logo

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) sisaldab jooksva ja retrospektiivse rahvusbibliograafia andmestikku ning on laadide alusel jaotatud rahvusbibliograafia väljavõteteks: raamat, perioodika, kaart, noot, videosalvestis, helisalvestis, piltteavik, pisitrükis, e-ressurss ja estonica.
Andmebaasi asutaja ja pidaja
Eesti Rahvusraamatukogu
 
Eesmärk
Registreerida Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, ka Estonica teavikuid - eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud teavikuid.
Eesti Rahvusbibliograafia koostamise, registreerimise ja valiku põhimõtted on kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.
Rahvusbibliograafias ei registreerita piiratud kasutajaskonnaga ja ajutise iseloomuga väljaandeid, ametkondlikke juhised ja aruandeid, patente jne.
Sisu
Mis tahes infokandjal ilmunud raamatud, perioodilised väljaanded, kaardid, noodid, heli- ja videosalvestised, plakatid. Uued väljaanded registreeritakse sundeksemplarina Eesti Rahvusraamatukogusse saabumisel, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.
Pisitrükised on andmebaasis leitavad temaatiliste või laadipõhiste rühmakirjetena
Ajaline hõlme
Raamatud 1525-
Ajalehed 1675-
Ajakirjad 1700-
Noodid 1918-
Kaardid 1802-
Helisalvestised 1908-
Videod 1988-
Koostööpartnerid
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
(1525-1917 incl. ilmunud eestikeelne raamat; kuni 1940 incl. Eestis ja mujal ilmunud Eestiga seotud võõrkeelne raamat ning eesti- ning võõrkeelne perioodika)

Eesti Kirjandusmuuseum
(täiendab andmebaasi Eesti Kirjandusmuuseumis ainueksemlaridena leiduvate Eesti teavikute kirjetega)
Kirjete arv
347603 bibliokirjet (vaata täpsemalt)
Uuenemissagedus
Kord nädalas
Standardid
  • Andmevahetusvorming MARC 21
  • Rahvusvahelised kirjereeglid (ISBDd)
  • Angloameerika kataloogimisreeglid (AACR2)
  • Universaalne kümnendliigitus (UDK)
  • Eesti märksõnastik (EMS)
Kontakt
Eesti Rahvusraamatukogu
e-post erb@nlib.ee
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
e-post erb@ear.ee
Eesti Kirjandusmuuseum
e-post kirmus@kirmus.ee