel, füüsika : IX klass / Eesti NSV Haridusministeerium ; [koost. K. Parmsoo ja L. Ravell]. – Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1976. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 11. Ajaleht
  Информационный лист / Опорно-показательный рыболовецкий колхоз имени С. М. Кирова. – [Таллинн : Опорно-показательный рыболовецкий колхоз имени С. М. Кирова], 1976. – 30 cm. – 6 korda kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 12. Jätkväljaanne
  Сборник трудов СНО медицинского факультета / Тартуский государственный университет, Студенческое научное общество. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1976. – 20 cm. – Ilmus 1 number.
  ISSN 0135-6860
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 13. Ajakiri
  Hiiu : hiidlaste sidepidaja / Hiidlaste Selts ; toimetaja Vaike Külvet. – Toronto : Hiidlaste Selts, 1975-2015. – 28 cm. – 1 kord aastas, 2005-2015.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 14. Jätkväljaanne
  Schola biotheoretica : [teoreetilise bioloogia kevadkool] / Eesti Looduseuurijate Selts. – Tartu : Eesti Looduseuurijate Selts, 1975-. – 21 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-4167
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 15. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi / Tartu Ülikooli muuseum ; toimetaja Lea Leppik. – Tartu : Tartu Ülikooli muuseum, 1975-. – 21-23 cm. – 1 kord aastas, 2004-.
  ISSN 0206-2798
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 16. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi [Võrguteavik] / [Tartu Ülikooli muuseum] ; peatoimetaja Lea Leppik. – Tartu : Tartu Ülikool, 1975-. – 1 kord aastas, 2010-.
  ISSN 2346-5611
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 17. Jätkväljaanne
  Illimari sammu : [Fr. Tuglase nimelise Põlvamaa koolinoorte omaloomingukonkursi parimad kirjatööd]. – Põlva : [Ahja Kool], 1975-. – 21 cm. – 1 kord viie aasta jooksul.
  ISSN 0207-0464
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 18. Ajaleht
  Шахтер Эстонии : внутренняя газета "Ээсти Энергия Каэвандусед". – [Йыхви : Eesti Energia Kaevandused], 1975-. – 42 cm. – 1 kord kuus, 1994-1999, 2007-.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 19. Jätkväljaanne
  Eesti Põllumajandusülikool : struktuur ja koosseis. – Tartu : Eesti Põllumajandusülikooli Kirjastus, 1975-2008. – 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 20. Ajaleht
  Teatis / Jõgeva KEK. – Jõgeva [Jõgeva maakond] : Jõgeva KEK, 1975-[1978?]. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 21. Jätkväljaanne
  Folia Baeriana / Institute of Zoology and Botany, Karl Ernst von Baer Museum, Estonian Academy of Sciences, Estonian Naturalists' Society. – Tartu : Institute of Zoology and Botany, 1975-1999. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1406-5053
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 22. Ajaleht
  Randlane : aktsiaseltsi Esmar ajaleht. – Haabneeme : Esmar, 1975-1999. – 40-41 cm. – 1-3 korda aastas, 1994-1999.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 23. Jätkväljaanne
  Tallinna transpordi teatmik / AS Hooks koostöös Tallinna Transpordiametiga ; koostanud Udo Ots. – Tallinn : Tallinna Transpordiamet, 1975-1995. – 14-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 24. Ajaleht
  A/S Paide KEK : infoleht. – Mäo (Järva maakond) : Paide KEK, 1975-1992. – 30 cm. – 6 korda aastas, 1987-1992.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 25. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Fenno-ugristica = Ученые записки Тартуского университета. Fenno-ugristica = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Fenno-ugristica. – Tartu : Tartu Ülikool, 1975-1992. – 18 vihikut ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0234-792X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 26. Jätkväljaanne
  Annals of Estonian Medical Association / Estonian Medical Association in Sweden ; edited by P. Algvere, J. Novek. – Stockholm : Estonian Medical Association in Sweden, 1975-1991. – 21-24 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 27. Ajaleht
  Eesti Farmaatsiakoondise informatsioonileht.. – Tallinn : Eesti Farmaatsiakoondis, 1975-1991. – 28 cm. – 1 kord kuus, 1979-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 28. Jätkväljaanne
  Итоги выполнения плана капитального строительства по Эстонской Республике за ... год / Департамент по статистике Эстонской Республики. – Таллинн : [б.и.], 1975-1991. – 28-29 cm. – 2 korda aastas, 1985, ч. 1 (1986) -1990, ч. 2 (1991).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 29. Jätkväljaanne
  Eesti NSV rahvasporditegevuse ja -ürituste ... aasta kalenderplaan / Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee. – Tallinn : [Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee], 1975-1988. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 30. Jätkväljaanne
  EVO "Kalevi" Vabariikliku Nõukogu Presiidiumi otsus ... : "Kalevi" organisatsioonide töötulemustest ... aastal / Eesti Vabariiklik Organisatsioon "Kalev" Vabariiklik Nõukogu. – Tallinn : [Vabariiklik Spordiühing "Kalev" Kesknõukogu], 1975-1987. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 31. Jätkväljaanne
  Preprint / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Ühiskonnateaduste osakond. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1975-1987. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 32. Jätkväljaanne
  Eesti agronoomide Selts Rootsis toimetised.. – Uppsala : [Eesti Agronoomide Selts], 1975-1986. – 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 33. Ajaleht
  Lõuna-Rootsi Eesti Maja Teated / [toimetaja Rein Asu]. – [Lund : s.n., 1975-1981]. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 34. Jätkväljaanne
  Выполнение основных показателей сводного пятилетнего плана развития народного хозяйства на территории Эстонской ССР за ... годы / ЦСУ при СМ Эстонской ССР. – Таллин : [ЦСУ ЭССР], 1975-1981. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 35. Ajakiri
  Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi plaanitäitmine põhinäitajates ... / Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium, Eesti NSV Autotranspordi Arvutuskeskus (ATAK). – Tallinn : [Eesti NSV Autotranspordi Arvutuskeskus], 1975-1980. – 20*29 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 36. Ajakiri
  Estonia ... : [a brief survey] / [compiled by V. Raudsepp]. – Tallinn : Perioodika, 1975-1979. – 18-19 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 37. Jätkväljaanne
  Põhiliste põllumajanduskultuuride riiklikud sordivõrdluskatsed ... ja ... aastal / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi ja Juurutamise Valitsus, Põllumajanduskultuuride Sordikatsete Riikliku Komisjoni Inspektuur Eesti NSV-s. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1975-1979. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 38. Jätkväljaanne
  Eesti NSV füüsikakroonika / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Füüsika Instituut ; koostanud R. Männik. – Tartu : Füüsika Instituut, 1975-1978. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 39. Ajaleht
  Infoleht Energiatarbijaile / Eesti Energia, Energiamüük, Energiainspektisoon. – Tallinn : Eesti Energia, Energiamüük, Energiainspektsioon, 1975-1978. – 20,5 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 40. Ajakiri
  Kodumetsa Teateid / [Eesti Skautide Malev Kanadas ; toimetaja Ärni Käärid]. – [Kanada], 1975. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 41. Ajaleht
  Maailmalaager Metsakodu Päevakaja / [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis] ; toimetaja Hirjo Leemets. – [Metsakodu], 1975. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 42. Ajaleht
  Toronto Raamatulaada leht / [tekst ja väljaandja Vello Salo]. – [Toronto], 1975. – 11 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 43. Jätkväljaanne
  Tööde kogumik / Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut ; redaktsioonikollegium: E. Ehatamm... [jt.]. – Tallinn : Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut, 1975. – ill. ; 19 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 44. Ajaleht
  Ленинец : специальный выпуск стенгазеты ордена Октябрьской Революции СПК им. В. И. Ленина, посвященный досрочному завершению заводом азотных удобрений девятой пятилетки. – Кохтла-Ярве : [Сланцеперерабатывающий комбинат имени В. И. Ленина], 1975. – 42 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 45. Ajaleht
  Новости строительства : [информационный листок] / Министерство строительства Эстонский ССР, трест "Оргстрой", отдел техинформации. – Таллин : Министерство строительства ЭССР, 1975. – 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 46. Jätkväljaanne
  Препринт / Академия наук Эстонской ССР, Институт химии. – Таллин : Академия наук ЭССР, 1975. – 20 cm. – Ilmus 4 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 47. Jätkväljaanne
  Koolimatemaatika : [metoodilisi materjale matemaatikaüliõpilastele ja -õpetajatele] / Tartu Ülikool, matemaatika-informaatikateaduskond, Eesti Matemaatika Selts. – Tartu : Eesti Matemaatika Selts, 1974-. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0206-1295
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 48. Jätkväljaanne
  Väikeveli : August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilasalmanahh. – Karksi-Nuia : August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, 1974-. – 21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 49. Jätkväljaanne
  Lapsemaa : [Parksepa Keskkooli almanahh]. – [Parksepa] : Parksepa Keskkool, 1974-. – 21 cm. – 1 kord viie aasta järel.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 50. Jätkväljaanne
  Eelkaja : C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi almanahh ... – Viljandi : C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, 1974-. – 21 cm. – 1 kord viie aasta jooksul.
  ISSN 1736-7603
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 51. Jätkväljaanne
  Organic reactivity : international journal on quantitative structure-reactivity and -property relationships / Tartu University ; editorial board: V. Palm (editor in chief) ... [et al.]. – Tartu : Tartu University, 1974-1997. – 20 cm. – 1 kord aastas, 1993-.
  ISSN 0131-8314
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 52. Jätkväljaanne
  Välisraamatute koondkataloog / Eesti Rahvusraamatukogu. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1974-1997. – 29 cm. – 4 korda aastas, 1975-1979, 1981-1988, 1991-1996 (1996-1997).
  ISSN 0203-3240
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 53. Jätkväljaanne
  Tehnilisi juhendmaterjale : [bülletään] / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Põllumajandustehnika Inspektsioon. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1974-1992. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne, 1977-.
  ISSN 0136-6068
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 54. Jätkväljaanne
  Asutuste ja organisatsioonide töö põhilised finantsnäitajad ... a. eest = Основные финансовые показатели работы предприятий и организаций за ... год : статистический бюллетен / Eesti Vabariiklik Statistikaamet. – Таллинн : Eesti Vabariiklik Statistikaamet, 1974-1991. – 20-21 cm. – Kord kvartalis, 1985-1990 (1991).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 55. Jätkväljaanne
  Juhendmaterjalide kogumik / Eesti Advokaatide Kolleegiumi Presiidium. – Tallinn : [Eesti Advokaatide Kolleegiumi Presiidium], 1974-1991. – 19 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 56. Jätkväljaanne
  Preprint / Eesti Teaduste Akadeemia, Humanitaar- ja Ühiskonnateaduste Osakond, Keele ja Kirjanduse Instituut. – Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1974-1991. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 57. Ajakiri
  Библиографический указатель текущей литературы по гидрометеорологии / Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии. – Таллинн, 1974-1991. – 19-20 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 58. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Vabariiklikku Teaduslikku Tehnikaraamatukokku ... aastal saabuv perioodika = Периодические издания, поступающие в Республиканскую научно-техническую библиотеку Эстонской ССР в ... году / Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut ; [koostanud R. Ugandi ; vastutav toimetaja S. Maiväli]. – Tallinn : Eesti Informatsiooni Instituut, 1974-1990. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 59. Ajakiri
  Kaubandusteated : [bülletään] / Eesti Kaubandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut. – Tallinn : Eesti Kaubandusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut, 1974-1990. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 60. Ajakiri
  Põllumajanduskirjanduse koondnimestik / Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Infokeskus. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskomitee, 1974-1990. – 19 cm. – 4-6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 61. Jätkväljaanne
  Teatis PI EKE Projekt ... majandustegevusest.. – Tallinn : EKE Projekt, 1974-1990. – 14x20-15x21 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 62. Ajakiri
  Основные показатели работы промышленности Эстонской ССР / Департамент статистики Эстонской ССР. – Таллин : [Департамент статистики Эстонской ССР], 1974-1990. – 20x29-21x30 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 63. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Радиотехника = Труды Таллиннского политехнического института. Радиотехника = Transactions of Tallinn Technical University. Радиотехника. – Таллинн : Таллиннский политехнический институт, 1974-1989. – 16 kd. ; 21 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0320-3441
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 64. Jätkväljaanne
  Основные показатели работы промышленности города Таллина за ... года / Государственный комитет Эстонской ССР по статистике (Госкомстат ЭССР). – Таллин : Госкомстат ЭССР, 1974-1989. – 20x29 - 21x30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 65. Ajakiri
  Metoodilised soovitused ja juhendid / Eesti NSV Energeetika ja Elektrifitseerimise Tootmispeavalitsuse "Eesti Energia" Õppekombinaat. – Tallinn : Eesti NSV Energia ja Elektrifitseerimise Tootmispeavalitsus, 1974-1987. – 19 cm. – 2 korda aastas, 1974-1976, 1986-1987.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 66. Jätkväljaanne
  Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllumajanduses : ilmub alates 1965. a. / Eesti NSV Agrotööstuskomitee. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskomitee Info- ja Juurutamise Valitsus, 1974-1987. – 19-20 cm. – 3 korda kuus.
