MARC ind 1 ind 2 sisu tingimus

Vaikimisi otsitakse MARC välja algusest (kaasaarvatud alamvälja tunnus). Sisalduvust väljas saab otsida protsendimärgi abiga (%kala). LDR, 008 jmt püsipikkusega väljadelt positsiooni järgi saab otsida, kui sisestada alakriips "_" iga positsiooni kohta. Näiteks LDR 7-lt positsioonilt "i" otsimiseks tuleb sisestada "_______i".
Näidatakse kuni 10000 kirjet.