  ISSN 0233-9560
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 67. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень технических новшеств, внедренных на предприятиях Эстонской ССР и рекомендуемых для внедрения в народном хозяйстве / Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований. – Таллин : ЭстНИИНТИ, 1974-1987. – 19-20 cm. – 2 korda aastas, 1980-1987.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 68. Jätkväljaanne
  Бюллетень экономической информации Министерства легкой промышленности Эстонской ССР за ...-... годы / Министерство легкой промышленности Эстонской ССР. – Таллин : Министерство легкой промышленности Эстонской ССР, 1974-1987. – 14x20 - 14x19 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 69. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Varumisministeeriumi Informatsiooni-Arvutuskeskus. – Tallinn : Eesti NSV Varumisministeeriumi Informatsiooni-Arvutuskeskus, 1974-1983. – 21 cm. – 1-2 korda aastas, 1980-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 70. Ajakiri
  Sinu Eest, Isamaa! / väljaandja ja toimetaja Armin Morgen. – Baltimore (USA) : [s.n.], 1974-1983. – ill., 28 cm. – 2 korda aastas, 1982-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 71. Jätkväljaanne
  Estnische SSR : Wachstum in Zahlen ... / [zusammengestellt von E. Vanatoa]. – Tallinn : Perioodika, 1974-1981. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 72. Jätkväljaanne
  A statistical profile of the Estonian SSR ... / [compiled by E. Vanatoa]. – Tallinn : Perioodika, 1974-1981. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 73. Jätkväljaanne
  Эстонская ССР в цифрах ... : [перевод с эстонского / составитель Э. Ванатоа]. – Таллин : Периодика, 1974-1981. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 74. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Методологические вопросы физики = Ученые записки Тартуского государственного университета. Методологические вопросы физики = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Методологические вопросы физики. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1974-1980. – 4 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 75. Ajakiri
  Eesti Laevandus = Bulletin of Estonian Shipping in Exile / Estonian Shipping Agency ; toimetaja Einar Sanden. – Cardiff (Great Britain) : [Estonian Shipping Agency], 1974-1979. – 30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 76. Jätkväljaanne
  Erialade kirjeldus / Tallinna Polütehniline Instituut. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1974-1979. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 77. Ajaleht
  Sotsiaalse arengu planeerimine : informatsioonileht / Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut. – Tallinn : Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut, 1974-1979. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 78. Jätkväljaanne
  Описание специальностей / Таллинский политехнический институт. – Таллинн : Таллинский политехнический институт, 1974-1979. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 79. Jätkväljaanne
  Tilastotietoja Neuvosto-Eestistä ... / [laittaja E. Vanatoa]. – Tallinn : Perioodika, 1974-1978. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 80. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kolhooside ... aasta põhinäitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1974-1977. – 19x29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 81. Jätkväljaanne
  Eesti NSV sovhooside ... aasta põhinäitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1974-1977. – 19x29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 82. Jätkväljaanne
  PTB teatmefondi uudiskirjanduse loetelu ... = Перечень новой литературы справочно-информационного фонда ПТБ ... / Eesti NSV Teenindusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiabüroo ; [koostanud V. Pirn]. – Tallinn : Eesti NSV Teenindusministeerium, 1974-1977. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 83. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Studia orientalia et antiqua = Ученые записки Тартуского государственного университета. Studia orientalia et antiqua = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Studia orientalia et antiqua. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1974-1977. – 2 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4583
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 84. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Studia orientalia et antiqua. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1974-1977. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 85. Jätkväljaanne
  Preprint / Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Astrophysics and Atmosphere Physics, W. Struve Astrophysical Observatory. – Tartu : Academy of Sciences of the Estonian SSR, 1974-1976. – 19 cm. – Ebaregulaarne. – (Teated (Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut)).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 86. Ajakiri
  12. Lääneranniku Eesti Päevad : San Francisco-Oakland 1975 : informatsiooni bülletään / Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul ; [toimetus: Arnold Rehemets, Albert Klaar, Ilse Elfride Grüner]. – Los Altos : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, 1974-1975. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 87. Jätkväljaanne
  Maailmalaager Metsakodu Info : Maailmalaager Metsakodu Informatsioonitoimkonna väljaanne / toimetaja Tarmo Sepp. – [Metsakodu], 1974-1975. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 88. Ajaleht
  Maailmalaager Metsakodu Meelespea / [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis] ; toimetaja Tarmo Sepp. – [Metsakodu], 1974-1975. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 89. Ajakiri
  Oru kaja : [Austraalia VIII Suurlaagri Oru ajakiri]. – Melbourne , 1974-1975. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 90. Jätkväljaanne
  PTB teadus- ja tehnikainformatsiooni sektori väljaannete loetelu ... poolaasta ... = Перечень изданий сектора научно-технической информаций проектно-технологического бюро за ... полугодие ... / Eesti NSV Teenindusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiabüroo. – Tallinn : Eesti NSV Teenindusministeerium, 1974-[1975?]. – 19-20 cm. – Ilmumissagedus teadmata.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 91. Ajaleht
  Sotsialistliku võistluse informatsioon / Tallinna Sanitaartehniliste Tööde Valitsus. – Tallinn : Tallinna Sanitaartehniliste Tööde Valitsus, 1974-1975. – 30 cm. – Kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 92. Jätkväljaanne
  Loodusõpetuse metoodika küsimusi : [artiklite kogumik] / Eesti NSV Haridusministeerium, Pedagoogika Teaduslik Uurimise Instituut ; toim. H. Reinop. – Tallinn : Pedagoogika Teaduslik Uurimise Instituut, 1974. – 20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 93. Jätkväljaanne
  Teoreetiliste seminaride näidisteemad ja -plaanid : [tõlge vene keelest] / tõlkinud E. Kuusk ; kujundanud S. Stern ; toimetanud T. Tender. – Tallinn : Eesti Raamat, 1974. – 20 cm. – Ebaregulaarne. – (Parteiharidussüsteemile).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 94. Jätkväljaanne
  Töökaitse probleeme / Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium, Töökaitse laboratoorium ; toimetanud H. Koppel. – Tallinn : [Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium, Töökaitse laboratoorium], 1974. – 19 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 95. Ajakiri
  Välisperioodika nimestik / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Teaduslik Raamatukogu. – Tallinn : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia Teaduslik Raamatukogu], 1974. – 29 cm. – Kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 96. Ajakiri
  Õnnetud Ajad / toimetaja Armin Morgen. – Baltimore, 1974. – 22 cm. – 3 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 97. Jätkväljaanne
  Информационно-поисковые системы на различных носителях информации / Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований. – Таллин : [s.n.], 1974. – Kaks korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 98. Jätkväljaanne
  Algõpetuse aktuaalseid probleeme : teadustööde kogumik / Tallinna Pedagoogikaülikool ; koostanud Leida Talts = Actual Problems in Primary Education : a collection of research paper / Tallinn Pedagogical University. – Tallinn : TPÜ Kirjastus, 1973-2001. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0134-5079
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 99. Jätkväljaanne
  Estonia Matsalu : rõngastusaruanne / Matsalu Looduskaitseala, [Rõngastuskeskus] ; Eva Kastepõld, Taivo Kastepõld. – Lihula : Matsalu Looduskaitseala, 1973-2001. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 100. Jätkväljaanne
  Publicationes Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis.. – Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 1973-1994. – 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-7131
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 101. Jätkväljaanne
  Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule : annoteeritud kirjanduse nimestik ... / Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu ; vastutav toimetaja Õ. Oviir ; koostanud ja toimetanud E. Põllupüü, V. Kumm. – Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1973-1993. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-7972
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 102. Jätkväljaanne
  Eesti Vabariigi rahvamajanduse ... aasta bilanss : statistika kogumik = Баланс народного хозяйства Эстонской Республики за ... год : статистический сборник / Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet. – Tallinn : [Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet], 1973-1992. – 28-30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 103. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Uurimusi Läänemeremaade ajaloost = Ученые записки Тартуского университета. Исследования по истории стран Балтики = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Uurimusi Läänemeremaade ajaloost. – Tartu : Tartu Ülikool, 1973-1992. – 7 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4451
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 104. Jätkväljaanne
  Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse saabuva perioodika koondnimestik, ... / Eesti Põllumajanduse Akadeemia Raamatukogu ; [koostaja Ida Pett] = Сводный указатель периодических изданий, поступающих в Эстонскую сельскохозяйственную академию. – Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1973-1991. – 20 cm. – Ebaregulaarne, 1982-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 105. Ajakiri
  Informaatika : [bülletään] / Eesti Infoinstituut. – Tallinn : Eesti Informatsiooni Instituut, 1973-1991. – 19 cm. – 6 korda aastas.
  ISSN 0130-612X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 106. Ajaleht
  Informatsioon / EKM Remondikoondis. – Tallinn : EKM Remondikoondis, 1973-1991. – 20 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 107. Jätkväljaanne
  Технико-экономические показатели производства изделий из автоклавных бетонов за ... год : справочно-информационный ежегодник / Государственное акционерное общество "Силбет", Институт Ниписиликатбетон, отделение технико-экономических исследований и обоснований ; [подготовили П. В. Эвинг... и др.]. – Таллинн : ["Силбет", Институт Ниписиликатбетон], 1973-1991. – 19x29 cm. – 1 kord aastas, 1971 (1973), 1980 (1981) - 1990 (1991).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 108. Jätkväljaanne
  ... a. normatiivsed käskkirjad ja juhendid : (Käskkirjad nr. ... - ...) / Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium ; [koostanud K. Adler]. – Tallinn : [Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium], 1973-1990. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 109. Jätkväljaanne
  Estica. Ühiskonnateadused : annoteeritud kirjanduse nimestik ... / Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu ; vastutav toimetaja Õ. Oviir. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1973-1990. – 19 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-7980
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 110. Jätkväljaanne
  Põllutöömasinate katsetamisest Eesti NSV-s / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, Eesti NSV Agrotööstuskoondise Agrotöstuse Infokeskus ; koostanud Jaak Veevo. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskoondis, [197-?]-1990. – 19 cm . – Ebaregulaarne.
  ISSN 0234-7547
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 111. Ajakiri
  Käskkirjad ja juhendid koolidele = Приказы и инструкции для школ / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1973-1988. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 112. Ajakiri
  Käskkirjad ja juhendid koolidele ja lasteasutustele / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1973-1988. – 19 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 113. Jätkväljaanne
  О ходе выполнения социалистических обязательств трудящихся Эстонской ССР за ... года / Государственный комитет статистики Эстонской ССР. – Таллин : ЦСУ ЭССР, 1973-1987, январь-июль. – 14x20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 114. Ajakiri
  Приказы и инструкции для школ / Министерство просвещения ЭССР. – Таллинн, 1973-1988. – 19-20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 115. Ajakiri
  Приказы и инструкции для школ и детских учреждений / Министерство просвещения Эстонской ССР. – Таллинн, 1973-1988. – 19-20 cm. – 8 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 116. Jätkväljaanne
  ... õppeaasta kokkuvõtted / Eesti NSV Haridusministeerium ; koostanud H. Roovete. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1973-1987. – 19-20 cm. – 1 kord kahe aasta jooksul, 1986-1987.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 117. Ajaleht
  Eeskirjad ja Instruktsioonid Projekteerijale : infoleht / [Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Projekt"]. – Tallinn : [RPI "Eesti Projekt"], 1973-1987. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 118. Jätkväljaanne
  Eesti kalurikolhooside ja kalurikolhoosidevaheliste ettevõtete töötulemuste põhinäitajad ... / Eesti Kalurikolhooside Vabariiklik Liit. – Tallinn : Eesti Kalurikolhooside Vabariiklik Liit, 1973-1987. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 119. Ajakiri
  Käskkirjad ja juhendid koolieelsetele lasteasutustele / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1973-1986. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 120. Ajakiri
  Приказы и инструкции для детских дошкольных учреждений / Министерство просвещения Эстонской СССР. – Таллиин : [Министерство просвещения Эстонской СССР], 1973-1985. – 19-20 cm. – 2-5 korda aastas, 1982-1985.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 121. Jätkväljaanne
  Pärnu rajooni majandite taimekasvatusalased näitajad ... aastal / Pärnu Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus. – Pärnu : Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondis, 1973-1981. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 122. Jätkväljaanne
  Viljandi Rajooni Põllumajanduskoondise majandite töötulemused ... aastal ja ... viisaastakul / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Informatsiooni ja Juurutamise Valitsus, 1973-1981. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 123. Jätkväljaanne
  Vanempioneerijuhi meelespea .../.... õppeaastal / Tallinn Pioneeride ja Koolinoorte Maja. – Tallinn : [Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Maja], 1973-1980. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 124. Jätkväljaanne
  Informatsioon Harju rajooni hariduselust ... aastal / Harju Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Haridusosakond. – Tallinn : [Harju Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Haridusosakond], 1973-1978. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 125. Jätkväljaanne
  Õigusteaduskonna ÜTÜ töid / Tartu Riiklik Ülikool, Üliõpilaste Teaduslik Ühing. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1973-1976. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 126. Ajaleht
  Baltic Events : bimonthly newsletter / toimetajad Rein Taagepera, Juris Dreifelds. – Irvine ; West Hill, 1973-1975. – 29 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 127. Ajakiri
  Maa rahva ristsõnad / toimetaja Ants Vomm. – Toronto, 1973-1975. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 128. Ajakiri
  Информационный бюллетень по материалам эмигрантской и буржуазной прессы / книгоиздательская группа при издательстве Периодика. – Таллин : Периодика, 1973-1975. – 21 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 129. Jätkväljaanne
  Esimesed sädemed : Turba Keskkooli almanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Rapla : [Turba Keskkool], 1973. – 25 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 130. Ajaleht
  Looduse Kaitsest : metoodilised ja juhendmaterjalid. Ilmub alates 1963. a. / Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium, Eesti Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratoorium. – Tallinn : Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerim, Majandusliku Uurimise Laboratoorium, 1973. – 22 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 131. Ajakiri
  Poliitiline Tsentrum : Eesti Demokraatliku Uniooni bülletään / vastutav- ja peatoimetaja Aksel Mark. – Stockholm : [Eesti Demokraatlik Unioon], 1973. – 28 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 132. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Вопросы общественного сознания = Труды Таллинского политехнического института. Вопросы общественного сознания / Таллинский политехнический институт ; [редактор А. Нобель]. – Таллин : [Таллинский политехнический институт], 1973. – 2 kd. ; 21 cm. – Kaks korda aastas. – (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Философские исследования ; [2-3]).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 133. Jätkväljaanne
  Valgus, mu valgus : Tallinna 42. Keskkooli almanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1973. – 19,5 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 134. Jätkväljaanne
  Folia Cryptogamica Estonica / Estonian Naturalists' Society, University of Tartu ; editor-in-chief Andres Saag. – Tartu : Estonian Naturalists' Society, 1972-. – 24-25 cm. – 1 kord aastas, 1997-.
  ISSN 1406-2070
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 135. Jätkväljaanne
  Folia Cryptogamica Estonica [Võrguteavik] / University of Tartu, Estonian Naturalists' Society ; editor-in-chief: Andres Saag. – Tartu : University of Tartu. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-7786
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 136. Jätkväljaanne
  Männikasvud : [Elva Gümnaasiumi kirjanduslik almanahh]. – Elva : [Elva Gümnaasium], 1972-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 137. Jätkväljaanne
  Estonia. Geographical studies : on the occasion of ... International Geographical Congress / Estonian Geographical Society. – Tallinn : Estonian Academy Publishers, 1972-. – 21 cm. – 1 kord nelja aasta jooksul.
  ISSN 1406-6092
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 138. Jätkväljaanne
  Õpilaste kodu-uurimistöid / Eesti Kodu-uurimise Selts ; koostaja ja toimetaja Ene Luka. – Tallinn : Eesti Kodu-uurimise Selts, 1972-. – 19-21 cm. – 1 kord aastas, 1983-.
  ISSN 1406-0027
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 139. Ajaleht
  Вечерний Курьер / RdE Õhtuleht. – Tallinn : Õhtuleht, 1972-1995. – 42 cm. – 6 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 140. Ajaleht
  Ametlik Võitude Tabel. Loto "6 35-st" / Eesti Loto RAS. – Tallinn : Eesti Loto, 1972-1994. – 21 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 141. Ajakiri
  Maakorraldus / Riigi Maa-amet = Land Management / Estonian National Land Board. – Tartu : Riigi Maa-amet, 1972-1994. – 21 cm. – 4 korda aastas, 1993-1994.
  ISSN 0320-2194
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 142. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Methodica = Ученые записки Тартуского университета. Methodica = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Methodica / toimetuskolleegium: H. Liiv (vastutav toimetaja) ... [jt.]. – Tartu : Tartu Ülikool, 1972-1992. – 21 vihikut ; 22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0207-4494
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 143. Jätkväljaanne
  Filmograafia ... / Tallinnfilm. – Tallinn : [s.n.], 1972-1991. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 144. Jätkväljaanne
  Võõrkeelset kirjandust arstile : [kirjandusnimestik] / Eesti Meditsiiniraamatukogu ; [koostanud P. Mikelsaar ; vastutav toimetaja Milvi Tedremaa]. – Tallinn : Eesti Meditsiiniraamatukogu, 1972-1991. – 19-20 cm. – Kord aastas, 1990-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 145. Ajaleht
  Infoleht Estica materjalidest : ühiskonnateadused : signaalinformatsioon / Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu. – Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu, 1972-1990. – 30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 146. Ajaleht
  Infoleht soome-ugri materjalidest : etnograafia ja rahvaluule : signaalinformatsioon / Eesti Teaduste Akadeemia Teaduslik Raamatukogu. – Tallinn : TA Teadusilk Raamatukogu, 1972-1990. – 30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 147. Jätkväljaanne
  Kõrsumise aastad : kirjanduslik kogumik / Eesti Põllumajanduse Akadeemia ; [koostanud T. Merenäkk... jt. ; toimetuskolleegium: H. Hellat... jt.]. – Tallinn : Perioodika, 1972-1990. – 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 148. Jätkväljaanne
  Perekonnaprobleemid = Проблемы семьи = Family problems / Tartu Ülikool. – Tartu : Tartu Ülikool, 1972-1990. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0234-7156
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 149. Ajakiri
  Информационный указатель республиканских стандартов и технических условий Эстонской Республики / Министерство экономики Эстонской Республики ; Эстонский научно-исследовательскиий институт научно-технической информации и технико-зкономических исследований (Эст. НИИНТИ) ; Эстонское республиканское управление Госстандарта СССР. – Таллинн : [Эстонский НИИНТИ], 1972-1990. – 19-20 cm. – Kord kvartalis, 1990.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 150. Ajakiri
  EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse Teatis : [bülletään]. – Tallinn : EKE EMV, 1972-1989. – 21 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 151. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Труды экономического факультета = Труды Таллиннского политехнического института. Труды экономического факультета = Transactions of Tallinn Technical University. Труды экономического факультета. – Таллинн : Таллиннский политехнический институт, 1972-1989. – 61 kd. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3409
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 152. Jätkväljaanne
  Экспериментальная и клиническая онкология : сборник научных трудов = Eksperimentaalne ja Kliiniline Onkoloogia : teaduslike tööde kogumik = Experimental and clinical oncology : collection of proceedings / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; редколлегия: Г. Лоогна... [и др.]. – Таллинн, Валгус, 1972-1989. – ill. ; 19-20 cm. – 1 kord kolme aasta jooksul.
  ISSN 0131-7938
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 153. Jätkväljaanne
  Гигиена труда и профессиональная патология в Эстонской ССР / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; [редколлегия: Н. А. Лоогна... и др.]. – Таллинн : Валгус, 1972-1988. – 20-22 cm. – 1 kord nelja aasta järel.
  ISSN 0135-2423
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 154. Jätkväljaanne
  Mõttetungal : Rakvere 1. Keskkooli almanahh / Eesti ENSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti Raamat, 1972-1987. – 23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 155. Jätkväljaanne
  Probleeme toiduainetetööstuses : (kirjanduse ülevaade) / Tallinna Polütehniline Instituut ; koostajad K. Kask, K. Laupä. – Tallinn, 1972-1987. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 156. Jätkväljaanne
  Estonian papers in phonetics : EPP / Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Language and Literature ; edited by Arvo Eek. – Tallinn : Academy of Sciences of the Estonian SSR, 1972-1986. – 29 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-8022
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 157. Jätkväljaanne
  Sõnasõel : uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt / Tartu Riiklik Ülikool, eesti keele kateeder ; [toimetuse kolleegium: H. Rätsep... jt.]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1972-1986. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 158. Jätkväljaanne
  Бытовое обслуживание населения в Эстонской ССР : статистический сборник / Центральное статистическое управление Эстонской ССР. – Tallinn : [ЦСУ Эстонской ССР], 1972-1986. – 19-20 cm. – 1 kord viie aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 159. Ajakiri
  Основные показатели хода выполнения государственного плана экономического и социального развития Эстонской ССР / Центральное статистическое управление Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : [Центральное статистическое управление Эстонской ССР], 1972-1986. – 13 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 160. Jätkväljaanne
  Emakeeleõpetuse küsimusi : [artiklite kogumik] / koostanud V. Maanso ; Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut. – Tallinn : Valgus, 1972-1982. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 161. Ajaleht
  E.E.L.K. Baltimore/Washingtoni Markuse Koguduse teated / toimetaja Rudolf Troost. – Silver Spring, 1972-1981. – 35-22 cm. – 4 korda aastas (1972-1974) ; 2-11 korda aastas (1975-1981).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 162. Ajaleht
  Информационный листок / Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований. – Таллинн : Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований, 1972-1981. – 21 cm. – 8-15 numbrit aastas, 1972, 1975-1981.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 163. Ajaleht
  Информационный листок : межотраслевая информация / Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований, Министерство местной промышленности Эстонской ССР. – Таллин : Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований, 1972-1980. – 20-21 cm. – 10-13 korda aastas. 1972-1973, 1975-1976, 1978-1980.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 164. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi toimetised = Publications of the Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Ministry of Helth of the Estonian S. S. R. = Ученые записки института экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР / редактор А. Ларетей. – Tallinn : Valgus, 197--1972. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 165. Jätkväljaanne
  Matemaatika- ja Füüsikakool. [F] / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1972-1977. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 166. Jätkväljaanne
  Teater ja kool / Eesti NSV Teatriühing, Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium, 1972-1978. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 167. Ajaleht
  Tallinna Linna Kalinini Rajooni Remondi- ja Ehitusvalitsuse sotsialistliku võistluse informatsioonileht.. – Tallinn : Tallinna Linna Kalinini Rajooni Remondi- ja Ehitusvalitsus, 1972-1977. – 28-31 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 168. Ajaleht
  Новости технической литературы. Судоремонт флота рыбной промышленности : библиографическая информация / Министерство рыбного хозяйства СССР ; Центральный НИИ информации и технико-экономических исследований рыбного хозяйства ; ЦКТИС. – Таллин : [Министерство рыбного хозяйства СССР], 1972-1977. – 20 cm. – Kord kuus, 1974-1977.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 169. Jätkväljaanne
  EKE organisatsioonide ja ettevõtete ... a. tegevusest / Eesti NSV Vabariiklik Koondis Eesti Kolhoosiehitus. – Tallinn : [Eesti NSV Vabariiklik Koondis Eesti Kolhoosiehitus], 1972-1976. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 170. Ajakiri
  Koterman / mereskautide lipkond "Viking". – Willowdale, 1972-1976. – 28 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 171. Ajakiri
  Sinule, Eesti : eestlaste rahvuspoliitiline ja kommunismivastane ajakiri / Eesti Rahvuslaste Kogu Austraalias ; toimetajad Albert Ohvril, Verner H. Puurand, Willem Rakfeldt. – Darlinghurst, 1972-1976. – 25 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 172. Jätkväljaanne
  Организация учебного процесса : сборник методики и данных исследований/ Тартуский государственный университет, лаборатория комплексного исследования высшей школы. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1972-1976. – 20 cm. – Kord aastas.
  ISSN 0320-6270
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 173. Jätkväljaanne
  Mägirajad : mägimatkamise juhendmaterjale / Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu vabariiklik mägimatkajate sektsioon. – Tallinn : [Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu], 1972-1975. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 174. Ajakiri
  Põrsas / toimetaja Tiina-Kai Taagepera. – Irvine [California], 1972-1975. – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 175. Jätkväljaanne
  Русский язык в эстонской школе : методический сборник / Тартуский государственный университет. – Тарту : [Тартуский государственный университет], 1972-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-6289
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 176. Ajakiri
  Meie Jonn / väljaandja ja toimetaja Armin Morgen. – Baltimore (USA) : [s.n.], 1972-1974. – 28 cm. – 4-5 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 177. Ajakiri
  Uudiskirjanduse nimestik / Eesti Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi Raamatukogu. – Tallinn : Eesti Metsainstituut, 1972-1974. – 29-30 cm. – Kord aastas, 1973-1974.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 178. Ajakiri
  Vasikas / toimetaja Kalle Naelapea. – Toronto : [s.n.], 1972-1974. – 22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 179. Jätkväljaanne
  Klubitöötajate seminarid : klubitööalase kirjanduse soovitusnimestik / Eesti NSV Kultuuriministeerium, Eesti NSV Rahvaloomingu Maja, Klubitöö Metoodika Teaduslik Kabinet. – Tallinn : [Eesti NSV Kultuuriministeerium], 1972-1973. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 180. Ajaleht
  Lääneranniku Eesti Päevad Portlandis : Informatsiooni Bülletään / Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul. – Portland : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, 1972-1973. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 181. Ajaleht
  Meie Sõna : Tallinna Sanitaartehniliste Tööde Valitsuse sotsialistliku võistluse informatsioonileht. – Tallinn : Tallinna Sanitaartehniliste Tööde Valitsus, 1972-1973. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 182. Ajaleht
  Informatsioonibülletään / ELKNÜ, Tartu Riikliku Ülikooli Komitee. – Tartu : [Tartu Riikliku Ülikool], 1972. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 183. Ajaleht
  Kotkajärve A'al / maailmalaager Kotkajärve osakond ; toimetajad Edward Pihlberg, Henny Aruja, Karl Novek, Rita Andreoni, A. Metsar. – Kotkajärve, 1972. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 184. Ajaleht
  Kotkajärve Eel / Kotkajärve maailmalaagri informatsiooni osakond ; toimetus: Edw. L. Pihlberg, Henny Aruja, Karl Novek. – Toronto, 1972. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 185. Ajaleht
  Kotkajärve Ra'al / maailmalaager Kotkajärve informatsiooni osakond ; toimetanud L. E. Pihlberg, Henny Aruja, Karl Novek. – Torontos : [S. n.], 1972. – 28 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 186. Ajaleht
  Информационное сообщение / Главремфлот ; ЦКТИСудоремонта ; Отдел технической информации. – Таллин : [Главное управление по ремонту флота], 1972. – 21-31 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 187. Jätkväljaanne
  Подборка информационных материалов по судоремонту / Главное управление по ремонту флота ; ЦКТИСудоремонта ; Отдел технической информации ЦКТИС. – Таллин : [Главное управление по ремонту флота], 1972. – 20 cm. – 2 numbrit aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 188. Ajaleht
  Судоремонт флота рыбной промышленности : реферативная информация / Минрыбхоз СССР ; Главное управление по ремонту флота ЦКТИС ; Специнформцентр по судоремонту. – Таллин : Минрыбхоз СССР, 1972. – 20 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 189. Ajaleht
  Virgats / Adelaide Eesti Selts = The Adelaide Estonian Society ; toimetaja Richard Semenov. – Adelaide : Adelaide Eesti Selts, 1971-. – 26 cm. – 1 kord kuus.
  ISSN 1030-7699
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 190. Jätkväljaanne
  Baltic Botanic Gardens ... / Tallinn Botanic Garden. – Tallinn : Tallinn Botanic Garden, 1971-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 191. Jätkväljaanne
  Nõo tanumatel : Nõo kooli kirjanduslik almanahh / Nõo Reaalgümnaasium, Nõo Põhikool. – Nõo : Nõo Reaalgümnaasium, 1971-. – 21 cm. – 1 kord viie aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 192. Jätkväljaanne
  Loodusevaatlusi / Riiklik Looduskaitsekeskus, [Hiiu-Lääne regioon] ; koostanud ja toimetanud Eve Mägi. – Penijõe (Lääne maakond) : Riiklik Looduskaitsekeskus, 1971-. – 20 cm. – 1 kord kahe-kolme aasta jooksul.
  ISSN 0130-6855
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 193. Ajakiri
  Estonian Philatelic Society in U.S.A. Bulletin / editor Ülo Randpalu. – Felton (California) : [Estonian Philatelic Society in U.S.A.], 1971-. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 194. Ajakiri
  Eesti Looduskaitse Seltsi Teated / Eesti Looduskaitse Selts ; koostaja Juhan Telgmaa. – Tallinn : Eesti Looduskaitse Selts, 1971-2001. – 29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 195. Ajakiri
  Usk ja Elu / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, kultuurfond ; toimetaja David Papp. – Stockholm : Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, 1971-1996. – 21 cm. – 3-4 korda aastas.
  ISSN 0283-5487
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 196. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Proceedings on electroluminescence = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Proceedings on electroluminescence. – Tartu : Tartu Ülikool, 1971-1993. – 19 vihikut : ill. ; 21-22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0207-4427
  TÄISTEKST
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 197. Ajakiri
  Kas olete juba lugenud? : uudiskirjandus = Читали ли вы? : новинки / Eesti Meditsiiniraamatukogu. – Tallinn : Eesti Meditsiiniraamatukogu, 1971-1992. – 20 cm. – 1-2 korda aastas, 1981-1992.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 198. Jätkväljaanne
  Указатель республиканских стандартов и технических условий Эстонской Республики : (по состоянию на 01. 01. ... ) / Министерство экономики Эстонской Республики ; Эстонский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-зкономических исследований (Эст. НИИНТИ) ; Эстонское республиканское управление госстандарта СССР. – Таллинн : [Эстонский НИИНТИ], 1971-1991. – 19-20 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 199. Jätkväljaanne
  ... rindesõprade päeva teatmik / Järva Maavalitsuse Kultuuriosakond ; [koostanud R. Lint]. – [Paide : Järva Maavalitsuse Kultuuriosakond], 1971-1990. – 20-22 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 200. Jätkväljaanne
  Eesti NSV ... a. maabilanss / Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Põllumajandusprojekt", Eesti Põllumajanduse Infokeskus. – Tallinn : [Eesti Põllumajandusprojek]], 1971-1990. – 28-30 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 201. Jätkväljaanne
  Valgjärve Koolitare Lood : Valgjärve 8-kl. Kooli kirjanduslik-kodulooline almanahh / Eesti NSV Hariduskomitee. – Tartu : Eesti NSV Hariduskomitee, 1971-1990. – Ilmus kaks numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 202. Jätkväljaanne
  Технико-экономические показатели предприятий ЭТПО "Эстлеспрома" за ... год / Эстонское территориальное производственное объединение "Эстлеспром", конструкторско-технологическое бюро. – Таллинн : ["Эстлеспром", конструкторско-технологическое бюро], 1971-1990. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 203. Jätkväljaanne
  Välispanoraam ... : [ülevaade lõppenud aasta tähtsamatest välissündmustest : kogumik] / koostanud ja tõlkinud R. Rammus. – Tallinn : Olion, 1971-1989. – ill. ; 19-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 204. Jätkväljaanne
  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций системы за ... год / Министерство торговли Эстонской ССР. – Таллин : [Министерство торговли Эстонской ССР], 1971-1989. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 205. Jätkväljaanne
  Расход кормов скоту и птице в Эстонской ССР : [статистический сборник] / Государственный комитет статистики Эстонской ССР. – Таллинн : [Государственный комитет статистики Эстонской ССР], 1971-1988. – 14x20 - 14x21cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 206. Jätkväljaanne
  Учебные заведения Эстонской ССР на начало ... учебного года : статистический ежегодник / Госкомстат ЭССР. – Таллин : Госкомстат ЭССР, 1971-1988. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 207. Jätkväljaanne
  Informatsioon / Eesti Õpilasmaleva Keskstaap ; [koostanud P. Manavald]. – Tallinn : [Eesti Õpilasmaleva Keskstaap], 1971-1986. – 19-20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 208. Ajakiri
  Liha- ja Piimatööstus : informatsiooniseeria 12 / Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, 1971-1987. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  ISSN 0320-9164
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 209. Ajakiri
  Usu Teataja : vaimulik informatsioonileht eestlastele / väljaandja ja toimetaja Abel Milder. – Mölndal(Rootsi) : [s.n.], 1971-1981. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 210. Ajakiri
  Указания по строительству : [бюллетень] / Государственный Комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства (Госстрой ЭССР). – Таллинн : Госстрой ЭССР, 1971-1981. – 19 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 211. Ajakiri
  Varrak : inglise-keelelise asukonna eestlaste kuukiri / toimetaja H. Riga. – Warkworth : Varrak, 1971-1979. – 28 cm. – 1 kord kuus, 1976-1979.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 212. Ajaleht
  Postil mees : Tartu Ühiskondlike Autoinspektorite häälekandja. – [Tartu : Tartu Ühiskondlikud Autoinspektorid], 1971-1977. – 20-31 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 213. Ajakiri
  Aspekt : Liberaalse Erakonna kontaktiorgan ja vabameelne debatifoorum kõigile / toimetaja Peeter Klaar. – Stockholm : Liberaalne Erakond, 1971-1975. – 30 cm. – 2 korda aastas, 1974-1975.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 214. Jätkväljaanne
  Препринт / Академия наук Эстонской ССР, Институт кибернетики = Preprint / Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Küberneetika Instituut. – Таллин : Академия наук Эстонской ССР, 1971-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 215. Ajakiri
  Статистический бюллетень / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : [Центральное статистическое управление Эстонской ССР], 1971-1975. – Kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 216. Ajakiri
  Uuematest tootmise juhtimise ja organiseerimise alastest väljaannetest : referatiivinformatsioon / Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut. – Tallinn : [Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut], 1971-1974. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 217. Ajakiri
  Uuematest töö teadusliku organiseerimise alastest väljaannetest : [referatiivinformatsioon] / Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut. – Tallinn : [Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut], 1971-1974. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 218. Jätkväljaanne
  Informatsioon : Valga KEK / Valga Kolhooside Ehituskontor. – [Valga : Valga Kolhooside Ehituskontor], 1971-1973. – 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 219. Jätkväljaanne
  Soovitusi teaduse ja tehnika saavutuste rakendamiseks põllumajanduses : ilmub alates 1965. a. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1971-1973. – 20 cm. – 2-3 korda kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 220. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Filosoofiaalaseid uurimusi = Труды Таллинского политехнического института. Философские исследования. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1971-1973. – 3 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 221. Jätkväljaanne
  Õigusalaseid juhendmaterjale / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus ; [koostaja K. Propst]. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1971-1973. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 222. Jätkväljaanne
  О ходе выполнения социалистических обязательств, принятых рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и связи, городского хозяйства, торговли и бытового обслуживания Эстонской ССР за ... / ЦСУ при Совета Министров Эстонской ССР. – Таллин : [ЦСУ Эстонской ССР], 1971-1973. – 14x20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 223. Jätkväljaanne
  Товарная продукция сельского хозяйства и балансы продуктов растениеводства и животноводства по Эстонской ССР : статистический сборник / Центральное статистическое управление при Cовете министров Эстонской ССР. – Таллин : ЦСУ при СМ Эстонской ССР, 1971-1973. – 29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 224. Jätkväljaanne
  Matkajale / Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu, ELKNÜ Keskkomitee, Eesti NSV Turisminõukogu Tallinna Turismiklubi. – Tallinn : [Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu], 1971-1972. – 28 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 225. Ajaleht
  Saare Saladused : ESNA VII-"Saare"-suurlaagri häälekandja / Eesti Skautlikud Noored Austraalias ; toimetus: Vaike Liiband, Evald Peljo, Inno Salasoo. – Sydney, 1971-1972. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 226. Ajaleht
  Võru Remondi- ja Ehitusvalitsuse sotsialistliku võistluse informatsioonileht.. – [Võru : Võru Remondi- ja Ehitusvalitsus], 1971-1972. – 30-31 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 227. Jätkväljaanne
  Инструкции и правила по охране труда для школ, детских учреждений и их подсобных хозяйств / Министерство просвещения Эстонской ССР ; составил и комментировал Э. Рист. – Таллин : Министерство просвещения Эстонской ССР, [1971]-1972. – 19 cm. – Ilmus 3 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 228. Ajakiri
  Методические материалы по переоценке основных фондов / Центральное статистическое управление при Совета Министров Эстонской ССР, Отдел переоценки основных фондов. – Таллин : [Центральное статистическое управление ЭССР], 1971-1972. – 20-21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 229. Jätkväljaanne
  Kikerikii : Tallinna 44. Keskkooli õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1971. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 230. Ajakiri
  Труды Таллинского педагогического института им. Эдуарда Вильде / Министерство высшего и среднего специального образования Эстонской ССР. – Таллин : Таллинский педагогический институт им. Эдуарда Вильде, 1971.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 231. Jätkväljaanne
  Scripta mycologica / Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany. – Tartu : Institute of Zoology and Botany, 1970-. – 24 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0257-9812
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 232. Ajakiri
  Uut Muusikakirjandust / Eesti Rahvusraamatukogu. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1970-1996. – 19-21 cm. – 4 korda aastas, 1994-1995.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 233. Ajaleht
  Reklaam : Õhtuleht : iganädalane reklaamilisa. – Tallinn : [s.n.], 1970-1991. – 42 cm. – 1 kord nädalas, 1974, 17. juuli - 1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 234. Ajaleht
  Pärnu KEK : info / Pärnu Kolhooside Ehituskontor. – Pärnu : Pärnu KEK, 1970-1990. – 30 cm. – 1 kord kuus, 1987-1990.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 235. Ajaleht
  Referaatinformatsioon / PI "Kommunaalprojekti" kommunaalteabe talitus. – [Tallinn : PI Kommunaalprojekt], 1970-1990. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 236. Jätkväljaanne
  Технико-экономические показатели промышленности строительных материалов и строительной индустрии Эстонской Республики за ... год / Научно-производственное объединение "Силбет", "НИПИсиликатобетон", Отделение технико-экономических исследований и обоснований ; [подготовили П. В. Эвинг... и др.]. – Таллинн : ["Силбет", "НИПИсиликатобетон"], 1970-1990. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 237. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskomitee, Argotööstuse Infokeskus, 1970-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne, 1983-1989.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 238. Jätkväljaanne
  Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi. Aiandus. Mesindus : [artikleid ja referaate kodu- ja välismaistest väljaannetest] / Eesti Aianduse ja Mesinduse Selts ; [toimetuskolleegium: G. Hansman... jt. ; koostaja E. Mägi]. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1970-1989. – 28 cm. – 1 kord aastas, 1989.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 239. Ajaleht
  Uusi heliplaate / Üleliiduline Heliplaadifirma Meloodia ; Tallinna Helikassetitehase Heliplaadistuudio. – Tallinn : Üleliiduline Heliplaadifirma Meloodia, 1970-1989. – 22 cm. – Kord kvartalis, 1987-1989.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 240. Jätkväljaanne
  Veterinaareeskirjad / Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee Veterinaariavalitsus, Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee Agrotööstuse Informatsioonikeskus ; [vene keelest tõlkinud A.Nurmik]. – Tallinn : Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee Veterinaariavalitsus, 1970-1989. – 20 cm. – 2 korda aastas, 1971, 1973-1974, 1987, 1989.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 241. Jätkväljaanne
  Основные показатели развития сельского хозяйства Эстонской ССР за ... годы : статистический сборник / Госкомстат Эстонской ССР. – Таллинн : Госкомстат Эстонской ССР, 1970-1989. – 17-29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 242. Jätkväljaanne
  Отчет о научной и научно-организационной деятельности за ... год / Академия наук Эстонской ССР. – Таллинн : Академия наук Эстонской ССР, 1970-1989. – 19-22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 243. Jätkväljaanne
  Kingissepa rajooni sovhooside ja kolhooside ... aasta töötulemused / Kingissepa rajooni Agrotööstuskoondis. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus, 1970-1987. – 19-21 cm. – 1 kord kahe aasta jooksul, 1986-1987.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 244. Jätkväljaanne
  Вопросы практической гастроэнтерологии / Институт экспериментальной и клинической медицины, Научное общество терапевтов ЭССР, Научное общество гастроэнтерологов ; под редакцией Н. В. Эльштейна. – Таллинн : Валгус, 1970-1985. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0321-0979
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 245. Jätkväljaanne
  Põllumehe teatmik ... [kogumik] / koostanud Endel Mets. – Tallinn : Valgus, 1970-1984. – ill. ; 17 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 246. Jätkväljaanne
  Estonian contributions to the International Biological Programme / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Estonian Republican Committee for International Biological Programme. – Tallinn : Valgus, 1970-1982. – 19-21 cm . – Ebaregulaarne.
  ISSN 0257-9839
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 247. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Mikrobioloogia-alaseid töid = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по микробиологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Mikrobioloogia-alaseid töid. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1970-1982. – 3 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 248. Ajakiri
  EKL : [bülletään] / Eesti Kinematografistide Liit. – Tallinn : Eesti Kinematografistide Liit, 1970-1981. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 249. Ajakiri
  Бюллетень состояния загрязнения воздуха : за ... ... года в городах Эстонской ССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Министерство здравоохранения СССР, Эстонское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, Санитарно-эпидемиологическая служба Эстонской ССР. – Таллин : Эстонское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1970-1981. – 30 cm. – Kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 250. Ajaleht
  Väike Postipoiss : Lasteaia häälekandja / Stockholmi Eesti Lasteaed ; toimetaja [Erna Klemmer]. – Stockholm : Stockholmi Eesti Lasteaed, 1970-1977. – 30 cm. – 1-2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 251. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kolhooside loomakasvatuse ... a. ... ökonoomilised näitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1970-1976. – 20x28-20x29 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 252. Jätkväljaanne
  Eesti NSV sovhooside loomakasvatuse ... a. ... ökonoomilised näitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1970-1976. – 20x28-20x30 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 253. Jätkväljaanne
  Информационное письмо / Министерство легкой промышленности Эстонской ССР. – Таллин : [Министерство легкой промышленнности Эстонской ССР], 1970-1975. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 254. Ajakiri
  Метеорологический ежемесячник. Вып. 4, ч. 3 / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Управление гидрометслужбы Эстонской ССР ; Таллинская гидрометеорологическая обсерватория. – Таллин : [s.n.], 1970-1973. – 27 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 255. Ajakiri
  Krambambuli : Korp! Fraternitas Estica bülletään / Korp! Fraternitas Estica Rootsi Koondis ; toimetaja Matti Anniko. – Stockholm, 1970-1972. – 29 cm. – 1 kord aastas, 1971-1972.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 256. Ajakiri
  Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee juures asuva Kehakultuuri- ja Spordikomitee Teatmik.. – Rapla : [Rapla Rajooni Kehakultuuri- ja Spordikomitee], 1970-1972. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 257. Jätkväljaanne
  Õppetöö teaduslik organiseerimine : õppe-metoodika küsimusi / Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeerium, Teaduslik-Metoodiline Kabinet. – Tallinn : [Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeerium, Teaduslik-Metoodiline Kabinet], 1970-1972. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 258. Ajakiri
  Autotransport ja Maanteed : lühiinformatsioon / Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium, Teedeehituse Kesklaboratoorium, Tehnikainformatsiooni osakond ; toimetanud P. Silla. – Tallinn : Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium, 1970-1971. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 259. Ajaleht
  X Lääneranniku Eesti Päevad 30.juuni - 5.juuli 1971 Los Angeles : [infoleht]. – Los Angeles : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul Informatsiooni Toimkond, 1970-1971. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 260. Jätkväljaanne
  Eesti Kultuurikogu Kanadas väljaanne.. – Toronto : [Eesti Kultuurikogu Kanadas], [1970?]. – 21 cm. – Ilmus ainult 1 number?.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 261. Ajakiri
  Jäljed : Saltsjöbadenis suvel 1969 toimunud Eesti kursuste õpilaskonna ajakiri / toimetus: Anne Aus ... [jt.] ; kaane joonistanud Mart Jänes. – Stokholm, [s. n.], 1970. – 30 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 262. Ajakiri
  Malemärkmeid : Tallinna Malekooli metoodiline väljaanne / Tallinna Kehakultuuri- ja Spordikomitee. – Tallinn : [Tallinna Malekool], 1970. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 263. Ajakiri
  Meeletu : noorte ajakiri / toimetajad [Rein Luning, Juhan Kurrik]. – New York, 1970. – 22 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 264. Ajaleht
  Referaatinformatsioon / Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium. PI "Kommunaalprojekti" Tehnilise informatsiooni osakond. – [Tallinn : PI Kommunaalprojekt], 1970. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 265. Jätkväljaanne
  Uut ja eesrindlikku linnukasvatuses / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus ; [koostanud L. Laisaar]. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium], 1970. – 20 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 266. Ajaleht
  Ühendaja Rada : maailmalaagri teateleht / toimetajad Jyri Kork... [jt.]. – [Bundenbach], 1970. – 27 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 267. Ajaleht
  Bridžileht : BL : [Eesti Turniiribridžiliidu häälekandja] / toimetaja Aavo Heinlo. – Tallinn : Eesti Turniiribridžiliit, 1969-2007. – 21 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 268. Ajaleht
  Pärnu Postimees : Pärnu lipkonna teateleht = Scoutkåren Pärnus medlemsblad / [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis]. – [Borås] : [Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis], 1969-1998. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 269. Jätkväljaanne
  Raamat - aeg - restaureerimine : artiklite kogumik = Book - time - restoration : collection of articles / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; toimetajad Viiu Klement, Rein Saukas ... [jt.]. – Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 1969-1997. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-135X
  TÄISTEKST 4 (1980)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 270. Ajakiri
  Raamatukogunduse uudiskirjandus / Eesti Rahvusraamatukogu. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1970-1996. – 19 cm. – 6 korda aastas, 1993-1996.
  ISSN 0203-3186
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 271. Ajaleht
  Телевидение / Eesti Televisioon. – Tallinn : Eesti Televisioon, 1969-1995. – 28-30 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 272. Jätkväljaanne
  Eesti Põllumajandusmuuseumi teaduslike tööde kogumik.. – Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1969-1993. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 273. Jätkväljaanne
  Taimekaitse / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Vabariiklik Taimekaitsejaam, Vabariiklik Taimekahjurite ja -haiguste Prognoosi ning Diagnoosi Osakond. – Tallinn : Vabariiklik Taimekaitsejaam, 1969-1993. – 19 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0201-6532
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 274. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti Põllumajanduse Infokeskus. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1969-1991. – 20-21 cm. – 1 kord nädalas, 1981-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 275. Ajaleht
  Kaubandustöötaja : Viljandi Tarbijate Kooperatiivi infoleht. – Viljandi : Viljandi TK, 1969-1991. – 29 cm. – 6 korda aastas, 1989-1991.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 276. Ajaleht
  Rapla KEK : infoleht / Rapla Kolhooside Ehituskontor. – Rapla : Rapla KEK, 1969-1990. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 277. Ajaleht
  Viljandi KEK : info / [Viljandi Kolhooside Ehituskontor]. – Viljandi : Viljandi KEK, 1969-1990. – 30 cm. – 3-4 korda aastas, 1988-1990.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 278. Jätkväljaanne
  Обзор конъюнктуры торговли по Эстонской ССР за ... / Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучению спроса населения на товары народного потребления и коньюнктуры торговли (ВНИИКС), Эстонский филиал. – Таллин : ВНИИКС, 1969-1989. – 20 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 279. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Полупроводниковые материалы = Transactions of Tallinn Technical University. Полупроводниковые материалы = Труды Таллинского политехнического института. Полупроводниковые материалы. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1988. – 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0136-3581
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 280. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Технология пищевых продуктов = Труды Таллинского политехнического института. Технология пищевых продуктов. – Таллинн : Таллинский политехнический институт, 1969-1988. – 12 kd. ; 21 cm. – Üks kord kahes aastas, 1969-1973, 1980-1988.
  ISSN 0203-9788
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 281. Jätkväljaanne
  Studies in the history of the Estonian people / by Arthur Võõbus ; Estonian Theological Society in Exile = Eesti Usuteadlaste Selts Paguluses. – Stockholm : Estonian Theological Society in Exile, 1969-1985. – 26 cm. – Ebaregulaarne. – (Papers of the Estonian Theological Society in Exile. [Scholarly series] = Eesti Usuteadlaste Selts Paguluses toimetused. [Teaduslik seeria], ISSN 0422-728X).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 282. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Органическая химия и технология = Труды Таллинского политехнического института. Органическая химия и технология. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1985. – 11 kd. ; 21 cm. – Kord kahe aasta jooksul, 1981-1985.
  ISSN 0320-3395
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 283. Ajaleht
  Информация : настольная газета Эстонского республиканского союза потребительских обществ : ETKVL ; редактор Ф. Ээрма. – [Таллинн : Эстонский республиканский союз потребительских обществ], [1969 ?]-1984. – 31 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 284. Jätkväljaanne
  Välisperioodika koondnimestik : marksism-leninism. Filosoofia. Ajalugu. Poliitika. Õigus. Sport. Pedagoogika. Keele- ja kirjandusteadus. Ilukirjandus. Kunst. = Сводный указатель иностранных периодических изданий / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; koostaja H. Kross. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1969-1983. – 19 cm. – 1 kord kahes aastas, 1977-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 285. Jätkväljaanne
  Pärnu rajooni kolhooside ja sovhooside ökonoomilised näitajad ... aastal / Pärnu Rajooni Agraartööstuskoondis. – Pärnu : [Pärnu Rajooni Agraartööstuskoondis], 1969-1981. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 286. Ajakiri
  Ühiskonnateadused : bibliograafianimestik / FR. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1969-1981. – 28-29,5 cm. – 2 korda aastas, 1980-1981.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 287. Ajakiri
  Eesti Kultuuri Koondis : informatsioon / Eesti Kultuuri Koondis. – Stockholm : Eesti Kultuuri Koondis, 1969-1977. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 288. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ = Труды Таллинского политехнического института. Процессы и аппараты химической технологии и технология неорганических веществ. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1969-1977. – 8 kd. ; 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 289. Jätkväljaanne
  Linguistica : [õppejõudude ja üliõpilaste uurimistöid võõrkeelte alalt] / Tartu Riiklik Ülikool, võõrkeelte kateeder ; [vastutav toimetaja H. Tõevere]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1969-1976. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 290. Jätkväljaanne
  Preprint / Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Physics. – Tartu : Academy of Sciences of the Estonian SSR, 1969-1976. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 291. Jätkväljaanne
  Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности / Тартуский государственный университет, проблемная научно-исследовательская лаборатория по основам мышечной деятельности ; ответственный редактор А. Виру. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1969-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne. – (Tartu Ülikooli toimetised. Töid kehakultuuri alalt).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 292. Ajakiri
  Informatsioonileht / Eesti NSV Kaubandusministeeriumi KIPR Büroo, Teaduslik-tehnilise informatsiooni osakond. – Tallinn : [Eesti NSV Kaubandusministeerium], 1969-1973. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 293. Jätkväljaanne
  Финансы Эстонской ССР за ... : статистический бюллетень / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР (ЦСУ ЭССР). – Таллин : ЦСУ ЭССР, 1969-1973. – 19-20 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 294. Ajakiri
  Informatsiooniline Kiri = Информационное письмо / Eesti Energia, Energiamüük. – Tallinn : Eesti Energia, 1969-1971. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 295. Ajakiri
  Töö teaduslik organiseerimine põllumajanduses / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1969-1971. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 296. Ajakiri
  Uuematest TTO ja TTJ-alastest väljaannetest : referatiivinformatsioon / Eesti NSV Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti Informatsiooni Instituut, 1969-1971. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 297. Jätkväljaanne
  Pedagoogilise propaganda kogemusi / Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1969-1970. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 298. Jätkväljaanne
  Аннотированный перечень рационализаторских предложений, внедренных на предприятиях ЭПУРП в 19.. году / Эстонское производственное управление рыбной промышленности, отделение технико-экономической информации. – Таллин : Эстонское производственное управление рыбной промышленности, 1969-1970. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 299. Ajaleht
  Göteborgi Postimees : Göteborgi Eesti Seltsi informatsioonileht = information från Göteborgs Estniska Förening / toimetanud M. Henning, M. Pommer. – Göteborg : [Göteborgi Eesti Selts], 1969. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 300. Ajaleht
  Informatsioonileht = Информационный листок / PI Kommunaalprojekt = ПИ Коммуналпроект. – [Tallinn : PI Kommunaalprojekt], 1969. – 31 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 301. Ajakiri
  Informatsiooniline kiri kinematografistidele / Eesti Kinematografistide Liit. – Tallinn : Eesti Kinematografistide Liit, 1969. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 302. Ajaleht
  IX Lääneranniku Eesti Päevad 1. juuli - 6. juuli 1969 Vancouver, B.C. : [infoleht]. – Vancouver : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, 1969. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 303. Jätkväljaanne
  Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist / Eesti Looduseuurijate Selts. – Tartu : Eesti Looduseuurijate Selts, 1968-. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1406-2879
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 304. Ajaleht
  Liivika Uudised : ÜS Liivika bülletään / toimetaja Leo Koobas. – [Toronto] : Liivika, 1968-1997. – 30 cm. – 1 kord aastas, 1989-1997.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 305. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Kriminoloogia-alaseid töid = Ученые записки Тартуского университета. Труды по криминологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Papers on criminology. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1992. – 17 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4532
  TÄISTEKST 9(vihik 533) [1980]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 306. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Raamatukogu töid = Ученые записки Тартуского университета. Raamatukogu töid = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Raamatukogu töid. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1992. – 9 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4567
  TÄISTEKST 8(vihik 910)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 307. Jätkväljaanne
  Raamatupidamise juhendmaterjale / Eesti Põllumajanduse Infokeskus. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1968-1990. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0203-3224
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 308. Jätkväljaanne
  Veiste jõudluskontrolli ja boniteerimise põhinäitajad seisuga 1. I ... / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. – Tallinn : Eesti Põllumajanduse Infokeskus, 1968-1990. – 20x29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 309. Jätkväljaanne
  Eesti NSV rahvamajandus ... aastal = Народное хозяйство Эстонской ССР в ... году : statistika aastaraamat / Eesti NSV Riiklik Statistikakomitee ; koostanud T. Andrejeva ... [jt.] ; toimetuse kolleegium: A. Zamahhin (esimees) ... [jt.]. – Tallinn : Statistika Eesti osakond, 1968-1989. – 20-22 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1406-4294
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 310. Jätkväljaanne
  Eesti NSV rahvaraamatukogud ... [a.] / Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Riiklik Raamatukogude Inspektsioon, Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1968-1989. – 20x29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 311. Jätkväljaanne
  Raamatukogu : metoodikat ja informatsiooni : kogumik / Eesti Rahvusraamatukogu; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1968-1989. – 19 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 312. Jätkväljaanne
  Советская педагогика и школа : [сборник статей] / Тартуский государственный университет. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1968-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-2992
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 313. Jätkväljaanne
  Bulletin ... der Estnischen Abteilung der Sowjetischen Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft mit der DDR / Estnische Gesellschaft für Freundschaft und Kulturelle Verbindungen mit dem Ausland ; [eesti keelest tõlkinud V. Sepp] ; toimetaja H. -T. Kärmas ja I. Veidre. – Tallinn : Valgus, 1968-1988. – 20 cm. – Kord aastas, 1968-1973, 1976, 1978-1981, 1983-1988.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 314. Jätkväljaanne
  Info / Eesti NSV Jahimeeste Selts. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskomitee Info- ja Juurutusvalitsus, 1968-1988. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 315. Jätkväljaanne
  Двойной слой и адсорбция на твердых электродах : тезисы докладов Всесоюзного симпозиума, ... года / Академия наук СССР, Научный совет по электрохимии, Министерство химической промышленности СССР, Государственный комитет по народному образованию СССР, Государственный комитет по народному образованию Эстонской ССР, Тартуский государственный университет. – Тарту : Тартуский государственный университет, 1968-1988. – 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0131-1735
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 316. Jätkväljaanne
  Легочная патология : сборник статей = Lung pathology = Kopsupatoloogia / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР. – Таллин : Валгус, 1968-1986. – 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-2380
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 317. Jätkväljaanne
  Aastal sündinud eesti punast tõugu pullmullikate kataloog = Каталог бычков эстонской красной породы, родившихся в ... году / Eesti Vabariiklik Tõuloomade Varumise Koondis, Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Info- ja Juurutusvalitsus. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus, 1968-1985. – 19-22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 318. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd / Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut, Matsalu Riiklik Looduskaitseala ; koostanud Valdur Paakspuu. – Tallinn : Valgus, 1968-1984. – ill. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0233-9447
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 319. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Электромеханика = Труды Таллинского политехнического института. Электромеханика. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1968-1984. – 13 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3336
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 320. Jätkväljaanne
  Гидрохимический бюллетень о состоянии загрязнения морской воды у побережья Эстонской ССР за ... г. / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Эстонское Республиканское Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды ; [ответственный редактор Э. Г. Носкова]. – Таллин : [Центр по изучению и контролю загрязнения природной среды], 1968-1984. – 21x30 cm. – 3 korda aastas (I p.-a., III ja IV kv.).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 321. Ajakiri
  Mehhanisaatorite töötulemused : [bülletään] / Eesti NSV Riiklik Põllumajanduse Tootmistehnika Komitee, Maaparandusehituse Valitsus. – Keila : Eesti NSV Põllumajanduse Tootmistehnika Komitee, 1968-1982. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 322. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Töid orientalistika alalt = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по востоковедению = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Oriental studies / редколлегия: П. Нурмекунд (ответственный редактор) ... [и др.]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1968-1981. – 7 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 323. Ajakiri
  Tootmise organiseerimine. TTO : bibliograafianimestik = Организация производства. НОТ : указатель литературы / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1968-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 324. Ajakiri
  Programme kõigile / Tartu Ülikool, arvutuskeskus. – Tartu : Tartu Ülikool, 1968-1979. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 325. Ajaleht
  Uus Eesti = Tidningen Nya Estland - för frihet, rättvisa och demokrati / toimetaja ja vastutav väljaandja Vello Ugandi. – Stockholm, 1968-1978. – 42 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 326. Ajakiri
  Eesti Komitee Noortetöö Bülletään / Eesti Komitee kooli- ja noortetoimkond. – Stockholm : Eesti Komitee, 1968-1976. – 29 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 327. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Математика и теоретическая механика = Труды Таллинского политехнического института. Математика и теоретическая механика : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1968-1976. – 7 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 328. Ajakiri
  Информационный листок / Эстонское монтажное управление треста "Севзапэлектромонтаж". – [Таллин] : [Эстонское монтажное управление треста "Севзапэлектромонтаж"], 1968-1976. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 329. Jätkväljaanne
  Показатели работы газовых хозяйств Главгаза Эстонской ССР за ... год / Главное управление по газификации Эстонской ССР. – Таллин : [Управление делами совета министров Эстонской ССР], 1968-1975. – 20-21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 330. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kolhooside ... aasta töötulemused : (ökonoomilised näitajad) / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus ; [koostanud E. Kõre, M. Suup]. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, 1968-1973. – 28-29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 331. Ajaleht
  Технический листок / Главное управление по ремонту флота ; ЦКТИСудоремонта, ОНТИ. – [Таллин] : Главное управление по ремонту флота, 1968-1972. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 332. Jätkväljaanne
  Труды по социологии = Töid sotsioloogia alalt / Тартуский государственный университет, лаборатория социологии ; [редколлегия: Ю. В. Вооглайд (ответственный редактор)... и др.]. – Тарту : [Тартуский государственный университет], 1968-1972. – ill.; 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 333. Jätkväljaanne
  Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis : [kogumik] / Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu, Töö Teadusliku Organiseerimise Komitee ; [koostanud Mart Metsa]. – Tartu : Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu, 1968-1971. – ill. ; 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 334. Jätkväljaanne
  Методические материалы по НОТ в здравоохранении / Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; составитель А. А. Сарап. – Таллин : [Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР], 1968-1971. – 19 cm. – Kord kolme aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 335. Ajaleht
  Ausasse Ellu : poliitosakonna ajaleht. – [S. l.] : [s. n.], 1968-1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 336. Ajakiri
  Kogemusi leiutus- ja ratsionaliseerimistöös / EKP Tartu Rajoonikomitee, Ratsionaliseerijate Nõukogu. – Tallinn : [EKP Tartu Rajoonikomitee], 1968-1970. – 20 cm. – 2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 337. Ajaleht
  Signaal : ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi ning Autotranspordi- ja Maanteetööliste Ametiühingu Vabariikliku Komitee häälekandja. – Tallinn, 1968-1970. – 42 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 338. Jätkväljaanne
  Õigusteaduskonna aspirantide töid = Труды аспирантов юридического факультета / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1968-1970. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 339. Ajaleht
  К честной трудовой жизни : газета политотделения. – [S.l. : s.n.], 1968-1970. – cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 340. Ajaleht
  Сигнал : орган Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР и Республиканского комитета Профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог. – Таллинн, 1968-1970. – 42 cm. – 1 kord nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 341. Ajaleht
  Võru Joru : ESNA suurlaagri "Võru" väljaanne. – Adelaide, 1968-1969. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 342. Ajaleht
  Kirve Kaja : Eesti Skautlike Noorte Maleva Rootsis VI suurlaagri "Uudismaa" häälekandja / toimetus: Anne-Liis Klemmer... [jt.]. – Metsakodu, 1968. – 30 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 343. Ajakiri
  Valvar : [noorte ajakiri] / toimetus: Ants Kahu, Helgi Medri, Toivo Kiil... [jt.]. – Don Mills, 1968. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 344. Ajakiri
  Horisont : [inimene. Loodus. Universum] / MTÜ Loodusajakiri ; peatoimetaja Indrek Rohtmets. – Tallinn : Loodusajakiri, 1967-. – 28 cm. – 6 korda aastas, 2000-.
  ISSN 0134-2282
  Standardnumber 9770134228007
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2010-)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 345. Ajaleht
  Külastaja : Toronto Eesti Baptisti Koguduse bülletään / toimetaja Elle Puusaag. – Toronto, 1967-. – 37 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 346. Jätkväljaanne
  Sordiaretus ja seemnekasvatus : teaduslikud tööd / Jõgeva Sordiaretuse Instituut ; vastutav toimetaja Merlin Haljak = Plant breeding and seed science / Jõgeva Plant Breeding Institute. – Jõgeva : Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 1967-. – 19-21 cm. – 1 kord viie aasta jooksul. – (Teaduslike tööde kogumik (Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI)) (Teaduslikud tööd (Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI)).
  ISSN 1736-2881
  TÄISTEKST (2010)
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 347. Jätkväljaanne
  Kadakate Keskelt : Orissaare Gümnaasiumi õpilasalmanahh. – Orissaare : Orissaare Gümnaasium, 1967-2001. – 22-30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 348. Ajaleht
  Aade : [ringkiri] / [toimetaja Vello Salo]. – Tartu : [s.n.], 1967-1997. – 30 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 349. Ajaleht
  Kultuuriside : Eesti Kultuurifondi teataja. – New York, 1967-1996. – 22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 350. Ajaleht
  Моряк Эстонии : газета Эстонского морского пароходства. – Таллинн : Эстонское морское пароходство, 1967-1993. – 42x30 cm. – 1 kord nädalas, 1989-1993.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 351. Ajakiri
  Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Ühiskonnateadused = Известия Академии наук Эстонии. Общественные науки = Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Social Sciences. – Tallinn : Perioodika, 1967-1991. – 26 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0373-6431
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 352. Ajaleht
  EKE Teatis / Vabariiklik Koondis Eesti Külaehitus. – Tallinn : EKE, 1967-1991. – 14x21 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 353. Jätkväljaanne
  Eesti raamat ... = [eestikeelseid raamatuid NSV Liidust : kataloog kirjanduse tellimiseks] / kirjastus "Eesti Raamat". – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1990. – 19-20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-8065
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 354. Ajaleht
  Malevaleht : Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva häälekandja. – Tallinn : EÜE, 1967-1990. – 42 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 355. Jätkväljaanne
  Paide rajooni majandite ... aasta töötulemused.. – Paide : [Paide Rajooni Agraartööstuskoondis], 1967-1990. – 20-28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 356. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia = Известия Академии наук Эстонской ССР .Биология = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology. – Tallinn : Perioodika, 1967-1989. – 24 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0013-2144
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 357. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics. – Tallinn : Perioodika, 1967-1989. – 26 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0367-1429
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 358. Ajakiri
  Nõukogude Õigus : juriidiline bülletään / Eesti NSV Justiitsministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Justiitsministeerium, 1967-1989. – 24 cm. – 6 korda aastas.
  ISSN 0132-1358
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 359. Jätkväljaanne
  Сборник трудов / Государственный научно-исследовательский и проектный институт силикатного бетона автоклавного твердения (НИПИсиликатобетон). – Таллинн : [НИПИсиликатобетон], 1967-1989. – 19-20 cm. – Kord aastas, 1968-1971, 1973-1985, 1987-1989.
  ISSN 0370-9922
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 360. Ajakiri
  Советское Право : юридический бюллетень / Министерство юстиции ЭССР. – Tallinn, 1967-1989. – 21-24 cm. – 6 korda aastas.
  ISSN 0132-134X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 361. Ajaleht
  Справка EKE / Республиканское объединение "Эстагрострой". – Таллин : Эстагрострой, 1967-1989. – 14x20 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 362. Ajakiri
  Искусство и быт.. – Таллинн : Кунст, 1967-1987. – 26-28 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 0452-8522
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 363. Jätkväljaanne
  Eesti nõukogude etnograafia bibliograafia ... = Библиография эстонской советской этнографии ... / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ; koostanud Ellen Karu. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1967-1985. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-2763
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 364. Jätkväljaanne
  Гидрохимический бюллетень : (материалы наблюдений за загрязненностью поверхностных вод на территории Эстонской ССР) / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Эстонское Республиканское Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды ; ответственный редактор Э. Г. Носкова. – Таллин : [Эстонское Республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды], 1967-1984. – 14x20. – Kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 365. Jätkväljaanne
  Справочник Государственного гидрометеорологического фонда СССР. Том 4, Прибалтийский район / Главное управление гидрометеорологической службы при СМ СССР, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР, Таллиннская гидрометеорологическая обсерватория. – Таллинн : [Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР], 1967-1984. – kaart. ; 26 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 366. Ajakiri
  Горючие сланцы : информационная серия I / Эстонское республиканское научно-техническое общество нефтяной и газовой промышленности, Республиканский дом научно-технической пропаганды. – Таллинн : Республиканский дом научно-технической пропаганды, 1967-1983. – 26 cm. – 1 kord kuus, 1976-1983.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 367. Ajakiri
  Ehitus ja Ehitusmaterjalid : bibliograafianimestik / koost. E. Tigane ; Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 368. Ajakiri
  Energeetika. Elektroonika. Elektrotehnika : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 28 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 369. Ajakiri
  Kergetööstus (tekstiili- jalatsi- ja õmblustööstus) : bibliograafianimestik = Легкая промышленность (текстильная, обувная, швейная) : указатель литературы / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 370. Ajakiri
  Masina- ja Aparaadiehitus / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 28 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 371. Ajakiri
  Metsa- ja Puidutööstus : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 372. Ajakiri
  Sõdalane / Kanada Eesti Võitlejate Ühingu Liit ; toimetaja Kalju Tori. – Toronto, 1967-1980. – 28 cm. – 1-2 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 373. Ajakiri
  Toiduainetetööstus : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 374. Ajakiri
  Tööstuskeemia. Plastmassid : bibliograafianimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ; Eesti NSV Kultuuriministeerium. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu, 1967-1980. – 29 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 375. Jätkväljaanne
  Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondise "Eesti Põllumajandustehnika" ... töötulemused / Eesti Põllumajandustehnika Tehnoloogia ja Konstrueerimise Büroo. – Tallinn : Eesti Põllumajandustehnika Tehnoloogia ja Konstrueerimise Büroo, 1967-1978. – 20-21 cm. – 2 korda aastas, 1970-1978.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 376. Ajakiri
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Keemia. Geoloogia = Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология. – Tallinn : Perioodika, 1967-1977. – 26 cm. – 1 kord kvartalis.
  ISSN 0424-6373
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 377. Jätkväljaanne
  Majandusteadus ja rahvamajandus ... : aastaraamat / Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu ; [koostajad V. Krinal ja A. Kirt]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1977. – 20-21 cm. – Kord kolme aasta jooksul, 1971-1977.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 378. Ajaleht
  Estonian Events : bimonthly newsletter / toimetajad Rein Taagepera, Juris Dreifelds. – Irvine ; West Hill, 1967-1972. – 29 cm. – 1 kord kahes kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 379. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Poliitilise ökonoomia kateedri uurimusi = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б. Poliitilise ökonoomia kateedri uurimusi. – Tallinn : Eesti Raamat, 1967-1971. – 4 kd. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 380. Jätkväljaanne
  Abiks kolhoosi ... a. aastaaruande koostajale / Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus. – Tallinn : [Statistika Keskvalitsus], 1967-1970. – 28-29 cm. – 2 korda aastas, 1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 381. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Majandusteaduskonna uurimused = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б. Исследования экономического факультета. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1967-1970. – 4 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 382. Ajakiri
  Baltiska Kommitténs bulletin / Baltiska Kommitténs Publikationfond ; redaktör Arvo Horm. – Stockholm : Baltiska Kommittén, 1967- [196-?]. – ill. ; 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 383. Ajaleht
  Informatsioonileht : kirjanduse nimestik / Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. – Tallinn : Fr. R. Kreutzwaldi nim. Raamatukogu, 1967-1969. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 384. Ajakiri
  Polügoon : [kultuuriajakiri noortele] / toimetaja Hillar Liitoja. – Don Mills, 1967-1969. – 23 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 385. Ajakiri
  Kungla : Eesti kultuuri ajakiri / pea- ja vastutav toimetaja Edgar Aavik. – Darling Point : Urituli Publications, 1967-1968. – 22 cm. – 2 korda aastas, 1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 386. Ajaleht
  Põhja-Ameerika IV Eesti Päevade Teataja : Eesti Päevad / Eesti Päevade Peakomitee väljaanne ; toimetaja Eduard Vallaste. – New York (N. Y.) : [Eesti Päevade Peakomitee], 1967-1968. – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 387. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium ; Eesti NSV TIKB. – Tallinn : [Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium], 1967. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 388. Ajakiri
  Kaja : Eesti Kinematografistide Liidu informatsioonileht / [toimetanud I. Kosenkranius ja B. Järn]. – [Tallinn : Eesti Kinematografistide Liit], 1967. – 20 cm. – 6 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 389. Jätkväljaanne
  Meie Sõna : Järvakandi Keskkooli õpilasalmanahh. – Rapla : Järvakandi Keskkool, 1967. – 23 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 390. Ajaleht
  Veimevakk : [suurlaager Koguja infoleht] / Koguja suurlaagri tegevuse osakond ; toimetaja Laine Yllo. – Wilmington, 1967. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 391. Ajaleht
  Информационный листок / Комитет ЭСНТО по коррозии и защите металлов. – Таллин : [Комитет ЭСНТО по коррозии и защите металлов], 1967. – 19 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 392. Ajaleht
  Информационный листок / Министерство легкой промышленности ЭССР ; редактор И. Левенгарц. – Таллин, [Министерство легкой промышленности ЭССР], 1967. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 393. Ajaleht
  Информационный листок / Тартуский мясокомбинат, центральное бюро технической информации Эстонской ССР ; редактор П. Кюла. – Таллин : технической информации Эстонский ССР, 1967. – 21 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 394. Ajaleht
  Chicago Eesti Maja teated.. – Lincolnshire : Chicago Eesti Maja, 1966-2007. – 28 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 395. Jätkväljaanne
  Eesti ajakirjanduse ajaloost : [artiklite kogumik] / Tartu Ülikool, ajakirjanduse osakond ; toimetaja Peeter Maimik. – Tartu : Tartu Ülikool, 1966-1996. – 20-21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0202-022X
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 396. Ajaleht
  E.E.L.K. Peetri koguduse teated.. – Vancouver : EELK Peetri kogudus, 1966-[1993?]. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 397. Ajakiri
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja / Eesti NSV Riigikantselei. – Tallinn : Eesti NSV Riigikantselei, 1966-1990. – 22 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 0235-0300
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 398. Ajakiri
  Ведомости Верховного Совета и Правительства Эстонской Советской Социалистической Республики.. – Таллинн : Управление делами Совета Министров ЭССР, 1966-1990. – 22-23 cm. – 1 kord nädalas.
  ISSN 0235-0319
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 399. Ajaleht
  Infoleht : il / Vabariiklik Koondis Eesti Külaehitus. – Tallinn : VK EKE, 1966-1989. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 400. Jätkväljaanne
  Nõukogude pedagoogika ja kool / Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Hariduskomitee. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-5282
  TÄISTEKST 1 [1966]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 401. Jätkväljaanne
  Финансы Эстонской ССР : статистический сборник (... гг.) / Государственный комитет статистики Эстонской ССР = Eesti NSV rahandusstatistika : kogumik (... a.) / Eesti NSV Statistikakomitee. – Таллинн : Госкомстат Эстонской ССР, 1966-1989. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 402. Ajakiri
  Ehitusmaterjalitööstus : informatsiooniseeria 2 / Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, 1966-1988. – 19 cm. – 1 kord kuus, 1971-1988.
  ISSN 0131-5544
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 403. Ajakiri
  Kohalik Tööstus : informatsiooniseeria 3 / Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium, Eesti Informatsiooni Instituut. – Tallinn : Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium, 1966-1988. – 20 cm. – 1 kord kuus.
  ISSN 0235-0327
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 404. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт = Труды Таллинского политехнического института. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт = Transactions of Tallinn Technical University. Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1988. – 17 kd. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3433
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 405. Jätkväljaanne
  Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi toimetised.. – Stockholm : Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut, 1966-1986. – 22-29 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 406. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Строительная механика = Труды Таллинского политехнического института. Строительная механика. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1984. – 15 kd. ; 21 cm. – Kord aastas, 1974 -1984.
  ISSN 0203-9745
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 407. Jätkväljaanne
  Aastal sündinud eesti mustakirjut tõugu pullmullikate kataloog = Каталог бычков эстонской черно-пестрой породы, родившихся в ... году / Eesti Vabariiklik Tõuloomade Varumise Koondis, Eesti NSV Agrotööstuskoondis, Info- ja Juurutusvalitsus. – Tallinn : Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus, 1966-1983. – 19-22 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 408. Jätkväljaanne
  Matemaatika- ja Füüsikakool. [M] / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966-1979. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 409. Jätkväljaanne
  Ресурсы поверхностных вод СССР. Эстония / Выпуск 1, Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР ; под редакцией Т. Ф. Эйпре. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966-1978. – kaart., 34 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 410. Jätkväljaanne
  Õppemetoodika küsimusi / Tallinna Polütehniline Instituut, metoodikanõukogu. – Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1966-1977. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-1155
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 411. Ajakiri
  Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsuse filmifondi juurdetulnud ja mahakantud mängufilmide nimestik = Список художественных фильмов, поступивших в фонд и выбивших из фонда Управления кинопроката и рекламы в течение ... квартала ... г. / Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsus ; [koostanud I. Lilleorg ; L. Šank]. – Tallinn : [Filmilaenutuse ja Reklaami Valitsus], 1966-1976. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 412. Ajakiri
  Oma Kirik : EELK USA Esimese Praostkonna väljaanne / toimetajad Aleksander Hinno, Aleksander Prima. – New York : EELK USA Esimene Praostkond, 1966-1975. – 22 cm. – 2 korda aastas, 1969, 1975.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 413. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Keele modelleerimise probleeme = Ученые записки Тартуского государственного университета. Keele modelleerimise probleeme = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Keele modelleerimise probleeme. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966-1975. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 414. Jätkväljaanne
  Eesti NSV kergejõustiku teatmik ja võistluste juhendid ... aastal / Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee. – Tallinn : Eesti NSV Kehakultuuri- ja Spordikomitee, 1966-1974. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 415. Jätkväljaanne
  Noor Sulemees : Abja Keskkooli õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium ; Abja Keskkool. – Abja [Viljandi maakond] : Eesti NSV Haridusministeerium, 1966-1974. – 20-21,5 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 416. Jätkväljaanne
  Eesti NSV sovhooside ... aasta ökonoomilised näitajad : arvutuslikult läbi töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium], 1966-1973. – 29 cm. – 1 kord aastas, 1970-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 417. Ajakiri
  EPA raamatukogusse saabunud uudiskirjanduse bülletään / [Eesti Põllumajanduse Akadeemia]. – [Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia], 1966-1973. – 29-31 cm. – Ebaregulaarne, 1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 418. Jätkväljaanne
  Teatmik Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonda astujaile = Справочник для поступающих на механический факультет / Tallinna Polütehniline Instituut. – Tallinn : [Tallinna Polütehniline Instituut], 1966-1973. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 419. Jätkväljaanne
  Abiks Projekteerijale / Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Projekt" = В помощь проектировщику / Госстрой Эстонской ССР, ГПИ "Эстонпроект". – Tallinn : [Eesti Projekt], 1966-1972. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 420. Jätkväljaanne
  EPA raamatukogusse ja kateedritesse saabuvate ajalehtede ja ajakirjade nimestik / Eesti Põllumajanduse Akadeemia Raamatukogu. – Tartu : Eesti Põllumajanduse Akadeemia Raamatukogu, 1966-1972. – 29-30 cm. – Kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 421. Jätkväljaanne
  Современное землеустройство / Эстонская сельскохозяйственная академия. – Тарту : Эстонская сельскохозяйственная академия, 1966-1971. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 422. Jätkväljaanne
  Problems of industrial hygiene and occupational pathology in the Estonian S. S. R. = Вопросы гигиены труда и профессиональной патологии в Эстонской ССР / Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Ministry of Health of the Estonian S. S. R. = Институт экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР ; [редакционная коллегия: И. И. Аккерберг (ответственный редактор) ... и др.]. – Tallinn : Valgus, 1966-1970. – 21 см.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 423. Ajaleht
  SISINF : sisemist informatsiooni Liberaalsele Erakonnale / toimetaja Enno Klaar. – Stockholm : Liberaalne Erakond, 1966-1970. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 424. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Теория организации, учет и анализ = Труды Таллинского политехнического института. Серия Б, Теория организации, учет и анализ / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1966-1970. – 3 kd. ; 21 cm. – Ebaregulaarne. – (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria B, Majandusteaduskonna uurimused ; 2-3).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 425. Jätkväljaanne
  Transactions of the Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Ministry of Helth of the Estonian S.S.R. = Труды Института экспериментальной и клинической медицины Министерства здравоохранения Эстонской ССР / редактор А. Ларетей. – Tallinn : Valgus, 1966-1970. – 23 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 426. Ajaleht
  Informatsioonileht : Tehnilis-Ökonoomiliste Uurimiste Jaam. – Tallinn : Tehnilis-Ökonoomiliste Uurimiste Jaam, 1966-1969. – 19-21 cm. – 6 korda aastas, 1969.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 427. Ajakiri
  Läänekaar / Los Angelese Eesti Skautüksus "Tulehoidja" ; toimetaja Elmar Koik. – Los Angeles, 1966-1969. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 428. Jätkväljaanne
  Programmõpe : metoodiliste materjalide kogumik / Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi Teaduslik-metoodiline kabinet. – Tallinn : [Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi Teaduslik-metoodiline kabinet], 1966-1968. – 20 cm. – 1 kord aastas, 1968.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 429. Ajakiri
  Uusi Raamatuid : kirjastuse Eesti Raamat informatsioonibülletään. – Tallinn : Eesti Raamat, 1966-1968. – 20-21 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 430. Ajakiri
  Leht : Eesti Üliõpilaskond Rootsis häälekandja / vastutav väljaandja Henn Mõttus ; toimetaja Juhan M. Bersmann. – Stockholm, 1966-1967. – 21 cm. – 3 korda aastas, 1967.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 431. Ajakiri
  Nimetu / Eesti Üliõpilaskond Torontos ; toimetajad Peeter Sepp, T. Kiil, Ilo Puhm, Heli Kopti. – Toronto : [s.n.], 1966-1967. – 19 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 432. Jätkväljaanne
  Temaatilise plaani projekt ... : [annoteeritud] / Kirjastus "Valgus". – Tallinn : Valgus, 1966-1967. – 20 cm. – 2 korda aastas (eesti ja vene keeles).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 433. Jätkväljaanne
  Arstiteaduslike tööde kogumik : Üliõpilaste teaduslikke töid / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1966. – 21 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 434. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium, 1966. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 435. Ajaleht
  Informatsioonileht / Eesti NSV Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu Metallide Korrosiooni Komitee. – Tallinn : [Eesti NSV Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu Metallide Korrosiooni Komitee], 1966. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 436. Ajaleht
  Kaljuvalla innustaja / Eesti Gaidtöö Keskus Kanadas ; toimetajad Lisanne Vaher, Irje-Ann Pihlberg. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 437. Ajaleht
  Kaljuvalla Kaja : Kaljuvalla suurlaagri häälekandja / toimetaja Edward Pihlberg. – Kotkajärvel (Kanada) [s.n.] 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 438. Ajaleht
  Kaljuvalla Kuulutaja / Kaljuvalla suurlaagri informatsiooni osakond ; toimetaja Karl Ranken. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 439. Ajaleht
  Raudhabe : Toronto Eesti Vanaskautide Pere "Raudhabemete" Kultuurringi väljaanne. – Toronto, 1966. – 28 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 440. Ajakiri
  Tuulepööris / [Gaidide Maleva laager Tuulepiiri Metsakodu]. – [Rootsi] : Tuulepiiri Metsakodu, 1966. – ill., 30 cm. – Iga päev.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 441. Ajaleht
  Ühinenud Koondise Sõnumid RVN-valimisteks.. – Toronto : Ühinenud Koondis, 1966. – 43 cm. – Ilmus 4 numbrit.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 442. Ajaleht
  Baltimore Eesti Organisatsioonide Bülletään / toimetaja Vilve Ladon. – Baltimore : Baltimore Eesti Organisatsioonid, 1965-. – 28 cm. – 10 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 443. Jätkväljaanne
  Lauluisa radadel : [almanahh] / Võru Kreutzwaldi Gümnaasium. – Võru : Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 1965-. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-0501
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 444. Jätkväljaanne
  ÜS Liivika toimetised.. – Toronto : Liivika, 1965-. – 28 cm. – Ebaregulaarne. – (USA Eesti Agronoomide Seltsi toimetised ; nr. 1).
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 445. Ajakiri
  Rahvuslane / Eesti Rahvuslaste Kogu Kanadas. – Toronto : Eesti Rahvuslaste Kogu Kanadas, 1965-1996. – 21 cm. – 4 korda aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 446. Jätkväljaanne
  Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide Komitee kooliväljaanne.. – Toronto : [Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide Komitee], 1965-1994. – ill. ; 16-28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 447. Jätkväljaanne
  Kirjastuse "Valgus" temaatiline plaan ... = Тематический план издательства "Валгус" на ... год. – Tallinn : Valgus, 1965-1990. – 20 cm + lisa. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-7999
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 448. Jätkväljaanne
  W. Struve nimelise Tartu Astrofüüsika Observatooriumi publikatsioonid, asutatud 1817.a. / Eesti Teaduste Akadeemia ; vastutav toimetaja L. Riives = Публикации Тартуской астрофизической обсерватории им. В. Струве / Академия наук Эстонии. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1965-1990. – 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-3379
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 449. Ajakiri
  Советское финно-угроведение = Soviet Finno-Ugric studies = Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft = La linguistique finno-ougrienne soviétique / Академия наук Эстонской ССР. – Таллинн : Периодика, 1965-1989. – 26 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0132-0777
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 450. Ajaleht
  Maleva Teated / Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis. – Rootsi, 1965-1988. – 30 cm. – 1 kord kvartalis.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 451. Jätkväljaanne
  Muusikalisi lehekülgi : [artiklite kogumik]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1988. – 21 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0235-8352
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 452. Jätkväljaanne
  Trükitähed : Tallinna 7. Keskkooli õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn [Tallinna 7. Keskkool], 1965-1988 . – 28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 453. Jätkväljaanne
  Töid EKP ajaloo alalt / EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1987. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0206-1287
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 454. Jätkväljaanne
  Metoodilised juhendmaterjalid / Eesti NSV Tervishoiuministeerium, Apteekide Peavalitsus, Eesti NSV Farmatseutide Teaduslik Selts. – Tallinn : Eesti NSV Tervishoiuministeerium, 1965-1983. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 455. Jätkväljaanne
  Abiks Tartu Linna RSN saadikule / Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee. – Tartu : Tartu Linna RSN, 1965-1982. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 456. Ajakiri
  Aja Kaja : [ajakiri] / Albany-Schenectady Eesti Ühing ; toimetus Karl Inno, Heiki Parts ja Aaro Karmo. – [New York] : Albany-Schenectady Eesti Ühing, 1965-1980. – 23-27 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 457. Jätkväljaanne
  Esimesed Vaod : Haapsalu rajooni õpilasalmanahh / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1979. – 26 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 458. Jätkväljaanne
  Keel ja struktuur : töid strukturaalse ja matemaatilise lingvistika alalt / Tartu Riiklik Ülikool, eesti keele kateeder. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1965-1978. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 459. Jätkväljaanne
  Parteiaktivisti teatmik ... : [tõlge vene keelest]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1978. – 12 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 460. Jätkväljaanne
  Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile / Tartu Riiklik Ülikool. – Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1965-1975. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 461. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Износ, усталость и коррозия металлов = Труды Таллинского политехнического института. Износ, усталость и коррозия металлов : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1965-1975. – 7 kd. : ill. ; 21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 462. Jätkväljaanne
  Программы для ЭЦВМ "Минск-22" / Академия наук Эстонской ССР, Институт кибернетики. – Таллин : [Академия наук Эстонской ССР], 1965-1975. – 19-21 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 463. Jätkväljaanne
  Eesti Kool : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühingu aastaraamat / toimetaja Johan Ungerson. – Stockholm : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühing, 1965-1974. – 24 cm.
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 464. Jätkväljaanne
  Eesti Kool [Võrguteavik] : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühingu aastaraamat / toimetaja Johan Ungerson. – Stockholm : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühing.
  TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 465. Jätkväljaanne
  Põllumajandusliku tootmise põhinäitajad ... aastal / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut. – Saku : [Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut], 1965-1973. – 12x20 -14x20 cm. – Kord aastas, 1965-1966, 1970-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 466. Ajakiri
  Tootmis-tehniline informatsioon / Eesti NSV Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium ; Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : [Eesti NSV Metsainstituut, Majandusliku Uurimise Laboratoorium], 1965-1973. – 19,5 cm. – 1 kord aastas, 1972-1973.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 467. Jätkväljaanne
  Приказы и инструкции для дошкольных детских учреждений ... / Министерство просвещения Эстонской ССР. – Таллин : Министерство просвещения Эстонской ССР, 1965-1972. – ill. ; 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 468. Jätkväljaanne
  Сборник научно-технических статей / Научно-исследовательский и проектно-технологический институт систем планирования и управления в электропромышленности (НИПТИ) ; [ред. коллегия: ... А. И.[т.е. Ю.] Ирак (главный редактор) и др.]. – Таллин : [Экспериментальный комбинат "Бит"], 1965-1971. – ill. ; 20-22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 469. Jätkväljaanne
  Kevade : Tallinna 22. Keskkooli komsomolikomitee ja pioneerimaleva häälekandja / Eesti NSV Haridusministeerium. – Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1965-1970. – 30 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 470. Jätkväljaanne
  Uut ja eesrindlikku põllumajanduses : ilmub alates 1965. a. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus. – Tallinn : Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1965-1970. – 20 cm. – 2 korda kuus, 1970.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 471. Jätkväljaanne
  Показатели отчетного баланса народного хозяйства Эстонской ССР за ... год : статистический бюллетень / Центральное статистическое управление при Совете Министров Эстонской ССР. – Таллин : ЦСУ Эстонской ССР, 1965-1970. – 28-29 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 472. Ajaleht
  Informatsioonileht : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis] / Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis "Eesti Põllumajandustehnika" ; Eesti NSV Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut [TTIPI] ; toimetanud H. Loopmann. – Tallinn : [Eesti Põllumajandustehnika, koondis], 1965-1968. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 473. Ajakiri
  Ratsionaliseerimine / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo. – Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo], 1965-1967. – 20,5 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 474. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Seeria A, Физика, математика и теоретическая механика = Труды Таллинского политехнического института. Серия A. Физика, математика и теоретическая механика : сборник статей. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1965-1967. – 2 kd. ; 20-21 cm. – Üks kord kahe aasta jooksul.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 475. Jätkväljaanne
  Auto-moto aastaraamat ... / Eesti NSV Auto-mootorrattaspordi Föderatsioon ; koostanud Edgar Remmel. – Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1966. – 21 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 476. Jätkväljaanne
  Informatsioonileht / Eesti NSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Nõukogu. VSÜ Kalev Jahindusklubide Nõukogu. – Tallinn ; Tartu : Eesti NSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Nõukogu, 1965-1966. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 477. Ajakiri
  Metsamajanduslikud ratsionaliseerimisettepanekud / Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo ; [koostanud H. Paju]. – Tallinn : Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus, 1965-1966. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 478. Ajaleht
  Virula-Vinkel : V E.S.N.A suurlaager "Virula" Eltham. – Eltham : [E.S.N.A.], 1965-1966. – 26 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 479. Ajaleht
  33 шахматный чемпионат СССР : бюллетень союза журналистов Эстонской ССР / Союз журналистов Эстонской ССР. – Таллинн : Союз журналистов ЭССР, 1965. – 29 cm. – 2-3 korda nädalas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 480. Ajaleht
  Filmifestivali teataja : eriväljaanne vabariiklikuks filmifestivaliks "25 aastat Nõukogude Eestit" / Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kinematograafia Komitee, Vabariiklik Filmilaenutuse Kontor ; toim. M. Mälk. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Kinokomitee, 1965. – 45 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 481. Ajakiri
  Külimit : Stokholmi Eesti Gümnaasiumi väljaanne / tegevtoimetaja Kristjan Meikup. – Stokholm : Stokholmi Eesti Gümnaasium, 1965. – 28 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 482. Ajakiri
  Teated : Eesti Üliõpilaskonna Rootsis häälekandja ; toimetaja Andres Viirsoo. – Göteborg : [Eesti Üliõpilaskond Rootsis], 1965. – 30 cm. – 1 kord kuus.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 483. Ajaleht
  Вестник кинофестиваля : специальный выпуск / государственный комитет совета министров Эстонской ССР по кинемотографии, республиканская контора по прокату кинофильмов ; редактор М. Мялк. – Таллинн : государственный комитет совета министров ЭССР по кинемотографии, 1965. – 42 cm.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 484. Ajakiri
  Информация по строительству : реферативная тематическая серия / Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства (Госстрой Эстонской ССР) ; составитель Х. Пармас ; редактор Ф. Кивисельг. – Таллин : Государственный комитет Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства, 1965. – 27 cm. – Ilmus 1 number.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 485. Jätkväljaanne
  Fakt. Sõna. Pilt / Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1964-2001. – 20 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0131-1506
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 486. Jätkväljaanne
  Atra seades : [Kärdla Keskkooli almanahh] / Kärdla Keskkool ; [koostamisel olid kaastegevad Ellen Epner... jt.]. – Kärdla (Hiiu maakond) : Kärdla Keskkool, 1964-[1997]. – 29 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 487. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Antropoloogia-alaseid töid = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Antropoloogia-alaseid töid. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 5 vihikut : ill. ; 21-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4575
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 488. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid eesti filoloogia alalt = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Töid eesti filoloogia alalt. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 14 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-4524
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 489. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Works on Romance-Germanic philology = Ученые записки Тартуского университета. Труды по романо-германской филологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Works on Romance-Germanic philology / redaktsioonikolleegium: A. Luigas (vastutav toimetaja) ... [jt.]. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 20 vihikut ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 490. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Труды по знаковым системам = Ученые записки Тартуского университета. Труды по знаковым системам = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Труды по знаковым системам. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1992. – 25 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0259-4668
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 491. Ajakiri
  Valged Põllud / Toronto Eesti Baptisti Koguduse Misjonitoimkond. – Willowdale (Canada) : [Toronto Eesti Baptisti Koguduse misjonitoimkond], 1964-1992. – 22 cm. – 3 korda aastas, 1987, 1989, 1991-1992.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 492. Jätkväljaanne
  Tartu Ülikooli toimetised. Töid psühholoogia alalt = Ученые записки Тартуского университета. Труды по психологии = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Studies in psychology. – Tartu : Tartu Ülikool, 1964-1991. – 17 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0207-8767
  TÄISTEKST 5(vihik 424) [1977]
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 493. Jätkväljaanne
  Kirjastus "Eesti Raamat" : ... aasta temaatiline ilmumisplaan : [annoteeritud] = Издательство "Ээсти Раамат" : аннотированный тематический план выпуска литературы на ... год / Eesti Raamat. – Tallinn : Eesti Raamat, 1964-1990. – 20 cm. – 1 kord aastas.
  ISSN 1736-8006
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 494. Jätkväljaanne
  Материалы наблюдений болотных станций за ... год. Выпуск 2, Прибалтика, Белоруссия, Украина / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Управление гидрометеорологической службы Эстонской ССР, Таллиннская гидрометеорологическая обсерватория. – Таллинн : Управление гидрометеорологической службы ЭССР, 1964-1990. – 19x29 - 27x35 cm. – 1 kord aastas.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 495. Jätkväljaanne
  Реакционная способность органических соединений / Тартуский университет ; редакционная коллегия: В. А. Пальм (отв. редактор) ... [et al.]. – Тарту : Тартуский университет, 1964-1990. – 20 cm. – 4 korda aastas.
  ISSN 0375-9520
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 496. Jätkväljaanne
  Sigade kontrollnuuma tulemusi ... aastal / [koostanud K. Eilart, toimetanud E. Valdmann... jt.] ; A. Möldri nimeline Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut ; Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, Agrotööstuse Informatsioonikeskus. – Tallinn : Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, 1964-1989. – 19-20 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 497. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Санитарная техника = Труды Таллинского политехнического института. Санитарная техника = Transactions of Tallinn Technical University. Санитарная техника. – Таллинн : Таллиннский политехнический институт, 1964-1989. – 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0203-9702
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 498. Jätkväljaanne
  Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Taimefüsioloogia- ja taimebiokeemia-alaseid töid = Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по физиологии и биохимии растений = Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Publications in plant physiology and plant biochemistry. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1964-1989. – 5 vihikut : ill. ; 22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 1736-5570
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 499. Ajakiri
  Siluett - Töö ja Teenistusrõivad : Tallinna Moemaja ajakiri. – Tallinn : Tallinna Moemaja, 1964-1988. – 25-28 cm. – Ebaregulaarne.
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta
 500. Jätkväljaanne
  Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised. Машиностроение = Труды Таллинского политехнического института. Машиностроение = Transactions of Tallinn Technical University. Машиностроение. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1964-1988. – 27 kd. ; 19-22 cm. – Ebaregulaarne.
  ISSN 0320-3344
  Kirje e-kataloogis ESTER
  Lisa kausta